Etiket: Laiklik

 • Türkiye Laik mi?

  Türkiye Laik mi?

  1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından “devletin dili İslam’dır” ifadesi çıkartıldı. 5 şubat 1937’den beri Anayasanın ilk iki maddesi aşağıdaki şekildedir: I.  Devletin şekli MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II.  Cumhuriyetin nitelikleri  MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk […]

 • Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar

  Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar

  Lâiklik, siyasal olduğu kadar; eğitsel ve daha geniş deyimiyle, toplumsal, kültürel yaşantıya yön veren bir role sahiptir. Lâik anlayışta, devletin bu dünya ile ilgili olarak koyduğu kurumların, dinin yönlendirmesi ve denetimi altına girmesi söz konusu olamaz. Yeni Türk Devleti, dini siyasete karıştıran devlet sisteminin Osmanlı Devleti’ni nasıl olumsuzluklar içine ittiğini […]

 • HUKUKUN LÂİKLEŞTİRİLMESİ

  HUKUKUN LÂİKLEŞTİRİLMESİ

  HUKUKUN LÂİKLEŞTİRİLMESİ-Ağustos 17, 2009DEVLETİN LÂİKLEŞTİRİLMESİ 1.)Samsun’a çıkış. Amasya kararları, Erzurum, Sivas Kongreleri ile ulusun kendi kaderini kendisinin belirlemesi ilkesinin vurgulanması.2.)23 Nisan 1920’de T.B.M.M.’nin açılması. “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesinin kurtuluşun ve kuruluşun simgesi olması.3.)20 Ocak 1921 Anayasasının kabulü.4.)1 Kasım 1921 Saltanatın kaldırılması.5.)29 Ekim 1 923 Cumhuriyetin ilânı.6.)3 Mart 1924 Hilafetin […]

 • Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

  Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

  Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla birlikte, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara mı aittir sorusu bilim adamları arasında tartışılıyor ise de bu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kendi iradesiyle, aklı ve bilgisiyle hareket eden ister kişi olsun ister toplum, mutlaka tarihi […]

 • Başsavcıya Serdaroğlu’ndan mektup

  Başsavcıya Serdaroğlu’ndan mektup

  SAYIN BEKİR ŞAHİN (YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI)SAYIN BEKİR ŞAHİN (YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI)  Sayın Başsavcı;Türk Devletinin en önemli makamlarından birinde bulunuyorsunuz.Türk Adalet Tarihine nasıl geçeceğinizi elbette sizin davranışlarınız belirleyecektir.Anayasa ve yasalardaki görev tanımınıza göre, Laik Cumhuriyetin-Sosyal Hukuk Devletinin ve özgürlüklerin devamı için iktidarın baskısına aldırmayıp bağımsız ve tarafsız olarak mı görev yapacaksınız, yoksa […]

 • TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİK

  TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİK

  TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİKProf. Dr. ZEKİ HAFIZOĞULLARI Türk hukuk devrimi birçok bakımdan övülebilir. Ancak,onu muhteşem kılan nitelik, özünü, çekirdeğini teşkil eden lâiklik düşüncesidir. Lâiklik, esas itibariyle, toplumlardaki iktidar olgusu üzerine verilen bir değer hükmüdür. Gerçekten, din ve bilim, toplumsal yaşamın iki yönüdür, evreni farklı iki algılama biçimidir. Bunlar, mutlaklık […]

 • KEMALİZM LAİKLİK VE DEMOKRASİ

  KEMALİZM LAİKLİK VE DEMOKRASİ

  Naci Kaptan; Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı – Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği” kitabından aktarı Türkiye’deki üçlü ideolojik bölünme giderek netleşiyor.Bir yanda Atatürk’e saygı ve bazen sevgi duyan, ama Kemalizme karşı olanlar var. Atatürk’ü daha çok-bu yurdu düşmanlardan kurtarmış bir kahraman olarak benimsiyorlar. Ama Kemalizmin birçok ilkesine, kısmen ya da tamamen karşılar. […]

 • Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

  Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

  Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik Doç. Yusuf SARINAY Tarih, tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla birlikte, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara mı aittir sorusu bilim adamları arasında tartışılıyor ise de bu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kendi iradesiyle, aklı ve bilgisiyle hareket eden ister kişi olsun […]

 • LAİKLİK KESİNLİKLE UYGULANMALI ..

  LAİKLİK KESİNLİKLE UYGULANMALI ..

  Ülkemizin gruplara ayrılması, tahammülsüzlük, ayrımcılık ve ötekileştirmenin nedenleri Laikliği benimsemeyişimizdir!Anayasanın 2.maddesi : ‘’ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, LAİK ve sosyal bir hukuk Devletidir.’’ demektedir.‘’LAİKLİK’’ den ne anlıyoruz?Din satan ve pazarlayanlar laikliği anlamazdan […]

 • 10 Nisan 1928 Tarihinde “Laiklik” ilkesi anayasaya nasıl girdi?

  10 Nisan 1928 Tarihinde “Laiklik” ilkesi anayasaya nasıl girdi?

  Mehmet Boz 10 Nisan 1928 Tarihinde “Laiklik” ilkesi anayasaya nasıl girdi? Mer’i 1982 Anayasasının 2, 4, 174.maddelerinin ahvali nasıl yorumlanmalı? İlk Osmanlı anayasası Kanunu Esasî 23 Aralık 1876’da, Islahat Fermanı’nda olduğu gibi bir Hattı Hümâyun (* ) ile ilan edildi. Madde 11- Devleti Osmaniye’nin dini İslam dinidir.Aynı maddede, halkın asayişine […]

 • LAİK ÜLKE OLUŞUMUZUN 83. YILI KUTLU OLSUN !!!

  LAİK ÜLKE OLUŞUMUZUN 83. YILI KUTLU OLSUN !!!

  LAİK ÜLKE OLUŞUMUZUN 83. YILI KUTLU OLSUN!!! Cumhuriyet’in temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok acı çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. (1930, Kırklareli- Mustafa Kemal ATATÜRK) Kadınlarımız; güzel ülkemizde 1934 de […]

 • Laik’liğin Sonu

  Laik’liğin Sonu

  Resmi Gazete’de tartışma yaratan dini hükümler! 14 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete’de faizsiz finansın denetim standartlarıyla ilgili kurallar içerisinde yer alan şeriat hükümleri ile dikkat çekti. Ayetlerle örnekler verilen Resmi Gazete’deki yayımın Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor. İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kurallar Resmi Gazete’de […]

 • Dinin finansmanı ve 2020 din bütçesi

  Dinin finansmanı ve 2020 din bütçesi

  Türkiye’de din, devlet ve toplum ilişkisi sorunludur. İnanç ve düşünce özgürlüğü ve laiklik ayaklar altındadır. Toplumun ve kişinin özel alanına ait olması gereken din/inanç, devletin ve din tüccarlarının eline düşmüştür. Yani din kamu ve özel alanda tekelleştirilmiş, dolaysıyla inanmak ya da inanmak artık özgür değildir. Dinin siyasallaştırılması, merkezileştirilmesi, kamusal güç […]

 • İslam’ın güncellenmesi laiklik ihtiyacından mı?

  İslam’ın güncellenmesi laiklik ihtiyacından mı?

  İslam’ın güncellenmesi laiklik ihtiyacından mı? Bülent ESİNOĞLU Radikalizm bir düşüncenin bir ideolojinin aşırılaşmasından ileri gelen bir anlayıştır. Kime normal kime radikal denir insandan insana, toplumdan topluma değişen, normal ve radikal tanımları olur. Ülkemizde, siyasal İslam’ın, iktidar olduğu günden bu yana, kazanıcı olmak yerine ayrıştırıcı tavrı, elbette siyasal İslam’ın şımarıklarını da […]

 • Laiklik İlkesinin Anayasa’da Yer Almasının 81. YILDÖNÜMÜ

  Laiklik İlkesinin Anayasa’da Yer Almasının 81. YILDÖNÜMÜ

  Laiklik İlkesinin Anayasa’da Yer Almasının 81. YILDÖNÜMÜ 5 Şubat 1937 tarihinde,  laiklik ilkesine 1924 Anayasasında yapılan değişiklikle Cumhuriyetimizin temel nitelikleri arasında yer verilmiştir. Laiklik,  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, laiklik aynı zamanda barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir. Laiklik İlkesi Kadın Hakların Güvencesi Hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz […]

 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR VE LAİK KALACAKTIR.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR VE LAİK KALACAKTIR.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR VE LAİK KALACAKTIR.   Cumhuriyetimizin ilan edilişinin üzerinden 94 yıl geçti. Kalkınmış, bağımsız ve müstakil ülke olabildik mi? Emperyalist güçlerin hep birlikte Osmanlı’nın üzerine çullanmaları, Osmanlı Devletinin  yıkılmasına  sebebiyet vermedi mi? Mustafa Kemal’in öncülüğünde hareket eden Anadolu insanı, kurtuluş savaşı ile Haçlı ordularını yenerek, Osmanlının devamı olan, […]

 • Laik Siyasal Düzenin Nitelikleri

  Laik Siyasal Düzenin Nitelikleri

  • Laik düzenlerde “devlet dini” söz konusu olmaz. Kişilerin din açısından eşitliği kuralı. • Laik bir siyasal sistemde, devletin yasal, toplumsal ve siyasal yapının dinsel kurallara uygun olması zorunluluğu söz konusu değildir. Yapısının belirli kuralları, dinsel inanç sistem ve teorisine uygun olabilir. • Laik devlet sistemlerinde “din” kamu hizmeti olarak […]

 • Osmanlı Devleti’nde seküler bir hukuk sistemi vardı

  Osmanlı Devleti’nde seküler bir hukuk sistemi vardı

  Ortodoks anlayışa göre hakimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır. Evren de Allah’ın mülküdür. Allah bütünüyle hakim olduğu için hukukun da tek kaynağı Allah’ın kendisidir. Allah hükümlerini Hz.Muhammed’e göndermiştir ve bu hükümler Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Dolayısıyla egemenliğin koşulsuz sahibi olan Allah hukukun tek kaynağı olarak hüküm vermekte bütün kullar da bu hükümlere […]