Türkler Batı Trakya’dan neden sürülmedi?


Okuma Süresi: 2 Dakika

Yunan hükümeti neden 1923 nüfus mübadelesi sırasında tüm etnik Türkleri Batı Trakya’dan Türkiye’ye sürmedi?

Çünkü, Mübadele, Osmanlı Millet sisteminin dini tanımına dayanıyordu.

Etnik kökenden bağımsız olarak Müslümanlar, Türk olarak (etnik Rum, Arap, Arnavut, Bulgar, Slav, Roman vb. olsalar bile) ve Ortodoks Hristiyanlar, Rum (etnik Asuri, Arap, Türk, Gagauzlar, Çerkesler, Romanlar vb.) olarak tanımlanıyordu.

Gerçekte, 1,5 milyon Rum 500.000 Müslümanla takas edildi.

Dönemin Yunanistan ve Türkiye devlet adamları, dinin örgütlenme ilkesi olarak daha az önemli olacağı modern ve laik milletler inşa etmeye çalışıyorlardı; ama bunun için önce aynı din/kültürden insanları bir araya getirmek, olmayanları da kovmak gerekli görüldü.

Her ulusal projenin ‘hammaddesi’ aynı dine ait olsaydı, “ – diyelim ki

Yunan vatandaşlarından veya Türk vatandaşlarından oluşan yeni, siyasi ve etnik olarak tanımlanmış bir topluluk yaratmanın aynı dine ait kişiler arasında çok daha kolay olacağı düşünülüyordu.

Böylece, birkaç istisna dışında, Karadeniz’den, Ege’den ve Anadolu’nun dört bir yanından -genellikle tek kelime Yunanca konuşmayan- Ortodoks Hıristiyanlara aniden topraklarını terk etmeleri ve “doğal” vatanlarına yerleşmeleri emredildi. Aynı durum, birkaç istisna dışında, Yunanistan’da ikamet eden ve Türkiye’ye yerleştirilen ve çoğu Türkçe bile konuşmayan Müslümanlar için de geçerliydi.

Mübadele, özellikle Batı Trakya’daki Müslümanları (etnik Türkler, Bulgarlar, Romanlar ve birkaç yüz Sudanlı kurtarılmış köle) ve 1918’den önce İstanbul, Prens adaları ve İmroz ve Tenedoz adalarında kalıcı olarak yerleşik ve resmi olarak ikamet eden Rumları hariç tuttu.

Sudan kökenli Yunan Müslümanları:

Dışlanan bölgelerden 1912’den sonra kaçan Rum ve Müslüman azınlık mensupları, haklarını, tabiiyetlerini ve tapularını kaybetmişler ve 3. madde gereği otomatik olarak “mübadele”nin bir parçası sayılmışlardır.

Bu madde Türk makamları ve daha sonra Yunan makamları tarafından 1958’den sonra ayrılan azınlık üyelerinin haklarını, uyruklarını ve tapularını iptal etmek için kullanıldı. Bu özel mevzuat 1998’de yürürlükten kaldırıldı.

Mübadele anlaşmasının tam metni:

https://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty-vi_-convention-concerning-the-exchange-of-yunan-ve-turkish-populations-signed-at-lausanne_.en.mfa


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.