TÜRKELİ haqqında


Okuma Süresi: 3 Dakika

1.Türkiyə İranı tanımır. İrana (Türkeliyə) Osmanlı gözündən, məzhəb acısından baxır. Osmanlı da, Səfəvi də Türk tarixinin böyük imperatorluqlarıdır, şərəf tariximizdir, lakin həm də bir keçmişdir, bitmişdir. Gələcəkdə Osmanlının və Səfəvilərin varisləri yenidən birləşəcəklər. Birləşməlidirlər. Gələcəyin inşası, gələcəyin stratejisi-Türkiyə-Türküstan-Türkeli(İran) ittifaqının qurulmasından keçir.

2. Türkiyə İranı Fars kimi alqılayır. İrana Şiə-Sünni məzhəb qavramlarından baxır. Türkiyədə məzhəb anlayışı, məzhəb təəssübü yenildiyi zaman, vahid İslam anlayışı qavranıldığı zamanTürkelini (İranı) çözə bilər, anlaya bilər. Gələcəyin inşası üçün Türkiyə öncə öz içində özü özünü yeniləməli, zamanla Türkiyə tarixi içində formalaşmış Türk birliyinə mane olan ünsürlərdən, qavramlardan arınmalı, təmizlənməlidir. Türkiyənin məzhəb qavramı bitdiyi zaman Türkiyə-Türkeli ittifaqı qurula biləcəkdir. Türkelidə(İranda) Türk aydınları məzhəb təəssübündən çoxdan vaz keçmişlər və Nadir Şah Avşar doktrinini-Bakı, Təbriz, Ankara birliyini mənimsəmişlər.

3. Türkiyə İrandakı Türkün gücünü və bu coğrafiyanın, ortadoğunun gələcəyindəki rolunu , potensialını hələ gözdən keçirməmişdir.

4. Türkiyə İrandakı Türk gücü ilə birləşərək kürəsəl güc olma potensialını gözdən keçirməlidir.

5. Türkiyədə tv-lərdə danışan stratejistlər İranı Fars kimi alqılayır və uydurma Fars dövleti, Fars kültürü anlayışından çıxış edirlər. Türkiyə aydınlarının çoxu Batının uydurduğu ” Fars kültür”heyranlarıdır.
5. Farslar mədəniyyəti Şumer-Elam-Babil-Hindistan və Türküstandan əxz etmişlər. Farslar məğlubedilməz xalq deyil. Pers Əhəmən dövlətini -İsgəndər, Sasanlıları -Ərəblər yenmişdir. Fars dövlətçilik tarixi 7 əsrdən 20 əsrə qədər qırılma dönəmi yaşamışdır, yəni 1300 il Türkeli coğrafiyasında (İranda) Fars dövləti mövcud olmamışdır.

6. Türkiyə İranı(Türkeli) çözmədən, buradakı türkün potensialını sahiblənmədən (Bakı-Təbriz-Ankara birliyi stratejisi ) bölgədə güc ola bilməz. TDT -nın böyük potensialı Türkelidə(İran) dir.

7. Həm Azərbaycanda həm Türkiyədə aydınlar, stratejistlər içində İran (Aryanlar ölkəsi) qavramından imtina edilməlidir və əvəzində Türküstan, Türkeli ifadəsi işlədilməlidir.

8. Osmanlı Ərəb yarımadasına, AfroAsiyaya doğru genişləndiyi üçün Ərəb kültürü ilə, Səfəvi Xorasanı içinə aldığı üçün Fars-Tacik kültürü ilə, Babur-Hindistan kültürü ilə etkiləşim, sintez prosesi keçirmişdir. Bu proses Türk tarixinin şərəf tarixidir, kürəsəl gücə çevrilmək üçün Türklərə yeni avantajlar qazandıracaqdır. Türklər Türk mədəniyyətinin gücünü, potensialını yetərincə dərk etməmişlər. Ərəbi, Farsı, Çini, Hindistanı yönətən gücdür bu güc. Batı (Yunan-Roma) elmi və düşüncəsi Misir, Hind, Çin, antik Sami, İran-Pers mədəniyyətinin üstünlüyündən və dərinliyindən bu gün belə çəkinər, qorxar, heyranlıq duyar. Oysa ki, bütün bu mədəniyyətləri Türklər yönətdi, hətta qurdu, qorudu və min illərlə hakim oldu. Bu günkü Türk tarixindəki gücün farkında deyildir. Tarixindən qopmuşdur.
Türkiyə-Türkeli-Türküstan ittifaqı ilə doğu və batı türklüyü birləşərək çox qütblü dünyada qütblərdən biri olacaqıar. Sosio-kültürəl super sistem – sivilizasiya quracaqlar. Adı Turan!

Yasemen Qaraqoyunlu-b-Bakü /TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

A.Türer YENER
Yazılarını sayfanda yayınla (RSS)
mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

Son Yazılar

 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 1 Dakika Ermeni Faaliyetleri (26 Eylül 2022) Nikol Paşinyan, 27 Eylül’de anılacak 44 Gün Savaşı’nın ikinci yıl dönümü […]
 • Yunanistan’ın ve Rumların Politik Hüsranı
  Okuma Süresi: 2 Dakika Prof. Dr. Ata Atun Geçtiğimiz hafta içinde toplanan “Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi”, yıllardır Avrupa Birliği’ni, yalan […]
 • Rusya’da seyahat kargaşası…
  Okuma Süresi: 3 Dakika Seferberlik ilan edilen Rusya’da askere alımlar devam ederken, seyahatler konusundaki karmaşa da sürüyor. Rusya’nın bazı bölgelerinde […]
 • Arabistan’ın Rusya Ukrayna arasında arabulucu olması
  Okuma Süresi: 2 Dakika Bülent ESİNOĞLU Avrupa medyasında ve Rus medyasında bir haber dolaşıyor. Siz isterseniz buna dedikodu dolaşıyor diyebilirsiniz. […]
 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 5 Dakika Ermeni Faaliyetleri (24 Eylül 2022) 1..  ŞEHİT DİPLOMATLAR- Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) çalışanları, 24 Eylül 1981 […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.