Etiket: Kuran-ı Kerim

 • KURANDA 2+2=5 YAZSAYDI

  KURANDA 2+2=5 YAZSAYDI

  Hemen ortaya atılanlar olacaktır.Ama Kur’anda öyle yazmıyor ki diyecekler için konuşuyorum.Evet, Kur’anda 2+2=5 yazmıyor.O bir metafor.Ama akıl dışı, çelişkiler dolu sayısız ayet var. Pek çok ayet kendi kendisi ile çelişir.Pek çok ayet başka ayetler ile çelişir.Pek çok ayet bilinen gerçeklere aykırıdır.Pek çok ayet insanın ve evrenin doğasına aykırıdır.Pek çok ayet […]

 • Ateiste Yanıt

  Ateiste Yanıt

  Bir arkadaşımız daha önce burada yayınladığımız Bir Ateistin Kuran’da bulduğu 100 soruna yanıt vermiş. Aşağıda yanıtları bulabilirsiniz :

 • KUR’AN ve NUTUK-44

  KUR’AN ve NUTUK-44

  NUTUK 2.Bölüm Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler Sivas Kongresinin Üzerinde Durduğu İşler Sivas Kongresi ‘nin gündemi, Erzurum Kongresi’nin tüzük ve bildirisi ve bir de bizden önce Sivas’a gelmiş olan yirmi beş kadar üyenin düzenlediği bir andırıdan (muhtıra) oluşacaktı. İlk açılış günü olan 4 Eylül günü ile Eylülün beşinci ve altıncı […]

 • KUR’AN’DA GEÇEN FİL VAK’ASI BİR VİRÜS SALGINI MIYDI?

  KUR’AN’DA GEÇEN FİL VAK’ASI BİR VİRÜS SALGINI MIYDI?

  Kutsal kitabımız Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Sonuçta onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi”(1) Toplam ağırlığı 1.5 gr. olan(2) bir virüsün, dünyada 3 milyon insanı enfekte ettiğini, 1/5’inden daha fazlası […]

 • KUR’AN ve NUTUK-43

  KUR’AN ve NUTUK-43

  NUTUK 2.Bölüm Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler Sivas Kongresi Açılıyor   Sivas Kongresi 1919 Eylül’ün ün 4 ünlü Perşembe günü öğleden sonra saat iki de açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım Husrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber verdi: Rauf Bey ve başka bazı […]

 • KUR’AN ve NUTUK-42

  KUR’AN ve NUTUK-42

  NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler 2.Bölüm Sivas Yolunda Amasya’dan Erzurum’a gelirken Sivas’ta küçük bir öyküye konu olan olayı unutmamışsınızdır. Tuhaftır ki, Erzurum’dan Sivas’a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan’dan batıya doğru yola çıktığımız günün sabahı, Erzincan boğazına gelir gelmez, birtakım jandarma erlerinin ve subaylarının heyecanlı ve […]

 • KURAN İLE KARŞILAMA…!!!

  KURAN İLE KARŞILAMA…!!!

  Kongoo devlet başkanı Türkiye de..!!! Afrika ülkelerinden Türkiye yı ziyarete gelen ve Ankara Altındağ kültür merkezinde AKP teşkilatının da katıldığı gecede ,bir çok AKP ki siyasetçi konuşma yapmıştır…!!! Herşeyin öncesi Kuran …!!! Olmazsa olmaz denilerek kuran okundu …!!! Bir zamanlar bizde de herşey Allah kuran kitap diyerek başlamıştı ve ülkemizin […]

 • KUR’AN ve NUTUK-41

  KUR’AN ve NUTUK-41

    NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler   ERZURUMDAN AYRILMA GEREĞİ Nihayet, Efendiler, Ağustos içinde, her yerden bir takım temsilcilerin Sivas’a doğru yola çıktıkları ve kısmen Sivas’a gelmeye başladıkları anlaşıldı. Sivas’a gelen temsilciler tarafından bizim Sivas’a ne zaman hareket edeceğimiz sorulmaya başlandı. Artık, Erzurum’dan ayrılmak gerekiyordu. Fakat, şimdiye kadar verdiğim […]

 • KUR’AN ve NUTUK-40

  KUR’AN ve NUTUK-40

  NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler  SİVAS VALİSİNİN ENDİŞELERİ    İşte Rasim Bey’in telgrafı. Reşit Bu telgrafa orada verdiğim cevabı olduğu gibi arz edeceğim. Ertesi gün Heyet-i Temsiliye adına da aynı nitelikte uzun bir telgrafla vali yatıştırılmaya ve inandırılmaya çalışıldı. Ayrıca Kadı Hasbi Efendi’ye de dolaylı olarak bir telgraf çekildi. […]

