KUR’AN’da; ZEKÂT-Arınma Ayetleri! Ve, İnfak!

KUR’AN’da; ZEKÂT-Arınma Ayetleri! Ve, İnfak! - earth moon ay dunya uzay

KUR’AN’da; ZEKÂT-Arınma Ayetleri! Ve, İnfak!

KUR’AN’da;
KUR’AN ayetlerinde yer alan
Arapça ZEKÂT’ın,
kök anlam Türkçe karşılığı,
‘arınma’-‘ARINMIŞLIĞA ulaşmak’!
Yani, geleneksel hale gelmiş,
dayatılmış, genel anlamda bilinen;
yılda bir kere maldan, altından, kârdan, 1/40 oranında verilen değil!

İnanmak; bireysel iradeli
kişisel tercih, özgür seçim!
Herkes inanıp inanmamakta
özgür olduğu gibi,
inancını da istediği gibi
yaşamakta özgür!
KUR’AN, inancın arınması, özgürleşmesi için var!
VE, ALLAH-TANRI Sözü
KUR’AN ile arınmak da özgür seçim!

KUR’AN’da; ZEKÂT-‘ARINMIŞLIĞA ULAŞMAK’ Ayetleri!

(Alâ,14)”Zekâtı yapan-(tezekkâ) benliğini arındıran- öğüt alıp şirkten temizlenen-arınan kimse mutlu olacaktır-kurtuluşa ermiştir.”

(Necm,32)”Dürüstlük taslayarak kendinizi (tuzekkû)-temize çıkarmayın.”

(Abese,3,7)”Nerden biliyorsun; belki görme özürlü arınacak-tezkiye olacak-inancını arındıracak?
Kendini beğenmiş-(yüz ekşiten) adamın (yezzekkâ)- arınmamasından sana ne?”

(Şems,9)”Bilincini, ortak koşucu şeylerden temizleyip arındıran -zekka eden-şirkten arınan kurtuluşa ermiştir-kurtulur.”

(A’raf,156)”Allah dedi ki, ‘Rahmetimi özellikle; erdemli olan-sakınanlara, zekâta-arınmışlığa ulaşanlara-arınıp temizlenenlere ve ayetlerimize içtenlikle inananlara yazacağım.”

*Erhan Aktaş: “Zekâtın esas anlamı ‘arınma’, ‘arındırma’, ‘arınmaktır’. Ayette geçen ‘zekâtı vermek sözcüğü, malın zekâtı-arınması değil, bir terkip olarak, arınmış, temizlenmiş, arı duru hale gelmiş bir benlikle Allah’a tâbi olmaktır. Zekât sözcüğü Kur’an’da daha temiz, daha iyi, arınmak, temizlenmek, aklanmak, yüceltmek anlamında kullanılmıştır.”

(Fâtır,18)”Kim kendisini Allah’ın buyrukları ile arındırırsa, ancak kendisi için arınmış olur.”

(Meryem,13)”Tarafımızdan sevgi duyarlılığı-olgunluk-yumuşak kalplilik ve zekât-arınmışlık verdik.”

(Meryem,19)”Sana TERTEMİZ bir erkek çocuk bağışlandığını haber vermek için görevlendirildim.”

(TaHa,76)”Ve işte bu, ARINMIŞ olan-Vahye tabi olup, şirkten uzak kalanların karşılığıdır.”

(Fussilet,7)”Ortak koşucu düşüncelerden arınmayanlar- ARINMIŞLIĞA ulaşmayanlar ahireti inkâr edenlerdir.”

(Kehf,74)”Bir cana karşılık olmaksızın, masum-TERTEMİZ bir canı mı öldürdün?”

(Kehf,81)”Rablerinin ARINMIŞLIK bakımından-zekâten-daha temiz ve merhametli birini vermesini diledik.”

(Mü’minun,4)”Onlar tertemiz, şaibesiz faaliyetlerde bulunurlar- ARINMIŞLIK için çabalayanlardır.”

Okumaya devam et  KUR’AN ve NUTUK-35

(Nâziat,18)”ARINMAK ister misin- arınıp temizlenmeye hazır mısın?”

(Bakara,129)”Rabbimiz onlara içlerinden bir elçi gönder, ayetlerini okusun, Kitap ve Hikmeti öğretsin, yuzekkî-temizleyip ARINDIRSIN.”

*Erhan Aktaş: “Hikmet sözcüğü, Kur’an’ın niteliklerinden biri olarak, Kur’an demektir. Kur’an ve Zikir, Kur’an ve Furkan terkipleri gibi. Hikmet, Kur’an’ın; toplumu güçlendirme, sağlamlaştırma, düzenleme, baskı, zulüm ve fesadı engellemeye dair hükümleri ile ilgili yönünü ifade eden bir nitelemedir.”

(Bakara,151)”Size ayetlerimi okuyacak-ortak koşucu düşüncelerden temizleyecek ve sizi ARINDIRACAK-size Kitap ve Hikmeti öğreterek bilmediklerinizi bildirecek elçiyi aranızdan seçip gönderdik.”

(Bakara,174)”Allah’ın indirdiği Kitaptan bir şey gizleyip onu değeri az bir şeye değişenler-çıkar sağlayanlar karınlarına ateş tıkınıyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları ARINDIRMAZ-temize çıkarmaz.”

(Bakara,277)”İnanıp, sâlihât-yararlı işler üretenler, salâtı ikâme eder, zekâtı yaparlar-Vahyi hayatlarına hâkim kılar ve arınmışlığa ulaşırlar.”

(Âli İmrân,77)”Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini çıkarları karşılığı-az bir değere satanlar… Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onları gözetmez ve onları ARINDIRMAZ.”

(Âli İmran,164)”Allah inananlara, ayetlerini okuyan, onları ortak koşmaktan alıkoyan-ARINDIRAN Kitabı ve Hikmeti öğreten elçiyi göndermekle iyilikte bulundu.”

(Nisa,49)”Kendilerini (övünerek) TEMİZE çıkaranları görüyor musun? Allah, içtenlikle dileyeni-temize çıkmaya gayret göstereni temize çıkarır-ARINDIRIR. Hiç kimseye hurma çekirdeğinin lifi kadar haksızlık edilmez.”

(Nur,21)”Eğer Allah’ın size bağışı ve merhameti olmasaydı, sizden hiç biri ebedi olarak aklanamazdı- ARINAMAZDI. Allah, dileyeni ARINDIRIR-aklar, temize çıkarır.”

*Erhan Aktaş: “Ümmi: Ana kentli(Mekkeli) veya daha önce Kitap gönderilmemiş olan.”

(Cuma,2)”Allah ümmilere, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın ayetlerini okuyan, öğreten elçi, temizleyen-ARINDIRAN Kitap ve hikmet gönderendir.”

***
temizfikir.com: Mallardan Vermekle ilgili ‘Sadaka’!

1-Özel olan: Kur’an’da ‘sadekâ’ denilen ‘vergi’, toplumsal, ekonomik oranlara göre, Muhammed Peygamber tarafından belirlenerek uygulanmıştır.

(Tevbe,60,103)”Sadakalar, Allah’tan bir farz-yükümlülük olarak, yalnızca fakirler, düşkünler, bu işte çalışan görevliler, kalbleri ısındırılacaklar, kölelerin özgürlüğü, borçlular, Allah yoluna ve sokak insanları içindir.
Ey Peygamber! İçtenlikle suçlarını itiraf edenlerin mallarından, onunla temizlenip ARINACAKları sadaka al-kabul et ve onlarla salli-yeniden bağlantı-ilişki kur-destek ol! Senin salâtın-desteğin onlara huzur verir.”

Okumaya devam et  ‘ilahi aşk?’ da ne demek?!

2-Mallardan Vermekle ilgili ‘İnfak’ Genel olan;

(Enfâl,3,4)”İnananlar, salâtı ikâme eden-Vahye içtenlikle bağlananlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edenlerdir.
İşte onlar gerçek inananlardır.”

(Leyl,18)”Malından yoksullara vererek (yetezekkâ)-ARINIR.”
***

KUR’AN’da, aslında çok önemli olan İNFAK; yanlış ‘zekât’ anlayışı ile geri planda kalmış, unutturulmuş kavramlarından biri.
İNFAK; parasal, mâli destek, sosyal yardım, süreklilik içinde özgürce, gönülden isteyerek paylaşma!
İNFAK; insanların
kazançlarının tümünden,
en güzeli-kalitelisinden,
oranı-sınırı-miktarı da dâhil,
kişisel, özgürce tercih edilen,
ihtiyaç sahiplerine destek olma hali!

(Bakara,219)”Sana neyi infak edeceklerini-sosyal yardımı soruyorlar. De ki, artandan-meşru kazacınızın ihtiyaç fazlasından.”

(Bakara,267)”Kazandıklarınızdan ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan temiz ve iyi olanlarından infak edin. Size verilse, hoşlanmayacağınız almayacağınız, uygun görmediğiniz kötü şeyleri infak etmeyin.”

(Sebe,39)”Bir şey infak ettiğiniz zaman-Allah için herhangi bir yardımda bulunursanız; Allah, onun karşılığını verir-onun yerine fazlasıyla koyar.

İnfak etmeyenler?!

(Yâsin,47)”Allah’ın size verdiği rızklardan infak edin-yoksullara pay ayırın’ denildiğinde gerçeği yalanlayan nankörler-ortak koşucu inkârcılar, ‘Allah’ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? derler.”

KUR’AN Türkçe çeviri kaynaklar:
kuranmeali.com-Erhan Aktaş
Mustafa Sağ
temizfikir.com


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir