Yapay Zeka ile ilgili terimler

Son yıllarda büyük bir gelişme gösteren, zekanın tanımını daha tam yapamamışken halk arasında yapay zeka diye adlandırdığımız teknoloji hayatımızı dönüştürecek gibi gözüküyor. - chatgpt yapay zeka

Son yıllarda büyük bir gelişme gösteren, zekanın tanımını daha tam yapamamışken halk arasında yapay zeka diye adlandırdığımız teknoloji hayatımızı dönüştürecek gibi gözüküyor.

Yapay zeka ile ilgili başlangıç aşamasında öğrenmeniz gereken bazı terimler:

  1. Yapay Zeka (Artificial Intelligence – AI): Bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zeka ve davranışları simüle etme yeteneği. Bu terim genellikle makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi alt alanları da içerir.
  2. Makine Öğrenimi (Machine Learning – ML): Bilgisayar sistemlerinin belirli bir görevi yerine getirmek için veriden öğrenme yeteneği. Makine öğrenimi, algoritmaların veri analizi yaparak desenler ve ilişkiler öğrenmesini içerir.
  3. Derin Öğrenme (Deep Learning): Yapay sinir ağları adı verilen çok katmanlı yapılardan oluşan bir makine öğrenimi alt dalı. Derin öğrenme, büyük miktarda veriden karmaşık desenler öğrenme yeteneğine sahiptir.
  4. Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing – NLP): Bilgisayarların insan dilini anlamasına ve işlemesine izin veren yapay zeka teknolojisi. NLP, metin analizi, metin sınıflandırma, dil çevirisi gibi uygulamalarda kullanılır.
  5. Görüntü İşleme (Image Processing): Bilgisayarların görüntüler üzerinde analiz yapabilmesini sağlayan bir teknoloji. Görüntü işleme, nesne tanıma, yüz tanıma, tıbbi görüntüleme gibi birçok alanda kullanılır.
  6. Otonom Sistemler (Autonomous Systems): Yapay zeka ve robotik teknolojilerin birleşiminden oluşan sistemler. Bu sistemler, insan müdahalesi olmadan çevresel bilgiyi algılar, kararlar alır ve eylemlerde bulunabilir.
  7. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic): Kesin olmayan ve belirsiz bilgiyi işlemek için kullanılan bir matematiksel model. Bulanık mantık, gerçek dünyadaki belirsizlikleri ve belirsiz koşulları modellemek için kullanılır.
  8. Yapay Zeka Etik ve Güvenlik (AI Ethics and Security): Yapay zeka teknolojilerinin etik ve güvenlik sorunlarına ilişkin çalışmaları içeren disiplin. Bu alan, algoritmik adalet, veri gizliliği, özyeterlilik ve toplum etkisi gibi konuları ele alır.
Okumaya devam et  Siyasal Bilimler ve Yapay Zeka

Bu, yapay zeka alanındaki temel terimlerden sadece birkaçıdır. Yapay zeka hızla gelişen bir alandır, bu yüzden yeni terimler ve kavramlar sürekli olarak ortaya çıkmaktadır.


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir