Yeni Bakış Açısı. Eski yol. Türk-İslam avukatına doğru.

Yeni Bakış Açısı. Eski yol. Türk-İslam avukatına doğru. - yaseminkarakoyunlu

Yeni Bakış Açısı. Eski yol. Türk-İslam avukatına doğru.

Cephe: Tuhaf değişiklikler oluyor

Bugün, ülkedeki düşüncelerim İlham Əliyev’inkilerle en çok aynı doğrultuda. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki mesajlar, açıklanan yeni siyasi önceliklere ilişkin yorumlar da benim düşüncelerimdir.

Bu son 30 yılda, YAP değerlerine ve inşa ettiği toplum sistemine teslim olmayacak şekilde yaşadım. Mümkün olduğunca uzak durayım. Çünkü bu politikalara hiçbir zaman ve asla katılmadım.

Ancak bugün, siyasi öncelikler konusundaki görüşlerim, YAP lideri Cumhurbaşkanı İlham Əliyev’in görüşleriyle aynı doğrultuda. Neredeyse aynı şekilde hissediyoruz.

Yıllardır bu siyasi stratejiler, öncelikler hakkında yazıyorum ve konuşuyorum.

Aylar ve yıllar önce yazılarım bugün Azerbaycan Doval’ının temel siyasi önceliği ve dış politika ilkeleri olarak ilan edildi. Yani haklıyız. Yazdıklarımız boşa gitmedi, şimdi hükümet politikasına dönüştürülüyor, gerçekleştiriliyor. Bugün İlham Əliyev ile zor zamanlar geçiriyoruz.

Geçmişte yazdığım yazılardan birini bugün tekrar paylaşıyorum.

Yeni Bakış Açısı. Eski yol. Türk-İslam avukatına doğru.

(Sabır Rostomhanlı, Nisib Nesibli, Firavun Üstadı, Timur Kocaoğlu, Airza Nazmi Avash, Babek Qacar, Babek Cavanish, İbrahim Ufuk, Süleyman Ekber, Shener Güdekli, Oktay Hacımalı, Ömer Kul, Serdar Elibeyli, Paşa Oğlu, Enver Yusuf Turani, Cihad Yaycı, Erol Cihangir, Mehmet Doğan, Mehmet Emin Kaya, Mustafa Gürbüz, Rufet Muradlı, İkbal Azad, Nassimi Mohammadli, Gubad İbadoğlu, Ali Mustafa, Galander Muxtarli, Ali Şamil, Rza Talebi, Seyfuddin Altaylı, Cemil Hasanlı, Ramiz Saskatchewan, Hatayi Allahverdiyev, Ebil Babaoğlu, Nigar Ögeday, Ali Kafkasyan, Aleks Semedbeyli, Atilla Kaya, Sevil İrene, Kurban Muhammedov, Ali İmanov, Timor Eminbayeva, Vaqif Sultanli, Almaz Ulvi Binnatova, Telman Nüsratoğlu, Sevgili Önderim, Faik Önderim, İsmail Cingöz, Mutlu Tuncay, Kral Hacıev, Elhan Şükürlü, Yunus Oğul, Simon Sabri ve Türk Milleti’nin geleceğini arayan tüm can dostlarım ele aldığım sorular. Demek istediğim bazı fikirler)Neden Türkçe – İslami yazıyorum? Çünkü her kültür, medeniyet, sosyo-sosyal süper güç, siyasi kutuplaşma ve din bir inançlar, dünya görüşleri ve din sistemine dayanmaktadır. Din, kültüre bir resim ve şekil verir ve ona yaşama ve gelişim döngüsünü tamamlama misyonu verir. Hint kültürü Hinduizm, Çin Konfüçyüsçülüğü, Budizm, İran-Fars Zarduk ve Mogadişu Şii modeline (İsmailiye, Medeniyet vb.) dayanıyordu, Slavlar devletlerini ve kültürlerini ortodoks Hıristiyanlığa, Amerika Birleşik Devletleri + AB Katolik-Protestan toplantısına dayalı olarak inşa ettiler. Hıristiyanlık, Batılı hükümetler ve toplumlar doğru bir anlayışa sahip olsalar bile, Batı kültürüne dayanmaktadır. Batı monarşilerinde, Hıristiyanlığın korunacağına yemin edilir.
Son bin yılda Türklerin büyük bir kısmı İslam’a inanmış ve tarihi bir Türk-İslam kültürü oluşturmuşlardır.
Türk kültürü ve Türk kültürü, İslâmiyet’ten ve kültürden daha eski, daha zengin ve daha ahlâklıdır. İslamiyet öncesi tarih ve Türk kültürünün safhası da muhteşem, İslâmî dönemin kültürü ve tarihi muhteşem, büyük, örnek ve sağlıklıdır. Türk Milleti’nin, ırkının, TDT’nin inşasında gelecek, İslamiyet öncesi Türk tarihi ve kültüründen ya da İslam tarihi ve kültüründen beslenerek sosyo-kültürel bir üst medeniyete dönüşme potansiyeline sahiptir.
Türk-İslam kültürünü neden yazıyorum?
Çünkü Türklük bizi Turana’ya, İslam da dünyaya getiriyor.

Yeni yolumuz, TDT’yi Atatürk (Türk, Türk fikirleri), Enver Paşa (Panturanizm, Pan İslamizm) ile birleştirmek, uzlaştırmak ve Türk Birleşik Devletleri’ne dönüştürmektir.

Osmanlı-Türk, Atatürk-İslam çatışmalarını, çatışmalarını tırmandırmak ve Türk milletini savaşlara bölmek de yanlıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinden doğmuştur, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir devamıdır ve liyakat ve İslam gibi kavramlar Türk milletinin varlığını sürdürmek için sadece gerekli silahlardır. Onlar zamanın şartlarına uyum içinde olanlardır. Esas olan Türk milletinin tarihî dönemlerde ve süreçlerde varlığını sürdürmesini sağlamaktır. Türk milletinin varlığını sürdürebilmesi için tarihi bir liyakat toplantısı gerekli olabileceği gibi, başka bir zamanda dini toplantılar ve inançlar vazgeçilmez bir gereklilik olabilir. Bunlar zamanın yapısıyla ilgili konulardır. Hiçbiri vazgeçilmez değerler değildir. Bence tüm dinler, ideolojiler, dünya görüşleri, fikirler ulusların elinde bir silahtır, liderlerin ustalıkla oynadığı silahlardır. Bu silahı kim iyi kullanırsa, aynı zamanda güce sahip olan da odur. (Bugün İran moleküler rejimi Şii dini kavramını bir silah olarak kullanıyor)

Atatürk toprakları terk etmedi, o bir Osmanlı askeriydi, o Osmanlı’ydı, Osmanlı’yı bölen, yok eden ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni Osmanlı’nın Anadolu bölgesinden, Osmanlı İmparatorluğu’ndan çıkaran Batı ile savaştı. Osmanlı İmparatorluğu olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Osmanlı Devleti’ni kuran Süleyman Paşa ile Türkiye’yi kuran Atatürk de aynı şekilde hizmet etmişlerdir.
Türk seçkinlerinde Osmanlıcılık-Medeniyet, Sultan Süleyman-Atatürkçülük, milli enerjinin israfıdır.
Osmanlı İmparatorluğu ve değerleri (imparatorluk), Türk ulusunun Afrika, Asya ve Avrupa’ya uzanan kültürel ve siyasi hegemonyasının bir modelidir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde (Babür ve Kaçar dönemlerinde de) Türk milleti bağımsız bir kültürel ve tarihi kültürü temsil ediyordu – Türk-İslam kültürü, sosyo-kültürel bir üst sistem ve Osmanlı İmparatorluğu sistemin siyasi gücü ve merkeziydi.
Türkiye Cumhuriyeti ve onun değerleri (millet tasavvuru), Türk milletinin Anadolu coğrafyasına sıkışmış bir model ve formattır.
Atatürk döneminde Türk kültürü, bağımsız kültürel ve tarihi tiplerin ayırt edici özelliklerini kaybederek Batı kültürünün bir parçası haline geldi. Osmanlı Türk İmparatorluğu, Türkiye’nin bölgesel bir devletiydi. Atatürk’ün zamanında Türk milleti, Türk-İslam dünyası tanımlanmamış, Batı belirlenmişti. Batı bir güç alanıydı. Türkiye bu sözleşmeye uymak zorundaydı. O zamanlar, iki kutuplaşmış dünyada başka bir yol yoktu. Batı kültürünün hegemonyası ve zafer dönemiydi. Türk milleti ayakta kalabilmek için zamanın şartlarına uymak zorundaydı. Atatürk, Batı kültürünün hegemonyası sırasında Batı’yı üstün tutan, Türk ırkını kurtaran önderimizdir. O dönemde asıl şart Türk ırkını kurtarmaktı. Batı’nın (Rusya) amacı sadece I. Dünya Savaşı’nda Osman’ı bölmek ve yenmek değil, aynı zamanda Türk ırkını Ortadoğu, Anadolu ve Kafkasya’dan söküp atmaktı. Atatürk, Türk Irkı’nın lideri olarak Batı’nın planlarını bozguna uğrattı ve Batı’yı yendi. Bu nedenle Batı düşüncesinde Türkiye Cumhuriyeti “keşfedilmemiş bir kavga” olarak algılanır. Atatürk, Türk Irkının Kurtarıcısıdır.
Atatürk, Batı emperyalizmini yenilgiye uğrattı ama Türkiye’nin cezası, Türk zekası, ruhu Batı kültüründe de yenildi.
Atatürk döneminde, bağımsız kültürel tarihsel tipler ve Logolar -Hindu-Budist Hindistan, Konfüçyüsçü Çin, Şintoist Japonya, Slav ortodoks kültürü, İslam kültürleri- Batı kültürü, emperyalizm ve kapitalizm tarafından yenilgiye uğratıldı. Türk dünyası Pers İmparatorluğu’nda bölündü, fethedildi ve savaşıldı ve Arap-İslam dünyası İngiltere ve Fransa’nın sömürgesi oldu. Böyle bir sözleşmede, Rusya ile Batı’nın işgal tehditleri arasında sıkışan Atatürk Türkiyesi, ilk “toprakta sulh, cihanda sulh”u ilan ederek Anadolu’ya çekildi. Türk Milleti’nin zaman kazanması gerekiyordu. Ancak Atatürk, Osmanlı ve Sakçuklu’dan daha büyük bir Turan Birliği hayal ediyordu. Güneş teorisi, Mu kıtası ve Atlantis yarımadası bu Tura’nın köklerini oluşturacak, bu büyük Turan ideolojisi Atatürk’ü, Türkiye’yi ve Ural Altay’da Turan’ı savunan Zeki Vadi Toga’yı karşı karşıya getirecekti.
Türkiye’nin güçlenmesi 100 yıl sürdü ve şimdi 21. yüzyılda Anadolu’dan çıkmakq, Türkiye’yi doğudan dönüştüren Ermeni-Fars-Rus çatışmasını kırarak İç Savaşı kazanarak Zagreb’den Türkiye’ye ve doğuya doğru genişliyor. Türkiye’nin Arap-İslam dünyasına doğru yayılması, İsrail ve Kürdistan, Türk-Türk-Türk dünyası ve İran-İran ittifakı Ermenistan’ın önünü kesmeye çalışan Batı-Rusya sınır ve konjonktürleri tarafından engellenmeli ve çökertilmelidir.
Her hal ve övgü, belirli bir zaman dilimi içinde azalma ve yayılma ve genişleme dönemlerine girer. Bu nedenle Türk imparatorluğu 100 yıldır Anadolu platosunda batı ve Rus baskısı altında hapsedilmiştir. İç milli enerji, Türkiye’ye, Türk Vatandaşlarına, Osmanlı veya Seleukos sınırlarına dönmeleri için gökten gelen çağrılarla birleşti. Aynı süreç, Güney Kazakistan’da hapsedilen Azerbaycan’da da bulunuyor. Azerbaycan’ın yolu, önce Kafkasya ve İran platosunu (merkezi Türkleri) Türk milletinin himayesinde birleştirmek, ardından ikinci aşamada Türkiye ile bir konfedere birlik oluşturmaktır. Turan tezi, İran antitezini (Pers platosu ve kültürünü değil) ancak bu yollarla ortadan kaldırabilir.
Yeni bir bakış açısıyla, Atatürk-Abdülhamidi, Resulzade ve Haydir Əliyev, Gacarla Pishawar, Baburla-Pakistan veya Hindistan-Pakistan’daki Mugal Türkleri, Sultan Süleyman ve Kral İsmail’i uzlaştırmaya, uzlaştırmaya ve birleştirmeye ihtiyacımız var. Türk tarihinin her dönemi Türk milletinin zenginliğidir.
Geçmişimiz geleceğimizdir.
Bu düşüncelerden yola çıkarak size şunu söylüyorum

Neden Amerika Birleşik Devletleri-Avrupa (ABD+ABD) merkezi, Batı kültürünü ve değerlerini üstün bir medeniyet olarak görüyor (Batı dünyasının kendisinin de bu düşünceyi reddeden objektif akademik çalışmaları, kavramları ve değerli çalışmaları var. Düşüncemiz Batı merkezli medya tarafından şekillendirildiği için, Batı’yı dünyanın merkezi olarak gören bir dünya görüşü geliştirdik. Tüm tarihsel, bilimsel dünya görüşleri, zihinler, siyasi ideolojiler ve gruplarla savaşıyor muyum? (Aynı savaş, tüm hayatım boyunca Rusya’yı merkeze alan Rusça konuşan seçkinler ve zihinle de oldu.)
Şimdi, postmodernizm çağında, sanayi sonrası çağda, Batı merkezli kültürün ve dünyanın, uluslararası ovanın çöküşüne tanık oluyoruz. Batı hegemonyasına dayanan dünya kurumları ve uluslararası düzlükler bir çözüm sürecine girmiştir. 2050’lere gelindiğinde, çözünürlük devam edecek ve hızlanacak.

Yolumuz nerede?
İnşa etmek, diriltmek, kendine dönmek, kültürüne tutunmak, kültürel peyzajında merkezi bir güç olmak ve gücünün bilinciyle yeni bir sosyo-kültürel süper sistem inşa etmek. Yolumuz açık.

Nasıl?

1. TDT’yi Türk Amerika Birleşik Devletleri’ne dönüştürerek, onu restore etmek, inşa etmek ve kültürel bir tipe, yeni (oldukça eski) bir LOGOS’a dönüştürmek. Bir TURAN gücü olmak. TURAN, kültürel türlerin ve değerlerin temsilcisidir.

2. Turan, Türk-İslam münafıklarını diriltmek, 2 milyarlık İslam dünyasını yargılamak, Asya’ya, Avrupa’ya, Afrika’ya ve Batı’nın 100 yıl önce tarihe gömmek istediği Türk-Türk-Türk kültürüne yön vermektir.
Türkiye’nin tarihi ve kültürü o kadar muhteşemdir ki, Türk ahlakı, ahlakı, ruhu ve adaleti o kadar kutsaldır ki, Batı kültürünün ve hegemonyasının gücünü, potansiyelini ve ruhunu fark ettiğinizde dünya başka şekillenecektir.

Türkler Batı merkezli dünyayı nasıl yıkacak ve yeni bir dünya inşa edecek sorusuna cevabım.

Türkiye’nin 3 güçlü yanı ve 3 değeri var.

– Türk-Türk avukat (dini inançları ne olursa olsun tüm Türklerin birliği. Altın Elma. 350 milyon Türk kuvveti.)

– Türk-İslam avukatı. 2 milyar Müslüman gücünü uyandırmak, harekete geçirmek, yönetmek, yönlendirmek ve temsil etmek.

Dünyada adaleti yeniden tesis etmek için. Yoksulların haklarını koruma misyonunu sahiplenmek. Yani, tüm Asya, Afrika, Latin Amerika ülkelerinin, halklarının ve Batı Yarımküre’deki halkların haklarını ve haklarını korumak.
Ermenistan’ın “dünya 5’ten büyüktür” çağrıları, Birleşmiş Milletler’in dünya barışı ve adaletini savunan bir kurum olmadığı, ABD+AB hegemonyasına hizmet ettiği, Birleşmiş Milletler’de reform çağrıları dünyada adaletin tesisi misyonunun ilk işaretleridir.

Batı, egemenliğini, yayılan siyasetini, egemenliğini, insan haklarını ve demokratik düşünceyi yayma ve koruma adını kullanırsa, Türkler de ezilenlerin, ezilenlerin haklarını koruma, adaleti tesis etme düşüncesiyle tüm ülkelere girebilir, tüm sınırları ve kültürleri etkileyebilir.

Çin ve İran dünyaları, son yüzyıllarda Batı Hegemonyası karşısında değer ve paradigma hissedemediler. Her üç ulusun da son 300 yıldaki tarihi, seçkinler arayışı, Batı soykırımına ve kültürel hegemonyasına karşı bir paradigma aramak olmuştur. Ancak Rusya’da Nikolay Danilevski (ve halefi Dugin), Batı sistemine karşı Ortodoks Rus-Slav birliği fikrini ortaya attı – kültürel tarihsel tipler teorisi – Rus-Slav kültürünün Batı kültürüne kıyasla zayıflaması, Rus-Slav dünyasının Batı’ya karşı canlanmasını engelleyen bir faktördü. Çar döneminde, Sovyet Komünist döneminde, Putin döneminde, Rus İmparatorluğu Batı sömürgeciliğine ve hegemonyasına karşı savaştı, ancak kültürü Batı kültürü tarafından yenildi ve bağımsız kültürel mirasını kaybetti. Rus kültürü, coğrafyada Rusya-Batı’nın bir antitezi, Bizans kökleri ve Hıristiyan değerleri ile Batı kültürünün bir parçasıdır.

Son 300 yılda Türk-Türk, Türk-İslam dünyaları, halkları ve ülkeleri Batı (ve onun antitezi Rusya) tarafından bölünmüş, sömürgeleştirilmiş, soykırım ve soykırım haline gelmiştir. Ancak Türk-İslam kültürü, bağımsız bir kültürel ve tarihi tip olma özelliğini kaybetmemiştir. Batı (Yunan-Roma-Alman-Yahudi Hıristiyan) kültürüne alternatif olan Türk-İslam kültürü, köklerini ve özelliklerini korumuştur.

Türk-İslam kültürü bağımsız bir kültürel tarih türüdür. Her bağımsız kültürel tarihsel türün bir siyasi merkezi, onu temsil edebilecek merkezi bir gücü vardır. Osmanlı-Türk-İslam kültür tarihi, Tip’in merkezî gücü ve siyasî temsilcisiydi. 18. yüzyıldan itibaren Türk-İslam Kültür ve Tarih Dünyası, Batı kültürü önünde bir çalkantı ve arayış dönemine girmiş, 20. yüzyılda ise Batı Osmanlı Devleti, Baburu ve Macarların yıkılmasından sonra Türk-İslam Kültür ve Tarih Tipi bölünerek yok edilmiş, bu kültürü temsil eden merkez-siyasi güçler ve devletler yıkılmış, Soğuk Savaş döneminde tüm Türk-İslam dünyası Batı’nın ve Rusya’nın sömürgesi ve sömürgesi haline gelmiştir.
Bununla birlikte, iki bin yıllık bir kültürel ve tarihi miras olan Türk-İslam kültürü, özelliklerini, köklerini ve ruhunu korumuştur. Son 300 yılda, Batı-Rusya-Çin bu kültürün köklerini kazmaya dahil oldular, başarılı olamadılar. Hem kapitalizm hem de komünizm, Türk-İslam kültürü ve Tirixi’ye karşı savaştı ve yendi.
Sebep nedir?
Jeopolitik bir coğrafya bilimidir, ancak her zaman altın bir yasa ile hesaplanmıştır. Bu yasa, her kültür ve medeniyetin sınırlarının insanların kalbinden geçmesidir.
Batı-Rus hegemonyası, kültürü, İngiliz, Rus, tarihimizin, hafızamızın, gönlümüzün Türk-İslam kültürünü, özlemlerini yeniden kazanamadı.
TDT Turan, Türk-İslam Kültür ve Tarihi Tipinin Tarihsel Tipini canlandıran ve inşa eden bir kuruluştur. Tarih boyunca Turan-Kültür Tarihi Tipi ile İslâm (Arap) kültür tarihi tipleri kanlı savaşlar yapmış, çatışmış ve sonunda uzlaşarak ortak bir kültürel ve tarihî tip oluşturmuşlardır. Türk-İslam kültürünün ilk 300 yılı, MÖ yedinci yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar Arap-İslam dönemi ve onuncu yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türk-İslam dönemidir. Türk-İslam dönemi, İslam kültürünün altın çağı ve güçlü bir güçtür.
Türk-İslam kültür tarihi türü, Arapça, İran-Fars, Okyanusya (Endonezya, Malezya), Afrika, Hindistan ve 2 milyar insanı birleştirir, yeniden birleştirir ve yönlendirir.
Bütün bu coğrafyalar, kültürler ve zenginlikler Türk-İslam düşüncesiyle TDT’ye, Türkiye’ye, Azerbaycan’a açılıyor.
Sevgili dostlar, sizi yeni dünyaya, yeni hedeflere açılmaya çağırıyorum.

Not: Gözlerim iyi görmüyor. Bir sürü yetim bıraktım. Gözbebeklerini
hızlandırmam gerekiyor. Otomatlarımı bağışlayın. Fikirler anahtardır. Fikirleri tartışın, lütfen düşünün. Fikirleri ve araştırmaları akademik bir şekilde yazmak önemlidir.

Okumaya devam et  Azerin – Turanım – Kalk Ayağı Türk Oğlu – YouTube

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir