MERAL AKŞENER VE ERNEST RENAN MİLLİYETÇİLİĞİ…

Yani Akşener özetle diyor ki; bizim Milliyetçiliğimiz Ernest Renan tarafından kavramsal çerçevesi çizilen, Ziya Gökalp ve onun ardılları olan Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi düşünürler tarafından Türk hissiyatıyla yoğrulan, Türk Milli değerleriyle harmanlanan bir milliyetçiliktir. MHP Genel Başkanı'yla aynıdır! - Akşener

Yani Akşener özetle diyor ki; bizim Milliyetçiliğimiz Ernest Renan tarafından kavramsal çerçevesi çizilen, Ziya Gökalp ve onun ardılları olan Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi düşünürler tarafından Türk hissiyatıyla yoğrulan, Türk Milli değerleriyle harmanlanan bir milliyetçiliktir. MHP Genel Başkanı'yla aynıdır! - Akşener
Duydunuz mu; Meral Akşener, Atatürk Milliyetçisi veya Türk Milliyetçisi değil, Ernest Renan Milliyetçisi imiş!
Bu Ernest Renan da ne ola acep?
Duyduğumda; Milliyetçiliği olduğuna göre muhtemelen bir milletin adı olmalı bu Ernest Renan diye düşündüm ben de!
Acaba hangi coğrafyada yaşıyor ya da hangi tarihte yaşamış diye internete yazdığımda; bir de ne göreyim, Ernest Renan bir milletin veya ülkenin adı değil, 19. yüzyılda yaşamış bir Fransız filozofunun adıymış!
1823-1892 yılları arasında yaşamış.
Milliyetçilik kuramı üzerine söz söyleyenlerden.
Belli ki; fikirleri bizim düşünce adamlarını da etkilemiş.
Peki şimdi durduk yerde nereden uç verdi bu mesele?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 24 Şubat günü Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e vermiş olduğu mülakattan araklanmış bu tabir.
Yani “Ernest Renan Milliyetçiliği” söylemi.
Şimdi sosyal medyada Meral Akşener’e bu söylem üzerinden vuruyorlar.
Akşener’in bahse konu mülakatta kullanmış olduğu “Bizim milliyetçiliğimiz Ernest Renan’ın milliyetçiliğidir.” şeklindeki ifade, muhalifleri ve muarızları tarafından, tenkit, hatta alay konusu edilmiş.
Onun siyaseti bırakarak babaannelik yapmasını ve torun bakmasını tavsiye edenler bile var.
Şu zamanda, bir kadın olarak ortaya çıkma cesareti gösteren bir siyasetçiye destek olma yerine alaya alma, kendisiyle dalga geçme temayülü var özelikle bizim mahallede.
Aslında Akşener’le dalga geçerken, kendi eşleriyle, kızlarıyla ve akrabalarıyla dalga geçtiklerinin farkında bile değiller bu arkadaşlar.
Kadını aşağılayan bir yaklaşımın ve zihniyetin temsilcisi olduklarının da farkında değiller.
Neymiş efendim, “Neden Türk Milliyetçiliği değil de Ernest Renan Milliyetçiliği”
Vay anasını sayın seyirciler; ne büyük gaf yapmış Meral Hanım!
Sanki “Milliyetçilik” düşüncesini biz Türkler kavramlaştırdık da, Meral Akşener bizimkilerin fikirleri yerine batılı düşünürlerin fikirleriyle hareket ediyor.
Yani onların deyimiyle “Gayri Milli” oluyor?
Bizimkiler, batılıların kavramlaştırdığı düşünceleri, başka bir tabirle söyleyecek olursak; batılıların, özellikle de Fransız düşünürlerinin içini doldurduğu bazı kavramları Türkçeye tercüme ederek fikir ürettiklerini, bu fikirleri kendilerinin ortaya koyduklarını sanıyorlar.
Elbette kendilerini de birer allame-i cihan zannediyorlar!
Ziya Paşa merhum yaşasaydı bizim bu allamelere mutlaka şöyle derdi:

“Kibre ne sebeb? Yoksa vezîrim diye gerçek,
Sen kendini düstûr-ı mükerrem mi sanırsın?
Ey müftehir-i devlet-i yek-rûze-i dünyâ,
Dünyâ sana mahsûs u müsellem mi sanırsın?
Hâlî ne zaman kaldı cihân ehl-i tama’dan,
Sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın?
En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun,
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?”

Peki Meral Akşener’in söyledikleri tam olarak ne?
Akşener’in sözleri tam olarak şöyle:
“AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kaba ve küfür seviyesinde bir milliyetçilik söylemi var. Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör böyle bir dili hiç kullanmadı. Bizim anlayışımızda böyle bir dilin milliyetçiliği yok. Bizim milliyetçiliğimiz Ernest Renan’ın milliyetçiliğidir. Soyut milliyetçiliktir. MHP Genel Başkanı’nın ağzından da Erdoğan tarzı milliyetçilik tanımını hiç duymamışsınızdır. ‘Gün gelir değiştirir, dönerim’ diyebilir. Ama dönüşümlerinin geldiği yer zikzaktan öteye gitmez.”(1)

Yani Akşener özetle diyor ki; bizim Milliyetçiliğimiz Ernest Renan tarafından kavramsal çerçevesi çizilen, Ziya Gökalp ve onun ardılları olan Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi düşünürler tarafından Türk hissiyatıyla yoğrulan, Türk Milli değerleriyle harmanlanan bir milliyetçiliktir. MHP Genel Başkanı’yla aynıdır!

Atatürk’ün Fransız düşünürlerinin yanı sıra Ziya Gökalp’ten çok etkilendiği ve onun düşünceleri doğrultusunda bir ulus devlet kurduğu ortada iken, Ziya Gökalp’le aynı düşüncede olduklarını ortaya koyan Meral Akşener’in Atatürk’ten farklı düşündüğü iddiası kabul edilebilir mi?
Nedir “Ben bilhassa Türk Milliyetçisiyim” diyen Atatürk’ün milliyetçilikten anladığı?
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, kısaca; “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” şeklinde formüle edilmiştir.
Peki, Atatürk’ün Türklük tanımı nedir?
Kısaca, anayasamızda da (Md.66) yerini bulunan “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.”
Yani Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, ırka değil, hissiyata, duyguya ve kültüre dayalıdır.

Peki Ernest Renan Milliyetçiliği Nedir?
Ne olacak, Ziya Gökalp’in, Mümtaz Turhan’ın ve Erol Güngör’ün benimsedikleri, kendilerini uydurma bir kelime olan “ulusalcı” kavramıyla tanımlayanlar da dahil olmak üzere, bizim milliyetçilerin temsil ettikleri milliyetçilik anlayışıdır.

Peki bunu nereden çıkarıyoruz?
Elbette yine bilim adamlarının görüşlerinden.
Türk tarihini, Türklerin Müslüman oldukları tarihten itibaren, hatta Türk tarihini Türklerin Anadolu’ya geldikleri tarihten itibaren başlattıkları, yani İslam öncesi Türk tarihini fazla dikkate almadıkları için “Anadolucu” olarak nitelendirilen(2) fikir adamlarımızdan Ord.Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu “Ziya Gökalp’in milliyetçilik düşüncesinin Durkheim’dan daha ziyade Ernest Renan’ın Fransız milliyeti hakkındaki fikirlerinden mülhem (ilham alınan) olduğunu belirtir. Renan millet kavramını şöyle açıklar: ‘Bir millet bir ruhtur, mânevi bir varlıktır. Bu ruhu, bu mânevi varlığı, hakikatte bir olan iki şey teşkil eder. Biri mazide, öteki haldedir. Biri, müşterek olarak zengin bir hâtıralar mirasına konmadır. Öteki, bugünkü birlikte yaşama rızası, tüm olarak elde edilen mirası değerlendirmeye devam etme iradesidir…”(3)
Bizim bu sözlerden anladığımız, Renan’a göre Milliyetçilik; dil, din, tarih, kültür ve ülkü birliğiyle oluşan Milletinin menfaatlerini gözetmek, milletini sevmek ve korumaktır.
Renan’ın “Birlikte yaşama rızası, tüm olarak elde edilen mirası değerlendirmeye devam etme iradesi” olarak tanımladığı şeyin adı değil de nedir milliyetçilik?

Doç. Dr. Mustafa Oral, Fındıkoğlu’nun Ziya Gökalp’in milliyetçilik anlayışı hakkındaki bu görüşlerini aktardıktan sonra, devamla Ernest Renan’ın Milliyetçilik anlayışını şöyle özetliyor:
“Ernest Renan, bu konudaki fikirlerini, Fransa’nın ulusal bütünlüğü açısından büyük bir tehdit haline gelen Alman genişlemesini de hesap ederek söylüyordu. Bu tehditlerin en önemlisi, Almanya’nın, Fransa içinde bulunan German kökenli insanları Alman birliği içine alma çabasıdır. Bu nedenle Renan, bir milleti oluşturan unsurlar arasında dil ve ırkı yeterli görmez, bunların yanına din, menfaat, din yakınlığı (mezhep), coğrafya ile askerî zaruretleri de ekler. Dolayısıyla, Gökalp’in milliyetçilik anlayışı ile Renan’ın milliyetçilik düşüncesi arasında önemli benzerliklerin yanısıra büyük yaklaşım farkları da bulunmaktadır.”(4)
Netice olarak, Sayın Akşener’e “Türk Milliyetçisi” yerine “Renan Milliyetçisi” yaftası vurulması, abesle iştigaldir.
Tıpkı FETÖCÜ damgası gibi bu türlü ucuz yaftalar da yapışmaz kendisine.
Üstelik Ziya Gökalp ve Atatürk’ün milliyetçilik anlayışları ile Ernest Renan’ın milliyetçilik anlayışları aşağı yukarı aynıdır.

25 Şubat 2018/Ömer Sağlam
_______
1-http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/beyefendi-babasinin-evi-gibi-ulke-yonetiyor-2244192/
2-Prof. Dr. Yılmaz Bingöl-Ahmet Pakiş “Milliyetçiliğin Anadolucu Söylemde Yeniden Üretimi” başlıklı bilimsel makaleleri, ,
3- Doç.Dr. Mustafa Oral, “Çağdaşları Tarafından Ziya Gökalp’in Eleştirisi” başlıklı bilimsel makalesi,
,
4-Mustafa Oral, aynı makale.

Yorumlar

“MERAL AKŞENER VE ERNEST RENAN MİLLİYETÇİLİĞİ…” için 3 cevap

 1. Eşref Baysal avatarı
  Eşref Baysal

  Milliyetcilik bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan gerçek verileri kapsamına alarak zenginleşen bir kavramdır. Özellikle tarih,sosyoloji,felsefe ve sosyal psikoloji ve halkbilimleri geliştikçe millet kavramının boyutları Yen’i verilerle genişlemekte ve zenginleşmektedir. Bu nedenle ziya Gökalp’in ernest renandan, emil durkheimden,Gaston tardeden etkilenmesi son derece normaldir. Bilim adamları dediğim dedik çaldığım düdük diye inatla kendi fikirlerine hapsolmazlar.yeni fikirlere kapı açarlar. Günümüzde milliyetçilik altın çağına Yen’i giriyor diyenlerle var. Türk milliyetçiliğinin unsurları içinde ernest renandan alınmış olan renklerin olması kültür ve ruhun ortak bağlayıcı harç olarak görülmesi on derece mantıklı bir yaklaşımdır. Irka.kangurubuna, deri rengine, kafatasına,iklimemi referans yapılsaydı ?!…

 2. avatarı
  Anonim

  Elinize sağlık Eşref Ağabey..

 3. avatarı
  Anonim

  Rennan’ın Türklerle ilgili görüşlerini bir araştırın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. https://www.turkishnews.com/en/content/2023/02/08/facts-not-reported-by-the-media-re-turkiye-earthquake/ yardım malzemelerinde, gıda kutularında, çadırlarda karşıt taraflar arasında AKP logo savaşları yapıldığı yabancı basına düşmüş gözüküyor. utanç vverici

 2. KUR’AN’ı Kur’an’dan Tanımak! KUR’AN! Nasıl Bir Kitap? KUR’AN; yaşamın Kitabıdır, yaşam eğitim Kitabıdır, hayata hazırlar, hayat hakkında bilgilendirir, rehberlik eder,…

 3. türkiye’de sokak hareketlerini muhalefet partilerinden beklemek pek doğru değil. Yasal sınırlar içinde kalarak farklı bir oluşum olur mu?

 4. Maalesef yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil. O yüzden umutsuz bir durum içindeyiz. Bu durumda çıkış, dediğiniz gibi muhalefet tarafından sokakta örgütlenmiş…

 5. Böylesine âdi, tiksindirici bir yazıyı sayfalarınızda görmekten üzüntü duydum..Bu yazılanları kaleme alanın bırakınız ülkemizde bulunmasını, bu Dünya’da bile yeri olmaması…

 6. Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri« Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz Darılıp ağzını açtığı zaman Değme şeyle karşısında durulmaz Darılıp köpüğün…

 • Deprem Felaketi

  Deprem Felaketi

  Deprem felaketi hatırlattı ki, bizim Türk- Kürt sorunumuz yokmuş aslında, bizim; Alevi- Sünni sorunumuz da yokmuş. Hatta ve hatta Ermeni sorunu, Yunan sorunumuz da yokmuş. “İnsanlık” diye bir üst başlık altında yaşıyormuşuz hepimiz. İşte; dünya bu üst başlık altında, insanlık başlığında buluştuk. Azerbaycan’dan, Pakistan’dan, Türk kardeşlerimizden yardım geleceğini biliyorduk zaten. Öyle […]


 • Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir şehri değil, bir ülkeyi yok ettiler

  Bir sehri deyil, bir ülkeyi yok ettiler..KAR, HIRS, HIRSIZLIK, RÜSVET,KORRUPTION, Kadin ticareti,  hesi  Allahin ismi altinda….! Türkiyede, ekonomik gelişme ve büyümeyi sağlamak için en büyük koz olarak inşaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün sağlıklı ve kalıcı bir ekonomik büyüme yaratamadığına dair pek çok araştırma ve inceleme daima görmezden gelindi. Şehirler […]


 • Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt

  Tanrının habercisi Türklerin yol göstericisi: Bozkurt Bir röportaj sırasında İngiliz televizyoncunun dikkatiniduvardaki hilal ve bozkurt çeker.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’e bunun ne olduğunu sorar:“O Bozkurt’tur.” der Elçibey ve devam eder:“O gördüğünüz Türk Milleti’nin sembolüdür totemidir.”İngiliz televizyoncu biraz düşündükten sonra özür dileyerek tekrar sorar;“Niçin kendinize vahşi ve yırtıcı bir hayvanı sembol olarak […]


 • TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN…!!!

  Bir Deprem oldu… Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktı geçti “O” sabah. Bir deprem oldu… Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup “kendine gel hayat çok kısa” diye sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların,en sevdiğimiz eşyaların,en sevdiğimiz yemeklerin,en sevdiğimiz mekanlarınaslında saniyeler ile nasıl kaybedeceğimizi yeniden […]


 • Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Güney Azerbaycan Kuruluşlarının Türkiye Depremi İle İlgili Bildirisi

  Ne yazık ki Türkiye’miz çok büyük ve ağır bir doğal afetle karşılaşmıştır. Türkiye’nin on ilini vuran ve büyük can kaybı ve yıkıma neden olan deprem afeti, bizi de Türk Dünyası ailesi ve büyük Türk milletinin bir parçası olarak derinden üzmüş ve kederlenmiştir.Fakat biliyoruz ki Türkiye muktedir bir millet ve devlettir […]