Kategoriler
Kültür/Sanat

Eski Türklerde Çocuk Eğitimi

Bozkır kültürü denilen belirli coğrafi mekânda hareketli hayat tarzı, eski Türk eğitim-öğretim sisteminin en belirleyici unsurudur. Sürati, hürriyeti ve hâkimiyeti sembolize eden At ile teknolojiyi ifade eden demir üzerine kurulu eski Türk cemiyetinde hayatın gereği olarak doğuştan ölüme kadar eğitim, kendini yenilemek, zinde ve diri tutmak zaruri hal almıştır. Askerî ve sivil hayatın iç içe […]

Kategoriler
Bilim

Türk DNA’sı

“Orijinal Türkler” Doğudan geliyordu. Tang Çin kayıtlarındaki ilk verilere göre Türkler genel olarak karışık ama yine de çoğunlukla Doğu Asya, Batı Çin-Moğolistan-Altay bölgesinden geliyordu. Ayrıca Moğolca, Korece ve diğer bazı Kuzey Çin dillerine benzeyen bir Doğu Asya dili olan Türkçeyi konuştular. Zamanla Selçuklular, Memlükler, Moğollar ve Osmanlılar olarak batıya göç ettiler ve daha önceki nüfuslarla […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

TÜRK TÖRESİ

Türk Töresi nedir? Nasıldır? Ne zaman başlamıştır?Sorularını açıklamak, Türklüğün ne olduğunu bilmek demektir. Öncelikle Türklük hususunda önemsediğimiz bazı önemli şahsiyetlerin töre hakkında yaptığı açıklamalara bakalım: “Türk töresi, eski Türklere atalarından kalan bütün kaidelerin toplamı demektir. Töre kelimesinin Türk kelimesiyle bir cevherden (kökten) olması da hatıra gelebilir. “Türk” kelimesi de “töreli” manasına olabilir. “Il bırakılır, törü […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLER’DE EGİTİM VE ÖĞRETİM

Sıddık ÜNALAN* & Hakan ÖZTÜRK** Özet: Bu makale Müslüman olmalarından önce Türkler’de egitimin durumunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Eski Türkler’le kastedilen Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’dır. Hun Türkleri’nin ana yurdu olarak Orta Asya gösterilir. Burası Altay daglarındanÇin’in kuzeyine kadar olan bölgedir. Hun Türkleri’nden sonra 552 yılında Göktürk’lerkendi imparatorluklarını kurdular. İmparatorlugun sonlarına dogru Orhun Abideleri’nidiktiler. Bu abidelerde 38 […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Batılılar bir türlü Türk diyemiyor

EN ESKILERDEN BIR TURK SEMBOLU TURKUN GITTIGI HER BIR KOSEDE , KITADA VEYA MEMLEKETDE SU YUZUNE CIKMIS , GAMALI HAC DEDIGIMIZ , TIPKI CIFT BASLI KARTAL VEYA KURT GIBI .. NERELERDE KULLANILMIS VE HANGI DEVIRDE SAYIYORLAR .. BIR TURLU TURK DIYEMIYOR BU BATILILAR .. KAYA BUYUKATAMAN Smithsonian dergisinde 6 nisan 2017 tarihinde Lorraine Boissoneault tarafından […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Tarihe Osmanlı’dan başlamayın

Çocuklarınıza tarihi anlatırken Osmanlı’dan başlamayın.Mete Kağan’dan başlayın. Bilge Kağan’ı anlatın. Attila’yı öğretin. Kız çocuklarına Tomris Hatun’u anlatın. Anlatın ki, kendine güveni olan bir birey olsun.Erkek çocuklarına, Türklerde devletin, kağan ve Hatunla eşit yönetildiğini anlatın. Anlatın ki, evlendiğinde eşine saygı duysun. Kadın erkek eşitliğinin batıya ait bir değer olmadığını, atalarının batıdan binlerce yıl önce kadınla erkeği […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Neden Sadece Osmanlı Torunuyuz?

Emekli Okul müdürü Binvar Kurbanoğlu yazmış. Eline, kalemine, yüreğine sağlık… “Türkiye’de neden hiç kimse, “Hun Torunuyuz, Göktürk torunuyuz, Uygur torunuyuz, Avar, Hazar torunuyuz” demiyor da, sadece Osmanlı torunuyuz diyor?! Mesele Türklük ise ilk Türk devleti Hunlar.. Yok, eğer mesele hükümdarlık ise, Uygurlar hükümdarlığın kralını yaptı.. Herkes neden sadece Fatih’in, Selim’in torunu oluyor..? Neden hiç kimse […]

Kategoriler
Bahattin Ayhan

TARİH TÜRKLERLE BAŞLAR

TARİH TÜRKLERLE BAŞLAR Bahattin Ayhan Avrasya’da yaşamakta olan ve 19. yüzyıla kadar dil birliği içinde olan Türk Halkları, Bolşevizm ve Komünizm sonrası Dil Birliğini kaybetti. 1920 den sonra Türkiye ile olan bağları tamamen ortadan kalktı. Sonuç olarak da halkların uğradıkları asimilasyon nedeniyle ortak dillerine yabancılaştılar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin sona ermesi ile birlikte Avrasya Türkleri […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

ESKİ TÜRK UYGARLIĞI

Adnan Atabek‎ to Güneş-Dil Kuramı Tarih yazmak; tarih derinliğinin, açıkça bilinmeyen olaylarını, bilimsel olarak saptanmış tarih gerçekleriyle çelişmeyecek biçimde, bilinenler yardımıyla, olabildiğince doğruya yakın yorumlama-tasımlamalar yaparak ve bilinenlerle birleştirerek, sürekliliği olan bir hikayeleştirme yapmaktır. Böyle bir çalışmayı cumhuriyet başlatmıştır, ancak, Atatürk sonrası dönemde bu savdan dönülmüştür. Neden? Cumhuriyet, kendi tarih tezi , dil tezi, dünya görüşü, iddiası, […]

Kategoriler
Bilim

Eski Türkler ne icat etti

Eski Türkler (Hunlar, Selçuklular, Göktürkler, vb.) Aslında bir şey icat etti mi? Evet ise, ne icat ettiler? Sorunun cevabını Quora’da Mustafa Emir Sezikli vermiş. Demir üzengi, süvari savaşını değiştirdi. Bu üzengi nedeniyle zırhlı süvari savaş alanına egemen oldu. Türk Asya Kompozit Yayı, Türkler bu yayla birçok savaş kazandı. Islık Ok Hunlar (Xiongnu / Hiung-nu) tarafından […]

Kategoriler
Bilim Video

HANGİ TÜRK BOYUNDANSIN?

HANGİ TÜRK BOYUNDANSIN ? BOYUNU ÖĞREN ! TÜRK BOYLARI OĞUZ ? KIPÇAK ? e devlet soy ağacı Soyunu öğren e devlet soy ağacını yayınlamakla güzel bir adım attı. Türkler tarihte Dünyaya hükmeden pek çok imparatorluk, pek çok devlet ve pek çok beylik kurmuştur. Bunun nedeni ise Türk milletinin bir çok boya ayrılmasıydı. Peki sen hangi […]

Kategoriler
Bilim Video

TÜRKLERİN ANAVATANI ORTA ASYA DEĞİLDİR

Türk Tarihi , Türkiye ve Azerbaycan Tarihi. Türklerin ilk anavatanı , anayurdu neresidir? Gizli ÖnTürk Tarihi. Kim bu Türkler? Türkler Anadolu’ya ne zaman geldi? Türkler nereden ve nasıl geldi? Dünya Türklerden neden korkar? Kafkasya’da , Güney Azerbaycan’da , Hazar denizinin batısında , Anadolu’da , Kuzey Karadeniz’de yaşayan ve Türk Dili konuşan halklar. Turki Krallığı ve […]

Kategoriler
Bilim

ATATÜRK’ÜN YASAKLANAN TARİH KİTAPLARI

Resimde gördüğünüz kitaplar bizzat Mustafa Kemal Atatürk ün direktifiyle yazılmış tarih kitaplarıdır. Ve bu kitaplar 1931 yılından 1949 yılına kadar ortaöğrenimde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu kitaplarda bulunan haritalar, Atatürk tarafından çizilmiştir ve kitaplarda Türk uygarlığının ne kadar eski ve köklü olduğu anlatılmaktadır. Bu kitaplarda Anadoluda Türklerin tarihinin Malazgirt savaşından çok eski olduğu anlatılmış, Sümer […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Türk eşekti ve dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsüydü

Osmanlı aşığı ve ümmetci Türk vatandaşlarına: Türk; Yavuz Sultan Selim’e göre, eşekti ve Vahdettin’e göre, dini, soyu sopu, yurdu belirsiz, cahiller sürüsüydü Ayla Çokbudak Türk; Yavuz Sultan Selim’e göre, eşekti Türk; Koçi Beye göre, mezhepsiz ecnebiydi… Türk; Hoca Saadettin Efendi’ye göre, leşti, hilebazdı, aşağılıktı… Türk; Naima’ya göre, azgındı, çirkindi, kabaydı, cahildi… Türk; Nef-i’ye göre, Allah’ın […]

Kategoriler
Dünya

Doğu Türkistan’da Yolculuq (1) Qızıl Çin’nin “Sarı” Caynağında esir Türkler

Member hilal (hilalay1@yahoo.de) since Apr 24 Doğu Türkistan’da Yolculuk  Azerbaycan Türkcesinde bir yazıYazının PDF-i ekdedir!X = h/k Q = k/g Doğu Türkistan (1) [1] Çinlilerin Doğu Türkistan’a vérdiği addır, anlamı da yéni yurd yada yéni topraq démekdır. [2] Tarım Hövzesi ya da eski adı ile Altışeher, altı şeherin arasında olduğu üçün bu ad vérilmişdir

Kategoriler
Kültür/Sanat

TÜRK KİMDİR? HANGİ OSMANLIYIZ? Anadolu’da Türkün tarihi

Tuncay Erciyes (tuncayerciyes@gmail.com) Sevgili Dostlarım, TÜRK KİMDİR konu başlığıyla gönderdiğim maile Tarih master’ı yapmakta olan değerli dostum Bahtiyar Aydın’dan yanıt geldi. Bahtiyar Bey, Bulgarların KAYI boyundan, OSMANLININ ise KÖKENİNİN BELİRSİZ olduğunu ifade ederek değerli Tarihçi Halil İnalcık’ın,  “OSMANLININ soyu belli değildir. KAYI’DAN GELDİĞİ MASALDIR.  II.Murat zamanında tamamen siyasi maksatla UYDURULMUŞTUR”  açıklamasını içeren: videosu ile kendisinin, “HANGİ OSMANLIYIZ -2″ başlıklı yazısını göndermiş. […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

ANADOLU’NUN EN ESKİSİ BİZMİŞİZ ///Bahtiyar Aydın.

ANADOLU’NUN EN ESKİSİ BİZMİŞİZ Posted on Temmuz 12, 2019 by ABDULLAH IŞIK ANADOLU’NUN EN ESKİSİ BİZMİŞİZ Herodot tarihi der ki; M.Ö. 625 yılında Zile yakınlarında Pers ordusu bir hile ile Saka/İskit ordusunu (Alper Tunga’yı) yenene kadar tüm Anadolu’ya Saka’lar hakimdi. Saka’lar MÖ. 5. Yüzyılda Altından elbise yaparken, o tarihte ne Rus vardı, ne Alman ne […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Ön Türkler: Macarlara Verilen İsimler : Türk

https://okonuz.blogspot.com/2017/01/macarlara-verilen-isimler-turk.html Doç.Dr.Osman Karatay ve Yrd.Doç.Dr. Serkan Acar’ın “Doğu Avrupa Türk Tarihi” Kitabından Macar kelimesinin kaynaklarda ilk geçişi kesin değildir ve X. yy.da başlarından öncesi son derece tartışmalıdır.Ugor çağında var olduğu öne sürülen mańć biçiminden bir tarafa şimdiki Mansi (Vogul) halkına ulaşmak, öbür taraftan da bunun Macarcadaki denginin Macar kelimesinin ilk kısmı olan magy olduğunu söylemek […]