ABD SENATOSUNUN ERMENİ MANDASINI REDDETMESİ

I. Dünya Savaşı ardından, savaş sonrası yapılandırılacak barışın önemli bir unsuru olarak geniş bir Ermenistan’ın projelendirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri mandası altına konulabilmesi fikri ve girişimleri, ilgi çekici bir tarihî meseleyi oluşturur. Konunun sebebini ve sonucunu tayin eden etkenler içerisindeki ana faktörlerden birisi ise, Amerikan Başkanı Wilson’un ideallerle gerçeklikler arasında sıkışan duruş ve girişimleridir. Manda… Okumaya devam et ABD SENATOSUNUN ERMENİ MANDASINI REDDETMESİ

İşgalden Kurtarılan Azerbaycan Topraklarından

Geçen yıl işgalden kurtarılan Karabağ’ın yanıbaşındaki Ağdam’da gördüklerimiz, derin sevinçle göz yaşartıcı hüznün muhteşem bileşkesi olarak hafızalarda kaldı. Azerbaycan’ın Bursası diyebileceğimiz her köşesi Türk-İslam tarihi kokan, yemyeşil, verimli topraklardaki programımızın konusu 15 Eylül 1918’de, Nuri İleri Paşa komutasındaki Türk ordusunun Bakü’yü kurtarmasının sene-i devriyesiydi. Bakü’deki Şehitler Meydanında annemin amcalarının izini aradım. Üç kardeş seferberlik ilanıyla cepheye gönderilmiş. Dedem yaralı olarak eve dönebildiği halde iki kardeşinin nerede şehit olduğu bilinmiyor. Mermerler üzerindeki isimler arasında Harputluları ararken Samsun, Nevşehir, Kütahya dahil bütün vilayetlerden hatta Kudüs’ten, Saraybosna’dan isimlerle karşılaştık. Çanakkale şehtiliklerinde de Balkanlar, Orta Doğu dahil Anadolu’nun her köşesinden, Bakü’den, Derbent’ten de bir sürü şehit isimleri yok mu? Bu durum, geçmişte kanları karışmış şehitler neslinin, gelecekte ortak ülkü etrafında toplanacaklarını tescil etmektedir. Bu gerçek, Hıristiyan dünyasına yaslanan Ermenistan’ın çeyrek asır sonra terkettiği toprakları niçin yakıp yıktığını da açıklamaktadır.

Kapımızdaki Tehlike:METZAMOR

SINIRIMIZDAKİ ÇERNOBİL -METZAMOR NÜKLEER SANTRALİ Prof.Dr. Levent KenarKimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma Politikaları Geliştirme Derneği Başkanı Prof.Dr. Hamit HancıAdli Bilimciler Derneği Başkanı Soğuk savaş döneminde nükleer silahlanma yarışı günümüzde azalmış olsa da yerini nükleer santrallerden enerji elde etme çabasına bırakmış, bu maksatla pek çok ülkede nükleer santraller kurulmuştur. Ancak, bu avantaj bazı zamanlar insanoğlu… Okumaya devam et Kapımızdaki Tehlike:METZAMOR

Erivan’daki Muhtıranın Darbeler Tarihindeki Yeri

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Erivan’daki Muhtıranın Darbeler Tarihindeki Yeri Ermenistan’ın Moskova yanlısı Genel Kurmay Başkanı Gasparyan, batı yanlısı Paşinyan’a başbakanlığı bırakması talebinde bulundu. Böylece işgal altındaki Azerbaycan topraklarında işgali sürdürmede başarısız olmanın faturasını başbakana kesmek istedi. Paşinyan ise işgal alanını daha da genişletmek, büyük Ermenistan hayaliyle daha fazla kan dökmek istemişti. Ancak “evdeki bulgurdan” da olunca… Okumaya devam et Erivan’daki Muhtıranın Darbeler Tarihindeki Yeri

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI

TAS36: KAZAKHSTAN. MARCH 1. President Vladimir Putin (R) shaking hands with his Armenian counterpart Robert Kocharyan prior to their Friday meeting at Putin's residence in Chimbulak, a mountain ski resort in Kazakhstan. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Rodionov, Sergei Velichkin) ----- ÒÀÑ 55. Êàçàõñòàí. 1 ìàðòà. Äâóñòîðîííÿÿ âñòðå÷à ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà (íà ñíèìêå ñïðàâà) ñ ïðåçèäåíòîì Àðìåíèè Ðîáåðòîì Êî÷àðÿíîì (ñëåâà) ñîñòîÿëàñü íà ãîðíîëûæíîé áàçå "×èìáóëàê" áëèç Àëìà-Àòû, ãäå ñåãîäíÿ ïðîøåë ñàììèò ÑÍÃ. Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASIArmenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Selçuk URALProf. Dr., Kafkas ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüSural25@hotmail.comGüzin ÇAYKIRANUzm., Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Robert Koçaryan dönemi Ermenistan dış politikasında ciddi değişimlerinyaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Çünkü Koçaryan, selefi TerPetrosyan’dan farklı olarak çözüm taraftarı olmak yerine dış politikada sertliği ve… Okumaya devam et ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI

ERMENİSTAN’DAKİ OLAYLAR TÜM BÖLGEYİ İLGİLENDİRİR!

ERMENİSTAN’DA Kİ OLAYLAR JEOPOLİTİK DEĞERİ İTİBARIYLA TÜM BÖLGEYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİR! Bugün, Ermenistan’da  meydana gelen olaylar: sırtını dış güçlere dayayan feodal klanların  bir birlerine karşı bir  güç savaşı olduğu kadar, kurumsal ve siyasi güçlerin bir birlerini Ermenistan’dan tasviye etme ataklarıdır. Ayrıca  olayların, ABD’nin hem Türkiye’yi  hemde Rusya’yı aynı anda kuşatma stratejisi döneminede rastlaması, ilgili devletlerce hafife alınmamalıdır.… Okumaya devam et ERMENİSTAN’DAKİ OLAYLAR TÜM BÖLGEYİ İLGİLENDİRİR!

ERMENİSTANA DUYURULUR

‘’Yaradılış Kitabı ‘’yanılgınız…Türklerden intikam bütün algınız.Güne geldi kuduz salya salgınız.Susmayacak ezan Ağrı Dağında.Doğacak  hilalim hep şafağında‘Bayrağında simge’ benim AğrınınSoykırım adına delil  çağrınınHilalim ateşi, yanan bağrınınMüslüman gönlünde Nuh’un gemisi..Müslüman Türklerdir onun hamisi         Hilaldir müslüman  Türk’ün taktiği.Vaad edilmiş yer, hilal diktiği.Hak, adalet için bütün çektiği.Sarsılır ,sendeler ancak eğilmezKaçmayı bırakta geri çekilmez.ORHAN AFACAN Gaziemir-29.10.20

Gence Soykırımı, İnsancıl Hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Gence Soykırımı, İnsancıl Hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri Ermenistan’ın bir yerlere güvenip işgali genişleterek sürdürme siyaseti geri tepince, askeri mağlubiyet sivillere saldırı ile telafi edilmeye çalışılmıştır. Uluslararası Hukuk açısından son derece önemli olan BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı işgalin bugüne kadar elbette karşılığının olması gerekmekteydi. Fakat bütün yaptıklarının yanına kâr kalması, hatta daha… Okumaya devam et Gence Soykırımı, İnsancıl Hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri

Ermenistan yeniden teröre başvurabilir!

1915’lerden-1924’lere ve 1970’ler den 1990’lara kadar olduğu gibi, Karabağ’da yenilen ve bunu hazmedemeyecek olan Ermenistan ve ‘ Ermeni Diasporası’, Emperyalist destekle yeniden Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyetine yönelik dünyanın her yerinde terörü canlandırabilir ve terör dalgasına başvurabilir! Sefa Yürükel: 1915’lerden-1924’lere ve 1970’ler den 1990’lara kadar olduğu gibi, Karabağ’da yenilen  ve bunu hazmedemeyecek olan Ermenistan ve… Okumaya devam et Ermenistan yeniden teröre başvurabilir!

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Ey Ermenistan’ın yoksul halkı!

Ey Ermenistan’ın yoksul halkı, gelin ölmeye, öldürmeye, kandırılmaya ve işgale hayır deyin! Bu kahredici çıkmazdan, kinden, düşmanlıktan ve nefretten kendinizi kurtarın. Özgürleşin! Ey Ermenistan’ın yoksul halkı, size bugüne kadar, harita ve hayaller satarak sizi kullanan Emperyalizmin uşağı olan Koçaryan, Sarkisyan ve Paşinyanlar vs: yüzyıllardır bir arada yaşadığınız, tavuklarınızın bir birine karıştığı, bazılarınızın aşkla bir birinizi… Okumaya devam et Ey Ermenistan’ın yoksul halkı!

