Belgi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Amaç ve Kapsam: Belgi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yayımlanan yakın dönem Osmanlı Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet dönemini içeren özgün, bilimsel makalelere yer verir. Uluslararası hakemli bir dergi olan Belgi, kış ve yaz olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uyma, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayımlanmamış olma… Okumaya devam et Belgi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

TÜRK VE RUS İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ: KIBRIS VE ÖTESİ

STRATEJİK PARALAKSIN DOĞDUĞU NOKTADA TÜRK VE RUS İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ: KIBRIS VE ÖTESİ Son zamanlarda politik, ekonomik, kültürel açılardan Türkiye ve Rusya arasındaki artan işbirliği, Türkiye’nin dış politik manevra seçeneklerini ve kozlarını artırmış, pazarlık gücüne olumlu etkide bulunmuş görünmektedir. Her ne kadar “stratejik ortaklık” tanımlamalarında bulunularak akademik anlamı aşan iyi niyet beyanları üretilse de ikili ilişkiler… Okumaya devam et TÜRK VE RUS İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ: KIBRIS VE ÖTESİ

II. Dünya Savaşı’nın Suriye Türkmenlerine Etkisi

Uygarlık tarihinin dönüm noktalarını belirleyen savaşlar, verdikleri zararın yanı sıra trajik içerikleri ile de önemlidirler. Dünya tarihinde meydana gelen savaşların kesin sayısı belli değildir. Bunların sebepleri birbirinden farklı olduğu gibi savaş şekilleri de zaman içinde farklılaşmıştır. Yüzyıllar boyunca harp sanatı gelişerek kendi devrinin artan taleplerine cevap vermeye çalışan bir mükemmelliğeulaşmıştır. Harp sanatı ile teknolojik gelişmeler… Okumaya devam et II. Dünya Savaşı’nın Suriye Türkmenlerine Etkisi

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Tek Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası

Tek Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikasına Bakışı(TURKEY’S STANCE FOR CYPRUS POLICY DURING SINGLE-PARTY PERIOD) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren süresi ve kapsamı itibariyle en uzun süreyle Türkiye’yi meşgul eden politika, Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesi, 1950’li yıllardan itibaren gerek iç politikada gerekse dış politikada altmış yıldan fazla bir süreyle Türkiye’nin gündeminde yer almıştır ve almaya devam etmektedir.… Okumaya devam et Tek Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Kozmografya

Yıl 1929.. Lise 3 ders kitabı. Adı: Kozmografya.. Yazarı: Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Yar. Atatürk’ün isteği ile yazıldı. Büyük önderdeki öngörüye bakar mısınız? Hikayesi ise inanılmaz…. “Bu kitabı bulabilmek için uzun zamandır çaba sarf ediyordum. Sonunda bir sahafta buldum. Adı Kozmografya. Türkiye’deki ilk astronomi kitabı. İlk baskısı 1929’da yapıldı. Benim bulduğum ise 1933 baskısı. Yazarı… Okumaya devam et Kozmografya

Türk Dış Politikası Kronolojisi

Kaynakçalı Türk Dış Politikası Kronolojisi (1919-1938) Olaylar kronolojisi niçin önemlidir ve gereklidir? Bir çalışma, bir tez, bir makale ve bir madde oluşturabilecek konular ele alınıp ortaya konulabilmektedir. Ancak en azından bir madde ve makale konusu oluşturmayan bilgiler, tarihin satır aralarında kaybolup gitmekte ve unutulup yok olmaktadır. İşte bu tür kronolojik çalışmaların faydası, kısa bir madde… Okumaya devam et Türk Dış Politikası Kronolojisi

ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

Orta Doğu’nun dünya politikasındaki tarihî rolü, Avrupa, Asya ve Afrika kıt’aları arasında kültürel ve ekonomik bir köprü olmasından kaynaklanmaktadır.16 ncı yüzyılın başında Yavuz Sultan Selim’in Orta Doğu bölgesini fethinden Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen yaklaşık 400 yıl gibi uzun bir süre içinde etnik, dinî ve kültürel farklılıklara rağmen bölge halkı Osmanlı Devleti’nin sağladığı hoşgörü ortamı… Okumaya devam et ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

SYKES – PİCOT’NUN YÜZÜNCÜ YILINDA

Sykes Picot Anlaşmasına göre çizilen harita 8 Mayıs 1916

Osmanlıların Harb-i Umumî”, Avrupalıların “Büyük Savaş” dedikleri I. Dünya Savaşı, 1815’ten itibaren Avrupa’da var olan “yüzyıllık barışı” sona erdiren modern tarihin ilk büyük savaşı idi. Bu savaş, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupalı devletlerce kıyasıya devam ettirilen sömürgecilik mü-cadelesi ve bu mücadele için gerekli görülen hızlı silahlanma sonucunda çıkmıştı. Öyle ki söz konusu savaş, kapsadığı alan, kullanılan silahların çeşitliliği, milyonlarca insan… Okumaya devam et SYKES – PİCOT’NUN YÜZÜNCÜ YILINDA

Başarısızlığın nedeni ezber sistemidir

ÖSYM Sınav Sonuçlarındaki başarısızlığın tek nedeni Pandemi değil, yılların uygulanan sınava dayalı ezber sistemidir.  Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,  Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr Öğrencilerin ancak %1’inin üniversite düzeyinde eğim alabileceği, %20 oranında kontenjanın dolmadığı, bölüm ve fakültelerinin tek bir öğrenci tarafından bile tercih edilmediği üniversitelerimizin geleceği ne olacak.  YKS’de TYT Puanları MEB ve YÖK’ün Büyük Başarısızlığını Gösteriyor… Okumaya devam et Başarısızlığın nedeni ezber sistemidir

