Türk’üm diyorsan…

TÜRK’üm Diyorsan BİLMEK Zorundasın ... - turk bozkurt

TÜRK’üm Diyorsan BİLMEK Zorundasın …

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti,Asya Hun Devleti

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti,I.Göktürk Devleti

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar )

5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti

6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar

7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler

8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler

9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler

10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler

11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.

12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar

14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri

15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan

16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti

17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer.

18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken

19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler

21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar

22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar

23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler

24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler

26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler

28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar 29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar

30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu,Karluklar

31. İlk Müslüman Türk devleti,Karahanlılar

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu,Gazneliler

33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları

34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler

Okumaya devam et  Selçuklu’yu Türkler mi Persler mi yönetti?

35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler

36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar

37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları

38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey

40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler

41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig

43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka

44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi

45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami

46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı

47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentname

48. 2500 yıl önce bile, çöl ortasında “TURFAN’da SEBZE VE MEYVE” yetiştirebilen ilk millet Türklerdir.

49.İslamı bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir.Türkler islamla şereflendirildi koca bir YALANDIR

50. İslamın Avrupaya yayılmasını önleyende Türklerdir Hazarlar. Hani Türkler dünyaya nizam vermiştir deniyor ya bu söz boşa söylenmemiştir.

51. Laik devlet düzenini ilk uygulayan Türklerdir Selçuklular.

52. İklim şartlarını değiştiren Jada – Yada taşını ilk ve tek kullanan millet Türklerdir. bir taş anıt ya da gömüt bulunmuşsa, orada yapılan kazılarda, Orta Asya Türklerinin eski çağlarda “Yada Taşı” dedikleri;

53.Alpler Avrupanın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupadaki hiç bir dilde Alp’in anlamı yoktur.37 Türk lehçesinde ise Alp ‘Yüce’ demektir

54. Avrupalı’ların Ataları Türk’tür Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini

55. 1453, İstanbul’un ilk alınışı değildir. Bu tarih Anadolu’nun fethi değil”geri alınışı” dır

1453 tarihi, İstanbul’un Türklerin eline geçiş tarihi değildir.

Daha ziyade “İSTANBUL’UN TÜRKLER TARAFINDAN GERİ ALINIŞ TARİHİ”

56.卐 OZ Damgası ruhların dönerek Tanrıya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır.

Okumaya devam et  Türk DNA’sı

57.Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır

58. Türkler 15 bin yıldır Anadolu’da. 1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir

59.Romalılardan önce İtalya yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenlidir.

60-Dünyanın ilk dilinin Türkçe olduğu, Fransızca dahil Hint-Avrupa dillerinin kökeninin de iç asyadaki Liao Nehri Vadisi olduğunu, Prof Dr Martine ROBBEETS’in başında olduğu, Alman Max Plant İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü 300 bilim insanıyla 2021 Ekim ayında açıkladılar.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene.

TÜRK TARİH TEZİNE, GÜNEŞ DİL TEORİSİNE VE ATATÜRK’e SAYGIYLA.
UNUTMA-UNUTTURMA ! EKSİKLERİNİ TAMAMLA!

NOT: Facebookta paylaşılan bir yazının tarafımdan güncellenerek biraz düzeltilmiş halidir.

BAHTİYAR AYDIN / TÜRKISHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir