Şehit ve Şefaat

KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?!

KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış,
dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin,
acımasızca sömürdükleri iki kavram daha;
şehit ve şefaat!?

Bu sömürüyü şöyle gerçekleştiriyorlar.

‘Vatan için savaşırken ölürsen ‘şehit’ olur, cennete gidersin’ acımasız yalanıyla,
yoksul halk çocuklarını askerliğe özendirip savaşlara gönderiyorlar;
geride hayatın zorluklarıyla başbaşa dul ve yetimler bırakma pahasına!

Sonra, katmerli yalanlarına devam ediyorlar.
Ölenin, geride kalan acılı yakınlarını da,
neden öldükleri hiç sorgulanmasın diye bir acımasız yalanla daha,
‘şehit olanlar kıyamet günü size şefaat edecekler’ iftirası ile oyalıyor, acılarının isyana, başkaldırıya dönmesini engelliyorlar.

İsyana kalkana da linç kültürünü işletiyorlar.
İnançlı olduğunu iddia edip,
TANRI-ALLAH’ı şanına yaraşır şekilde tanımayan(Zümer,67) ve Kitabı KUR’AN’ın içeriğini yani neye inandığını bilmeyenleri,
başkaldıranların üstlerine, ‘bunlar din düşmanı’ diyerek saldırtıyorlar.

Ellerinde vatan, millet sevgisini, bağlılığını ölçen bir alet, inancı ölçen bir ‘inanç ölçer’ var gibi;
işlerine geleni şehit, şefaatçi;
gelmeyeni kâfir, terörist, vatan haini ilân ediveriyorlar.

Ağızlarından düşürmedikleri ‘cennet’e,
savaşırken ölüp gitme garantisi varsa;
neden bu garantili duruma kendileri tâlip, istekli değiller!

KUR’AN, ‘şehit’ ve ‘şefaat’
için ne demiş;
biz onları anlamaya çalışalım.

Hakkı Yılmaz’dan ‘şehit’ konusunda alıntılarla başlayalım:
“‘Şehiyd’, Arapça ‘şhd(şehadet)’ kökünden türemiş anlamı,
‘en ileri derecede tanık olan’
ve sözcüğün mastarı olan
‘şehadet’ sözcüğünün Türkçede tam karşılığı ise, ‘tanıklık’ demektir.
Açık işleri sıradan bir bilene ‘şâhid’,
ileri derecede bilene de ‘şehiyd’ denir.
Kur’an, Allah yolunda, Allah rızası için ölen kimseleri ‘Şehiyd’ olarak nitelemez. Bu tabir, Kur’an’dan onay almaz. Rabbimiz bunlar için ‘Allah yolunda öldürülen kimseler’ ifadesini kullanır.
İnsanlar, şehitlik kavramını yozlaştırarak, bölümlere ayırmışlar her biriyle ilgili birçok hüküm ortaya koymuşlardır.
Daha sonra bu sözcük ayağa düşmüş, birçok şehit türü uydurulmuştur.
Kur’an’ın önderliğinden vazgeçmemek gerekir.
Unutmamak gerekir, ölüden;
ne şâhit:(sıradan tanık) olur,
ne de şehiyd:(iyiden iyiye mükemmel tanık).”

Okumaya devam et  Ve inanmayanlar?!

KUR’AN’dan ‘şehit’ ayeti!

(Âli İmran,18)”Allah, doğadaki güçler/haberci âyetler ve hakkaniyeti-adaleti ayakta tutan bilgi sahipleri-gerçeği idrak etmiş ilim sahipleri de şüphesiz Allah’tan başka ilâh-tanrı olmadığına tanıklık etti. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandan, en iyi yasa koyandan başka ilâh diye birşey yoktur-O’ndan başka tanrı yoktur.”

İhsan Eliaçık’ın ‘şefaat’ açıklamalarını,
alıntı yaparak devam edelim.
“‘Şefaat’:çift yapmak, ikilemek, başkasını da katmak anlamında aracılık, arabuluculuk, torpil, iltimas manasındadır.
KUR’AN, Allah’ı hesap gününün mutlak sahibi olarak tanıtıyor ve o gün ’emrin-sözün’ sadece Allah’a ait olacağını ısrarla vurguluyor.
Öyle ki, ne başkası namına ödeme(tecziye), ne kurtarmalık bedeli(fidye-adl), ne arabulucu(şefi), ne de hatırı sayılır bir referans(veli), hiçbirisi fayda vermeyecektir.
Dünya hayatında ‘kuvvet’ karşısında herkesin eğildiğini ve kuvvetliye torpil geçildiğini gördüklerinden ahirette de öyle olacağını sanıyorlar!”

Bir de, Yaşar Nuri Öztürk ‘şefaat’ için ne demiş? ona bakalım:
“Bir aracılık kavram ve kurumu olan şefaat, Allah’ın yanına yedek ilahlar koymayı dinin esaslarından biri yapan şirkte son derece önemlidir. Kur’an’ın, şirkin yedek ilahlarını ‘şüfe’a:şefaatçiler’ diye adlandırması sebepsiz değildir.
Şirkin belirgin özelliği olan yedek ilahlar, şefaatçiler-yedek rabler-evliya:veliler, dostlar,
şefaatin varlığı ile vücut bulan kuvvetlerdir.
Kur’an, şefaat kavramının bir şirk destekçisi kuruma dönüştürülmemesi için ilkelerin altını ısrarla çizmektedir.”

Ne acı, ne yaman çelişki!!
KUR’AN, şirk destekçisi kurum olmasın diye varken;
KUR’AN ayetlerinde ‘şefaat’; sadece, yalnızca, TEK ALLAH-TANRI’ya ait, izafe olması şartken;
din sömürücüleri, satıcıları tarafından, yaratılmışlara da izafe edilip maalesef ki aracılık kurumuna da döndürülmüştür.
Aracı kurumlarsa; KUR’AN’ı tekellerine alan, hiç kimseye söz hakkı vermeyen tarikat, cemaat, tekke, dergâhlar,…..!?

Son olarak gelelim;
müthiş bilgiler, uyarılarla dolu KUR’AN’ın, ‘şefaat’ ayetlerine!

Okumaya devam et  Su 1 lira

(Secde,4)”Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede[yevm] yaratan sonra da koyduğu yasalarla onlar üzerinde egemen olan-hükmeden Allah’tır. Sizin için Allah’tan başka yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın-veli ve destekçi, şefaatçi yoktur. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız-hâlâ düşünüp öğüt-ibret almayacak mısınız?”

(Bakara,48)”Hiç kimsenin bir başkasının cezasını çekmeyeceği-kimsenin kimseye faydası olmayacağı, hiçbir kimseden şefaatin-aracının-arabuluculuğun-adam kayırmanın kabul edilmediği, kimseden hiçbir karşılık [adl]-fidye-kurtulmalık bedeli alınmayacağı ve hiçbir kimsenin yardım göremeyeceği günün geleceğini unutmayın.”

(Bakara,123)”Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği-kimseye ayrıcalık yapılmayacağı, kimseden fidye-kurtulmalık kabul edilmeyeceği-kimsenin torpilinin geçmeyeceği, şefaatin-arabuluculuğun, iltimasın hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve suçlulara yardım olunmadığı günden sakının.”

(En’am,70)”Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak da o Kur’an ile hatırlat-öğüt vermeye devam et: ‘Kendi elinin üretip kazandığıyla değişim ve yıkıma düşen-kazandıklarının tutsağı haline gelmiş kimseler için Allah’tan başka-Allah ile aralarına koyacakları herhangi bir veli/koruyucu-bir yardım eden, yol gösteren ve şefaatçi-arabulucu-kayırıcı olmayacak, yanlışlardan dolayı rehin tutulacak olanlar, suçuna karşı her fidyeyi-her türlü bedeli ödemeyi istese de kendisinden asla kabul edilmeyecek.’”

(Bakara,254)”Ey inananlar-güvenenler! Pazarlığın, adam kayırmanın ve torpilin geçersiz olduğu-hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin-iltimasın olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edip dağıtın-Allah yolunda harcayın.”

(En’am,94)”Dünya’ya ilk gelişinizde sizi nasıl çırılçıplak-yalnız yarattıysak, huzurumuza da yapayalnız-tek başınıza geleceksiniz. Size dünyada verdiğimiz tüm mallarınızı-servetlerinizi arkanızda bırakacaksınız. Allah’ın ortakları olduklarını sandığınız(Allah’a ulaşmak için aracı kıldığınız, dünyalık menfaatler için gölgesine sığındığınız)-şefaatlerini beklediğiniz ya da size şefaat edeceklerini söyleyen şefaatçilerinizi-sözde destekçilerinizi-aracıları yanınızda göremeyeceksiniz. Aranızdaki bağlar büsbütün kesilecektir. Şefaatlerini umduklarınızın hepsi kaybolmuşlardır-(Çok güvenip itimat ettiğiniz ve sizi kurtarabileceklerine inandığınız sahte ilahlarınız) sizi yüzüstü bırakıp gitmiştir.”

(Araf,53)”KUR’AN’da bildirilenler gerçekleştiği gün, o haberleri daha önce önemsemeyenler, ‘Gerçekten Rabbimiz’in resulleri gerçeği getirmişler. Şimdi bize şefaat edecek şefaatçiler-bizden yana aracılık yapacak kayırıcılarımız yok mu-torpil yapabilecek birini bulabilir miyiz? Yahut da yeniden dünyaya geri gönderilsek de, yaptıklarımızı tamir etsek-işlediklerimizden başkasını yapsak’ diyecekler. Gerçek şu ki onlar, kendilerine yazık etmişlerdir.”

Okumaya devam et  Özgürlüklerde Sınır?

***(Kehf,103-104)”Size, yaptıklarında en büyük kayba-en çok hüsrana uğrayacakları haber vereyim mi? Onlar iyi şeyler ürettiklerini sandıkları halde, dünya hayatının peşinde tüm çaba ve koşuşturmaları eğri ve çarpık-sapkınlık için olan-tüm çabaları boşa çıkanlardır.”

(Yunus,18)”Ortak koşucular, Allah’ın yanında, kendilerine zarar ve yararları dokunmayacak şeylere tapıyorlar-(onlardan yardım diliyorlar) ve ‘Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz-yardımcılarımız-destekçilerimizdir’ diyorlar. De ki: ‘Siz, Allah’a, göklerde ve yerde Kendisinin bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?
Allah çok yücedir. Allah şirk-ortak koştuklarınızdan çok uzaktır. ‘”

(Mü’min,18)”Ey Muhammed! Ortak koşucuları, yaklaşmakta olan gün(kıyamet) hakkında uyar! O gün dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelir. O gün şirk koşmak suretiyle yanlış; kendi zararlarına iş yapan-ömrü zulüm ve haksızlık yapmakla geçmiş olanlar için, koruyucu bir dost, torpil için aracı, iltimasçı-sözü yerine getirebilir bir şefaatçi yoktur.”

(Rum,13)”Allah’a ortak koştukları, onlara şefaatçi, aracı olamayacak-şefaat-kayırma göremeyecekler. Oysa ki onlar ortak koştukları varlıklar yüzünden kâfir olmuşlardı.”

(Zümer,43)”Yoksa ortak koşucular, Allah’ın dışında şefaatçiler mi edindiler?”

(Zümer,44)”İyi bilin ki şefaat tamamıyla ve sadece Allah’a aittir-şefaat etme tamamıyla Allah’ın elindedir-şefaat, tümden ve sadece Allah’ındır.”

(Zuhruf,86)”Ortak koşucuların, Allah dışında bağlandıkları-yalvardıkları-taptıkları kimseler şefaat edemezler-iltimasa mâlik olamazlar-arabuluculuk yapamazlar. Bu gerçeği ancak Kuran’a-hakka-gerçeğe tanıklık edenler bilir.”

(İnfitar,19)”Kıyamet-Hesap günü, hiç kimsenin başkası için bir şey yapamayacağı-yardım etmeye gücünün yetmeyeceği-hiçbir insanın başka birine zerre fayda sağlayamayacağı bir gündür. O gün [açık seçik görülecektir ki] hakimiyet-hüküm vermek-tüm kararlar yalnız-sadece-bütünüyle Allah’a aittir-artık söz Allah’ındır!”

Haberi paylaşın
KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! - gunes dogumunda dua

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Şehit ve Şefaat” için 2 cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri!

  Asırlardır,
  başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa!
  ateşlerde yanarsın, cehenneme gidersin
  diye diye kapalı kutularda, saten kılıflarda saklatılan, dokunulmaz kılınan KUR’AN!

  Kara kapkara yobaz zalimlerin tekelinde kalsın, öğrenilmesin, bilinmesin, anlaşılmasın diyeymiş tüm bu çabalar; ekmekleri kesilecekmiş de ondanmış!

  Ama artık aldatamıyorlar;
  KUR’AN’ı başı açık, abdestsiz
  açtık okuyoruz, hem de ne okuma! Yüzyılların tozunu silkeleye silkeleye, doğru bilgiye açlık duygusuyla;
  doyumsuz, doyurul(a)maz bir açlıkla!

  Cehennem, ateş diyerek korkutmanızın ince hesaplarını da çözdük.
  Ateş diyerek, cehennem diyerek kendinizi güvence altına alıyor, aslında kendinizden korkutuyormuşsunuz.
  Sorgulayan bizler de,
  ‘dinsiz-imansız’ iftirasıyla, saldırmanızdan korkuyormuşuz!
  Artık hiç mi hiç korkmuyoruz!!
  Bakalım ne yapacaksınız?

  Didik didik okudukça anladık ki, KUR’AN’a belâ olan sizlermişsiniz!
  KUR’AN, siz satıcılar için;
  din satıp saltanat kuranlar için tam, eşi, benzeri bulunmaz bir nimet kapısıymış!

  Meğerse,
  muhteşem ilâhî Kitap KUR’AN;
  Yüceler Yücesi Yaradan’ın,
  en çok şikayetçi olduğu size; yani şirk’e, TANRI’ya ortak oluculara-ortak koşucu-satıcı-sömürücülere karşı
  uyardığı, uyandırdığı Sözleriyle-Ayetleriyle doluymuş, hem de ne uyarılar, ne AYETLER!

  Hep, sürekli, acımasızca;
  KUR’AN’da her şeyi bulamazsınız,
  siz anlayamazsınız,
  bir öğreticiniz olacak,
  o da bizler olacağız diyordunuz ya,
  hiç de öyle değil, hepsi yalanmış!

  Artık nimetiniz kesilecek;
  çünkü, KUR’AN’a dokunduk,
  KUR’AN’ı açtık, ‘oku’yoruz!!!

  Yüceler Yücesi TANRI’mızın, KUR’AN’da söylediği gibi:
  ‘tüm önyargı ve korkulardan sıyrılarak, sadece TANRI’ya sığınarak(Nahl,98)’,
  ne söylediyse sadece O’nu anlamaya çalışarak,
  kimsenin tahakkümü altına girmeden,
  özgürlükler içinde, özgürce;
  aklımızı kullanarak, Yaradanımıza sora sora okuyoruz, didik didik inceleyerek, araştırarak sadece TANRI’mızı anlamaya çalışarak okuyoruz!
  Ve sonuçta anlayabildiğimiz kadarıyla, anladıklarımızın hesabını da
  Sözün Sahibi TANRI’mıza vereceğiz;
  siz zalimlere değil.

  KUR’AN okudukça, KUR’AN araştırdıkça;
  bakın neler bulduk?!

  (A’raf,32)”Biz aklını kullanan bir topluluk [kavm]-bilinçli-bilinçlenmek isteyen bir toplum-halk için ayetlerimizi-buyruklarımızı-ilkeleri en ince-ayrıntısına kadar-ayrıntılı bir biçimde açıklıyoruz-uzun uzun anlatıyoruz.”

  (A’raf,52)”Andolsun ki Biz inanmaya gönüllü bir toplum için, gerçekleri bilimsel olarak ve en ince ayrıntısına kadar açıkladığımız-bilgiyle detaylandırdığımız-ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız rahmet-sevgi ve merhamet kaynağı bir Kitap gönderdik.”

  (A’raf,58)”Nimetlerin değerini bilen-şükredecek bir toplum için ilkelerimizi-ayetlerimizi örneklerle-ayrıntılı-detaylı bir şekilde açıklıyoruz.”

  (A’raf,174)”Belki öğüt alıp doğruya-hakka dönersiniz diye ayetleri-ilkeleri etraflıca açıklıyoruz-uzun uzun anlatıyoruz-ayetlerimizi ayrıntılı kılıyoruz ki, aklınızı başınıza toplayıp, Allah’a ortak koşmadan dönebilesiniz.”

  (Taha,113)”İşte biz bu vahyi (insanlar anlasın diye) Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve belki korunurlar ve kendilerine bir ibret, uyanış-öğüt olur-Kur’an onlara bir hatırlatma yapar diye uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulunuyoruz.”

  (İsra,12)” Biz her şeyi ayrıntılarıyla açık açık anlattık-en detaylı bir şekilde-uzun uzadıya açıklıyoruz.”

  (İsra,41)”Biz, ortak koşuculara gerçeği, Kur’an’da türlü biçimlerde ifade ettik ki, düşünüp anlayabilsinler-öğüt alsınlar-akıllarını başlarına toplamaları için ayetlerimizle gerekli uyarıları ayrıntılı yaptık.”

  (İsra,89)”Muhakkak ki Biz Kur’an’da insanlara her çeşit örneği türlü biçimlerde-tekrar tekrar anlattık-Kur’an’da her konuyu insanların anlamaları için, değişik açılardan açıklamış bulunuyoruz!”

  (Yunus,5)”Allah, bilmek-bilinçlenmek isteyen bir topluluk için ayetleri-ilkeleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.”

  (Yunus,24)”Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri-ilkeleri örneklerle açıklıyoruz.”

  (Yunus,37)”Bu Kur’an, Allah’tan indirilmiş olup kendisinin-yasaların-hükümlerin-kesin gerçek-Vahyin ayrıntılı-detaylı bir açıklamasıdır.”

  (Hud,1)”Bu Kur’an öyle bir kitaptır ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye (aklını işleterek anlamaya çalışanlar için), her şeyden haberdar olan ve bilgelik kaynağı Allah tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir.”

  (Yusuf,111)”Kur’an, kendisinden önceki vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa onaylayan-sağlamasını yapan ve inanmak isteyen insanlara her şeyi açık seçik bir biçimde dile getiren ve yol gösteren sevgi ve merhamet-güç kaynağı ilahî bir metindir.”

  (En’am,38)”Biz Kuran’da-Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık-hiçbir eksik bırakmadık.”

  (En’am,55)”Nelerin suç, kimin suçlu olduğu-suçlular iyice belli olsun-açığa çıksın diye ayetlerimizi-ilkelerimizi genişçe açıklıyoruz-anlaşılır kılıyoruz.”

  (En’am,65)”İyice anlasınlar-kavrasınlar diye ayetleri-hükümleri her yönüyle-inceden inceye-ayrıntılı açıklıyoruz!”

  (En’am,97-98)”Gerçekten bilmek ve anlamak-bilinçlenmek-maksadı araştırıp kavramak isteyen-hakikati anlayabilen bir toplum için ayetlerimizle, gerçekleri tam bir biçimde ayrıntılı açıkladık-en ince ayrıntısına kadar-uzun uzun anlatıyoruz.”

  (En’am,105)”Hakikati bilmek-bilinçlenmek isteyen bir halk için Kur’an’ın ayetlerini değişik biçimlerde-ayrıntılı açıklıyoruz.”

  (En’am,114)”Allah size Kuran’ı, içinde her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olarak indirmişken, Allah’tan başkasının hakemliğine-sözlerine mi uyayım?”

  (En’am,126)”İslâm dini, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen bir topluluk-titreyip özünü hatırlamaya niyeti olan bir halk için ayetleri-ilkeleri uzun uzun anlatmaktayız-en ince ayrıntısına kadar açıkladık.”

  (Zümer,27)”Andolsun ki, düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye Biz, bu Kur’an’da insanlar için temsil ve kıssalar yoluyla her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak deliller sunduk-yemin olsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.”

  (Fussilet,3)”Kuran-(Bu öyle bir) Kitaptır ki, (taşıdığı) mesajlar, (aklını işleterek) anlama ve kavrama yeteneğini kullanan (her) bir topluluk için ayetleri belli bir sistem dahilinde dizilmiş Arapça bir hitap olarak apaçık beyan edilmiştir.”

  (Ahkaf,27)”Yemin olsun, (halkı kötülük üreten) kentleri yok ettik. Ama (onları yok etmeden önce) belki dönerler diye (gerçeği apaçık gösteren) ayetlerimizi farklı üsluplarla, farklı şekillerde çok boyutlu olarak (onlara) açıkladık.”

  (Kehf,54)”Ant olsun ki Biz Kur’an’da insanlar için, ibret olacak her türlü örneği tekrar tekrar-farklı farklı açıklamalarla ayrıntılı verdik-değişik ifadelerle gözler önüne koyduk.”

  (Nahl,89)”Biz sana bu Kuran’ı, her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı bir doğru yol rehberi, bir sevgi, merhamet kaynağı ve Allah’a yürekten teslim olanlara bir müjde olarak indirdik.”

  (Enbiya,10)”Andolsun ki, Biz, size içinde (gereksinme duyacağınız her türlü) uyarının bulunduğu zikriniz bir kitap/Kuran indirdik. Hâlâ aklınızı kullan(arak ondan yararlan)mayacak mısınız?”

  (Mü’minun,71)”Biz onlara akılda tutmaları gereken-ders olacak unutulmaz hatırlatmalar olan bir kitap-zikirlerini/ Kur’an’ı getirdik. Fakat onlar kendilerine bahşedilen bu hatırlatıcı mesajdan-zikirlerinden/Kur’an’dan yüz çeviriyorlar!”

  (Rum,58)”Velhâsıl bu Kur’an’da vermediğimiz örnek neredeyse kalmadı-ant olsun ki, insanlar için bu Kur’an’da her türlü örneği vererek gerçekleri anlattık-uyardık.”

  (Bakara,99)”Biz öylesine açık ayetler, ilkeler indirdik ki-anlamı gayet açıktır, onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkâr etmez.”

  (Bakara,118)”Gerçekte Biz, bütün delilleri-ayetleri, yürekten inanıp tasdik etmeye niyetli olanlar-gerçeği apaçık bilmek isteyenler için açık ve anlaşılır kıldık-iyice-iyiden iyiye açıkladık.”

  (Âli İmran,103)”Topluca Allah’ın ipi Kuran’a sımsıkı bağlanın ve fırkalara bölünüp parçalanmayın! Allah Kitabı Kur’an ile doğruyu göstermiştir. Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğruyu bulasınız.”

  (Nur,34)”Andolsun ki, Biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar-gerçeği açık-seçik anlatan ayetler-ilkeler-söze dayalı apaçık deliller, sizden önce gelip geçenlerden örnekler (kıssalar) ve Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamak isteyenler için öğüt(ler) indirdik.”

  (Nur,46)”Yemin olsun, biz açık-seçik bilgiler veren-gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar-anlamı açık, etkili ayetler-ilkeler-apaçık sözlü deliller indirdik.”

  (Hac,16)”Biz Kur’an’ı açık ifadelerle, söze dayalı apaçık ayetler-ilkeler olarak indirdik.”

  (Mücadele,5)”Biz, gerçekleri apaçık gösteren-kanıt içeren açıklayıcı ayetler indirmişizdir.”

  (Tevbe,11)”Bakın, işte böyle açık açık ve ayrıntılı olarak dile getiriyoruz, bilmek öğrenmek-bilinçlenmek isteyen bir topluluk için, ayetlerimizi!”

  (Ra’d,37)”Biz Kur’an’ı, geldiği ve ilk muhatap olduğu toplum Arapça konuştuğu için Arapça açık ve anlaşılır bir hüküm-bilgelik kaynağı olarak indirdik. Eğer sen, sana Vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların uyduruk inançlarına uyacak olursan, Allah’a karşı ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirsin!”

  Karşılaştırmalı Ayet alıntıları yaptığım;
  KUR’AN Türkçe Çeviri-Mealler:
  Mustafa Sağ
  istekuran.net/Hakkı Yılmaz
  İhsan Eliaçık
  Yaşar Nuri Öztürk
  Salih Akdemir
  Hüseyin Atay
  Edip Yüksel
  temizfikir.com
  kuranmeali.com sitesinden:
  Cemal Külünkoğlu
  Erhan Aktaş
  İsmail Yakıt
  Mehmet Çakır
  Mehmet Çoban
  Muhammed Esed
  Mustafa Çavdar

 2. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  Değişiklikler ve düzeltmelerle yeniden ilgi ve bilginize, en derin saygılarımı sunarak ve işlerinizde kolaylıklar dileyerek!

  ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri!

  Muhteşem ilâhî Kitap KUR’AN;
  Yüceler Yücesi Yaradan’ın,
  en çok şikayetçi olduğu şirk’e, TANRI’ya ortak oluculara-ortak koşucu-satıcı-sömürücülere karşı uyardığı, uyandırdığı Sözleriyle-Ayetleriyle dolu!

  Hep, sürekli, acımasızca;
  ‘KUR’AN’da her şeyi bulamazsınız,
  siz anlayamazsınız,
  bir öğreticiniz olacak’ dediler.

  Ama artık;
  Yüceler Yücesi TANRI’nın, KUR’AN’da söylediği gibi:
  ‘tüm önyargı ve korkulardan sıyrılarak, sadece TANRI’ya sığınarak(Nahl,98)’,
  ne söylediyse sadece onu anlamaya çalışarak,
  kimsenin tahakkümü altına girmeden,
  özgürlükler içinde, özgürce;
  aklı kullanarak, sadece TANRI’yı anlamaya çalışarak ‘oku’malı!
  Ve sonuçta anladıklarının hesabı da
  Sözün Sahibi TANRI’ya verilmeli!

  (A’raf,32)”Biz aklını kullanan bir topluluk [kavm]-bilinçli-bilinçlenmek isteyen bir toplum-halk için ayetlerimizi-buyruklarımızı-ilkeleri en ince-ayrıntısına kadar-ayrıntılı bir biçimde açıklıyoruz-uzun uzun anlatıyoruz.”

  (A’raf,52)”Andolsun ki Biz inanmaya gönüllü bir toplum için, gerçekleri bilimsel olarak ve en ince ayrıntısına kadar açıkladığımız-bilgiyle detaylandırdığımız-ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız rahmet-sevgi ve merhamet kaynağı bir Kitap gönderdik.”

  (A’raf,58)”Nimetlerin değerini bilen-şükredecek bir toplum için ilkelerimizi-ayetlerimizi örneklerle-ayrıntılı-detaylı bir şekilde açıklıyoruz.”

  (A’raf,174)”Belki öğüt alıp doğruya-hakka dönersiniz diye ayetleri-ilkeleri etraflıca açıklıyoruz-uzun uzun anlatıyoruz-ayetlerimizi ayrıntılı kılıyoruz ki, aklınızı başınıza toplayıp, Allah’a ortak koşmadan dönebilesiniz.”

  (Taha,113)”İşte biz bu vahyi (insanlar anlasın diye) Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve belki korunurlar ve kendilerine bir ibret, uyanış-öğüt olur-Kur’an onlara bir hatırlatma yapar diye uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulunuyoruz.”

  (İsra,12)” Biz her şeyi ayrıntılarıyla açık açık anlattık-en detaylı bir şekilde-uzun uzadıya açıklıyoruz.”

  (İsra,41)”Biz, ortak koşuculara gerçeği, Kur’an’da türlü biçimlerde ifade ettik ki, düşünüp anlayabilsinler-öğüt alsınlar-akıllarını başlarına toplamaları için ayetlerimizle gerekli uyarıları ayrıntılı yaptık.”

  (İsra,89)”Muhakkak ki Biz Kur’an’da insanlara her çeşit örneği türlü biçimlerde-tekrar tekrar anlattık-Kur’an’da her konuyu insanların anlamaları için, değişik açılardan açıklamış bulunuyoruz!”

  (Yunus,5)”Allah, bilmek-bilinçlenmek isteyen bir topluluk için ayetleri-ilkeleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.”

  (Yunus,24)”Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri-ilkeleri örneklerle açıklıyoruz.”

  (Yunus,37)”Bu Kur’an, Allah’tan indirilmiş olup kendisinin-yasaların-hükümlerin-kesin gerçek-Vahyin ayrıntılı-detaylı bir açıklamasıdır.”

  (Hud,1)”Bu Kur’an öyle bir kitaptır ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye (aklını işleterek anlamaya çalışanlar için), her şeyden haberdar olan ve bilgelik kaynağı Allah tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir.”

  (Yusuf,111)”Kur’an, kendisinden önceki vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa onaylayan-sağlamasını yapan ve inanmak isteyen insanlara her şeyi açık seçik bir biçimde dile getiren ve yol gösteren sevgi ve merhamet-güç kaynağı ilahî bir metindir.”

  (En’am,38)”Biz Kuran’da-Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık-hiçbir eksik bırakmadık.”

  (En’am,55)”Nelerin suç, kimin suçlu olduğu-suçlular iyice belli olsun-açığa çıksın diye ayetlerimizi-ilkelerimizi genişçe açıklıyoruz-anlaşılır kılıyoruz.”

  (En’am,65)”İyice anlasınlar-kavrasınlar diye ayetleri-hükümleri her yönüyle-inceden inceye-ayrıntılı açıklıyoruz!”

  (En’am,97-98)”Gerçekten bilmek ve anlamak-bilinçlenmek-maksadı araştırıp kavramak isteyen-hakikati anlayabilen bir toplum için ayetlerimizle, gerçekleri tam bir biçimde ayrıntılı açıkladık-en ince ayrıntısına kadar-uzun uzun anlatıyoruz.”

  (En’am,105)”Hakikati bilmek-bilinçlenmek isteyen bir halk için Kur’an’ın ayetlerini değişik biçimlerde-ayrıntılı açıklıyoruz.”

  (En’am,114)”Allah size Kuran’ı, içinde her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olarak indirmişken, Allah’tan başkasının hakemliğine-sözlerine mi uyayım?”

  (En’am,126)”İslâm dini, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen bir topluluk-titreyip özünü hatırlamaya niyeti olan bir halk için ayetleri-ilkeleri uzun uzun anlatmaktayız-en ince ayrıntısına kadar açıkladık.”

  (Zümer,27)”Andolsun ki, düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye Biz, bu Kur’an’da insanlar için temsil ve kıssalar yoluyla her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak deliller sunduk-yemin olsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.”

  (Fussilet,3)”Kuran-(Bu öyle bir) Kitaptır ki, (taşıdığı) mesajlar, (aklını işleterek) anlama ve kavrama yeteneğini kullanan (her) bir topluluk için ayetleri belli bir sistem dahilinde dizilmiş Arapça bir hitap olarak apaçık beyan edilmiştir.”

  (Ahkaf,27)”Yemin olsun, (halkı kötülük üreten) kentleri yok ettik. Ama (onları yok etmeden önce) belki dönerler diye (gerçeği apaçık gösteren) ayetlerimizi farklı üsluplarla, farklı şekillerde çok boyutlu olarak (onlara) açıkladık.”

  (Kehf,54)”Ant olsun ki Biz Kur’an’da insanlar için, ibret olacak her türlü örneği tekrar tekrar-farklı farklı açıklamalarla ayrıntılı verdik-değişik ifadelerle gözler önüne koyduk.”

  (Nahl,89)”Biz sana bu Kuran’ı, her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı bir doğru yol rehberi, bir sevgi, merhamet kaynağı ve Allah’a yürekten teslim olanlara bir müjde olarak indirdik.”

  (Enbiya,10)”Andolsun ki, Biz, size içinde (gereksinme duyacağınız her türlü) uyarının bulunduğu zikriniz bir kitap/Kuran indirdik. Hâlâ aklınızı kullan(arak ondan yararlan)mayacak mısınız?”

  (Mü’minun,71)”Biz onlara akılda tutmaları gereken-ders olacak unutulmaz hatırlatmalar olan bir kitap-zikirlerini/ Kur’an’ı getirdik. Fakat onlar kendilerine bahşedilen bu hatırlatıcı mesajdan-zikirlerinden/Kur’an’dan yüz çeviriyorlar!”

  (Rum,58)”Velhâsıl bu Kur’an’da vermediğimiz örnek neredeyse kalmadı-ant olsun ki, insanlar için bu Kur’an’da her türlü örneği vererek gerçekleri anlattık-uyardık.”

  (Bakara,99)”Biz öylesine açık ayetler, ilkeler indirdik ki-anlamı gayet açıktır, onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkâr etmez.”

  (Bakara,118)”Gerçekte biz, bütün delilleri-ayetleri, yürekten inanıp tasdik etmeye niyetli olanlar-gerçeği apaçık bilmek isteyenler için açık ve anlaşılır kıldık-iyice-iyiden iyiye açıkladık.”

  (Âli İmran,103)”Topluca Allah’ın ipi Kuran’a sımsıkı bağlanın ve fırkalara bölünüp parçalanmayın! Allah Kitabı Kur’an ile doğruyu göstermiştir. Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğruyu bulasınız.”

  (Nur,34)”Andolsun ki, Biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar-gerçeği açık-seçik anlatan ayetler-ilkeler-söze dayalı apaçık deliller, sizden önce gelip geçenlerden örnekler (kıssalar) ve Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamak isteyenler için öğüt(ler) indirdik.”

  (Nur,46)”Yemin olsun, biz açık-seçik bilgiler veren-gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar-anlamı açık, etkili ayetler-ilkeler-apaçık sözlü deliller indirdik.”

  (Hac,16)”Biz Kur’an’ı açık ifadelerle, söze dayalı apaçık ayetler-ilkeler olarak indirdik.”

  (Mücadele,5)”Biz, gerçekleri apaçık gösteren-kanıt içeren açıklayıcı ayetler indirmişizdir.”

  (Tevbe,11)”Bakın, işte böyle açık açık ve ayrıntılı olarak dile getiriyoruz, bilmek öğrenmek-bilinçlenmek isteyen bir topluluk için, ayetlerimizi!”

  (Ra’d,37)”Biz Kur’an’ı, geldiği ve ilk muhatap olduğu toplum Arapça konuştuğu için Arapça açık ve anlaşılır bir hüküm-bilgelik kaynağı olarak indirdik. Eğer sen, sana Vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların uyduruk inançlarına uyacak olursan, Allah’a karşı ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirsin!”

  Karşılaştırmalı Ayet alıntıları yaptığım;
  KUR’AN Türkçe Çeviri-Mealler:
  Mustafa Sağ
  istekuran.net/Hakkı Yılmaz
  İhsan Eliaçık
  Yaşar Nuri Öztürk
  Salih Akdemir
  Hüseyin Atay
  Edip Yüksel
  temizfikir.com
  kuranmeali.com sitesinden:
  Cemal Külünkoğlu
  Erhan Aktaş
  İsmail Yakıt
  Mehmet Çakır
  Mehmet Çoban
  Muhammed Esed
  Mustafa Çavdar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]


 • İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İzmir’in işgalinden cesaret alan 800 kadar yerli Rum çetesi, İzmir’in işgalinden bir gün sonra, ı6 Mayıs sabahı Urla yarımadasındaki Türk köylerine saldırdılar. Köylüleri katletiler. Mallarını […]Posted

in

by