PARTİ DEVLET ÇÖZERSE

            PARTİ  DEVLET ÇÖZERSE           Türkiye’nin  küresel Yahudi-Amerikan  egemenliğine  karşı direnci zayıflıyor.           Hegemonun önce inanışı ardından ekonomik çıkarlarından bezediği siyaseti  ya da materyalizmi,           Cumhuriyet Devrimiyle  kazanılan  ulus bilincini ve değerlerini son kertesinde kuşatmış bulunuyor.                     *           İşte, Medeniyetler İttifakı Projesiyle yüceİslam dininin Batı medeniyetine devşirilmesi,           Yahudi-Amerikan merkezlerinden destekli cemaat vasıtasıyla  […]

SÜRPRİZ KÖRDÜĞÜM

               SÜRPRİZ  KÖRDÜĞÜM                      Kürt sorunu Orta Doğu’da  İsrail ve İran’ın  giderek saflaştığı şu sıralar da,           Dünya barışı için  önem taşıyor.           Sorunun Türkiye ayağında PKK eylemsizlik kararının son gününde  AKP ve BDP nin biraraya gelmesi,           Barış içinde ortak yaşama arzusuna yönelik yeni bir anayasa için,           Toplumsal mutabakat sürecinin başlatılması; […]

ELİNİ TUTAN VAR

          ELİNİ TUTAN VAR           Yeni bir anayasa için toplumsal mutabakatın oluşturulması süreci başladı.           Toplumsal mutabakat;           Siyasi partiler öncülüğünde demokratik kuruluşların ve sivil  toplumun katılımıyla,           Farklı toplum yapısının rızaları temelinden bir arada yaşama iradesinde niyet oluşması sürecidir.           Demokratik bir anayasa için niyetin;           Devletin korunması gereken değerlerine güvence,           İhtiyaçların karşılanmasında […]

CUMHURİYETİN ÖZÜRÜ HAZIRLIKLARI

              CUMHURİYETİN  ÖZÜRÜ  HAZIRLIKLARI           Devletlerin anayasal düzenlerinin,ulusal varlık ve bütünlüklerinin,uluslararası  menfaatlerinin ,           Toplumun sosyal,siyasal ve ekonomik ilişkileri hukukunun;           Her türlü iç ve dış tehdite karşı korunması ve kollanması gerekiyor.           Bu amacı teminen siyasi, sosyal,kültürel, ekonomik ve askeri stratejiler geliştiriliyor.           *                 Washington Üniversitesi-Ulusal Güvenlik Arşivleri  sivil toplum kuruluşu,           […]

GENEL BAŞKANIM SAYIN TANTALOS

            GENEL BAŞKANIM  SAYIN TANTALOS           Max Weber liderin yetki kullanımındaki otoritesinin,           Karizması, gelenekçiliği ve rasyonelist  alt yapısından kaynaklandığını söylüyor.           Karizma ihsan edilmiş ve bağışlanmış ya da ilâhi ilham yeteneği anlamındadır.           Weber’a göre karizma modern toplumlarda lidere önemli işlevler yüklüyor.           Üstün yetenekler,yüksek özgüven,etkileme,inançlarının doğruluğuna ikna edebilmek,risk alma …           Sonuçta […]

YALANÇININ

                     Y A L A N Ç I N I N             Yoğun bir işgünü temposunda, kulak verdiği TV haberine başını kaldırmadan anlık bir tepki verdi,           -Yalançının! dedi.           Yalançı yalancı anlamına geliyor…           *           Haber, Adalet Bakanlığının BM Güvenlik Konseyinin yayımladığı listelerde yeralan,           Terörü finanse ettiğine ilişkin güçlü kanaatler […]

ÜFLEMEK

             ÜFLEMEK           Amerikan düşünce kuruluşu “German Marshall Fund”un, Transatlantik Eğilimler anketinin,           Türkiye sonuçları;                    Ankara’nın  ısrarla farklı eğilimler sergilemek tavrına rağmen,           Dış politikadan hareketle  oluşturulan  yeniTürkiye’yi gösteriyor.             *           Anket Türkiye’nin  Batı’ya  yakınlığını inceliyor.           Son bir yılda Türk’lerin AB ve NATO üyeliklerine desteğinin düşmesi,           Orta Doğu’da yakın […]

SIRA GÜLENİZM’ DE Mİ

               SIRA GÜLENİZM’ DE Mİ           İleri Demokrasi söylemiyle referandumdan zafer çıkaran Başbakan Erdoğan,           Bölgesinde lider Türkiye’yi Batı’ya daha da yaklaştırdığı için alkışlanıyor…            *           Çünkü Erdoğan referandumda gösterdiği  performansla,           Orta Doğu’dan istenilen demokrasi,hukukun üstünlüğü,insan hakları,azınlık hakları gibi siyasi kriterlerin,           Rekabete  dayanabilen bir ekonomik varlık oluşturulmasına yönelik ekonomik kriterlerin,           […]

ZAMANIN GERİSİNE DÜŞMEK

              ZAMANIN GERİSİNE DÜŞMEK                      İngiliz fizikçi Stephen Hawking, “The Grand Design-Büyük Tasarım” adlı kitabında,           Doğa kanunlarını açıklamak için Tanrı’ya gerek olmadığı mesajını veriyor.           “Bilim giderek dinin açıklama getirdiği sorulara cevap vermeye başladı” diyor.                      *                    Stephen Hawking’in “Tanrı olabilir ama bilim bir yaratıcı olmadan da evrene açıklık getirebilir.” […]

S O N U Ç

         S O N U Ç               Anayasa değişikliği için yapılan referandum, değişikliklerin sahibi AKP’nin isteği yönünde sonuçlandı.           Çok özel teknik,hukukî ve siyasi nitelikleri olan  anayasa belgesinin  bazı maddelerinin değişiklikliğine,           Verilen %57.9 evet oyuna karşın %42.1 hayır oyu;           Büyük çoğunlukta vatandaşın  AKP siyasetine verdiği güveni gösteriyor.           Diğer taraftan referandumu […]