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

ERMENİSTAN’IN SİNSİ STRATEJİSİ

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Ermenistan’ın Sinsi Stratejisi Klasik dönemde güç kullanarak toprak kazanmak meşru olduğu halde BM ile bu kazanım yasaklanmıştır. Bununla beraber terörle mücadele, insan hakları, demokrasi götürmek, davet edilmek gibi bahanelerle toprak kazanımları gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş dönemi sona ererken yakın aralıklarla iki işgal yaşanmıştır: Irak’ın Kuveyt’i ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının bir kısmının işgali. Her… Okumaya devam et ERMENİSTAN’IN SİNSİ STRATEJİSİ

Büyük Devletlerle İlişki Kurmak Ayı İle Yatağa Girmeye Benzer

Rahmetli İsmet İnönü bir söyleşisinde  “büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer. Uyurken bile gözün açık olacak”  (Hulusi Turgut 1961) demişti. Çok doğru söylemiş. ABD   Temsilciler Meclisi’nde sözde Ermeni soykırımının tarihinde görülmemiş bir oy çokluğu ile kabul edilmesinden saatler önce Turkish Forum’da yayınlanan  “Sınır Ötesi Harekatın Bedeli Sözde Ermeni Soykırımının ABD Tarafından Tanınması… Okumaya devam et Büyük Devletlerle İlişki Kurmak Ayı İle Yatağa Girmeye Benzer

Türkiye ‘deki Ermeni sevicilerin yeni gözdesi: Paşinyan..

“Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlayarak, haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine duyurmaktadır.” Sözcü gazetesi Paşinyan’ın önden arkadan sağdan soldan sandık başındakı resimlerini vererek adeta er meydanında zafer kazanmış bir Cihangir’i anlatır gibi haber hazırlamış: “Ermenistan’da düzenlenen erken milletvekili seçiminin galibi, oyların… Okumaya devam et Türkiye ‘deki Ermeni sevicilerin yeni gözdesi: Paşinyan..

Dağlık Karabağ’dan Patrikhane’ye Hesaplı Kıpırdanmalar

Dağlık Karabağ’dan Patrikhane’ye Hesaplı Kıpırdanmalar   Alaeddin Yalçınkaya Başta Kaşıkçı cinayeti olmak üzere önemli gelişmelerin yaşandığı olaylar silsilesi, hiç de önemsiz olmaması gerekenleri göz ardı etmeye neden olmamalı. Lozan’da çizilen çerçeveyi bir türlü kabul edemeyen Patrikhane’nin çıkışları, Dağlık Karabağ’a fiilen bağımsız devlet muamelesi yapan Fransız ve Yunan ziyaretlerini bu kapsamda dikkatle izlemek, diplomatik tepkileri ihmal… Okumaya devam et Dağlık Karabağ’dan Patrikhane’ye Hesaplı Kıpırdanmalar

Lozan’ı Doğru Anlarsak Cumhuriyet Sonsuza Kadar Yaşar

Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Anlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan  kentinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle  İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştır. Yıllar önce Paris’te görev yaptığım dönemde burayı ziyaret ettiğimde,  Cumhuriyet döneminde doğan ve bu Cumhuriyet’in imkanlarından yararlanan  biri olarak  çok… Okumaya devam et Lozan’ı Doğru Anlarsak Cumhuriyet Sonsuza Kadar Yaşar

Ermenistan’ın Gerçek Dostu Olan Putin Türkiye’ye Dost Olur mu?

Ermenistan’ın  yeni Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da katıldığı  Avrasya Ekonomi  Konseyi (EEC)) zirvesi 14 Mayıs’ta Soçi’de yapılmıştır.  Ermenistan,  zirve öncesinde 18 Mart 2018 tarihinde  Moskova’da imzalanan 29 Mayıs 2014’teki Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) Anlaşması’nın tadil edilmesiyle ilgili Protokol’ün kabulü hakkındaki yasa tasarısını onaylamıştır.  Ermenistan  Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan,  tasarının başbakan seviyesinde EAEU Yüksek Konseyi’nde temsil edilme imkanı sağlamayı… Okumaya devam et Ermenistan’ın Gerçek Dostu Olan Putin Türkiye’ye Dost Olur mu?

Ermenistan’da neler oluyor?..

NECDET BULUZ Yanı başımızdaki Ermenistan kaynıyor. Başkanlıktan vaz geçip, parlamenter sisteme dönen Ermenistan’daki olaylar için yapılan yorumlarda “Koltuk hırsı kaybettirdi” yorumları yapılıyor. Sözü fazla uzatmadan, Ermenistan’daki olaylara kısaca göz atmak ve fazla da bir yorum yapmak istemiyoruz: Ermenistan’da 2015’te yapılan referandumla Başkanlık Sistemi’nden Parlamenter Sistem’e geçildi. Bu referandumun ardından yürütme yetkileri de cumhurbaşkanından başbakana verildi.… Okumaya devam et Ermenistan’da neler oluyor?..