Peygamberler Arası Ayırım

KUR’AN’da; Peygamberler Arası Ayırım Yok Ayetleri! - nuhun gemisi peygamberler

KUR’AN’da; Peygamberler Arası Ayırım Yok Ayetleri!

(Nisa,152)”O kimseler ki Allah’a ve resûllerine iman edip, resûller arasında hiçbir ayırım yapmazlar.”

(Bakara,136)”Allah’a, bize indirilen Kur’an’a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa ile diğer nebilere-peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Bunların arasında hiçbir ayırım yapmayız-birbirinden ayırt etmeyiz-onların arasından hiç kimseyi ayırmayız.”

(Bakara,285)”Allah’ın elçileri arasında ayırım yapmayız-Allah’ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.”

(Âli İmran,84)”Nebiler arasında hiçbir ayırım yapmayız-onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız.”

(Nahl,36)”Andolsun ki biz her bir topluma, ‘Yalnızca Allah’a kulluk edin, tağûta(şirk ve zulüm sistemini kurumsallaştırmaya çalışan zalim) kulluk etmekten-Allah’a ortak koşmaktan sakının’ diyen bir elçi gönderdik.”

(Nahl,35)”Resullerin-elçilerin, Vahyi apaçık bir şekilde tebliğden başka bir görevleri mi var?”

(Fâtır,24,25)”Kendilerine uyarıcı gelmemiş hiç bir toplum yoktur. Resulleri-elçileri kendilerine kanıt içeren bilgi, belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap ile gelmişlerdi.”

(Mü’min,78)”Gönderdiğimiz elçilerden bazılarının kıssalarını anlattık bazılarını ise anlatmadık. Şu bir gerçek ki hiçbir elçi Allah’ın izni-yasası dışında, kendiliğinden bir ayet getiremez.”

(A’raf,6)”Yemin olsun! Elçiler gönderdiğimiz toplulukları da sorguya çekeceğiz-sorgulayacağız, gönderilen elçileri-peygamberleri de sorguya çekeceğiz-sorgulayacağız.”

(Hac,52,53)”Gönderdiğimiz her resul ve nebi, bir şey arzu ettiği zaman, şeytan onun gönlünden geçirdiğine bir şüphe düşürmüş-vesvese vermiş olmasın. Ne var ki Allah, şeytanın soktuğu şüphe-vesveseyi derhâl ortadan kaldırır-yok eder. Sonra Allah, temizlenmiş bilinçlere ayetlerini yerleştirir-kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılar ve birbirleriyle açıklar-sağlamlaştırır. Şeytanın soktuğu şüphe-vesvese, zihniyeti bozuk-düşünceleri kirli ve kalpleri katılaşmış olanlar için, Allah’ın bir açığa çıkarmasıdır-Allah, kalpleri kaskatı olan kimseleri sınamıştır.”

(İbrahim,4)”Biz, Vahyi açık ve net olarak iletebilsin diye, görevlendirdiğimiz her elçiyi kendi halkının diliyle gönderdik.”
[Meryem,97(Ey Muhammed) Kur’an’ı, senin dilinde indirdik.]

(Nahl,44)”Peygamberleri-elçileri, apaçık-yazılı kanıtlar-belgelerle ve kitaplarla gönderdik.”

(Bakara,253)”Resulleri-elçileri birbirinden farklı yetenekte ve her birine yeteneğine uygun görevler verdik. Meryemoğlu İsa’ya belge-beyyineler; kanıt içeren açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi verdik ve Ruhu’l Kudus-Vahiy ile destekledik.”
*(Erhan Aktaş:Ruhu’l Kudus,
‘Ruh’ ve ‘Kudus’ sözcüklerinden bir araya gelmiş belirtili isim tamlamasıdır; ‘Kudusun Ruhu’ demektir. Sıfat tamlaması olarak, ‘Kutsal Ruh’ diye anlam verilmesi doğru değildir.
Kur’an’da dört yerde geçen,
‘Ruhu’l Kudus’ tamlaması, ‘Allah’ın ruhu, Allah’ın Vahyi, Allah’tan gelen bilgi; ‘insanı ve toplumları yaşamlarında diri, sağlıklı kılan ‘Vahiy’ anlamına gelmektedir.”)

Okumaya devam et  Tek ALLAH’ın SÜNNETİ var!

Hıristiyan; baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi, TANRI’ya, insan izafesidir.
[KUR’AN(Nisa,171)”Üçtür demeyin.]

(Âli İmran,80)”Allah, doğal güçleri; zorbaları, zorba yönetimleri ve nebileri dinde kural koyucu tanrılar-rabler edinmenizi söylemez.
Siz, Allah’a teslim olduktan sonra, size hiç, Allah’tan başkasına da kul olun der mi-inkârı öğütler mi?”

Arayış içindeki insanlar;
aziz?, evliya?, ‘mevlânâ’ ifadesi, uzak doğu dinleri kutsalları? gibi yaratılmış kişilere tapınmaktan, peygamber yarıştırmaktan bir türlü YARATICI’sına, ALLAH-TANRI’ya ve
son ilahî Kitabı KUR’AN’a gelemiyor!

Yahudi, hıristiyan, müslüman, budist, brahman, lama, guru, … , olduğunu iddia eden,
din satıcı, sömürücüler
tarafından kullanılanlar;
araya koydukları bu kutsal saydıkları insan!? ile inançlarını kirletiyorlar!
ANA, TEK, arı, duru, tertemiz inanç kaynağına; KUR’AN’a
baş vurmadıklarından bir türlü de huzura kavuşamıyorlar!!?

(Ra’d,28)”Gözünüzü açın-dikkat edin-iyi bilin ki! Gönüller-akleden kalpler yalnız-ancak Allah’ın zikri Kur’an ile-Kur’an’ı anlamak ile huzur bulur-tatmin olur.”

KUR’AN Türkçe çeviri kaynaklar:
kuranmeali.com sitesinden;
Cemal Külünkoğlu
Erhan Aktaş
İsmail Yakıt
Mustafa Çavdar
Yaşar Nuri Öztürk
istekuran.net-Hakkı Yılmaz
Mustafa Sağ


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir