Akademik olan şəxs diktatora boyun əyməz

Gənc alimdən hayqırtı: Akademik olan şəxs diktatora boyun əyməz və mədhiyyə oxumaz! Xalq şairləri və Xalq yazıçılarının bəzilərinə Heç bir zaman titullara əyilmədim və hər zaman titullu adamlara acıdım. Və uzun zaman Onları müşahidə etdim. Bir çoxları titullarını ağır daş kimi yük kimi çiyinlərində gəzdirirlər və bu ağır yükün altında belləri bükülmüş…Eləsi var ki, akademikdir,… Okumaya devam et Akademik olan şəxs diktatora boyun əyməz

AZERBAYCAN AKADEMİA BİR SƏS SİZİ ÇAĞIRIR. ÖZÜNÜZƏ DÖNÜN!!!

Yasemen Qaraqoyunlu – AZERBAYCAN AKADEMİABİR SƏS SİZİ ÇAĞIRIR. ÖZÜNÜZƏ DÖNÜN!!! Orta Doğuda, Türk-İslam dünyasında nizamlayıcı güc İzrail yox, Türkiyədir.Amerika Orta Doğuda işğalçı və imperialist bir gücdür və ortadoğudan çıxmalıdır.Orta doğunu min illər boyu Türklər yönətmişlər.Orta doğu bir Türk kültür arealıdır.Tarix boyu Orta doğuda barış və istikrarı Türklər təmin etmişlər.İslam mədəniyyətinin X əsrdən -XX əsrə qədərki… Okumaya devam et AZERBAYCAN AKADEMİA BİR SƏS SİZİ ÇAĞIRIR. ÖZÜNÜZƏ DÖNÜN!!!

Lokal, unikal ”Azərbaycanlı” siyasətçinin obrazı haqqında düşüncələr..

YASEMEN KARAKOYUNLU-AZERBAYCAN Lokal, unikal ”Azərbaycanlı” siyasətçinin obrazı haqqında düşüncələr. Dostlar. Azərbaycanın iqtidarında da müxalifətində də yetişmiş kadrolar, siyasətçilər, partiya sədrləri, ən əsası AMEA sistemində və Universitetlərdə çalışan aydın kadroların əksəriyyəti milliyyət və din görüşlərindən, imandan yoxsundurlar.” Onların tarix hafizələri, kimlik anlayışları və dövlət, millət anlayışları İngiltərənin və Stalinin bərabərcə yaradıb uyğuladıqları kimlik konsepsiyası əsasında formalaşmışdır.… Okumaya devam et Lokal, unikal ”Azərbaycanlı” siyasətçinin obrazı haqqında düşüncələr..

Kudüs ‘ten sonra sıra İstanbul’da

Kudüs ‘ten sonra sıra İstanbul’daYASEMEN KARAKOYUNLU-AZERBAYCAN “Evet Kudüs meselesi, ′′ Bir millet, iki devlet ′′ diyen Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin tarih hafızasında çatlak olduğunu ortaya koydu. Türkiye, Osmanlı döneminden Kudüs ‘ün koruyucusu, Türkler ise İslam’ ın Garakhanlı döneminden koruyucularıdır. “ Söz önü: Bəli Qüds məsələsi “bir millət, iki dövlət” deyən Türkiyə və Azərbaycan türkünün tarix… Okumaya devam et Kudüs ‘ten sonra sıra İstanbul’da