23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101.yıldönümü milletimize kutlu olsun

Egemenlik nedir?

“Türk Milleti yeni bir iman ve kat’i bir azm-i millî ile yeni bir devlet kurmuştur. Bu devletin dayandığı esaslar “Tam Bağımsızlık” ve “Kayıtsız Şartsız Millî Egemenlik”ten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Millî Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir…” ( İzmir’de halka hitaben… 31 Ocak 1923)

 “Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.” (Cumhuriyet’in 10. Yılı Nutku, 29 Ekim 1933)

*****

Dünyadaki ezilmiş,sömürge ulusların bağımsızlık savaşı sürecini başlatan olay, 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılmış olan TBMM(Türkiye Büyük Millet meclisi)( *) dir.

Halkın iradesi olan Meclise dayanarak yapılmış bağımsızlık mücadelesi Kurutuluş Savaşımızdır.

Bu kıvancı  bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere  bütün yol arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

TBMM’nin en üst karar ve icra organı olması temennisiyle…

Ulusal egemenlik ülküsüne inanmış milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101.yılı  kutlu olsun.
Yaşasın güvencemiz  laik, sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti…
*****(Zamanı olanlar için  )

( *)(İLK MECLİS’İN ADI NASIL KONDU, NASIL AÇILDI?

“Meclis”in adı, açılışından kısa süre önce yapılan bir toplantı sırasında konuldu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi…”

İstanbul’un 16 Mart’ta işgali üzerine, Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1920’de yayınladığı genelgeyle “Ankara’da, olağanüstü yetkili bir meclis“in toplanacağını duyurur. Genelgede, “ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara’da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara’ya gelebileceklerin de bu meclise katılmaları” istenir.

Mustafa Kemal; 22 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle “bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat“ın bu Meclis olacağını kaydeder.

Milletvekilleri okullardan getirilen sıralara oturdular. Binada, bir okulun inşaatından ve halkın evlerinden getirdiği kiremitler kullanıldı; salon bir kahvehaneden sağlanan petrol lambasıyla aydınlatıldı.

İlk Meclis’te 52 asker, 42 idareci, 39 memur, 32 din adamı (16 müftü, 9 müderris ve 7 şeyh), 30 öğretmen, 16 sağlıkçı (15 doktor, 1 eczacı), 7 aşiret reisi, 4 emniyet mensubu, 2 reji görevlisi ve 1 diplomat ile 102 serbest meslek gruplarından milletvekili bulunuyordu.

Mazhar Müfit Kansu ise “mebusların adedinin ilk açılışta 115 olduğu”nu belirtir. Kansu. “bizzat merak ederek saydım, 50 mebus kalpaklı ve 41 mebus fesli ve 21 mebus sarıklı idi” diye ekler

TBMM’nin birinci devresi 23 Nisan 1920’de başlayıp 21 Mayıs 1927’e kadar sürdü; ancak İkinci Meclis’in başlama tarihi olan 11 Ağustos’a kadar görevini sürdürdü.

NEDEN 23 NİSAN CUMA?

Gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu, Meclis’in aslında 22 Nisan 1920 Perşembe günü açılmasının kararlaştırıldığını, ancak Milli Mücadele karşıtlarının, hareketin başarısız olması için dini kullanmaları ve kendilerini “şer’an asi” ilan etmeleri ihtimali karşısında, açılışın cuma gününe alındığını belirtir. Nitekim, “tatlı ve ılık bir bahar günü” 23 Nisan’da, Hacıbayram Camii’nde Cuma Namazı kılındıktan, kurbanlar kesildikten sonra; önünde “ruhani bayrakların taşındığı” büyük bir toplulukla gelinerek, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada, saat 13.45- 14.00’te törenle TBMM açılır. Ankara’nın “muhteşem ve heybetli bir gün” yaşadığını; “daha sabahtan herkesin büyük bir bayram sevincine katılmak için evlerinden dışarıya uğradığı”nı anlatan Yunus Nadi, alınan tüm önlemlere rağmen, camiden binaya güçlükle gidilebildiğini kaydeder.

Meclis, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey “….ulusumuzun iç ve dış tam bağımsızlık (istiklali tam) içinde yazgısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendisini yönetmeye başladığını bütün cihana duyurarak Büyük Millet Meclisini açıyorum” sözleriyle TBMM’in amacını da açıklamış olur. (A.A.) TBMM BÜ)

tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2003_0000_0097_0000/0019.pdf

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.