İslam ve Kuran, İnsanları İNSANLIĞA KARŞI Suça Teşviki Özendirmektedir!

İslam’ın pratiği, ideolojik ve siyasi yaklaşımı ve kendi ilkelerini anlattığı Kuran’ı Kerim’de yazılanlar, bugünkü, BM 1948 uluslararası insan hakları sözleşmesi, 1953 Roma- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insanlık suçu, 1948 soykırım suçu, 2002 savaş suçu, 1989 BM çocukları koruma hukuku ve sözleşmesi, 2011 tarihli Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması sözleşmesi ve hukuku, 1979 BM Kadın Hakları sözleşmesi ve hukuku, 1956 BM Köleliğin kaldırılması ile ilgili sözleşme, terörizme karşı mücadele protokolleri, modern devletlerdeki iç hukuk ve kanunlarda suç teşkil etmektedir. - sefa yurukel

İslam’ın pratiği, ideolojik ve siyasi yaklaşımı ve kendi ilkelerini anlattığı Kuran’ı Kerim’de yazılanlar, bugünkü, BM 1948 uluslararası insan hakları sözleşmesi, 1953 Roma- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insanlık suçu, 1948 soykırım suçu, 2002 savaş suçu, 1989 BM çocukları koruma hukuku ve sözleşmesi, 2011 tarihli Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması sözleşmesi ve hukuku, 1979 BM Kadın Hakları sözleşmesi ve hukuku, 1956 BM Köleliğin kaldırılması ile ilgili sözleşme, terörizme karşı mücadele protokolleri, modern devletlerdeki iç hukuk ve kanunlarda suç teşkil etmektedir.


Bir suç işlettirme ve özendirme kitabı olan Kuran’ı Kerim bu anlamda doğal olarak uygar hukuka göre, uluslararası sözleşme ve kanunlara göre BM’ ye üye olan her ülkede ve BM GK, Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi – Roma diplomatlar sözleşmesi, kararı ile yasaklanmalıdır!


Aynı Kuran’ı Kerim gibi insanlığa karşı suça teşvik eden her kitap yasaklanmalıdır.

Bunun inançla alakası yoktur.


Bu hukuki bir konudur.


Bu konu dünyadaki her insanı doğrudan ilgilendirmektedir.


Adı ne olursa olsun, kimin inancı olursa olsun, nerede olursa olsun, insanlığa karşı suça teşvik hoş görülmez. Bu gibi kitaplar insanlık açısından ahlaken ve hukuken yasaktır.


Suça teşvik eden bir kitap asla inanç kitabı diye terör estiremez. Koruma altına alınamaz.Böyle bir kitabın dokunulmazlığı olamaz.


Terör estirilmesinin referansı olan her bir kitap gibi Kuran’ı kerimde kesinlikle yasaklanmalıdır.

Bu insanım diyen herkes tarafından açıkça beyan edilmeli ve hukuken, ahlaken, siyasi, kültürel ve sosyal olarak Kuran’ı Kerim gibi olan her ilkelliği savunan ve İslamın anayasası olan bu kitap pirensip olarak tecrit edilmeli ve yasaklanmalıdır.

Bu gibi kitapların yasaklaması uluslararası hukukun ve insanlığın, hukukun üstünlüğünü kabul eden ciddi devletlerin iç hukukunun görevidir.

Okumaya devam et  Kur’an-ı Kerim nasıl yazıldı?

Sefa Yürükel


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir