HÜSREV PAŞA, Koca

( D. 1756 (tam belli deyil)  ö. 1855)  OSMANLI SADRAZAMI 1756 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmed Hüsrev olup Abaza asıllıdır. Küçük yaşta İstanbul’a getirilerek Çavuşbaşı Said Efendi’nin köleleri arasına alındı ve daha sonra Enderun’a kabul edildi. III. Selim’in tahta çıkışının (1789) ardından önce başçuhadar, Küçük Hüseyin Paşa’nın kaptan-ı deryâlığa tayini sırasında (1792) saraydan… Okumaya devam et HÜSREV PAŞA, Koca

MOLTKE, Helmuth von

(1800-1891)  Prusyali Annesi Alman. Bir süre Osmanlı hizmetinde bulunan Prusyalı asker ve devlet adamı. 26 Ekim 1800’de Parchim’de (Meclenburg-Schwerin) Danimarkalı bir generalin ve Prusyalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Askerî eğitimini Danimarka’da aldı ve 1819’da subay olarak mezun oldu. 1822’de Prusya hizmetine girdi. 1835-1839 yılları arasında yüzbaşı rütbesiyle Türkiye’de bulundu ve kendisini ileride de… Okumaya devam et MOLTKE, Helmuth von

KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 26 Temmuz 1774’te yapılan barış antlaşması. 1768’de başlayan ve neticeleri itibariyle yalnızca Osmanlı Devleti değil Doğu siyaseti açısından Rusya için de bir dönüm noktası teşkil eden Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı zafiyetini bütün açıklığıyla gözler önüne sermek ve Rusya’nın büyük güç olarak ortaya çıktığını belgelemek bakımından büyük öneme sahiptir. Ruslar’ın Lehistan’ın iç… Okumaya devam et KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI

Yusuf Ziya Paşa Köşkü (Perili Köşk)

Yapımına 1900 yılında başlanan köşke yaklaşık 10 yıl boyunca dokunan olmamış. Yıllarca yapım aşamasında kalan köşk, genç bir kadının kalbini fethetmek için inşa edilmeye başlanmış. Halk arasında Yusuf Ziya Paşa’nın kendinden yaşça küçük, genç ve güzel bir kadına aşık olduğu söyleniyor. Genç kadının teklifi reddetmesi üzerine Yusuf Ziya Paşa, görkemli bir köşk ile genç kadının… Okumaya devam et Yusuf Ziya Paşa Köşkü (Perili Köşk)

ZENTA

1697’de Osmanlı ordusunun Kutsal İttifak güçleri tarafından bozguna uğratıldığı yer. Günümüzde Sırbistan Cumhuriyeti’nin Voyvodina eyaletine bağlı Baçka bölgesinde bir şehir olup (2011 nüfusu 18.397) Macarca Szenta, Sırpça Senta şeklinde anılır. Şehir Tuna’nın kollarından Tisa nehrinin sağ kıyısında yer alır. Bugün önemli bir tarımsal ticaret merkezi, aynı zamanda bir sanayi şehridir (dokuma, mobilya, makine). Zenta’nın bulunduğu… Okumaya devam et ZENTA

Osmanlının EN KİBİRLİ SADRAZAMI

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi hiç kuşkusuz II. Viyana kuşatmasıdır. II. Viyana kuşatmasının da en önemli şahsiyeti hiç kuşkusuz Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır. Gelin Osmanlının Avrupa kapılarından dönmesine neden olan Mustafa Paşa’nın hayatını birlikte inceleyelim.

Harem

Haremde acemilik dönemini bitirenler cariye olurdu. Cariyeler istedikleri zaman Enderun’dan birisiyle evlendirilirdi.  Terfi yapmış bir cariyeye ise ‘gedikli’ denirdi. Gedikliler, padişahın hizmetine verilirdi. Onlar padişaha yemek yapma, çamaşırlarını yıkama gibi hizmetlerde bulunurlardı.  Padişahın beraber olduğu gedikli artık haseki olurdu. Padişahın gözdesi olan haseki, artık padişahın kadını olurdu.  Tanzimat döneminden sonra ise hasekilere artık ‘Kadınefendi’ denmeye başlanmıştı. … Okumaya devam et Harem

Mustafa Kemal’in 19.Tümen Komutanlığına atanması

20 Ocak 1915’de Yrb. Mustafa Kemal’in 19.Tümen Komutanlığına atanması, Türklerin makus(kötü, uğursuz) kaderinin değiştiği tarihtir 34 yaşındaki Yarbay Mustafa Kemal’in 20 Ocak 1915’de 19.Tümen Komutanlığına atanması Türklerin makus(kötü, uğursuz) kaderinin değiştiği tarihtir. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür demiş ise Ziya Paşa bize bazı sorumluluklarınızı hatırlatırıyor olmalı!! ****I.Dünya Savaşı başında Sofya’da ateşe militer (askeri ateşe) olarak görev yapmaktaydı.… Okumaya devam et Mustafa Kemal’in 19.Tümen Komutanlığına atanması

Osmanlı Türkçeyi Anadolu dışına neden yayamadı?

Osmanlılar Türkçeyi Anadolu dışına nasıl yayamadılar? Çünkü böyle bir amaçları yoktu. Osmanlı İmparatorluğu’nda idari dil olarak Türkçe kullanılmış ve hepimizin bildiği gibi tüm idari makamlar Müslümanlara ayrılmıştı. Ancak, diğer konularda herhangi bir dil şartı getirilmemiştir. Kültürel asimilasyon yapılmamıştır. Vergilerini ödedikleri sürece yöneticiler memnundu. Türkçe, imparatorluk genelinde aktif olarak konuşulan bir dil olmasına rağmen; Osmanlılar fethettikleri… Okumaya devam et Osmanlı Türkçeyi Anadolu dışına neden yayamadı?

DOKSANÜÇ HARBİ

DOKSANÜÇ HARBİ (93) 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı. Rusya 1856 Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği panslavizm siyasetiyle Balkanlar’daki Slav ahali üzerinde faaliyetlerini arttırdı. Fransa’nın Almanya karşısında yenilmesinden (1870) sonra Avrupa dengesinde ortaya çıkan durumdan faydalanan Rusya, Paris Antlaşması’nın kendisiyle ilgili hükümlerinden kurtulmayı başardı ve Osmanlı Devleti’ne karşı daha aktif bir siyaset takip etmeye başladı.… Okumaya devam et DOKSANÜÇ HARBİ

SEVR ANTLAŞMASI

I. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan barış antlaşması. İttifak devletlerine karşı savaşmış veya savaş ilân etmiş otuz iki devletin katıldığı Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919’da toplandı. Konferansın karar mercii İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika ve Japonya başbakan ve Dışişleri bakanlarından oluşan “Onlar Konseyi” idi. Osmanlı Devleti’nin taksimi… Okumaya devam et SEVR ANTLAŞMASI

SARIKAMIŞ HAREKÂTI

Kafkas cephesindeki Ruslar’a karşı kış mevsiminde girişilen büyük askerî harekât.  Osmanlı ordusu tarafından I. Dünya Savaşı esnasında 22 Aralık 1914 – 4 Ocak 1915 tarihlerinde Alman ve Avusturya cephelerinde ferahlık sağlamak üzere Kafkas cephesinde tatbik edilen bu büyük harekât, sadece askerî açıdan değil uğranılan kayıplar sebebiyle de mânevî bakımdan kamuoyunda önemli bir yere sahiptir. Sarıkamış… Okumaya devam et SARIKAMIŞ HAREKÂTI

PÎRÎ REİS

Osmanlı haritacı ve denizcisi,Kitâb-ı Bahriyye müellifi PÎRÎ REİS (ö. 960/1553) Pîrî Muhyiddin b. Hacı Mehmed, Gelibolu’da dünyaya geldi. Amcası Kemal Reis’le beraber bulunduğu yıllar dikkate alınarak 1470 civarında doğduğu ileri sürülebilir. Hayatına dair bilgiler daha çok Kitâb-ı Bahriyye’de kendisiyle ilgili beyanlara dayanır. Burada anlattığına göre Kemal Reis’le birlikte Venedik’e ait kale ve sahiller başta olmak üzere bütün Akdeniz’de korsanlık… Okumaya devam et PÎRÎ REİS

TEHCÎR

TEHCÎR Bilhassa Ermeniler’in 1915’teki sevk ve iskânını ifade eden terim. Sözlükte “göç ettirmek” anlamındaki tehcîr, kökü olan hicret kelimesinin de işaret ettiği gibi zorunlu bir göç hareketidir. Bu tür göçürmeler, Osmanlılar’ın dışında diğer imparatorluklarda da görülen bir iskân ve cezalandırma yöntemi olup Osmanlılar’da bu kelimenin fazla bir kullanım alanı yoktur. Kitlesel sevk ve nakilleri tanımlamak… Okumaya devam et TEHCÎR

SYKES-PICOT ANTLAŞMASI

SYKES-PICOT ANTLAŞMASI I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Asya’daki topraklarının paylaşılması konusunda yapılan gizli antlaşma (16 Mayıs 1916). I. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi konusunda anlaşamayan İtilâf devletleri savaş esnasında da bir iş birliği sağlayamadılar. Birinin elde ettiği başarı diğerleri için hoşnutsuzluğa yol açıyor, her devlet diğerlerinin istilâsına karşı kendi nüfuz bölgesini titizlikle koruyordu.… Okumaya devam et SYKES-PICOT ANTLAŞMASI

MONDROS MÜTAREKESİ

MONDROS MÜTAREKESİ I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de yapılan ateşkes antlaşması. 1918 yılına gelindiğinde I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu İttifak devletlerinin her bakımdan aleyhine gelişmeye başlamıştı. 1917 Bolşevik İhtilâli’nin ardından Rusya’da başlayan iç savaş İtilâf devletlerinin askerî gücüne önemli bir darbe vurmuş ve bu durum… Okumaya devam et MONDROS MÜTAREKESİ