‘ALLAH’a Şirk koşmayın!’ Ayetleri!

KUR’AN’da; ‘ALLAH’a Şirk koşmayın!’ Ayetleri! - uzay yildizlar

KUR’AN’da; ‘ALLAH’a Şirk koşmayın!’ Ayetleri!

(Zümer,36)”Allah, kuluna yetmez mi?”

Allah; sevgisi, ilgisi, lütufları, güzellikleri, azameti, yardımı, koruması, desteği ile
yeterli değil mi ki,
Allah ile aralarına hiçbir yetkisi, gücü, bilgisi olmayanları koyuyor, Allah’ın yanına, önüne ekledikleri ile Allah’a şirk koşuyorlar?!

Allah’a ortaklık izafe etmek,
ortağı olduğunu kabul etmek; Allah’a güçsüzlük, eksiklik yakıştırmak değil midir?!

Allah’ın hakkını, Allah’tan başkasına vermek, Allah’ın Allah’lık hakkını, yarattıkları ile paylaştırmak,
Allah’ı ulaşılmaz kılıp,
Allah’a ulaşabilmek için
araya aracılar koymak olan
Şirk, Allah’a iftiradır!

(Kaf,16)”Biz insana şah damarından daha yakınız.”

KUR’AN;
Yaratıcının Şirk dışında tüm herşeyi affedeceğini, yalnız Şirk’i bağışlamayacağını söylüyor!

(Nisa,48)”Allah, sadece kendisine şirk-ortak koşulmasını (başkalarının ilahlaştırılmasını) asla bağışlamaz.”

Şirk’e, biz insan-kullar
açısından baktığımızda da,
Şirk için ‘affının olmadığına’
dair bu temel TANRI uyarısı;
insanın kendi gibi yaratılmışa, maddeye kölelikle benliğini, onurunu, özgürlüğünü
kaybetmemesi içindir,
diyebilir miyiz?
TANRI;
‘İnsan’ olalım,
‘İnsan’ kalalım diye,
bizleri korumak istiyor,
diye düşünebilir miyiz?!

(A’raf,33)”Rabbim, hakkında hiçbir delil indirmediği-hiçbir otorite ve güç vermediği varlıkları Allah’a ortak koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri-kendi kişisel yargılarınızı Allah’a izafe etmenizi yasaklamıştır.”

(A’raf,190,191)”Allah onlara sağlıklı bir evlat verince o çocuğun dünyaya gelmesinde, başka varlık ve kişileri pay sahibi yaptılar. Oysa Allah onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. Yoksa onlar kendileri yaratılmış olup, hiçbir şey yaratamayanları şirk koşarak Allah’a ortak mı ediyorlar?”

(Cin,2)”Kur’an dosdoğru yolu gösterdiği için biz ona inandık. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak ederek asla şirk koşmayacağız.”

(Fâtır,14)”Siz onlara yalvarsanız da sizin duanızı işitmezler, işitmiş olsalar bile cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin bu şirkinizi reddedecekler.”

(Neml,59,64)”Allah mı üstün yoksa onların şirk koştukları mı? Allah ile birlikte bir başka tanrı mı-Allah ile beraber başka bir ilah ha?”

(Kasas,68)”Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah onların tanrısal nitelikler yakıştırarak ortak koştukları her varlığın mutlak olarak üstündedir!”

(Kasas,87)”Sakın Allah’tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yakıştıranlardan-müşriklerden-ortak koşanlardan olma!”

(Yunus,18)”Allah’tan başka kendilerine zararı ve faydası olmayan varlıklara tapıyorlar (onlardan yardım diliyorlar), ‘Bu taptıklarımız, Allah yanında bize şefaat-aracılık edecekler,’ diyorlar. Allah, koştukları şirklerden çok uzaktır ve çok yücedir.”

Okumaya devam et  KUR’AN ve NUTUK-44

(Zümer,44)”Şefaat, tümden ve sadece Allah’ındır.”

(Yunus,34,36)”İlahlık yakıştırarak şirk koştuklarınızdan, yaratmayı başlatıp sonra bunu sürekli tekrarlayan var mıdır? Onların çoğu hakka Kur’an’a değil sadece zanna (kitaba dayanmayan bilgilere) uyarlar. Zan-rivayet ise, hakikati ortaya koymada-gerçeğin-bilimin yerini tutmaz.”

(Yunus,66)”İyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah’ındır. Allah ile aralarına koyduklarına yalvaranlar-şirk koşanlar yalnızca zanna uyuyorlar ve onlar sadece sürü güdüsüyle hareket ediyorlar.”

(Yunus,106)”Doğrudan Allah’a değil de, sana yararı da zararı da dokunmayacak olan şeylere yönelme-Allah’a ortak koşarak yalvarma! Böyle yaparsan o zaman zalimlerden olursun!”

(En’am,22)”Diriliş gününde, hepsini topladığımızda, Allah’a şirk-ortak koşanlara soracağız, ‘Nerede iddia etmiş olduğunuz ortaklarınız?’ ”

(En’am,100)”Allah’ın yarattığı görünmez varlıkları-cinleri Allah’a ortak koştular. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar yakıştırdılar-isnat ettiler. Allah, ortak koşucuların nitelemelerinden çok üstündür.”

(En’am,121)” Saptırıcılar- şeytanlaşmış insanlar, kendi dostlarına, sizinle uğraşıp ikna etmeleri için telkinde bulunurlar. Onlara uyarsanız-boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş-müşriklerden olursunuz.”

(En’am,148)”Allah’a şirk-ortak koşanlar-müşrikler derler ki, ‘Allah isteseydi ne babalarımız ne de biz ortak koşmaz ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. (Kendimizde haram ve helal koyma yetkisini bulmazdık)’ Onlardan önceki toplumlar da (saçma gerekçelerle resulleri-elçileri)böyle yalanladılar, ta ki azabımızı tadıncaya kadar. De ki, ‘Elinizde, bize sunabileceğiniz ilahi bilgiye dayalı herhangi bir belgeniz var mı? Siz, sadece mesnetsiz iddialara-şüpheli ve çelişkili rivayetlere-zanna uyuyorsunuz-uyduruyor ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.’ ”

(En’am,151)”Allah’a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayın.”

(En’am,163)”O’nun hiçbir ortağı ve benzeri yoktur.”

(Lokman,13)”Sakın Allah’a şirk-ortak koşma! Tanrı’ya ortak koşmak çok korkunç-büyük bir zulümdür.”

(Lokman,15)”Allah, ‘Eğer annen ya da baban, Ben’den başka ilâhın olamayacağı bilgine rağmen, herhangi bir şeyi Bana ortak tanıman-şirk için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme! Dünya işlerinde onlarla iyi geçin.’ ”

(Zümer,10)”De ki, ‘Ey inanan kullar! Rabbinizle ortak koşmaktan sakının.’ ”

(Zümer,16)”Ey kullarım! Bana ortak koşmaktan sakının.”

(Zümer,65)”(Ey insan!) Eğer Allah’a ortak edinip şirk koşacak olursan iyi bil ki yaptığın bütün işler boşa gider, kesinlikle kaybedenlerden olursun.”

Okumaya devam et  Kuran kursuna yaş sınırı kalktı

(Zümer,67)”Allah, (müşriklerin) ortak-şirk koştuklarından uzaktır.”

(Fussilet,14)”Allah’a ortaklar koşmayın.”

(Kehf,26)”Allah, otoritesine ve hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.”

(Kehf,110)”De ki, ‘Rabbine özgü kullukta hiç kimseyi, hiçbir şeyi-şirk koşarak ortak etmesin-hiç kimseyi araya sokmasın!’ ”

(Nahl,1)”Allah, müşriklerin koştuğu bütün ortaklardan-şirklerden münezzehtir-uzaktır, yücedir.”

(Enbiya,18,21-23)”Allah’a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size (ey müşrikler)! Ortak koşucu inkârcıların yer yüzünde Allah’tan başka ilahları var da, onlar mı ölüleri diriltecek? Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ayrı ayrı ilahlar olsaydı her ikisinde de kargaşa olur düzen-denge bozulurdu, hâşâ! Yüce hükümranlık makamının-egemenlik ve yönetimin sahibi olan Allah, ortak koşucuların nitelendirmelerinden-çirkin yakıştırmalarından münezzeh-çok yücedir. Allah yaptıklarından dolayı asla sorgulanamaz-sorumlu tutulmaz; fakat ortak koşucular sorgulanacaklardır.”

(Rum,31)”Allah’ın dosdoğru dinine bağlanın ve O’ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan-müşriklerden-ortak koşanlardan olmayın.”

(Rum,35)”Yoksa biz onlara Allah’a ortak koşmalarını-başkasına kulluk yapmalarını söyleyen bir vahiy mi gönderdik de bu yüzden şirk koşuyorlar?”

(Rum,40)”Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olan Allah’tır. Peki, Allah’a ortak koşarak bağlandıklarınız içinde, bunlardan herhangi birini yapabilecek var mı? Allah, ortak koştukları tüm şirk unsurlarından münezzehtir-uzaktır ve yücedir.”

(Ankebut,8)”İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmiştik. Eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme!”

(Ankebut,41,42)”Allah ile aralarına koyup sığınacak birtakım veliler-otoriteler edinenlerin durumu; kendine yuva yapan dişi örümceğin durumuna benzer ki, yuvaların en zayıfı örümceğin yuvasıdır. Allah, ortak koşucuların Allah dışında, hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını çok iyi bilir.”

(Bakara,22)”O, yeryüzünü sizin için bir yaşam alanı kıldı, gökyüzünü de üzerinize kubbe yaptı. Gökten yağmur yağdırdı ve size yerden, beslenebileceğiniz çeşitli ürünler yetiştirdi. Artık bile bile Allah’a ortaklar koşmayın-birilerini Allah’a denk tutmayın!”

(Âli İmran,64)”De ki, ‘Ey Kitap sahipleri! (Yahudiler ve Hristiyanlar), gelin sizinle bizim aramızda ortak bir noktada birleşelim. Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceğimize, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza ve birbirimizi Allah ile aramıza koyup Rabler edinmeyeceğimize dair (söz verelim)-Allah’la beraber kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.’ ”

Okumaya devam et  Atalar Dini?!

(Âli İmran,151)”Hakkında hiçbir delil ve belge indirmediği şeyi-hiçbir şeye güçleri yetmeyen kişileri (tanrısal niteliklerle yücelterek veya mutlak otorite kabul ederek ya da servet, makam ve şöhret gibi değerleri amaç haline getirerek), Allah’a ortak koşmalarından (ya da Allah’ın önüne geçirmelerinden) dolayı, inkâra şartlananların ve zulmedenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir, ne berbattır şirk koşan zalimlerin-Allah’ın ayetlerini karartanların durağı-barınağı!”

(Nisa,36)”Allah’a hiçbir şeyi şirk ortak koşmayın-denk tutmayın.”

(Nisa,116)”Muhakkak ki Allah, kendisine ortak-şirk koşulmasını asla bağışlamaz-affetmez ama bunun altında olan günahları hak eden kimse için affeder-bağışlar.”

(Ra’d,14,16)”Gerçek yakarış-dua, yalnızca Allah’a yapılandır. (Müşriklerin) Allah’ın dışında yalvarıp durdukları putlar-Allah ile aralarına koyup dua ile yakardıkları, kendilerine hiçbir şekilde karşılık veremezler. Ey ortak koşucular, Allah ile aranıza koyup kendilerine bile fayda ve zararı olmayanları evliya ve yardımcı mı edindiniz?”

(Ra’d,36)”De ki, ‘Ben yalnızca, Allah’a kulluk etmekle ve O’na hiçbir şeyi asla ortak-şirk koşmamakla emrolundum.”

(Hac,31)”Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmadan-şirkten yüz çevirerek yalnızca Allah’a yönelen kimseler-hanifler olun. Kim Allah’a ortak koşar da müşrik olursa, gökten düşüp de kuşlara yem olmuş veya rüzgârın ıssız bir köşeye savurup attığı kimse gibi olur.”

(Mâide,72)”Kim Allah’a ortak koşarsa-Allah’tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa, Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri cehennem olacaktır. Allah’a şirk koşan zalimlere-Allah’ın ayetlerini saptıranlara hiçbir yardımcı yoktur.”

(Tevbe,28)”Allah’a ortak koşan-müşriklerin inanç ve düşünceleri kirlidir-pistir.”

(Tevbe,31)”(Yahudiler) Allah’la beraber (aşırı yücelttikleri din adamları olan) hahamlarını ve (Hıristiyanlar da aynı şekilde kendi) rahiplerini Allah’tan ayrı birer Rab konumuna getirdiler. Meryem oğlu (İsa) Mesih’i de (zaten Allah’ın oğlu ilan ederek) rab(din koyucu) edinmişlerdi. Hâlbuki onlara yalnız bir tek tanrı-ilah (olan Allah’)a kulluk etmeleri söylenmişti. Allah’tan başka hiçbir ilah-tanrı yoktur. Allah, ortak koştukları kimselerden çok daha yücedir-bütün şirk unsurlarından münezzehtir-uzaktır.”

KUR’AN Türkçe çeviri kaynaklar:
Mustafa Sağ
kuranmeali.com sitesi;
Cemal Külünkoğlu
Mustafa Çavdar


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir