Yasemen Karakoyunlu


 • İran Türklərin əsəridir.
  İran Türklərin əsəridir.

  İranın Fars -Sasanlı şər sisteminə qarşı Azərbaycanın apardığı təbliğat təşviqat prosesini təhlil edəndə, çıxışçıların, jurnalistlərin dilindən səslənən söyləmlərə, qavramlara, mesajlara və təsəvvür olunan gələcək haqqındakı […]

 • Qarabağda Türk Mərkəzli platforma qalib gəldi.
  Qarabağda Türk Mərkəzli platforma qalib gəldi.

  Qarabağda Türk Mərkəzli platforma qalib gəldi. Azərbaycan müxalifətinin 30 illik söyləmi-Azərbaycan Qərbə inteqrasiya olunarsa və demokratikləşərsə Qarabağı işğaıdan azad edərik. Biz isə 30 ildəki bütün […]

 • Qarabağda Türk Mərkəzli platforma qalib gəldi
  Qarabağda Türk Mərkəzli platforma qalib gəldi

  Azərbaycan müxalifətinin 30 illik söyləmi-Azərbaycan Qərbə inteqrasiya olunarsa və demokratikləşərsə Qarabağı işğaıdan azad edərik. Biz isə 30 ildəki bütün yazılarımızda və çıxışlarımızda belə dedik. Türklər […]

 • İran’daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı
  İran’daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı

  Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi Başkanı Karakoyunlu: ” İran’daki Türklük meselesi çözüme ulaşmalı” BAKÜ – Global Entegrasyon ve Diyalog Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Karakoyunlu, “Önümüzdeki […]

 • “Heç bir məqaləmi oxumayan Əlisa Nicat məni I Pyotrun Vəsiyyətnaməsini bilməməkdə suçlayır”
  “Heç bir məqaləmi oxumayan Əlisa Nicat məni I Pyotrun Vəsiyyətnaməsini bilməməkdə suçlayır”

  “Heç bir məqaləmi oxumayan Əlisa Nicat məni I Pyotrun Vəsiyyətnaməsini bilməməkdə suçlayır” Yazıçı Əlisa Nicat (40 cild kitab yazan və vaxtilə Turan jurnalını nəşr etmiş […]

 • Silinməkdə olan tarix…Səssiz ölüm, bitmə…
  Silinməkdə olan tarix…Səssiz ölüm, bitmə…

  BuyazıQərbi Azərbaycan haqqında bir nagıldır. “ Erməni soyqırımı” mifinin yüz illiyinə həsr olunmuşdur. Hər gün gözlərimi yumub kəndimizdəki evləri, ailələri, başdan ayaga, ayaqdan başa xəyalımda […]

 • Bizim davamız. Hədəfimiz. ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ:TURAN YOLU.
  Bizim davamız. Hədəfimiz. ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ:TURAN YOLU.

  Bizim davamız. Hədəfimiz.ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ:TURAN YOLU. Düşüncə düşüncəni dəyişmək üçündür. Siyasət gerçəkləri dəyişmək sənətidir. Gerçəkləri dəyəşənlər tarixin yaradıcılarıdır. Dəyərli dostlar. Biz yazılarımızda və çıxışlarımızda Azərbaycanda illərlə […]

 • Unutma Her Ermeni potansiyel bir katildir
  Unutma Her Ermeni potansiyel bir katildir

  1. Rusya’yı İpyotru Kafkas-Azerbaycan’ı işgal etmeye çağıran ve ikna eden, Rus-Kacar-Türk imparatorlukları arasındaki savaşlara neden olan ve savaş sonucunda Azerbaycan’ın bölünmesini sağlayan Ermenilerdir. Ermeni heyetin […]

 • Kərkükü uduzsaq Urmiyanı da uduza bilərik
  Kərkükü uduzsaq Urmiyanı da uduza bilərik

  Kərkükü uduzsaq Urmiyanı da uduza bilərik Dünya əhalisinin əhəmiyyətli passionar hissəsinin yerləşdiyi orta şərq bölgəsinin mərkəzi ölkələri Türkiyə və Azərbaycandır. Orta Şərqin siyasi və demoqrafik […]

 • Türkiye Azerbaycan Türklerinden ve halklarından koptu.
  Türkiye Azerbaycan Türklerinden ve halklarından koptu.

  Türkiye’nin Azerbaycan’daki büyükelçiliğinin faaliyeti eleştirilmelidir. Bu büyükelçiler Azerbaycan’da 30 yıldır aynı kişilerle irtibat halindeler. Zaman değişir, Türkiye’nin Azerbaycan politikası değişmez. Türkiye’de hiç bir bayram kutlamasına […]

 • Tarixin dəyişməz qanunu var: İdealizm qandan qidalanır, qanla suvarılır
  Tarixin dəyişməz qanunu var: İdealizm qandan qidalanır, qanla suvarılır

  Dugin idealizmi qanla suvarıldı. Dugin qurban verdi. Dugin bilirdi ki, İdealizm qurban tələb edir. Bədəl ödəmək tələb edir. Dugin buna hazır idi. Dugin Rus ruhunu, […]

 • Tarixin dəyişməz qanunu var: İdealizm qandan qidalanır, qanla suvarılır.
  Tarixin dəyişməz qanunu var: İdealizm qandan qidalanır, qanla suvarılır.

  Tarixin dəyişməz qanunu var: İdealizm qandan qidalanır, qanla suvarılır. Dugin idealizmi qanla suvarıldı. Dugin qurban verdi. Dugin bilirdi ki, İdealizm qurban tələb edir. Bədəl ödəmək […]

 • TÜRKELİ haqqında
  TÜRKELİ haqqında

  1.Türkiyə İranı tanımır. İrana (Türkeliyə) Osmanlı gözündən, məzhəb acısından baxır. Osmanlı da, Səfəvi də Türk tarixinin böyük imperatorluqlarıdır, şərəf tariximizdir, lakin həm də bir keçmişdir, […]

 • Türkiye İran’ı tanımıyor.
  Türkiye İran’ı tanımıyor.

  1. Türkiye İran’ı tanımıyor. Osmanlı İran’a (Türkiye’ye) Osmanlı’nın gözünden, din acısından bakıyor. Osmanlı da Safevi de Türk tarihinin büyük imparatorluklarıdır şeref tarihimizdir ama onlar da […]

 • Keçmişimiz Gələcəyimizdir.
  Keçmişimiz Gələcəyimizdir.

  Mənim haqqımda Avropadan tutmuş Rusiyaya qədər yayılmış azərbaycanlılar və Azərbaycanda yaşayan digər xalqların nümayəndələri arasında çox ciddi əks təbliğatın getdiyindən xəbərdaram. Məni Azərbaycanın düşməni, Azərbaycanda […]

 • Aşura-Türkün İran-Fars ideologiyasına yenik düşdüyü gün
  Aşura-Türkün İran-Fars ideologiyasına yenik düşdüyü gün

  1. Hakimiyyətin Rus-İran strateji birliyinin maraqlarına xidmət edən anti milli yanlış siyasətinin nəticələri göz qabağında. Bu siyasərin yaratdığı ideoloji mənəvi boşluğun sonucu- İran Azərbaycanı fəth […]

 • Farslar harda idi Xomeneyi?
  Farslar harda idi Xomeneyi?

  Rey Selçukluların, İsfahan Kızılbaşların, Meşhed Avşarların, Tehran Kacarların, Marağa Elxanilərin baş şəheri idi. Farslar harda idi Xomeneyi? Bir dəfə də belə düşünəlim. Unutmayın. Qurtuluşumuz Türk […]

 • Bir dəfə də belə düşünəlim.
  Bir dəfə də belə düşünəlim.

  Qurtuluşumuz Türk mərkəzli baxış acısına söykənməkdir, Türkün özə dönüş prosesini başlatmaqdır, Türk stratejisi yaratmaqdır. Rey şəhəri Səlçukluların, İsfahan Qızılbaşların, Tehran Qacarların baş şəhəri idi. Farslar […]