 • KUR’AN ve NUTUK-39

  KUR’AN ve NUTUK-39

  NUTUK-2.BÖLÜM-MİLLİ KONGRELER ve GELİŞEN OLAYLAR   Sivas Valisi’nin Kaygıları  Sivas’taki heyecan şöylece anlaşıldı. 20 Ağustos günü öğleyin Sivas’taki Vali Reşit Paşa’nın istemesiyle telgraf başına çağırıldığım zaman, paşanın uzun bir teli veriliyordu. O tel şudur:  Erzurum’da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne İlkin, sizi rahatsız ettiğimden dolayı beni bağışlamanızı diler, sağlığınızı sorarım. Ne iş […]

 • KUR’AN ve NUTUK-38

  KUR’AN ve NUTUK-38

  NUTUK   Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler   SİVAS KONGRESİ HAZIRLIKLARI   Efendiler, Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı.Ne var […]

 • KUR’AN ve NUTUK-37

  KUR’AN ve NUTUK-37

  NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler AVRUPA’DAN BİR ŞEY BAŞARAMADAN DÖNEN FERİT PAŞA’YA ÇEKTİĞİM TELGRAF İstanbul Hükûmetini millî teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek, başarıda sağlayacağı çabukluk ve kolaylık bakımından önemli idi. Bu düşünce ile ve Ferit Paşa ‘nın, tabiatıyla hiç bir şey başaramadan, adeta hakarete uğramış bir durumda İstanbul’a dönüşünden yararlanarak, kendisine […]

 • KUR’AN ve NUTUK-36

  KUR’AN ve NUTUK-36

  NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler KARAKOL CEMİYETİ   Sivas’a varışımdan sonra, oraya gelen Kara Vasıf Bey ‘den anladım ki, bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşları imiş. Herhalde, bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idam ile tehdit ederek bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen birtakım komutanların emirlerine uymak […]

 • KUR’AN ve NUTUK-35

  KUR’AN ve NUTUK-35

  NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler KARAKOL CEMİYETİ   Biz Erzurum’da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasını ve topyekûn uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almaya çalışırken, bize Karakol Cemiyetinin Teşkilât-ı Umumiye Nizamnamesi , ve Karakol Cemiyetinin Vezaif-i Umumiye Talimatnamesi diye basılı bir takım kâğıtların, bütün orduya, komutan,subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan […]

 • KUR’AN ve NUTUK-34

  KUR’AN ve NUTUK-34

  NUTUK  2.bölüm  Milli Kongreler ve Gelişen olaylar: Erzurum Kongresinde Görülen Duraksamalar   Baylar, ben, kimi arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uysaydım, iki bakımdan büyük sakıncalar doğacaktı. Birincisi, düşüncelerimde, kararlarımda ve bütün kişiliğimde yersizlik ve yetersizlik olduğunu açığa vurmak, ki bu davranış, benim vicdan buyruğu ile üzerime aldığım görev bakımından […]

 • KUR’AN ve NUTUK-33

  KUR’AN ve NUTUK-33

  NUTUK   2.bölüm Milli Kongreler ve Gelişen olaylar Baylar, söz arasında küçük bir noktaya da dokunmak isterim. Benim, bu Erzurum Kongresine üye olarak girip girmemekliğim düşünülmeğe değer görüldüğü gibi, Kongreye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım üzerinde duraksayanlar bulunmuştur. Bu duraksayanlardan kimilerinin düşüncelerini iyi niyetlerine ve içtenliklerine yormakla birlikte, başka […]

 • KUR’AN ve NUTUK-32

  KUR’AN ve NUTUK-32

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları   Baylar,Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmasının sonucu, düzenlediği tüzük ve bu tüzüğün içindekileri herkese duyuran bildiridir. Bu tüzük ve bildiri, o zamanın ve çevrenin gerektirdiği ikinci derecede düşünceler çıkarılarak incelenecek olursa birtakım köklü ve […]

 • KUR’AN ve NUTUK-31

  KUR’AN ve NUTUK-31

    NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurum Kongresi   Baylar, bildiğiniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuzunun 23’üncü günü, pek gösterişsiz bir okul salonunda açıldı. İlk günü,beni başkanlığa seçtiler.Kongre üyelerini durum ve bir ölçüde, düşünülenler üzerinde aydınlatmak için yaptığım konuşmada: Tarih ve olayların sürükleyişiyle, gerçekten […]