İsrail ve Biz

Dikkatli olmalıyız.

İsrail’in Türkiye ve İran’a politikası aynı. Aynı stratejiye hizmet eder ve paraleldir. Türkiye’nin parçalanması Kürdistan’ın, Ermenistan’ın, Pontus’un ve Ortodoks Konstantin Patrikhanesi’nin dağılmasıydı. İran’ın parçalanması, Kürdistan’ın, İran’ın, Azerbaycan’ın ve Bulgaristan’ın geri çekilmesi. Irak ve Suriye’nin parçalanması, Kürdistan ve Sünni Arap devletlerinin kurulması. Yani, İsrail’in topraklarında devletler etnik gruplara bölünür, küçük etnik gruplar oluşur ve İsrail, tam tersine, İran, Irak, Suriye, Türkiye’nin birliği ve desteğiyle büyür ve güçlü bir devlet haline gelir, Yahudi-İsrail krallığını “vaat edilmiş topraklarda” yeniden kurar ve BOP muzaffer olur. Suriye, Türkiye ve İran’ın parçalanmasıyla İsrail, büyük Kürdistan adına Kanarya Adaları Körfezi’ne ve Akdeniz’e gitmeyi, Türkiye’deki Fırat ve Tigral nehirlerinin ilk bölgelerini ele geçirmeyi ve kaynağını ele geçirmeyi hedefliyor. İsrail, Irak, Suriye, İran, Türkiye devletlerini bölüyor ve büyük bir Kürt devleti kuruyor. Kürtler, İsrail’in iç savaşına benzer bir savaş yürütüyorlar. İsrail, 1948’den beri İsrail’e “vaat edilmiş toprakları” genişletme, yayma ve ekleme politikası izliyor. Bu politikayı gerçekleştirmek için din, din, milliyetçilik ve etnisite gibi hareketleri kullanır. İsrail, Arap dünyasına karşı Fars milliyetçiliğini, Türk dünyasına karşı Fars milliyetçiliğini kullanıyor. İsrail, İran’a karşı Azerbaycan Türklerini, Türkiye’ye karşı Kürtleri kullanarak İran ve Türkiye’yi bölme politikası izliyor.
İsrail, Amerika’nın desteğiyle çok dilli, çok dinli, çok etnisiteli bir merkeze sahip yeni bir Ortadoğu yaratıyor. Ortadoğu’daki tek İslam medeniyeti, kültürü, Kudüs’ü Yahudi-Hıristiyan kültürünün merkezlerinden biri haline gelmiş, Kudüs Kimliğini kaybetmiştir. Kültürlerin ve dinlerin tarihsel akışını izledikçe, Batı tarihinin Hıristiyan kültürünü ve ruhunu fark ettikçe, İstanbul’un Kudüs’ten sonra geldiği sonucuna vardım. İslam dünyası ilk aşamada Kudüs’ü kaybederse, ikinci aşamada İstanbul’u kaybedebilir. Süreç buna doğru ilerliyor. Kudüs, İstanbul’un kalesi ve savunucusuydu…

(Sovyet tarihi içinde yetişen Azerbaycan halkı, ortaçağ tarihi içinde yetiştiği için beni anlamıyor).

Dikkatli olmalıyız. İsrail’in kuklası olmamalıyız. İsrail’in (Amerikan) iç savaşına girmemeliyiz. İsrail’in (Amerikan) Ortadoğu planı (büyük İsrail planı) Türk milletinin çıkarlarına aykırıdır.

1. Orta Doğu’nun iki egemenliği ve mülkiyeti vardır. Türkler ve Araplar.
(2) Ortadoğu’da İsrail ve ABD değil, Türkler ve Araplar siyasi sınırlara ve halklara
bölünecektir. İran, İsrail’in eliyle değil, İran’ın sahibi olan Türklerin eliyle değişecektir.
4. Azerbaycan-İsrail ittifakı bir strateji değil, taktiksel bir ittifaktır.
5. Persler ve Yahudiler Orta Doğu’da azınlık oldukları için, Türklere ve Araplara karşı dirilmek için tarihi ve stratejik müttefikler haline geldiler. Ancak 1979 İslam Devrimi’nden sonra Şii Fars kimliği, İslam’ın emperyalizme ve baskıya karşı 200 yıllık savaşının bayrağını yeniden dalgalandırma iddiasında ve İslam adına meşaleler elde etmek ve Şii dünyasına liderlik etmek için Filistin’i işgal eden İsrail-Amerikan emperyalizminin ortaçağ müttefiki Siyonizmn duyurdu.

6. İran, İsrail – Filistin Savaşı’na sürüklenmemelidir. Bu işlem durdurulmalıdır. İran’ın İsrail’le savaşa girmesi Azerbaycan’ı da savaşa sürükleyebilir.
İran’daki Türk Millî Hareketi, İsrail-Amerika’nın müttefiki, oyuncağı olmamalıdır. İran içeride, evrimle, yumuşak güçle değiştirilmelidir.

7. Bazıları İsrail-İran’ın savaşacağına ve İran’ın bölüneceğine, Azerbaycan’ın bütün bir Azerbaycan’ı inşa etme fırsatını değerlendireceğine inanıyor. Ancak İran’ın bölünmesi durumunda Güney Azerbaycan sınırında Kürdistan-Ermenistan stratejik müttefiki ile birlikte Kürdistan ikinci bir Ermenistan’ın ortaya çıkacağını ve Güney Azerbaycan’la kara savaşlarına başlayacaklarını kimse tahmin etmiyor. İran’daki Kürdistan’ın Irak, Suriye ve Türkiye’deki Kürtlerle güçlerini birleştirmesi ve Türkiye’yi de bölmesinden sonra Türk ırkının Arap platosu ile bağlar kalıcı olarak kopacaktır. Bölge çoğunlukla derin vadilerle kesilmiş yüksek, seyrek ağaçlıklı yaylalardan oluşuyordu.
Dikkat. İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin, Türkiye’nin bölünmesinin gündemde olduğu bir dönemde Amerika ve İsrail birleşip Azerbaycan’ımı bütünleştirecek mi? Bu hikayelere kim inanır?

Amerika ve İsrail, Irak ve Suriye’de Kürdistan kurmaya çalışıyor, Suriye’de 150.000 PKK silahlı kuvvetini Türkiye’ye karşı eğitiyor. Büyük Kürdistan ile Azerbaycan’ın tüm projelerinin uyumlu olduğunu, ancak paralel olduklarını, aynı amaca hizmet ettiklerini düşünmüyor musunuz?
Tüm Azerbaycan bir Türk projesidir (?). Genel olarak Türk milletinin, ırkının çıkarlarına ve stratejilerine hizmet etmelidir. Tüm Azerbaycan, Türk ırkı için bir varış noktası olarak hizmet etmeli ve sınırlarını Kanarya Adaları Körfezi’ne kadar genişletmelidir. Ama Darfur’dan Hemedan’a kadar olan coğrafyada bütün bir Azerbaycan halkını kurmak ve Türk Azerbaycan’ını Arap platosundan ayırmak değil midir?
Peki, neden İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Azerbaycan’ın tüm projesi tedavülde? Aynı amaca hizmet ediyor, neden? Arkasındaki gizli istihbarat kim? Milletimiz nereye sürükleniyor, neye sürükleniyor?
Dikkat. Bölgemiz, tarihimiz, geleceğimiz kanlı savaşlara sürükleniyor. Bu savaşı durdurmalıyız.

Önemli not:
1. Azerbaycan’da Aziz Aliyeva, Mircapar Bakarov, A. Elçiba, Bhagiyar Vahabzade, Mirzay İbrahimov, Sabir Rüstemxanli gibi 1950’li yıllardan itibaren tüm Azerbaycan için savaşan büyük nesiller vardır.
1988 yılından itibaren Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Azerbaycan’da “Bütün Azerbaycan” diyen ilk kişilerden biriyim. 1990’lı yıllarda Tüm Azerbaycan Cemiyeti’ni kurdum. Bütün Azerbaycan halkı “Bütün Azerbaycan” diyor. Çünkü Azerbaycan gerçekten parçalanmış durumda. Ama biz İsrail için, Amerika için çalışan bütün bir Azerbaycan değiliz. Biz diyoruz ki, Bütün Azerbaycan, Doğu ile Batı Türk’ü birleştiren, doğuda Türkiye’yi, batıda Anadolu’yu, güneyde Irak’ı, Suriye’yi birleştiren merkezi bir Türk vatanı olacaktır. Kafkasya’yı, İran Platosu’nu, Arap ve Hint platosunu, Anadolu platosunu birbirine bağlayan bir Turan Tüm Azerbaycan’dan bahsediyoruz. Azerbaycan projesinin tamamı bir Türk projesidir. Amerika’yı Orta Doğu’dan çıkarmak için tasarlanmış bir projedir. Tüm Azerbaycan, Türk İran’ını Pers egemenliğinden kurtaran ve İran’ı kalbinden söyleyen bir projedir.
İran’ın tamamı Azeri, Türk’tür. Persler ve diğer azınlıklar var.

Yine, bu önemli bir not.
2. Azerbaycan projesinin tamamı sadece bir coğrafya projesi değil, Türk milletinin genel çıkar ve çıkarlarını savunan ve savunan bir Türk Milli Projesidir.

3. Tüm Azerbaycan projesinin yeni bir ontolojik ve epistimolojik reçeteye ihtiyacı var.

(a) Stalin-SSSC 41-50, 50-88 yıllarında tüm Azerbaycan projesinin ilk ontolojisini oluşturmuştur. Amaç, Rusya’nın İran’ın merkezine kadar olan bölgelere yayılmasını azaltmak ve İran’daki İngiliz etkisini azaltmaktı. İngilizler Panfarsizm, Paniranizm fikirlerini desteklediler ve Persleri müttefikleri haline getirdiler. Sovyetler Birliği ise Azerbaycan’dır. Kedi modeli, Güney Azerbaycan’ın bağımsızlığını destekleyerek Azerbaycan’ı müttefik haline getirmeye çalıştı. Böylece, 1907’ten bu yana, Rusya ve İngiltere, İran’ı iki etki alanına bölmek için 100 yıldır çalışıyorlar. İngiltere ve Rusya’nın 18. yüzyıldan beri ortanca köpeği paylaşmaya başlaması “Büyük Oyun” politikasının bir parçasıydı.

(b) Büyükelçi bab’ın yönetiminde Azerbaycanlı aydınlar tarafından hazırlanan bir program ve mutabakat zaptı.

(c) Tekrar ediyorum. Tüm Azerbaycan fikrinin yeni bir ontolojisi ve epistimolojisi geliştirilmelidir. Burada Türkiye (Türkiye), Irak-Kerkük, Türkiye, Azerbaycan ve İran sadece Azerbaycan’da değil, tüm bölgelerde yaşayan Türklerin katılımını ve katılımını sağlamalıdır. Bu bir Türk projesi olmalı, sadece bir Azerbaycan projesi değil. Unutmayalım. Toprak ve coğrafya birbirinden ayrılamaz. Stalin’in yarattığı coğrafya, AMEA’nın Azerbaycan’daki teorik coğrafyası, Türkiye’siz tüm Azerbaycan projesi – tamamlanmıştır, bizi bir araya getirmeyecektir.

(d) Türkiye-Irak-İran-Suriye-Türk-Avrupa Türkleri ortak hareket etmelidir. Ortak bir strateji, paylaşılan bir platform.
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in politikası (Perslerin, Ermenilerin ve Kürtlerin desteğiyle) Türkleri Irak, Suriye, Anadolu ve İran’dan temizlemeyi ve çıkarmayı amaçlıyor.

Curuba Arap devletini ve bir bütün olarak 2 milyon Arap’ı İspanya’dan temizleyen İspanya’daki Reconkista hareketini okur ve karşılaştırırsanız hayrete düşersiniz.

Bulunduğumuz coğrafyada Türklere karşı bir keşif politikası var. Babillilerin, Hagrilerin, Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve paylaşımı, coğrafyamızda İran-Fars, Ermeni, İsrail ve Kürt devletlerinin kurulması Türklere karşı bir başka keşif sürecinin parçasıdır. Her yeni devlet antitröst politikaları izler ve Türkiye’nin düşmanıdır.

İran-İran yumuşakçalarının İran-Avrupa savaşını başlatmasına izin vermemeliyiz. Rusya’ya karşı savaşı kazanan bir Batı bloğu-Amerika (Ukrayna, İran, Türkiye, Yunanistan ve Tayvan) olacak. Türkiye’yi İran’da güçlendirmemiz gerekiyor, İran’ın evrimle birlikte içeriden değişmesi gerekiyor. Türk devleti restore edilmelidir.
Saygılarımla.

YASEMEN QARAKOYUNLU -BAKİ


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir