Türk’ün özüne dönmesi gerekmektedir!..

Türklerin yılbaşı 31 Aralık değildir, Türklerin yılbaşı,
21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gecedir.
Neden böyle yılbaşı seçilmiş?
21’i gecesi, günlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu gecedir.
Ve inanç odur ki Türk toplumunda, gökte iyiyle kötü,
aydınlıkla karanlık bir savaş içerisindedir.
Bu savaş o gece aydınlığın galebesiyle son buluyor,
aydınlıklar karanlığa hakim oluyor ve günler uzamaya başlıyor.
‘Nar’ güneştir. ‘tugan/doğan’, ‘doğan’ ; “Nardugan”/ ‘doğan güneş’tir.
Bazı boylarda bu “Nartugan” başka şekillerde ifade edilebiliyor
ama sonuç olarak şudur ki, günler artık uzamaya başlamıştır, kötülükler gitmiştir,
karanlık gitmiştir, onun yerine iyilikler ve barış gelmiştir, aydınlıklar gelmiştir.
İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu,
Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar.
Güneşi geri verdi diye Ülgen‘e dualar ediyorlar.
Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar,
dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tengriden.
İnanca göre bu dilekler muhakkak yerine geliyormuş.
Bu bayram için, evler temizleniyor.
Güzel giysiler giyiliyor.
Ağacın etrafında şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar.
Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor,
aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar.
Yedikleri; yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme.
Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da kadim Türklerin yılbaşını değil
Nardugan bayramını kutlamalarını dile getirerek şunları söyledi:
“Türkler güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerle
Akçam Ağacı altında kutlarlardı.
Nardugan olarak bilinen bu bayram Hunlar tarafından Avrupa’ya taşındı.
Hıristiyanlar Nardugan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başladı.”

Türklerin yılbaşı 31 Aralık değildir, Türklerin yılbaşı,21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gecedir.Neden böyle yılbaşı seçilmiş?21’i gecesi, günlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu gecedir.Ve inanç odur ki Türk toplumunda, gökte iyiyle kötü,aydınlıkla karanlık bir savaş içerisindedir.Bu savaş o gece aydınlığın galebesiyle son buluyor,aydınlıklar karanlığa hakim oluyor ve günler uzamaya başlıyor.‘Nar’ güneştir. ‘tugan/doğan’, ‘doğan’ ; “Nardugan”/ ‘doğan güneş’tir.Bazı boylarda bu “Nartugan” başka şekillerde ifade edilebiliyorama sonuç olarak şudur ki, günler artık uzamaya başlamıştır, kötülükler gitmiştir,karanlık gitmiştir, onun yerine iyilikler ve barış gelmiştir, aydınlıklar gelmiştir.İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu,Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar.Güneşi geri verdi diye Ülgen'e dualar ediyorlar.Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar,dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tengriden.İnanca göre bu dilekler muhakkak yerine geliyormuş.Bu bayram için, evler temizleniyor.Güzel giysiler giyiliyor.Ağacın etrafında şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar.Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor,aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar.Yedikleri; yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme.Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş.Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da kadim Türklerin yılbaşını değilNardugan bayramını kutlamalarını dile getirerek şunları söyledi:“Türkler güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerleAkçam Ağacı altında kutlarlardı.Nardugan olarak bilinen bu bayram Hunlar tarafından Avrupa’ya taşındı.Hıristiyanlar Nardugan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başladı.” - ILK TURKLERDE NARDUGAN BAYRAMI

Prof. Nurullah Çetin ise şunları söylüyor:
“Noel Bayramı Hz. İsa’nın doğuşu adına kutlanıyor ancak
Noel bayramının kahramanı Noel Baba diye bir kişi gerçekte yoktur.
Hakkında söylenenler tamamen uydurma ve efsaneden ibarettir.
Hıristiyanların Noel Baba’sına karşı Türklerin Ayaz Ata’sı vardır.
Eski Türklerde Soğuk Hanı olarak bilinen Ayaz Ata
efsaneye göre kışın soğuk havalarda ortaya çıkan ve
aç, fakir, kimsesiz garibanlara yardım eden bir evliyadır.
Ayaz kelimesi tüm Türk coğrafyasında yakıcı soğuk anlamındadır.
Ay tanrısının soğuk havaya karşı Türkleri koruması için Ayaz Han’ı gönderdiğine inanılır.
Ayaz Ata Türklerin gerçek Noel babasıdır.
Etimoloji ve kültürel olarak Türk kültüründe bir kişilik olduğu kesindir.”

Dünyada hiçbir ırk, Türkler kadar geçmişiyle övünme şansına sahip değildir.
Bir ırk düşünün, tarihte 67 devlet, 16 imparatorluk,
33 beylik, 16 hanlık, 4 tane cumhuriyet kurmuştur.
Böyle, ikinci bir ırkı gösteremezsiniz!..
Ayaz Ata öyküsü de bizlere bu köklü eski folklorumuzdan gelmektedir.
Ayaz Ata hakkında nice hikayeler ve masallar anlatılmıştır.
Onu ilk önce soğuktan çıkmış bir ruh olarak tanımlamışlardır.
Bu anlatımlarla 19 asrın sonlarında iyi niyetli, yardımsever, Ayaz Ata kimliği ortaya çıkar.
İlk önce ona “Kutsal Baba”, “Çam Baba”, daha sonra “Ayaz Ata” demişlerdir.
Hikayelere göre ona iyiliklerinde yardım ve eşlik eden kızı
bazı hikayelere göre de torunu olmuştur.
Ona da “Ayaz Kız” ya da “Kar Kızı” ismini vermişlerdir.

Türklerin yılbaşı 31 Aralık değildir, Türklerin yılbaşı,21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gecedir.Neden böyle yılbaşı seçilmiş?21’i gecesi, günlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu gecedir.Ve inanç odur ki Türk toplumunda, gökte iyiyle kötü,aydınlıkla karanlık bir savaş içerisindedir.Bu savaş o gece aydınlığın galebesiyle son buluyor,aydınlıklar karanlığa hakim oluyor ve günler uzamaya başlıyor.‘Nar’ güneştir. ‘tugan/doğan’, ‘doğan’ ; “Nardugan”/ ‘doğan güneş’tir.Bazı boylarda bu “Nartugan” başka şekillerde ifade edilebiliyorama sonuç olarak şudur ki, günler artık uzamaya başlamıştır, kötülükler gitmiştir,karanlık gitmiştir, onun yerine iyilikler ve barış gelmiştir, aydınlıklar gelmiştir.İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu,Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar.Güneşi geri verdi diye Ülgen'e dualar ediyorlar.Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar,dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tengriden.İnanca göre bu dilekler muhakkak yerine geliyormuş.Bu bayram için, evler temizleniyor.Güzel giysiler giyiliyor.Ağacın etrafında şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar.Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor,aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar.Yedikleri; yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme.Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş.Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da kadim Türklerin yılbaşını değilNardugan bayramını kutlamalarını dile getirerek şunları söyledi:“Türkler güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerleAkçam Ağacı altında kutlarlardı.Nardugan olarak bilinen bu bayram Hunlar tarafından Avrupa’ya taşındı.Hıristiyanlar Nardugan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başladı.” - nardugan ayaz kiz ayaz ata

Ayaz Ata tüm ihtiyacı olan insanlara gizli yardım ederek onları mutlu etmiştir.
Yaptıkları iyilikler hep gizemli kalmıştır.
Ayaz Ata Özbekçe: “Ayoz Bobo” veya “Ayaz Ota”,
Kırgızca: “Ayaz Ata”,
Kazakça: “Ayaz Ata” denilip Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde,
özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda Soğuk Tanrısı olarak tanınır.
Timur B. Davletov Nardugan’ın Rusya’nın İdil-Ural bölgesinde yaşayan
Tatar, Başkurt ve Krayeşen Tatarları,
ayrıca o coğrafyada yaşayan Fin-Ugor halklarında çok eski zamanlardan beri
kutlana gelmekte olan bir bayram olduğunu,
Hunlar’da da on iki gün boyunca kutlandığını ifade etmektedir.
Ayaz Ata, “Ayas Han” olarak da bilinir ve ay ışığından yaratılmıştır da denilmektedir.
Burada adı “Ak Ayas” olarak da geçer.
Bu hikâyeye göre Ülker burcunun altı yıldızı göğün altı deliğidir ve oradan soğuk hava üfler.
Böylece kış gelir.
Ayaz, tüm Türk halklarında yakıcı soğuk anlamına gelir.
Ay’ın gökte rahatlıkla görüldüğü açık havalarda meydana geldiği için
Ay Tanrısı’nın (veya ona bağlı Ayas Han’ın) gönderdiği düşünülür.
Ayrıca eski Türklerin sahip olduğu “Hayat Ağacı” inancı,
yaz kış yapraklarını dökmeyen Akçam ağacı ile sembolize edilmiştir.
Türk tarihinde kadim dönemlerden beri kutlanan bir “Çam Bayramı” da bulunmaktadır.
Türk sanat eserlerinde sıklıklar görülen “Hayat Ağacı” figürü,
Türk kökenleri bilimsel olarak kabul edilen
“Navajo Kızılderilileri” tarafından da el sanatlarında kullanılmıştır.

Türklerin yılbaşı 31 Aralık değildir, Türklerin yılbaşı,21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gecedir.Neden böyle yılbaşı seçilmiş?21’i gecesi, günlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu gecedir.Ve inanç odur ki Türk toplumunda, gökte iyiyle kötü,aydınlıkla karanlık bir savaş içerisindedir.Bu savaş o gece aydınlığın galebesiyle son buluyor,aydınlıklar karanlığa hakim oluyor ve günler uzamaya başlıyor.‘Nar’ güneştir. ‘tugan/doğan’, ‘doğan’ ; “Nardugan”/ ‘doğan güneş’tir.Bazı boylarda bu “Nartugan” başka şekillerde ifade edilebiliyorama sonuç olarak şudur ki, günler artık uzamaya başlamıştır, kötülükler gitmiştir,karanlık gitmiştir, onun yerine iyilikler ve barış gelmiştir, aydınlıklar gelmiştir.İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu,Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar.Güneşi geri verdi diye Ülgen'e dualar ediyorlar.Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar,dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tengriden.İnanca göre bu dilekler muhakkak yerine geliyormuş.Bu bayram için, evler temizleniyor.Güzel giysiler giyiliyor.Ağacın etrafında şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar.Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor,aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar.Yedikleri; yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme.Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş.Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da kadim Türklerin yılbaşını değilNardugan bayramını kutlamalarını dile getirerek şunları söyledi:“Türkler güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerleAkçam Ağacı altında kutlarlardı.Nardugan olarak bilinen bu bayram Hunlar tarafından Avrupa’ya taşındı.Hıristiyanlar Nardugan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başladı.” - hayat agaci nardugan

Bu ağacın bilimsel olarak Türklerin tarih boyunca yoğun olarak bölgede var olduğu,
Gülzade Kahveci tarafından akademik bir çalışma ile ispat edilmiştir.
Fuzuli Bayat‘ın Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı başlıklı kitabının
92. sayfasında hayat ağacının aynı zamanda bir şaman ağacı olduğundan söz eder:
“Cennette yerleşen iyi ve kötüyü idrak etme ağacının meyvesini
yemekle insan, yasağı bozmuş ve ölümsüzlükten ölüme terk edilmiştir.
Şaman ağacı ilk mükemmelliği simgeleyen cennet ağacıdır ki,
inisyasyonda (spiritüel gelişim) başlangıç bilgiye sahiplenmek anlamı içerir.”

Nardugan Bayramı’nın bir Türk bayramı olmadığını iddia etmek
kadim Türk tarih ve kültürüne büyük bir haksızlık olmaktadır.
Bu konuda pek çok kıymetli bilim insanı çalışmalar yapmıştır.
Kültürel ve sosyal hayatla ilgili bir konunun bilim insanları tarafından
ileri sunulan kanıtlar görmezden gelinerek yok sayılması,
Türk kültürüne düşmanlık eden içimizdeki sözde “Türk” milliyetçilerinin art niyetleridir.
Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi kayıtlarına göre Uygurlar,
yaz ve kış dönenceleri (21-22 Aralık) için festivaller düzenlemekteydiler.
Yaz dönencesinde 21 Haziran’da toprak için kurban sunmaktaydılar.
Bahse konu seyahatname de Uygur Türklerinin kış ve
yaz dönencesinde kutlama yaptıkları şu sözlerle ifade edilmektedir:
“Onların (Uygur Türklerinin) adetlerine [göre] büyük bir kısmı ata binerler
ve ok atarlar.Kadınlar başlarına Yu-mao giyerler.
Su-mu-ehe diye de bilinir.
K’ai-yüan [devrinin] yedinci senesine (719) ait takvim kullanırlar ve
üçüncü ayın dokuzuncu günü Han-shıh festivalini kutlarlar.
Diğer iki She ve Tung-chıh* için aynı şeyi yaparlar.”

Zaman içinde tüm Türkler, ölümsüzlüğün simgesi olan ve
Türk Mitolojisi‘ne göre tüm insanların türediği ağaç olan
Akça çam Ağaçlarını süslemişler ve altında çeşitli geleneksel oyunlar oynamışlar,
kopuz eşliğinde şarkılar söylemişler ve eğlenceler düzenlemişlerdir.
Bu geleneğin kökeni yine Orta Asya Türk’leri olduğu bilinir.
Geleneğin zamanla farklı nedenlerle Mezapotamya‘ya göçen
Sümerler‘e Türklerden geçtiği oradan da Anadolu aracılığıyla
Eski Roma‘ya kadar uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki
1 Ocak yılbaşının temelini oluşturduğu düşünülmektedir.
Ayaz Atanın kıyafeti Türk rengi Gök mavisi ve kar beyazdır.
Zaten Ren geyikleri de hala Kuzey göçebe Asya Türklerinin binek hayvanıdır.
Yoksa Antalya’da ne gezer ren geyiği peki bugünün
Noel Baba kıyafeti nereden çıkmıştır diye soran olursa
Coca Cola ilk piyasaya çıktığında müşteri tutundurmak amacıyla
kola şişesine ve rengine benzeyen belinde siyah kemeri ve
kırmızı giysisi ile Noel baba kıyafeti giydirilmiş pazarlama elemanları
sırtlarındaki torba içerisinde çocuklara bedava kola dağıtmıştır.
Yani Noel Baba kapitalizmin armağanıdır.
Türk’ün özüne dönmesi gerekmektedir!..
Ne kapitalizmin boyunduruğuna girmeli
ne de Arap milliyetçiliğinin kölesi, kurbanı olmalıdır.
Ahlakın da en güzeli özdedir,
geleneğin, törenin, bayramın da en güzeli özdedir, Türklüktedir.

Haberi paylaşın
Türklerin yılbaşı 31 Aralık değildir, Türklerin yılbaşı,21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gecedir.Neden böyle yılbaşı seçilmiş?21’i gecesi, günlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu gecedir.Ve inanç odur ki Türk toplumunda, gökte iyiyle kötü,aydınlıkla karanlık bir savaş içerisindedir.Bu savaş o gece aydınlığın galebesiyle son buluyor,aydınlıklar karanlığa hakim oluyor ve günler uzamaya başlıyor.‘Nar’ güneştir. ‘tugan/doğan’, ‘doğan’ ; “Nardugan”/ ‘doğan güneş’tir.Bazı boylarda bu “Nartugan” başka şekillerde ifade edilebiliyorama sonuç olarak şudur ki, günler artık uzamaya başlamıştır, kötülükler gitmiştir,karanlık gitmiştir, onun yerine iyilikler ve barış gelmiştir, aydınlıklar gelmiştir.İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu,Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar.Güneşi geri verdi diye Ülgen'e dualar ediyorlar.Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar,dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tengriden.İnanca göre bu dilekler muhakkak yerine geliyormuş.Bu bayram için, evler temizleniyor.Güzel giysiler giyiliyor.Ağacın etrafında şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar.Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor,aileler bir araya gelerek birlikte yiyip içiyorlar.Yedikleri; yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme.Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş.Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da kadim Türklerin yılbaşını değilNardugan bayramını kutlamalarını dile getirerek şunları söyledi:“Türkler güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerleAkçam Ağacı altında kutlarlardı.Nardugan olarak bilinen bu bayram Hunlar tarafından Avrupa’ya taşındı.Hıristiyanlar Nardugan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başladı.” - onturk TBK Nardugan Kutlamasi

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]Posted

in

by