Zulme, Sömürüye Direnme Hakkı İnsanların En Doğal Hakkıdır…

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında, ülkemizin “vaziyet ve manzarai umumiye”sini (genel görünümünü) şöyle anlatıyordu: Burada pek önemli bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, Padişah ve Halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi, o makama ve makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve sadık…” O günkü ortamla, […]

Cumhuriyetin Savcıları Nerede?

Savcılara verilen “Cumhuriyet Savcısı” unvanının isim babası, Atatürk’ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’tur. Lozan’da doktora yaptıktan sonra yurda dönen değerli bilim adamı ve politikacı, Atatürk tarafından ‘Hukuk Reformu yapmakla’ görevlendirilir. Adalet Bakanı bu görevi alınca, “savcı” sözcüğünün önüne bir de “Cumhuriyet” ekler. Ata’nın huzurunda ‘Hukuk Reformu ve Cumhuriyet savcısı ismi” tartışılırken, Bozkurt’a çok sorular sorarlar. […]

İhanet, Hıyanet Ustası Vatansızlar…

İnsanlık, bugünkü uygarlık düzeyine devrimcilerin savaşımlarıyla yükselmiştir. Dünyanın neresinde ileriye dönük bir değişim ya da devrim yaşanmışsa orada mutlaka gelişim de olmuştur. Diyalektiğin şaşmaz yasasıdır bu. Rönesanslar, reformlar, Fransız ihtilalleri, Ekim devrimleri, dünya halklarının toplumsal yapılarında ve yaşantılarında çok büyük değişiklikler yapmıştır. Bu açıdan bakınca, Mustafa Kemal Atatürk ‘ün gerçekleştirdiği 1923 Devrimi de Türkiye Cumhuriyeti’ni […]

Bilim Adamları, Dolar Milyonerleri Yurt Dışına Kaçıyorlar…

Nereden nereye geldik… Sabancıların Malta vatandaşlığına girdiği ve Ülker’in hisselerini İngiltere merkezli Pladis Foods Limited’e sattığı söylenmektedir… Bir zamanlar Nazi zulmünden kaçan bilim adamları Atatürk Cumhuriyetine sığınıyorlardı. Şimdi bizinkiler başladı başka devletlere sığınmaya… Tüm dünyanın kendisine rehber ve öncü seçtiği, hayran olduğu bir lider ve ülkeden bugünkü Türkiye’ye geldik… 1930’larda bilime, çağdaşlığa, uygarlığa verilen değer […]

Kanun Benim…

Türkiye’de orman yasaları yürürlükte. Hem de yabanıl orman yasaları. Gücü yeten gücü yetene. Sömüren sömürene. Çalan çalana, çırpan çırpana… Köşe başlarını tutan, varlıklı, bileği güçlü, iktidar destekli bazı kimseler istediğini alıyor, istediğini satıyor, dilediğini gerçekleştiriyor. Su akarken testiyi doldurmaya çalışıyor. Çoluğuna, çocuğuna, torununa, yedi sülalesine yetecek servet ediniyor. Mal-mülk, zenginlik, kişisel çıkar söz konusu olunca […]

“Zulüm Ve Eziyetle Hürriyeti Yok Etmek Mümkün müdür?”

Descartes’ın “Düşünüyorum, öyleyse varım…” sözü Türkiye’de, “Düşünüyorum öyleyse vurun”a dönüştü. İlhan Selçuk Ağabey’in kitabının adı da buydu: “Düşünüyorum, Öyleyse Vurun.” Düşünene vurdular Türkiye’de. Karşı çıkana vurdular. Filistin askılarına astılar. Çarmıha gerdiler. Elektrik verdiler. “Tam bağımsızlık” diyen, “kahrolsun ABD emperyalizmi” diyen gencecik fidanları darağaçlarına çektiler. Çoluk çocuk, torun yüzü göstermediler onlara. Sıkıysan düşün Türkiye’de. Düşünürsen seni […]

AKP’ye Boyun Eğenler, Eğmeyenler…

Türkiye ortasından ikiye yarıldı. Ayrıştırıldı… Kamplara bölündü. Düğünlerde, derneklerde kol kola girip halay çeken; tasada, kederde, iyi günde, kötü günde ortak hareket eden; savaşlarda, vatan savunmasında ortak düşmana kurşun yağdıran insanlar şimdi yok artık. Birbirine düşman hale getirildiler. Herkes birbirine kem gözle bakıyor. Herkes birbirini vatan haini gibi görüyor. Herkes birbirine ağır sözler söylüyor. Ben […]

İnsan Olmalı Önce, İnsan…

Sevgidir her işin başı. Sevgidir insanı insan yapan, yücelten. Sevgi güzelliktir. Doğadır. Acıları, sevinçleri, sevdaları ortaklaşa yaşamaktır. Bölüşmektir. Sevgi insanlaşmaktır. Halktan uzakta, mutluluğu sırça köşklerinin duvarları arkasında arayanlar, anlayabilirler mi sevginin derinliğini? Yokluk,  yoksulluk, nedeniyle cinnet geçirip kafasına kurşun sıkanları, kendilerini yağlı urganlarda asanları, maaş kuyruğunda can veren emeklileri görmezden gelenler, “Ulusun efendisi” köylüyü lanetleyenler, […]

Türkiye Nereye Koşuyor?

Kamu kurumları, fabrikalar satıldı, bir kısmı yabancılara geçti… El değiştirdi. Vatan toprakları haraç mezat, kapış kapış gidiyor… Kapanın elinde kalıyor. Türkiye’nin en güzel yerlerine Yahudi, İngiliz, Fransız, Amerikalılar çöreklendi… Artık görkemli malikânelerinin önünden bile geçirmiyorlar Türkleri… Yabancı korumalar bağırıyor, çağırıyor, saldırıyor… Bir adım yaklaştırmıyorlar. Bir de şu banka adlarına bakın: Finansbank, İNG Bank, Citibank, HSBC […]

Diktatörler, Korku İmparatorluğunu Severler…

“Sevginin ne olduğunu”, bilmez diktatör. “Dert, sıkıntı, acı, çekmek, yoksulluğa düşmek, evine ekmek götürememek…” nedir, bilmez diktatör… İnsanları mutlu etme düşüncesi ona çok uzaktır. Yabancıdır o bu duyguya, düşünceye… Yardımlaşmayı, bölüşmeyi, paylaşmayı bilmez. Kadın hakları, eşitlik, özgürlük onun sorunu değildir. Kitabında yazmaz. Onun bir tek hedefi vardır; koltuğunu, iktidarını, çevresini, yakınlarını, yandaşlarını, çoluğunu çocuğunu korumak… […]