İslam’ın güncellenmesi laiklik ihtiyacından mı?

İslam’ın güncellenmesi laiklik ihtiyacından mı? Bülent ESİNOĞLU Radikalizm bir düşüncenin bir ideolojinin aşırılaşmasından ileri gelen bir anlayıştır. Kime normal kime radikal denir insandan insana, toplumdan topluma değişen, normal ve radikal tanımları olur. Ülkemizde, siyasal İslam’ın, iktidar olduğu günden bu yana, kazanıcı olmak yerine ayrıştırıcı tavrı, elbette siyasal İslam’ın şımarıklarını da üretecekti, üretti de… Çünkü ılımlılar […]

Laiklik İlkesinin Anayasa’da Yer Almasının 81. YILDÖNÜMÜ

Laiklik İlkesinin Anayasa’da Yer Almasının 81. YILDÖNÜMÜ 5 Şubat 1937 tarihinde,  laiklik ilkesine 1924 Anayasasında yapılan değişiklikle Cumhuriyetimizin temel nitelikleri arasında yer verilmiştir. Laiklik,  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, laiklik aynı zamanda barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir. Laiklik İlkesi Kadın Hakların Güvencesi Hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan                    laiklik, kadının insan haklarının da […]

Laik Siyasal Düzenin Nitelikleri

• Laik düzenlerde “devlet dini” söz konusu olmaz. Kişilerin din açısından eşitliği kuralı. • Laik bir siyasal sistemde, devletin yasal, toplumsal ve siyasal yapının dinsel kurallara uygun olması zorunluluğu söz konusu değildir. Yapısının belirli kuralları, dinsel inanç sistem ve teorisine uygun olabilir. • Laik devlet sistemlerinde “din” kamu hizmeti olarak kabul edilmez. Devlet bir cemaatin […]

Osmanlı Devleti’nde seküler bir hukuk sistemi vardı

Ortodoks anlayışa göre hakimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır. Evren de Allah’ın mülküdür. Allah bütünüyle hakim olduğu için hukukun da tek kaynağı Allah’ın kendisidir. Allah hükümlerini Hz.Muhammed’e göndermiştir ve bu hükümler Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Dolayısıyla egemenliğin koşulsuz sahibi olan Allah hukukun tek kaynağı olarak hüküm vermekte bütün kullar da bu hükümlere uyma mecburiyeti altında bulunmaktadır. Bu […]

LAİKLİK VE KUT-ÜL AMARE

LAİKLİK VE KUT-ÜL AMARE Meclis Başkanının “Yeni Anayasada laiklik olmamalıdır. Dine dayalı bir Anayasa olmalıdır. Dindar Anayasa olmalıdır” sözleri sonrasında Sn. Tayip Erdoğan’ın “19 Mayıs’ın bir başlangıç olmadığı, Kut-ül Amare gibi Osmanlı ve dine dayalı Savaşların unutturulmak istendiği” sözleri birer tesadüf olmadığı gibi rasgele söylenmiş sözler de değildir. Bu sözlerin amacını anlamak için, terimlerin anlamına […]

Laiklik Yeni Anayasada Olmalı mı?

Laik kelimesi, Yunanca “laikos” sıfatından gelir. Bu sıfat Fransızca’ya “laique,” Türkçe’ye Fransızca’dan “laik” olarak geçmiştir. Fransızca’da laiklik için laïcité (laicisme) terimleri kullanılır. Aynı terimin İngilizce karşılığı “secularity” olup, din ve devlet işlerinin ayrı tutulması anlamına gelir. Eski Yunanda laikoslar; ruhban, toprak zengini ve de tüccar sınıfı dışında kalan, yurttaş haklarına sahip olmayan sıradan halk kitleleriydi. […]

AK Parti’den laiklik açıklaması: Tartışmadık bile

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik ile ilgili sözlerine Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti’li Mustafa Şentop’tan yanıt TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, laikliğin yeni Anayasada olmaması gerektiğini savunarak, “Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak bahsetmesi lazım” demesine Ak Partiden ilk tepki geldi. Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop , AK Parti Grup Başkanvekili Naci […]

“5 Şubat Laiklik Günü” Kemalist değil, Masonik laikliğin kutlanmasıdır!

Sayı :2016/005 Konu: “5 Şubat Laiklik Günü” 06.02.2016 Kod: 32.011.159 BASIN AÇIKLAMASI (“5 Şubat Laiklik Günü” Kemalist değil, Masonik laikliğin kutlanmasıdır!) 5 Şubat 1937 de anayasanın 2’nci maddesi şöyle değişti. “Madde 2. Türkiye devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçıdır. Resmi dili Türkçedir, makarrı(Başkenti) Ankara şehridir.” Demek ki Anayasamıza “Altı Ok” olarak bilinen ilkeler […]

Meğer başörtüsü zulmünü yaşatan “laikçiler” de bunlarmış

AKP’yi iktidara taşıyan şey yaptığı din sömürüsü ve başörtüsü gibi geniş kitleleri ilgilendiren meselelerde o dönemlerdeki hoşgörüsüzlüğü kullanması oldu. Fakat bugün görüyoruz ki AKP’nin iktidara gelebilmek için geçmişte “laikçi” diye suçladığı başörtüsüne sert tedbirler alan üniversite hocaları meğer AKP’liymiş. İşte Davutoğlu’nun başdanışmanı Siyaset Bilimcisi Süleyman Seyfi Öğün; kendisi AKP öncesi üniversitede başörtüsünü savunanlara soruşturma açan kişi. Güzel […]

KADINLAR İNSANDIR; ERKEKLER İNSANOĞLU!..

KADINLAR İNSAN’DIR, ERKEKLER İNSANOĞLU!. Mustafa Nevruz SINACI Anadolu’nun kutsal topraklarından neş’et (doğma, bitme, zuhur) Türk Ozanı, düşünür, halk filozofu ve sanat adamı; Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, “bozkırın tezenesi” merhum Neşet Ertaş’a (1938/Kırşehir-2012/İzmir) izafe edilen, çok anlamlı bir söz: “Kadınlar insandır. Biz erkekler ise; İnsanoğlu…” Aslında bu sözün gerçeği: “Kadınlar İNSAN’dır; İnsanoğullarıysa ADAM” biçiminde olmalıydı. […]