“Ermenistan iki uluslu, iki dilli bir devlet olmalı”

"Ermenistan iki uluslu, iki dilli bir devlet olmalı" - yasemin karakoyunlu Jasmine Garagoyunlu
“Ermenistan iki uluslu, iki dilli bir devlet olmalı”

Yasemin, Karaganda’da yaptığı konuşmada, şimdi Ermenistan olarak adlandırılan bölgenin tarihi bir Türk toprağı olduğuna dikkat çekti.

“ERMINİSTAN İKİ MİLYONA DÖNÜŞTÜ, İKİ DİL”

“Batı Azerbaycan’ın sorunu, bu topraklarda Ermenistan hükümetinin kurulmasıyla başladı. Ermenilerin sıcak denizlerine (Karadeniz-Akdeniz) çıkarma planı, Rusya’nın İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinden İstanbul’u devirme planının bir parçası olarak 18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar Azerbaycan’da Rusya’nın desteğiyle uygulanıyor.

Azerbaycan’ın tarihi topraklarında Ermenistan hükümetinin kurulması ve genişlemesi üç aşamada ve şekilde gerçekleştirilmiştir.

1. Batı Azerbaycan’da (tarihi Irrawaddy) etnik temizlik, soykırım ve yerel Türklere karşı siyaset uygulayarak Ermeni hükümetinin kurulması; Bu dönem 1828-1918 yıllarını kapsamaktadır.

2. Sovyet döneminde Azerbaycan topraklarının Ermenistan’a entegrasyonu; Bu dönem 1920’leri ve 1985’leri kapsar.

3. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra oyuncak Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve çevresindeki yedi bölgede Ermenistan ve Rusya tarafından işgal edildi, oyuncak “Dağ Medeniyeti Cumhuriyeti” oluşturuldu ve Ermenistan Cumhuriyeti ile birleşti; (1988’den 1994’e kadar Ermenistan Azerbaycan’a savaş ilan etti ve Gorg Dağı’nı ve çevresindeki bölgeleri işgal etti – Hankand, Hokkaido, Şuşa, Laçın, Hokkaido, Kulgar, Ağdar, Ağdam, Gabriel, Fuzuli, Gubad ve Zanzibar. Bu süre zarfında, alan yaklaşık 17.000 mil kare [17.000 km²] idi. Bu politika sonucunda Azerbaycan’ın bir parçası olan Batı Azerbaycan tamamen Ermenistan’a verildi, Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının %20’si işgal edildi ve 2 milyon Azerbaycan Türkü terör ve soykırımla yok edildi.

“Azerbaycan Türklerinin Batı Azerbaycan’dan göç ettirilmesi ve bu topraklarda Ermeni İmparatorluğu’nun kurulması 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nun yönetimi altında başladı. Azerbaycan halkının ve genel olarak Müslümanların Batı Azerbaycan’dan sınır dışı edilmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir:

Birinci aşama; 1905-1920;

İkinci aşama; 1948-1953;

Üçüncü aşama; 1988–1992.

Nitekim Rusya’nın desteğiyle Batı Azerbaycan’daki yerli Türkler etnik temizliğe ve soykırıma maruz kalmış, bölgenin etnik ve demografik yapısı Ermenilerin lehine değiştirilmiştir.

1988 yılında Batı Azerbaycan’la ilgili hiçbir hükümet, muhalefet, toplum, medya programı veya politikası geliştirilmemiştir. Köle ticaretinin serbest bırakılmasını istiyorsak, Batı Azerbaycan sorununu her gün dünyaya taşımalı ve Ermenistan hükümetinin etnik temizlik ve soykırıma dayandığını ve topraklarının tartışmalı olduğunu kabul etmeliyiz. Bu amaçla, karmaşık önlemler alınmalıdır. Bu amaçla, aşağıdakileri öneriyorum.

(1) Batı Azerbaycan hareketi, Azerbaycan hareketinin ayrılmaz bir parçası olarak kurulmalı ve hükümet ve diaspora örgütleri tarafından desteklenmelidir. Bu hareket küresel bir harekete dönüştürülmeli ve iktidarda temsil edilen Batı Azerbaycan yetkililerinin kişisel çıkarlarına hizmet eden klan ve bölgesel damgalardan arındırılmalıdır.

(2) Batı Azerbaycan hareketi bir aşiret ve bölgesel hareket değil, Tüm Azerbaycan hareketidir.

(3) 1993 yılında Birleşmiş Milletler Ermenistan’ın Azerbaycan’ı işgaline karşı 822, 853, 874.884 sayılı kararları kabul etti. Bu kararların gereklilikleri yerine getirilmemiştir. İç Savaş’ın sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışan MINSK grubu şu ana kadar 1. Paket çözüm; 2. Rahat bir çözüm; 3. Ortak hükümet projesi; 4. Madrid’in ilkeleri Azerbaycan’ın ulusal çıkarlarına aykırıydı ve bu nedenle Ermenistan’ın işgal politikasını haklı çıkardı.

(4) Arazinin bütünlüğü,

(5) Halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı,

(6) Kuvvet kullanmanın reddi ilkeleri temelinde uygulanması amaçlanan bu proje ve ilkeler aslında Azerbaycan’da bağımsız bir “Karabağ” hükümetinin kurulmasına ve güçlendirilmesine hizmet etmektedir.

ATT’nin Minsk grubunun üyeleri Rusya ve Fransa, Ermenistan’ın stratejik müttefikleridir ve sahte “çiftlik soykırımını” tanımaktadırlar. ABD’nin 30 eyaletinde soykırım tanındı ve soykırımın tanınması için masada iki proje var. ABD, sorunun çözümü için ikili standartlar politikasından yanadır ve Azerbaycan’ın Kafkasya’daki enerji güvenliği çıkarlarına uygun olarak güç kullanmaması için şartlar koymaktadır.

Bu nedenle Azerbaycan, Minsk Grubu için çalışmayı reddetmeli ve sorunu Birleşmiş Milletler’de farklı bir formatta çözmelidir. Aynı zamanda Ermenistan, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgelerini ve Ermenistan’ı Ermenistan’da birleştirmek için 4T adlı bir strateji uygulamaktadır. 4T programı şunları içerir:

(a) Dünyada Ermeni soykırımının tanınması,

(b) Türkiye’nin soykırımı tanıması,

(c) Türkiye’nin soykırım yerine tazminat ödemesi,

(d) Türkiye’nin doğusundaki Nahçıvan da dahil olmak üzere Ermeniler için toprak. 4T programı ile Türkiye’nin Ermenistan’daki topraklarını bölmesi ve birleştirmesi planlanmaktadır. Bu plan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kuru sınırların kaldırılmasını ve birbirlerinin tecrit edilmesini içeriyor.

4T programına uygun olarak, dünyada 20’den fazla ülke, 30 ABD eyaleti ve Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin “Ermeni soykırımı”nı tanıyarak ayrıştırılması fikrini hayata geçiriyor.

Bu amaçla 45.000 web sitesi oluşturuldu, birçoğu yazıldı, resimler ve filmler dağıtıldı. Aynı zamanda Rusya ve İran, Ermenistan’ı stratejik müttefikler olarak güçlendiriyor ve Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı silah olarak kullanıyor.

Bütün bunları önlemeyi öneriyorum.

1. 4T programına karşı Türkiye-Avrupa-Gürcistan stratejik işbirliğine dayalı alternatif bir program geliştirilmesi.

– Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarını tartışmalı bölgeler olarak tanıyabilmeli, bu da Azerbaycan’ın tarihi topraklarında Türklere karşı etnik temizlik ve soykırım getirmelidir. Türkiye, hayali Ermeni soykırımının 100. yıldönümünü belirleyerek Chanagala zaferinin 100. yıldönümünü kutlamak için başarılı ve etkili bir diplomatik yolculuk yaptı. Ayrıca canagala zepheniah’ı da kutlamalıyız.

– Ermenistan’ın stratejik müttefiki Rusya’yı “yok etmek” için Rusya Federasyonu’nun yan kuruluşları olan Türk Cumhuriyetleri ve RF, Müslüman nüfusla yakın işbirliği yapmalı, Turancılık ve İslam Birliği fikri desteklenmeli ve Rusya’nın merkezi Avrasya boykotu uygulanmalıdır.

– Güney Azerbaycan Türklerini İran’a karşı desteklemek, İran’daki etnik sorunları teşvik etmek ve diğer etnik birimlerle işbirliği kurmak.

Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ savaşının Azerbaycan’ın zaferi ile sona ermesi ve Batı Azerbaycan sorununun çözümü Güney Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasıdır. Güney Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet haline gelmesi durumunda Ermenistan, Kuzey-Güney Azerbaycan arasında bir ablukaya düşer, Ermenistan’ın kuru sınırları Türkiye, Güney-Kuzey Azerbaycan’dır ve Ermenistan dış dünya ile sadece havadan iletişim kurmak zorunda kalır. Ayrıca, Ermenistan’a Pers desteği ortadan kalktı ve bugün Ermenistan için nefes kesici bir rol oynayan İran adında bir hükümet yok. Sonuç olarak, Ermenistan’ın stratejik müttefiklerinden biri tarihten silindi. Ermenistan’ın bir diğer müttefiki ve müttefiki olan Rusya ise yalnızdır ve İran gibi bir müttefiki kaybetmektedir. Böyle bir durumda Ermeniler, Türklerle uyum içinde olan saldırgan bir millet haline gelecektir.

– İslam Konferansı Örgütü’nde Ermenistan’ı destekleyen İran’a yaptırım uygulamaya çalışın.

– Batı Azerbaycan konusu uluslararası bir sorun haline gelmeli ve Minsk Grubu’nun görüşmelerinde temel önceliklerden biri olmalıdır. Minsk Grubu, bu ilkeyi gündemine almadığı takdirde Minsk Grubu’ndan çıkarılmalıdır.

– ABD’nin Kafkasya ve Orta Doğu’daki stratejik müttefikleri olan Türkiye ve Azerbaycan, ABD’nin ikili standart politikalarına yanıt olarak ABD’nin ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini ve enerji politikasını yeniden gözden geçirmelidir.

– Batı Azerbaycan Türklerinin Batı Azerbaycan’a (Ermenistan) geri dönmesi için bir eylem planı uygulanmalıdır. Bu amaçla;

– Batı Azerbaycan sorununun çözümü için hükümetin siyasi-askeri-stratejik bir programı olmalıdır. Bu programda tarihi Türk toprağı Batı Azerbaycan’ın; Yerel Türklerin Rus-Ermeni birliği tarafından yapılan etnik temizlik ve soykırım sonucunda Ermenistan hükümetinin kurulması; bu toprakların yeniden Azerbaycan’a kazandırılması ve Ermenistan’dan kovulan Azerbaycan halkının kendi topraklarına geri dönmesi. Batı Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve Azerbaycan’ın birleştirilmesi ihtiyacı dünya kamuoyu nezdinde kabul edilmelidir. Bu amaçla, AMEA, DAK, Diaspora Komitesi, Medya ve GHT yapıları konuşlandırılmalıdır. AMEA bu mücadelenin bilimsel çalışmalarını yapmalıdır.

-. Batı Azerbaycan’ın sorunu ile ilgili özel enformasyon politikası geliştirilmeli, araştırmacılar ve gazeteciler bu politikayı takip etmelidir.

– Batı Azerbaycan’ın sorunu uluslararası bir sorun haline getirilmelidir. Bu amaçla, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya ve Japonya ulusal düzeydedir. Hindistan’da ve Hindistan’da uluslararası bilimsel ve siyasi konferanslar düzenlenmeli, konferansa tüm Azerbaycanlı bilim adamları, Ermeni bilim adamları, araştırmacılar, gazeteciler, diplomatlar, ulusal liderler, yazarlar, sanatçılar katılmalı, Batı Azerbaycan’ın Ermeniler tarafından etnik temizlik yapılarak işgal edilmesi, orada Ermenistan hükümetinin kurulmasının tarihi kökenleri ve nedenleri ile Ermenilerin Batı Azerbaycan’ı hakkında akademik ve sosyal tartışmalar yapılmalıdır işgal ettiklerini.

– Uluslararası örgütler – Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, ICT, GUAM, Avrupa Parlamentosu, çeşitli ülkelerin parlamentoları ve ABD Kongresi – Batı Azerbaycan hakkında oturumlar ve tartışmalar düzenlemelidir.

– Batı Azerbaycan Göçmen Hükümeti kurulmalı, bu hükümet bu konuda uluslararası görüşmeler yapmalı ve Batı Azerbaycan’a Geri Dönüş Hareketi’ne öncülük etmelidir.

– Batı Azerbaycan halkı mücadeleye başlamalı, örgütlenmeli, bu örgütler arasında bir bağlantı konseyi oluşturmalı ve tek bir strateji çizgisi belirlemelidir.

– Batı Azerbaycan’a dönüş güçlendirilmelidir.

– Batı Azerbaycan Enformasyon Ajansı ve TV faaliyet göstermelidir.

– Aslen Batı Azerbaycan’dan olan Ermenistan vatandaşları listelenmeli ve Ermenistan’a toprak talebinde bulunmaları sağlanmalıdır. 1988 yılında Batı Azerbaycan’dan etnik temizlik politikasının kurbanı olan Batı Azerbaycan mülkünün değeri.

– Batı Azerbaycan’da demografik durum, kültür, arkeoloji, etnografya, toponimler, hiidronim vb. konularda uluslararası kuruluşlarda konferanslar düzenlenmeli, Batı Azerbaycan’ın yok edilmesi ve Ermeni devleti olma süreci tam olarak anlatılmalıdır.

– Çar Rusyası döneminde Batı Azerbaycan’ın nüfus sayımı ve nüfusu ile ilgili bilgiler Rus arşivlerinden çıkarılmalıdır.

– Yerel Azerbaycan Türkleri ve Ermenilerinin katılımıyla Ermenistan iki dilli, iki dilli bir devlete dönüştürülmelidir.

Ermenistan vatandaşı olan Türkler Ermenistan’a dönmeli ve Ermenistan’da kendi partilerini, parlamenter gruplarını ve medya sistemlerini kurmalıdır. Azerbaycan halkının topraklarına dönmesi, Ermenistan hükümetinin yönetimine, parlamentonun çalışmalarına katılması ihtiyacı öncelikli olmalıdır.

– Kölelikle ilgili uluslararası görüşmelere Batı Azerbaycan halkı taraf olarak katılmalı, Azerbaycan halkına Ermenistan’da bu statü verilmelidir. Bu Kafkasya’da Ermenistan, Azerbaycan savaşının dengelenme ve dengelenme ilkeleriyle ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

– “Kazakistan Cumhuriyeti Temsilcisinin Paris Barış Konferansı’ndan Gereklilikler” başlıklı 14 maddelik belge, 1919 yılında Elimardan Ghosh Topchubahov başkanlığındaki Azerbaycan sergi ekibi tarafından Paris Barış Konferansı’na sunulan 14 maddelik Mutabakat Zaptı’na dayanmalıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları ve toprakları bu momeranduma yansımıştır. Bu tarihi ve hukuki belgeye dayanarak Azerbaycan, bu momerandumda yansıtılan topraklarımıza sahip olma iddiasını yeniden gündeme getirmelidir. Belge, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tüm Kafkasya topraklarının yüzde 39’unu oluşturuyordu. Momerandum’da Azerbaycan bölgesi Çar Rusyası’nın idari bölgesine dayanıyordu. Şimdi biz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Versailles Barış Konferansı’na sunulan bu Azerbaycan toprakları üzerinde yükseltilmiş olan yasal topraklarına sahip çıkmalıyız. Bu Momerandum, Batı Azerbaycan ve Karabağ sorununun çözümüne dayanmalıdır.

29 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Konseyi yasal gücünü kaybetti. Bu nedenle, Kore Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Konseyi’nin Ermenilere Irrawaddy ve çevresindeki Azerbaycan topraklarının verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesi, bu kararın geri alınması ve Azerbaycan halkının tarihi miras haklarının Irrawaddy ve çevresindeki topraklara iade edilmesi gerekmektedir.”

Yasemin KARAKOYUNLU -BAKÜ / TURKİSHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir