İSLAM ADINA YAPILAN TÜRK KATLİAMLARI

Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir. - TALKAN ve CURCAN katliamlari turk soykirimi
Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir. - TALKAN ve CURCAN katliamlari turk soykirimi
ŞERİAT SÖZ TANIMAZ

Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir.

İSLAM ADINA YAPILAN TÜRK KATLİAMLARI

Aşağıdaki bilgilerin tamamı İslami kaynaklardan, Taberi ve Zekeriya Kitapçı gibi İslami tarihçi ve yazarlardan alınarak düzenlenmiştir.

Türklerin kılıç zoruyla Müslümanlaştırılmaları ile ilgili 670’li tarihlere dayanan bilgiler maalesef okullarda bizlere hiçbir zaman verilmemiş, verilen bilgiler ise, Türklerin Müslümanlığa geçişleri kendi istekleri ile olmuş gibi gösterilerek, 740’lara kadar ki tarih atlanarak verilmiştir.

İslam’ın Türklere zorla kabul ettirilmeleri ile ilgili 670’lerden başlayarak 740’lara kadar uzanan tarihin bize okullarda anlatılmamasının nedenlerini, bu kısa tarihi öğrenince biraz daha anlamak mümkün olabilecektir. Şimdi, bu atlanan 70 senelik tarihe bir göz atalım..

Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katlİamları

Türklerin tarih kitaplarında ve arşivlerinde yer almayan ancak diğer milletlerin yazılı tarihinde yer alan iki büyük Türk katliamından biri. Ermeni’ler “katledildik” diyebiliyor. Rumlar “topraklarımızdan sürüldük” diyebiliyor. Ancak Türk gururu “Araplar bizi katletti, zorla müslümanlığı dayattı” diyemez. Talkan ve Curcan katliamları.. Resmi tarihte şöyle bir üfürme var. Türkler Çin ile savaşırken Araplar yardıma gelmiş, bu sırada birbirlerine sempati beslemişler, Türk savaşçılar Arap okçuların yanaklarından makas almış, islamiyeti kabul etmihihihi hoh!. Karşılıklı milletlerin hem fikir olduğu tüm savaşlar gerçek, bir tek Türklerin katledildiği yalan öyle mi?

Talkan Katliamı‘nda 100.000 Türk katledilmiştir, bunun yanında 50.000 ‘den fazla türk köle ve cariye olarak pazarlarda satışmıştır. Bu katliam, İslam’ın barış dini olduğunu yeterince kanıtlamış, ayağı kayıp yanlışlıkla arap kılıçlarının üstüne düşen arkadaşlar da olmuş ama dersini iyi alanlar akın akın islamiyet ile şereflenmiştir. Hz. Muhammed’in ölümüyle birlikte insanlığın iktidar hırsı İslam dininde de ortaya çıktı. Mezhep ayrımcılığını kesinlikle reddeden İslam dininin iktidar çatışmaları sebeple mezheplere ayrılması tamamen Arapların eseridir. Eflak Voyvodası Vlad’ın yaptıklarına kin duymayan insan olamaz değil mi? İşte Vlad, Curcan ve Talkanda yaşanan acımasızlığı hayal dahi edemezdi. Ancak gel gör ki İslamı en doğru yaşayan, koruyan ve öğreten millet yine Türk’lerdir. Eğer Türkler müslüman olmasaydı, İslamiyet bugün Arapların etnik dini olmaktan öteye gidemez, olsa olsa en fazla Hindistana kadar gidebilirdi.

Derleyen: MUSTAFA N KUTAN

Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir. - Turk Soykirimi Talkan ve Curcan Katliami 1280x720 1
1. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI

Buhara’da olanlar diğer Türk Beyliklerinde de etkilerini gösterir.. Aynı şeylerin kendi başlarına geleceğinden korkmaktadırlar.. Sogd meliki Neyzek Tarhan şehrinin yıkıma uğramaması için Kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır.. Bu anlaşmaya göre Tarhan haraç verecek ve tarafsız kalacaktır.. Ancak bu tarafsız kalmalar ve Türklerin birleşememeleri Arapların işlerini kolaylaştırmış ve Türk beyliklerini istedikleri gibi istila edip talan etmişlerdir.. İlk olarak saldırıya uğrayan Kibac Hatun’a diğer beyliklerden yardım gelmeyince, o yardımı esirgeyenler aynı akıbete uğramışlardır.. Bu olaylarda Türklerin belli bir şekilde organize olamamaları da onların Araplar tarafından istila edilmelerini kolaylaştırmıştır.. Neyzek Tarhan daha sonra Kuteybe ile yaptığı anlaşmada hatalı olduğunu ve bu anlaşmanın kendisine hiçbir güvence getirmeyeceği gibi diğer Türk Beylerine de ihanet etmiş olacağını anlar.. Tohoristan’a dönerek bütün Türk Beyliklerine birer mektup yazar ve onları ortak bir direnişe girmeleri için uyarmaya çalışır.. İlk olumlu yanıt Talkan meliki Sehrek’den gelir..Tarhan’ın planlarını öğrenen Kuteybe, buna karşılık Belh şehrinde hazırlık yaparak, baharda büyük bir ordu ile Talkan şehrine doğru yürür.. O ana kadar bir direniş hazırlığı yapamayan Talkan şehri meliki Sehrek, Kuteybe’nin gelişinden önce şehri terk eder.. Şehre hiç savaşmadan giren Kuteybe’nin adamları şehirde eli kılıç tutabilen ne kadar erkek varsa hepsini kılıçtan geçirirler.. Bu katliam o zamana kadar yapılanların en büyüğüdür.. Kuteybe bu katliamı diğer beyliklere ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. Bu yolun 4 fersah ( 24 Km.) mesafelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleri ile doludur.. Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır.. bütün bunlar hep İslam adına yapılmıştır..

Okumaya devam et  Araplar Türkleri Zorla Müslüman Yaptı Mı?

Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a girer.. erkeklerin pek çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alıkoyar.. Daha sonra Kes ve Nesef’de aynı şeyleri yapar.. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde Araplara cariye olurlar.. Daha sonra Faryab’a yönelir ve Faryab’ın teslim olmasını ister.. Faryab halkı başlarına gelecekleri bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar.. Erkekleri dövüşerek ölürler.. Bütün şehir yakılır.. Araplar bu şehre yakılmış şehir anlamında Muhtereka derler.. Kuteybe, Faryab’dan sonra, Tarhan’ın çekildiği kale Bazgis’i kuşatır.. 2 ay süreyle devamlı olarak buraya saldırır fakat bir sonuç elde edemez.. Bu arada kış yaklaşır..Kuteybe’nin kışın savaşacak gücü yoktur ancak, kale içindeki Türklerin de yiyecekleri bitmiştir.. Her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür.. Kuteybe son olarak bir hileye baş vurur.. Tarhan’ın yanına Muhammed bin Selim adındaki adamını gönderir.. Muhammed ibni Selim Tarhan’ın teslim olması durumunda kendisine hiç bir şekilde zarar gelmeyeceği güvencesini verir.. Kalenin açlık içinde olmasından dolayı Tarhan’ın Kuteybe’nin teklifini kabul etmesinden başka yapılacak bir şeyi yoktur.. Komutanları ile görüşüp teklifi kabul ederler.. Silahlarını teslim ederek kaleden çıkarlar.. Tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır, etrafı hendek açılmış bir çadırda zincire vurulur..Kuteybe bu arada Tarhan’ı hemen öldürmez.. Haccac’a haber göndererek ne yapacağını sorar.. Haccac Tarhan için, “ O bir Müslüman düşmanıdır hiç aman vermeden öldür” der.. Kuteybe önce Tarhan’ın iki oğlunu, Tarhan’ın ve toplanan halkın gözü önünde öldürtür.. Arkasından 700 kadar Türk savaşçısının başlarını gene Tarhan’ın ve halkın gözü önünde kestirir.. Tarhan’ı da bizzat kendisi öldürür.. Bütün kesilen başlar Haccac’a gönderilir.

Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir. - talkan kirimi

Tarhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür.. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht kavgası vardır.. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar.. Önce Havarizat ile etrafındakileri öldürtür.. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında esir alırlar.. Ancak, daha sonra bunlar Kuteybe’nin emri üzerine öldürülürler..

Bu olay, Ziya Kitapçının, İslam Tarihi ve Türkler adlı kitabında aynen şöyle anlatılır;

Bu harplerden birinde, et-Taberi’nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre, bir defasında Abdurrahman b. Müslim, Kuteybe”ye, 4000 esirle gelmişti. Kuteybe, Abdurrahman’ın böyle kalabalık Türk esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir eda ile oturan Kuteybe, bu Türk esirlerinden bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesini de önüne dizilmelerini söylemiş ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç bu Türklerin kafalarının koparılmasını emretmiştir. Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu harplerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktu. Nitekim bu vahşetten adeta gururlanan bir Arap şairi Kaah el-Aşkari şöyle haykırmıştır, ”Kazah ve Facfac” önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış zavallı Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir hatırlayınız.

Okumaya devam et  Adı anılmayan Türk katliamları

Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Sadece ata dahi binmeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenlerde o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler.”

Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir. - semerkant

Harzem’de ayaklanan halk, Kuteybe ile işbirliği yaptığı için Caygan’ı öldürür..Bunun üzerine, Kuteybe bütün Harzem’i yakıp yıkar, halkı kılıçtan geçirir.. Harzemli ünlü Türk bilgini, Biruni Harzem’deki uygarlığın yok edilişini şu şekilde anlatır.. “Kuteybe, her çareye baş vurarak Harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, geleneklerini koruyanlarını, bütün bilginleri öldürttü, böylece her şey karanlıklara gömüldü.. İslam Harzemlilerin içinde girerken, onların tarihi hakkında bilinenleri artık öğrenme olanağı bırakmadı..Harzem’i yıktıktan sonra Kuteybe, Semerkant üzerine yürür..Semerkant meliki Gurek üzerine gelen Müslümanlara karşı diğer Türk Beyliklerinden yardım ister.. Taşkent ve Fergana’dan yardım gönderir, fakat gelen birlikler yolda Kuteybe’nin askerleri tarafından pusuya düşürülerek yok edilirler..Semerkant, kuşatılır.. Araplar mancınık ateşi ile saldırırlar.. Daha fazla dayanamayacağını anlayan Gurek, Kuteybe ile anlaşmak zorunda kalır..Bu anlaşmaya göre,

1.Semerkant Araplara her sene 2.200.000 altın ödeyecektir..

2.Bir defaya mahsus olmak üzere 30.000 Türk gencini esir olarak verecektir..

3.Şehirde Cami yapılacaktır..

4.Şehirde eli silah tutan kimse dolaşmayacaktır..

5.Tapınaklardaki tüm mücevherler Kuteybe’ye teslim edilecektir..

Daha sonra Kuteybe, altından yapılan tüm eserleri erittirerek alır ve Merv’e geri döner.. Dönerken kardeşi Abdurrahman bin Müslim’i Semerkant’ın başına vali olarak bırakır..

Kuteybe’nin Merv’e dönüşünden sonra, Türkler kendi aralarında işgalci Müslümanlara karşı bir direniş birliği kurarlar.. Zaman zaman Ceyhun ırmağını geçerek Araplara pusu kurar ve ciddi zararlar verirler.. Haccac Kuteybe’ye Taşkent ve Fergana’yı işgal etmesi talimatını verir.. Kuteybe Taşkent’e gider fakat başarılı olamaz.. Bu arada Haccac ölür. Halife Velid, Kuteybe’ye Türklere karşı savaşları devam ettirmesini söyler.. Kuteybe bu sefer Kasgar’a doğru yola çıkar.. Tam Kasgar’ı kuşatacakken Halife Velid ölür, yerine Süleyman ibni Abdülmelik halife olur.. Bu yeni Halife ile arası hiç iyi olmayan Kuteybe Kasgar seferini yarıda bırakarak ona karşı ayaklanır, ancak kendi komutanları tarafından 11 yakını ile birlikte 716 senesinde kafası kesilerek öldürülür.. Çünkü Kuteybe’nin komutanları Halifeye karşı gelmek istememişlerdir..

TABERİ ANLATIMLARI

Aşağıdaki pasajlar doğrudan Taberinin anlatımından alınmıştır.

Tarih-i Taberi / Cilt 3/(Syf-343)

Her kim Türk’lerden baş getirirse yüz dirhem vereceğim. İmdi müslümanlar bir bir Türk’lerin başını kesip getirip 100 dirhemi aldılar. Ve Türk’leri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübalağa ile mal ve ganimet alıp yine dönüp Merv’e geldiler.

Yaz gelince Kuteybe Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan’a vardı. Şehrek ki Talkan meliki idi. Neyzekle müttefik idi. Kuteybe’nin geldiğini işitince kaçtı. Kuteybe Talkan’a girdiği vakit hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçireler. Ne kadar kırabilirlerse kıralar. Bunun üzerine Kuteybe’nin askeri orada hesapsız adam öldürdü.

Rivayet ederler ki 4 fersek yol iki taraftan muttasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalarüd’e kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki oğlunu tuttukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler.(Syf-344)

Kuteybe dedi: – Vallahi eğer benim ömrümden üç söz söyleyecek kadar zaman kalmış olsa bunu derim ki (Uktülühü uktülühü uktülühü). ( Hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün )

Bunun üzerine Neyzek’i ve iki kardeşi oğulları ki biri Sol ve biri Osman’dır. Ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürdüler. Hepsi 700 adam idi. Buyurdu başlarını kesip Haccac’a gönderdiler.(Syf-347)

Kuteybe deve palanı demek olur.(Syf-351)

…….

Bize okullarda bunlardan bahsedilmez. Neden çünkü bu katliamları yapanlar Emevilerdir. Emeviler, Arap olmayan toplumları (Fars, Türk vs.) katliamlara tabi tutmuşlardır. Türklere de yaptıkları katliamlardan ikisi TALKAN ve CURCAN katliamlarıdır. Silahlarını bıraktıkları ve serbest bırakılacakları söylendiği halde 100 binden fazla Türk katledilmiş kadınları ve kızları CARİYE olarak alınmıştır. İşte bu pislikleri yapan Emevilerin komutanlarından KUTEYBE BİN MÜSLÜMDÜR. Bazı İslami sitelerde büyük komutan olarak anılıyor ve bu beni rahatsız ediyor. KUTEYBE büyük bir câni ve katildir. - turklerin islama gecisi siyasete bulasan islam
BU 70 YIL SÜREN TÜRK-ARAP SAVAŞLARININ EN ÖNEMLİ NOKTALARI VE SONUÇLARI;

1- 100.000’in üstünde Türk katledilmiştir.

2- 50.000’in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.

3- Şehirler yağmalanmış, ganimet diye halkın her şeyi talan edilmiştir.

4- Tüm zenginlikler, tarihi eserler yok edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır.

5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan “Talkan Katliamında” 40.000 Türkün kesilerek 24 km yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır.   (Tarihte örneği çok azdır.)

6- Aynı şekilde “Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk’ün nehir kenarında kafaları  kesilmiş, nehrin suyu kıpkızıl olmuş, cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.

7- “Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş , “ŞERİAT SÖZ TANIMAZ” denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir.

9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden dahi görmemişlerdir.

10-BU TARİHİ GERÇEKLER “İSLAM ETKİLENMESİN” DÜŞÜNCESİYLE GİZLENMEKTE, BAHSEDİLMEMEKTEDİR.

TARİHİ GERÇEKLERİ HALKINA ANLATMAMAK BİR İHANETTİR.

Okumaya devam et  Nasıl Müslüman olduk Türklerin Müslümanlığı Kabulü Hakkında Ne Biliyoruz?

İslam Adına Yapılan Türk Katliamları – YouTube

Not: Bir Dostumdan geldi, bu bilgileri veren yazı ben de, aynen sundum.
Bilmeyenlerin Bilgisine…..
Sayın Başbakanımız da, TÜRKÜM diyemiyor….
neden acaba…?…!

Turgay Tezcanlı
[email protected]

Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamı – Bilim İslam

www.bilimislam.com/turk-soykirimi-talkan-ve-curcan-katliami/

Mar 4, 2016 – Ancak Türk gururu “Araplar bizi katletti, zorla müslümanlığı dayattı” diyemez. Talkan ve Curcan katliamları.. Resmi tarihte şöyle bir üfürme var.

Türk tarihinin kayıp 70 yılı: Türklerin Müslüman oluşlarının gerçek …

blog.milliyet.com.tr/turk-tarihinin-kayip-70…turklerin…/Blog/?…

Aug 6, 2013 – Türk beylikleri, bu bölgedeki, Buhara, Semerkant, Talkan, Baykent gibi ….. Kaynaklar Curcan katliamında Talkan katliamında olduğu gibi …

TALKAN ve CURCAN KATLİAMLARI ÜZERİNE » Murat Çalık Resmi …

muratcalik.com/124-talkan-ve-curcan-katlamlar-uzerne.html

TALKAN ve CURCAN KATLİAMLARI ÜZERİNE. Son zamanlarda birçok yerde görüyorum;. “Türkler kılıç ile Müslüman oldu, Türkler‘i kılıçlayan da …

curcan katliamı – ekşi sözlük

https://eksisozluk.com/curcan-katliami–2571928

May 30, 2011 – talkan ve curcan katliamları olarak tarihin kara sahnesinde yerini aldılar. … bütün türk tarihindeki olaylar kötü, savaşlar şiddetli, vurdular kırdılar …

talkan katliamı – ekşi sözlük

https://eksisozluk.com/talkan-katliami–2249546

Nov 16, 2011 – talkan katliamı … 1. cehaletten kaynaklanan sebebi: bölge türk hakimiyetinde bulunduğundan ötürü halkının da türk … (bkz: curcan katliamı)

Kuteybe bin Müslim – Vikipedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuteybe_bin_Müslim

Emevi valisi Haccac’ın Kuteybe’yi Türk diyarlarının fethi ile 705 yılında … Baykent’in ardından Talkan‘da da saldırılarına devam eden Arap birlikler, teslim olan …

Prof.Dr. İlber Ortaylı: Türkler Kılıç Zoruyla Mı Müslüman Oldu? – YouTube

Murat Bardakçı, Sebatay İlhan Arsel ve ateistler çok cahilsiniz, keşke Kuteybe ile birlikte talkan ve curcan …

Türkler Zorla mı Müslüman Oldu? – İlber Ortaylı – Video – Alkışlarla …

alkislarlayasiyorum.com/…/turkler-zorla-mi-musluman-oldu-ilber-…

Feb 19, 2015 – Etiketler: türkler islam müslüman ilber ortaylı ilber ortaylı zorla din … Talkan katliamı, Buhara’nın iki kere talan edilmesi, Curcan katliamı, Güney …

curcan katliamı – uludağ sözlük

https://www.uludagsozluk.com/k/curcan-katliamı/

curcan katliamı, arapların, türkleri islamiyete geçirmek için yaptığı katliamlardan … kaynaklar bu katliamda da tıpkı talkan‘daki gibi 40.000 türk‘ün öldürüldüğünü …

Büyük Katliam ( Talkan Katliamı ) – Siyasi Forum

www.siyasiforum.net › GENEL KÜLTÜR › Tarih May 20, 2010 – 15 posts – ‎6 authors

Buhara’da olanlar diğer Türk Beyliklerinde de etkilerini gösterir. … Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü …. bu arada Talkan ve Cürcan katlıamları da işte 680 ile 710 yılları arasında …

Türkler nasıl müslüman oldu,TALKAN,CURCAN katliamı | GÜNCEL …

https://plus.google.com/…/posts/jmjDKpaud47Translate this pageEnder Erdemil – Shared privately

Jul 26, 2012 – Türkler nasıl müslüman oldu,TALKAN,CURCAN katliamı | GÜNCEL MERSİN | İnternet Gazetesi

Searches related to Türk Soykırımı – Talkan ve Curcan Katliamları

talkan katliamı
talkan ve curcan katliamı kaynak
talkan katliamı yalanı
talkan nerede
kuteybe bin müslim türk katliamı
cengiz han arap katliamı
talkan ve curcan nerede
talkan şehri nerededir


Comments

“İSLAM ADINA YAPILAN TÜRK KATLİAMLARI” için 9 yanıt

 1. Ara Bilgin avatarı
  Ara Bilgin

  Tarih okunduğunda Türklerin en büyük düşmanının Araplar olduğu görülüyor. Ibn Kuteybe 100 000 Türkü öldürtmüş. Bugün ise Recep Tayyib en büyük Arap dostu! Siz bir sonuca varın

 2. İrfant avatarı
  İrfant

  Arap milliyetçisi emevilerin yaptıklarını İslam’ın emri imiş gibi lanse etmeniz kasıtlı sanırım emeviler ırkçı olduğu için zaten İslam tarihindeki sıkıntılı devletlerden biridir. Kaldı ki o dönemde toplumlar bir şekilde ve faklı sebeplerle birbiri ile savaşmıştır bunu İslam’ın emri olarak lanse etmeniz taraflı bir tutum. Bir diğer husus da kimse kılıç zoruyla din değiştirmez değiştirse de yıllarca Türkler gibi samimi Müslüman olup İslam’a hizmet etmez. Bu savaşları iki toplumun birbiri ile siyasi ve bir anlamda fetih ve savunma savaşı olarak görmeyip milleti dinden soğutmak için gündeme getirmek neyin nesi. İslam savaşta dahi sivil katliamını men etmiştir arapların bunu yapmasını İslam’a fatura etmek kasıtlı bir tutum. Abbasiler de arap fakar böylre bir tutum sergilememişler bu emevilerin hatası.
  Geçmiş geçmişte kalmış yapılan hataları gündeme getirip İslam’a mal etme çabaları kasıtlı bir tutum. Netice olarak Türkler Müslüman olmuş ve samimi bir şekilde yüzyıllarca İslam’a hizmet etmişlerdir.

 3. İrfant, bir de Kureyza katliamını arştır, bu bir tesadüf olamaz.Araplar kendi pis çıkarları için her pis iş ve caniliği yapar ve senin gibileride iyi kandırırlar Artık açın gözünüzü eğer tam bir türk’isen

 4. Z. alsaç avatarı
  Z. alsaç

  Türkler neden celladlarına aşık oldular
  Dünyada bir çok ülkede türkler baskı altında tutulurken biz niye sessiz kalıp araplar için kendimizi parçalıyoruz tarikatlar ve cemaatler kuteybe ordusu gibi ülkeyi Arap işgalcilere istila ettiriyor

 5. Atakan Türk avatarı
  Atakan Türk

  22 senedir Türkiye, önce müslüman olduğunu, eğer aklına düşerse Türk olduğunu söyledi.
  Böyle iki yüzlülük ve soyuna ihanet hiç bir ülkede görülmemiştir.

 6. Bizim en büyük hatamiz ses ses çıkarmamamiz yillardir susturuluyoruz ustunu örtüyoruz bu katliamı Türküm diyen herkes bilmeli unutmamalı kendi tarihini bilmeyen, dostu düşmani kim bilmeyen özünü unutan tüm devletler yıkılmaya mahkumdur unutmayin, unutturmayin günümüzde de durum malesef farkli degil daha 2 hafta önce Iraklı bir p*ç tarafindan öğretmenimiz şehit edildi fakat 15 temmuzda tokat yedigi icin bir imama gazi unvani verilip gazi maaşi baglayan ülkemiz bu ogretmenimizi sehit olarak bile saymaz bu bir sömürüdür. Bazi seyler sineye cekilecek unutulacak seyler degildir artik uyanin

 7. Samiye Türkel avatarı
  Samiye Türkel

  Filistinin bayrağının üstündeki kırmızı üçgen, Türk kanını temsil ediyor, yani öldürdükleri Türk askerlerinin kanını..!

  Bu bizim Türk milletinin ne zaman aklı başına gelecek? Acaba..!

  Ülkemize 2 milyona yakın Filistinli yerleştirildi.Yarın bu Türk topraklarından hak sahibi olmaya kalkacaklar. Suriyelilerle araları çok iyi, evlilikleride çok iyi.
  Kadınları, kadınlıktan çıkmış , çocuk fabrikası olmuşlar.

 8. Hüsnü Yılmaz avatarı
  Hüsnü Yılmaz

  Ne Şam’ın şekeri ne arab’ın yüzü…

 9. ————————————————

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir