Ermeni Haber Sitelerinde Haberleri Çarpıtma Furyası

Dr. Ferruh Demirmen Bu tür olaylara tanık olduktan sonra insanın sorası geliyor: Yalan haber vermek ya da gerçekleri çarpıtmak Ermeni haber sitelerinin geninde mi var? Soru gerçekten sorulmaya değer; zira Ermeni sözde soykırımı ile ilgili yeni bir gelişme, Ermeni haber sitelerince dünya kamuoyunda açıkça çarpıtıldı. Böyle bir olaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 15 Ekim […]

2016 Bundestag “Soykırım” Kararı Üzerine

Sayın Dünya Türkleri Birliği mensupları, Son Alman Federal Meclisi’nin “soykırım” kararından sonra hepimize geçmiş olsun… Sizleri bilmem ama ben 2 Haziran 2016 Bundestag soykırım kararına şaşmadım. Ermeni tasarısı Alman Meclisi’ne 2015 Mart ayında getirilmişti, Nisan 2015’de Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) tasarıyı onayladı; ancak tasarı tüm Meclis oyuna sunulmamıştı. Tasarının tüm Meclis’ce onaylanması herhalde küçük […]

Türkiye’nin Enerji Güvenliğinde Zorlanma

Kısacası, uçak düşürme olayından sonra Türkiye’nin enerji güvenliği büyük risk altına girdi. Buna paralel olarak ulusal güvenlikte de bir zafiyet oluştuğu yadsınamaz. Doğalgaz krizi şimdilik Rusya’nın kararı ile atlatılmış görünüyorsa da, ilerisi için bir güvence verilemez.

Armenian ‘G’ claims: A matter of balance and due process

Hurriyet Daily News, April 28, 2012 FERRUH DEMİRMEN We have just passed April 24, when Armenians of various walks of life commemorate the anniversary of the arrest of the Armenian intellectuals in Istanbul 97 years ago, alleged to have been the beginning of “Armenian genocide.” So the pundits chastise, woefully, Turkey for “denying” genocide, and […]

Azerbaycan’dan sürpriz atılım

Bakü-Moskova yakınlaşması enerjide işbirliğinin ötesine uzanabilir. Her nekadar görünürde bu noktada bir ipucu yok ise de, Aliyev’in Karabağ sorununda kararlığı ve Rusya’nın durumdan politik çıkar sağlamak isteyeceği düşünülürse, ikili ittifaka enerjinin dışında başka “hesapların” da girmesi mümkün.

Ermenistan ile ilişkilerde ulusal onur

Dr. Ferruh Demirmen On gün kadar önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iyi komşuluk politikası çerçevesinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirtti. Son gelen bir habere göre iki taraf Dağlık Karabağ sorunun çözümüne endeksli olarak “uzlaşmış,” ayrıntılar yakında açıklanacakmış. Bir süredir gündemden düşen bu pürüzlü konuyu yeniden mercek altına alalım. Yol haritası ve Azeri […]