Türklerin Müslüman oluşu


 • Tarihin Dönüm Noktalarından: Türklerin Müslüman Olması
  Tarihin Dönüm Noktalarından: Türklerin Müslüman Olması

  Kavmiyetçikik, ırkçılık ve özellikle Arap-Türk düşmanlığı üzerinden İslâmiyete saldırı, bu dinin ilk dönemlerinden günümüze, daima kullanılışlı bir tezgâh olduğu halde başarıya ulaşmamış köhne stratejidir. Müslümanı Müslümana kırdırtmak öncelikle Yahudiler, Roma’nın ajanları, Çinliler tarafından zaman zaman kullanılmış, kısmi başarılar sağlanmış, çok kan dökülmüştür. Sömürgecilik yıllarında İngiliz, Fransız stratejilerinde, Deli Petro’nun vasiyetinde, son iki asırdır Vatikan/misyoner faaliyetlerinde…

 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul
  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]

 • 50 TÜRKE EŞ TUTULAN 1 ARABIN KÜNYESİ
  50 TÜRKE EŞ TUTULAN 1 ARABIN KÜNYESİ

  Arap hayranı, soyu bozuk din yobazlarının iddiasıdır. “Türkler İslamiyeti kılıç zoru ile değil gönüllü kabullenmiştir.” YALAN….. İslamiyeti kabul ederken en fazla zulme uğrayan, aşağılanan, namusuna […]

 • Nasıl Müslüman olduk Türklerin Müslümanlığı Kabulü Hakkında Ne Biliyoruz?
  Nasıl Müslüman olduk Türklerin Müslümanlığı Kabulü Hakkında Ne Biliyoruz?

  Bu konuda pek fazla birşey bildiğimiz söylenemez. Çünkü Türklerin Müslüman oluşuyla ilgili olarak ne okullarda, ne tarih kitaplarında ayrıntılı bilgi verilmez. Verilen bilgilerden ise sanki […]

 • Araplar Türkleri Zorla Müslüman Yaptı Mı?
 • İSLAM ADINA YAPILAN TÜRK KATLİAMLARI
  İSLAM ADINA YAPILAN TÜRK KATLİAMLARI

  ŞERİAT SÖZ TANIMAZ Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de […]

 • Türklerin Müslümanlaştırılmaları
  Türklerin Müslümanlaştırılmaları

  Enteresan bir makale: TÜRKLER NASIL ZORLA MÜSLÜMANLAŞTIRILDILAR? Ömer Malik, “Türklerin Müslümanlaştırılmaları”, 06-Nov-2007 Bu makalede Arapların 670-740 seneleri arasında Türkleri nasıl zorla Müslümanlaştırdıkları detaylı bir şekilde […]