12 Mart Askeri Muhtırası ve Türk Demokrasisi

Askerler; ordu-millet geleneğiyle şekillenen Türk devlet sistemi içerisinde her dönemde devletin belirleyici unsurlarından olmuştur. Askerlerin devletin karar alma mekanizması içerisindeki bu ağırlığının temel nedeni, işgal altındaki Anadolu topraklarını işgalden kurtararak bağımsız ve çağdaş bir devlet yaratan kadroların büyük çoğunluğunun asker kökenli olmasıdır. Ancak Anadolu Devrimi’ni yapanların kafasında hiçbir zaman bir militarist diktatörlük kurma fikri yer… Okumaya devam et 12 Mart Askeri Muhtırası ve Türk Demokrasisi

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Almanlar Dersaadet’te

Almanya İmparatorluğu ve Almanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yarım asrında payıtahtın siyasal ve toplumsal hayatında önemli ölçüde yer tutmaya başlamıştır. Diğer taraftan 1880’lerden başlayarak önce askerî öğrenciler, 1900’lere gelindiğinde tıbbiyeliler, daha sonra ise farklı meslekgruplarından çok sayıda insan Almanya’ya eğitim amacıyla gitmiştir. 1870 öncesinde neredeyse bilinmeyen bir dil olan Almanca 1900’ların Osmanlı okullarında yabancı dil olarak… Okumaya devam et Almanlar Dersaadet’te

ATATÜRK VE EĞİTİM

ATATÜRK VE EĞİTİM Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Atatürk’ün, söylevlerine, gerçekleştirdiği devrimlere, ortaya koyduğu ilkelere yaşamında onunla doğrudan etkileşimde bulunma olanağına sahip olmuş kişilerin anılarına baktığımız zaman, onun çok başarılı bir asker, iyi bir politikacı, tam bir devlet adamı, nitelikli bir ekonomist, mükemmel bir yönetici ve her şeyden önce de eşsiz bir eğitimci, hatta bir eğitim… Okumaya devam et ATATÜRK VE EĞİTİM

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

ESKİ TÜRK İNANCI

ESKİ TÜRK İNANCI ÜZERİNE BİR ÖZET Kök Tengri (Gök Tanrı) İnancı Prof.Dr.Saadettin GÖMEÇ ÖZET Eski Türk dini ve Şamanizmin mahiyeti hususu hala aydınlatılamamış Türklük Bilimi problemleri içerisınde yer almaktadır. Kimse de bunların ne oldugunu tam manasıyla bilememektedir.Zaman zaman eski Türk dini diye Şamanizm, bazan da Şamanizm diye eski Türk dini anlatılmaktadır. Bu çalışmada mümkün olduğu… Okumaya devam et ESKİ TÜRK İNANCI

TOPLUMU SARSAN KARAR

AMERIKA TURK TOPLUMUNU TEMELDEN SARSAN DOGRU BIR KARAR From: Tulay Tashkent <ttashkent@gmail.com> Saygıdeğer Türk Toplumu,Değerli Büyüklerimiz  ve Atatürk Okulu Ailemiz,Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99 . yıldönümü şimdiden kutlu olsun .Ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve… Okumaya devam et TOPLUMU SARSAN KARAR

Yayım tarihi
ABD, Bilim olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Osmanlı Devleti’nden Günümüze Türk-Rus İlişkileri

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geniş bir tarihî arka planı vardır. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı döneminde her iki taraf, Balkanlar ve Kafkasya’nın egemenliği uğruna mücadele etmişlerdir. Millî mücadele döneminde, iki milletin de hem eski yönetimlere, hem de ortak işgalci devletlere karşı bir mücadele verdiğini görüyoruz. İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetlerin Türkiye üzerinde devam eden… Okumaya devam et Osmanlı Devleti’nden Günümüze Türk-Rus İlişkileri

FETHİN 450. YILDÖNÜMÜ

Kıbrıs

FETHİN 450. YILDÖNÜMÜNDE ULUSLARARASI KIBRIS SEMPOZYUMU 22 – 24 KASIM 2021 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/ANTALYA Turkishforum -A.Türer yener Sempozyum Duyurusu 22-24 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Gençler ve Sanat Araştırma ve Eğitim Merkezi (AKSAN) ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin öncülüğünde, Antalya Belediyesi, Çam Liman Akademisi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği işbirliğiyle Fethin 450. Yıldönümünde Uluslararası Kıbrıs… Okumaya devam et FETHİN 450. YILDÖNÜMÜ

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

ATATÜRK VE EĞİTİM

ATATÜRK VE EĞİTİMProf. Dr. Nuray SENEMOĞLU Atatürk’ün, söylevlerine, gerçekleştirdiği devrimlere, ortaya koyduğu ilkelere yaşamında onunla doğrudan etkileşimde bulunma olanağına sahip olmuş kişilerin anılarına baktığımız zaman, onun çok başarılı bir asker, iyi bir politikacı, tam bir devlet adamı, nitelikli bir ekonomist, mükemmel bir yönetici ve her şeyden önce de eşsiz bir eğitimci, hatta bir eğitim bilimci… Okumaya devam et ATATÜRK VE EĞİTİM

Yayım tarihi
Bilim olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş