KUR’AN’ın TANRI’sı mı?Kişisel TANRI anlayışları mı?!

KUR’AN’ın TANRI’sı mı?Kişisel TANRI anlayışları mı?! -

KUR’AN’ın TANRI’sı mı?
Kişisel TANRI anlayışları mı?!

(Fatiha,3,4)”Allah, esirgeyen-rahmeti sonsuz-çok Seven, bağışlayan-çok Müşfik-merhameti sınırsız olandır. Hesap gününün sahibi-hâkimidir.”

(Haşr,23)”O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. İyiyi ve kötüyü belirlemedeki tek otoritedir.”

(Yunus,37)”Bu Kur’an Allah’tandır.”

KUR’AN, insanlığın yaşam rehberi olduğu gibi, aynı zamanda da TANRI’nın otobiyografisi!

İnsan, alt yapısı, eğitimi, yaşadıkları, dünyayı algılayış biçimine göre gönlünde, zihninde kendince subjektif bir TANRI algısı oluşturmaktadır.
KUR’AN Bilgisi devreye girdiğinde ise bu subjektif algı, objektif hale gelmeye başlar; çünkü TANRI, Kitabı KUR’AN’da Kendi Sözleri AYETLER ile Kendini tanıtmakta, tanımlamakta anlatmaktadır.
Bu yüzden KUR’AN;
okuyan kişide TANRI olgusunu, özgün olarak şekillendirmeye başlar ve KUR’AN okumalar devam ettikçe, KUR’AN da ki TANRI’yı
anlamaya çaba arttıkça da,
TANRI kavramı hak ettiği yeri bulur!

Aynı zamanda yaşamın anayasası da olan KUR’AN, bu anayasanın yapıcısı, evrenin sahibi, sistemin kurucu ve yöneticisi TANRI’nın;
tüm özellikleriyle tanıtımını yaparken, inancı da sağlam temeller üzerine oturtmaktadır.

İnsanlık var olduğundan beri; en ilkel kabile insanından(tamtamlar eşliğinde dans ederek), filozoflara, düşünürlere, yazarlara kadar herkes kendince bir TANRI anlayışını insanlığa bilgi olarak bırakmıştır.
Hepsi bireysel, kişiseldir.
KUR’AN ile oluşturulan TANRI düşüncesi de bireysel, kişiseldir ama başkalarının anlatımına göre, insan etkisi ile oluşmadığından
ÖZGÜNdür, ÖZGÜRdür!

turkishnews.com sitesinde ‘Spinoza’nın tanrısı’ başlıklı makale bu yazıya ilham konusu oldu.
Spinoza’da ki kişisel TANRI anlayışı, tanımı, tek bir konu odaklı; sevgi!
Tamam, bu algılayış bir yere kadar çok doğru, çok güzel!
Peki, HAK’kı, ADALET’i,
adaletin tecellisini,
insanlığa zulmetmişlerin CEZAsını nereye koyacağız,
kime izafe edeceğiz?!
Zalimlerin bencilce hırslarıyla,
doymak bilmez, aç gözlülükleriyle
güç, servet düşkünlükleriyle,
yakıp, yıktıklarının,
masum insanların TANRI lütfu haklarını gasbetmelerinin,
dünyayı cehenneme! çevirmelerinin TANRI’nın sistemi içinde hiç mi yeri, karşılığı olmayacak?!

Okumaya devam et  Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN!

(İbrahim,42)”Sakın ola ki Allah’ı, ülkede fesat çıkaran zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Onların cezalarını sadece, gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne ertelemekte-süre tanımaktadır.”

(A’raf,167)”Rabbin, uyarıları dinlemeyenlere kıyamet gününe kadar cezaların en kötüsünü verecek kimseler göndereceğini bildirdi. Kuşkusuz Rabbin cezayı çabuk sonuçlandırır. Her şeye rağmen Rabbin, yine de çok bağışlayan, esirgeyen-çok müşfik-merhametli olandır.”

(En’am,131)”Şu bir gerçek ki Rabbin, halkını uyarmadan, gerçeklerden habersizken hiçbir ülkeyi haksız yere-felaketle helak etmez.”

(Fâtır,45)”Eğer Allah insanları yaptıkları yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. Fakat Allah belli bir süreye kadar onlara mühlet veriyor. Ne zaman ki süreleri biter, işte o zaman, Allah gerekeni yapacaktır.”

(Kehf,59)”Kendilerine zulmedip yazık-haksızlık ettikleri için yok ettiğimiz toplumların hepsine yok etmeden önce belli bir süre tanımış-belirlemiş-vermiştik.”

(Nahl,61)”Eğer Allah, insanları yaptıkları zulümler-kötülükler sebebiyle hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki Allah, onları belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Onların süreleri dolunca artık ne bir an geciktirebilirler ne de öne çekebilirler.”

(Mücadele,6)”Gün gelecek Allah onların hepsini diriltecek ve onlara yaptıklarını haber verecektir. Onlar eylemlerini unuttukları halde, Allah yaptıklarının hepsini kaydetmiştir.”

(Enbiya,47)”Kıyamet gününde hassas adalet divanları kuracağız. Kimseye hiçbir haksızlık edilmeyecek. Bir atom çekirdeği kadar olanı bile hesaba katacağız.”

(Zümer,31)”Kıyamet Günü, hepiniz Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız.”

(Kehf,49)”O gün, herkes dünyada yaptıkları her şeyi kayıtlı bulacaklardır. O bakımdan Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.”

(Hud,111)”Rabbin, hepsine yaptıklarının-herbirine eylemlerinin karşılığını tam olarak verecektir.”

(Zilzal,7)”Kim zerre kadar-bir atom çekirdeği miktarı iyilik üretmişse, onun karşılığını görecek.”

(Zilzal,8)Kim de zerre kadar-bir atom çekirdeği miktarı kötülükte bulunmuşsa, onun karşılığını görecek.”

(Yunus,54)”Haksızlık yapılmadan adaletle yargılanacaklardır.”

(Yunus,44)”Allah, insanlara asla haksızlık yapıp zulmetmez.
Ancak insanlar, kendi işlediklerinden ötürü kendilerine zulmedip yazık ediyorlar.”

Okumaya devam et  KUR’AN ve İnsan-hayvan hakları?!

KUR’AN Türkçe çeviri kaynaklar;
kuranmeali.com: Mustafa Çavdar
Mustafa Sağ
Prof.Dr.Salih Akdemir


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir