Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

CUMHURİYET’İN KİLİT TAŞLARI…

Dr. Noyan UMRUK  Son günlerdeki gelişmeleri izleyince yarım asır, tam 50 yıl öncesini anımsadım birdenbire…  İstihkâm okulu günlerini… Sene 67-68…Gencecik teğmenleriz…  Bir “İnşaat Teknolojileri” hocamız var… Yaşlıca ama ciddi, saygın ve  de çok deneyimli bir inşaat mühendisi…  “Kemerler” konusunu işlerken, her kemerin üst-orta noktasında bir “Kilit taşı” olduğunu, bu kilit taşı çekildiğinde kemerin yıkılacağını, çökeceğini, anlatırdı…  […]

Kategoriler
Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

LAİK ÜLKE OLUŞUMUZUN 84. YILI KUTLU OLSUN!!!

Cumhuriyet’in temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok acı çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. (1930, Kırklareli- Mustafa Kemal ATATÜRK) Kadınlarımız; güzel ülkemizde 1934 de seçme ve seçilme hakkına kavuşurken, İtalya ve Fransada 1946 da, İsviçrede ise […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

3 Mart 3 Devrim Yasamızın 97. Yıldönümü

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği  BASIN AÇIKLAMASI 3 Mart 1924’de 3 Devrim Yasası ile Demokratik, Laik Ulus Devletin ve Eğitimde Birliğin Temelleri Atılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla, ülkemizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temelleri atılmıştır.   3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 429 sayılı birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını […]

Kategoriler
Bilim

LAİKLİK, DEMOKRASİ ve CUMHURİYETİMİZ

‘LAİKLİK, DEMOKRASİ ve CUMHURİYETİMİZ’ konulu sohbet toplantısı, Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın ev sahipliğinde, 27 Şubat 2021, Cumartesi günü, saat: 20.30’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Değerli Arkadaşlar, Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın ev sahipliğindeki, ‘LAİKLİK, DEMOKRASİ ve CUMHURİYETİMİZ’ konulu sohbet toplantısı 27 Şubat 2021, Cumartesi günü, saat: 20.30’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Sizleri de aramızda görebilmekten ve değerli katkılarınızı alabilmekten çok […]

Kategoriler
Politika

LAİKLİĞİN 84. YILDÖNÜMÜNDE CHP YONETİMİ NEDEN SUS PUS?

Bu satırların yazarı, hemen hepimiz gibi, göreneklerimizin, topraklarımızın manevi mirasının çocuklarından biri olarak yetişmiştir… Bir Atatürk hayranıdır, ama Atatürk papağanı hiç olmamıştır. Laiklik sözcüğünün özüne bağlıdır. Ancak bu sözcüğün şu kadar zamandır hala daha Türkçeleştirilmemiş olmasını çok yadırgar, hatta ayıplar… Bu konudaki düşünceleri şurada özlü olarak sunulmaktadır: egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-31-40/sayi-31-temmuz-2011/769-laiklik-sozcugu-uzerine … Bu satırların yazarı şu hususun ayrıca bilincindedir: Çanakkale Savaşları’ndan, giderek Kurtuluş […]

Kategoriler
Politika

Türkiye Laik mi?

1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından “devletin dili İslam’dır” ifadesi çıkartıldı. 5 şubat 1937’den beri Anayasanın ilk iki maddesi aşağıdaki şekildedir: I.  Devletin şekli MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II.  Cumhuriyetin nitelikleri  MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel […]

Kategoriler
Türkiye

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar

Lâiklik, siyasal olduğu kadar; eğitsel ve daha geniş deyimiyle, toplumsal, kültürel yaşantıya yön veren bir role sahiptir. Lâik anlayışta, devletin bu dünya ile ilgili olarak koyduğu kurumların, dinin yönlendirmesi ve denetimi altına girmesi söz konusu olamaz. Yeni Türk Devleti, dini siyasete karıştıran devlet sisteminin Osmanlı Devleti’ni nasıl olumsuzluklar içine ittiğini gördüğünden, dinin, devlet hayatında siyasi […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

HUKUKUN LÂİKLEŞTİRİLMESİ

HUKUKUN LÂİKLEŞTİRİLMESİ-Ağustos 17, 2009DEVLETİN LÂİKLEŞTİRİLMESİ 1.)Samsun’a çıkış. Amasya kararları, Erzurum, Sivas Kongreleri ile ulusun kendi kaderini kendisinin belirlemesi ilkesinin vurgulanması.2.)23 Nisan 1920’de T.B.M.M.’nin açılması. “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesinin kurtuluşun ve kuruluşun simgesi olması.3.)20 Ocak 1921 Anayasasının kabulü.4.)1 Kasım 1921 Saltanatın kaldırılması.5.)29 Ekim 1 923 Cumhuriyetin ilânı.6.)3 Mart 1924 Hilafetin kaldırılması.7.)20 Nisan 1924 Anayasasının kabulü.8.)10 […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla birlikte, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara mı aittir sorusu bilim adamları arasında tartışılıyor ise de bu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kendi iradesiyle, aklı ve bilgisiyle hareket eden ister kişi olsun ister toplum, mutlaka tarihi etkiler. Bilim ve. fikir kahramanlarına […]

Kategoriler
Politika Rıfat Serdaroğlu

Başsavcıya Serdaroğlu’ndan mektup

SAYIN BEKİR ŞAHİN (YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI)SAYIN BEKİR ŞAHİN (YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI)  Sayın Başsavcı;Türk Devletinin en önemli makamlarından birinde bulunuyorsunuz.Türk Adalet Tarihine nasıl geçeceğinizi elbette sizin davranışlarınız belirleyecektir.Anayasa ve yasalardaki görev tanımınıza göre, Laik Cumhuriyetin-Sosyal Hukuk Devletinin ve özgürlüklerin devamı için iktidarın baskısına aldırmayıp bağımsız ve tarafsız olarak mı görev yapacaksınız, yoksa “Laik Cumhuriyetin yıkımı” için hükümet […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİK

TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİKProf. Dr. ZEKİ HAFIZOĞULLARI Türk hukuk devrimi birçok bakımdan övülebilir. Ancak,onu muhteşem kılan nitelik, özünü, çekirdeğini teşkil eden lâiklik düşüncesidir. Lâiklik, esas itibariyle, toplumlardaki iktidar olgusu üzerine verilen bir değer hükmüdür. Gerçekten, din ve bilim, toplumsal yaşamın iki yönüdür, evreni farklı iki algılama biçimidir. Bunlar, mutlaklık iddiasında olmadıkça, biri ötekini ortadan […]

Kategoriler
Kültür/Sanat Naci Kaptan

KEMALİZM LAİKLİK VE DEMOKRASİ

Naci Kaptan; Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı – Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği” kitabından aktarı Türkiye’deki üçlü ideolojik bölünme giderek netleşiyor.Bir yanda Atatürk’e saygı ve bazen sevgi duyan, ama Kemalizme karşı olanlar var. Atatürk’ü daha çok-bu yurdu düşmanlardan kurtarmış bir kahraman olarak benimsiyorlar. Ama Kemalizmin birçok ilkesine, kısmen ya da tamamen karşılar. Laiklik, devletçilik, devrimcilik ve halkçılık […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkesi laiklik Doç. Yusuf SARINAY Tarih, tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla birlikte, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara mı aittir sorusu bilim adamları arasında tartışılıyor ise de bu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kendi iradesiyle, aklı ve bilgisiyle hareket eden ister kişi olsun ister toplum, mutlaka tarihi etkiler. […]

Kategoriler
Emin Eğri

LAİKLİK KESİNLİKLE UYGULANMALI ..

Ülkemizin gruplara ayrılması, tahammülsüzlük, ayrımcılık ve ötekileştirmenin nedenleri Laikliği benimsemeyişimizdir!Anayasanın 2.maddesi : ‘’ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, LAİK ve sosyal bir hukuk Devletidir.’’ demektedir.‘’LAİKLİK’’ den ne anlıyoruz?Din satan ve pazarlayanlar laikliği anlamazdan gelerek, ‘Doğru bir şekilde yorumlanmalı’’ […]

Kategoriler
Politika

10 Nisan 1928 Tarihinde “Laiklik” ilkesi anayasaya nasıl girdi?

Mehmet Boz 10 Nisan 1928 Tarihinde “Laiklik” ilkesi anayasaya nasıl girdi? Mer’i 1982 Anayasasının 2, 4, 174.maddelerinin ahvali nasıl yorumlanmalı? İlk Osmanlı anayasası Kanunu Esasî 23 Aralık 1876’da, Islahat Fermanı’nda olduğu gibi bir Hattı Hümâyun (* ) ile ilan edildi. Madde 11- Devleti Osmaniye’nin dini İslam dinidir. Aynı maddede, halkın asayişine ve genel ahlaka aykırı […]

Kategoriler
Türkiye

LAİK ÜLKE OLUŞUMUZUN 83. YILI KUTLU OLSUN !!!

LAİK ÜLKE OLUŞUMUZUN 83. YILI KUTLU OLSUN!!! Cumhuriyet’in temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok acı çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. (1930, Kırklareli- Mustafa Kemal ATATÜRK) Kadınlarımız; güzel ülkemizde 1934 de seçme ve seçilme hakkına kavuşurken, […]

Kategoriler
Politika

Laik’liğin Sonu

Resmi Gazete’de tartışma yaratan dini hükümler! 14 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete’de faizsiz finansın denetim standartlarıyla ilgili kurallar içerisinde yer alan şeriat hükümleri ile dikkat çekti. Ayetlerle örnekler verilen Resmi Gazete’deki yayımın Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor. İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurallar içerisinde Kuran’dan ayetlerin […]

Kategoriler
Politika

Dinin finansmanı ve 2020 din bütçesi

Türkiye’de din, devlet ve toplum ilişkisi sorunludur. İnanç ve düşünce özgürlüğü ve laiklik ayaklar altındadır. Toplumun ve kişinin özel alanına ait olması gereken din/inanç, devletin ve din tüccarlarının eline düşmüştür. Yani din kamu ve özel alanda tekelleştirilmiş, dolaysıyla inanmak ya da inanmak artık özgür değildir. Dinin siyasallaştırılması, merkezileştirilmesi, kamusal güç olarak resmileştirilmesi ile daha karmaşık […]