Cumhuriyet ve Demokrasi


 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (21)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (21)

            Pascal Engel’in ‘Büyük ve Küçük Cumhuriyetçilik’ başlıklı makalesinde (1), yeni Cumhuriyetçilerden Philip Pettit kadar Quentin Skinner’i anlatan Fransız filozof Jean-Fabien Spitz’e de eleştiriler yönelttiğini anımsatalım. […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (20)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (20)

            Son yıllarda ‘yeni’ bir Cumhuriyetçilik anlayışı geliştirmek isteyen İrlandalı filozof Philip Pettit’nin özellikle Fransız filozoflarca eleştirilmesinin nedeni, Pettit’in salt politika alanıyla kendisini sınırlandırmadığı ve […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (19)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (19)

            Philip Pettit’nin yeni bir cumhuriyetçilik anlayışı geliştirmeye çalıştığından söz ediyorduk.           Öyle ki, bu girişim, ‘sosyal ontoloji’ ile ‘politik kurumsallık’ı belli bir kavşakta buluşturma […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (18)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (18)

            Cumhuriyet ve Demokrasi alanında yeni çalışmalar yapılıp yeni ‘görüş’ ve ‘tez’ler ileri sürülmektedir diyorduk.           Bu tezlerin bir de ‘ekonomi’ ile bağlantısı yapılmaya çalışılınca, […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (17)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (17)

  Geçen yazıda John Rawls’ın bu ‘ilkel’ diyebileceğimiz ‘hakkaniyet’ anlayışı yerine, tarafsız ve adil bir ‘kamu yönetimi’nin yönlendireceği bir ‘hakkaniyet’ anlayışı önerecektir, demiştik. Ancak Rima Hawi, […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (16)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (16)

  Philippe Raynaud’nun işaret ettiği üzere, anglo-sakson filozoflardan İngiliz Quentin Skinner ve İrlandalı Philip Pettit’nin başını çektiği yeni bir Cumhuriyetçi politika felsefesi (philosophie politique républicaine) geliştirilmeye çalışılmaktadır […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (15)   
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (15)   

            Bu konuyu, bu yazı dizisi boyunca uzattığımız sanılabilir.           Oysa Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılı gibi tarihsel bir dönüm noktasında, ne Cumhuriyet ve ne de kurucu […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (14)   
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (14)   

            Liberalizm konusunda Cumhuriyetçi ile Demokrat arasındaki farklılığa değinmiştik.           Yineleyecek olursak, demokrat, liberalizmi ‘her istediğini yapma özgürlüğü’ olarak görmek istemektedir.           Öyle ki, bu ‘her […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (13)   
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (13)   

  ABD’nin dördüncü başkanı James Madison (1809-1817) “Demokraside halk birleşip kendi kendisini yönetir, Cumhuriyet’te ise halk yine birleşir ama seçtikleri temsilciler ve kamu yöneticilerince yönetilir” diyordu. Madison’un […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (12)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (12)

            Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmak konusunda, yine bir parantez açarak, Fransız sosyalistleri arasında nasıl bir farklılık olduğu konusuna değinebiliriz.           Régis Debray, Sosyalist Parti […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (11)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (11)

            Cumhuriyet ve Demokrasi arasındaki ayırım ‘hak’ ve ‘ödev’ler konusunda da kendisini göstermektedir.           Her ne kadar bu iki terim birlikte kullanılıyor ise de, genelde dillendirilen […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (9)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (9)

            Cumhuriyet ve Demokrasiyi istek/gereksinme diyalektiği boyutuyla ele alacağımızı söylemiştik.           Ancak, kuramsal çözümlemelerimizi yer yer ‘somut’a dönerek pekiştirmenin yararlı olacağı da açıktır.           O nedenle, son […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (8)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (8)

            Buraya kadar açıklananlardan hareketle, Cumhuriyet’in ideal bir kavram Demokrasi’nin ise teknik bir kavram olduğu izlenimi edinilebilir.           Ki, bu tür bir yaklaşımın yabana atılmayacağını düşünenlerdeniz.           Ancak Brezilya […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (7)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (7)

            Cumhuriyetin ‘evrensel’ Demokrasinin ise ‘yerel’ olduğunu söylemiştik.           Böylece Cumhuriyet’in ‘soyut’ ve Demokrasi’nin de ‘somut’ olduğu düşünülebilecektir.           Ve eğer ‘Akıl’ başvurulacak en yüce makam […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (6)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (6)

            Laiklik bakımından Cumhuriyet ve Demokrasi arasındaki farka gelince; Cumhuriyet’te Devlet Dinin tüm etkilerinden bağımsız, Demokrasi’de ise Din Devletin tüm etkilerinden bağımsızdır.           Türkiye Cumhuriyeti’nde, Cumhuriyet, […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (5)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (5)

            Cumhuriyet’in ‘eğitilmiş insan’larla yaşayabileceğini söylemiştik.           Cumhuriyet okulu sever (ve onurlandırır –l’honore); Demokrasi ise ona kuşkuyla bakar (ve savsaklar-néglige) diyor Régis Debray.           Ancak her […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (4)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (4)

            Demokratik hükûmet, temelde ‘insan’a, üretmek ve alış-veriş yapmak üzere yaratılmış üretken bir varlık (animal) olarak bakar, diyor Régis Debray.           Ki, doğrudur.           Her ne […]

 • CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (3)
  CUMHURİYET ve DEMOKRASİ (3)

            Cumhuriyet ve Demokrasinin tarih öncesinin Eski Roma ve Eski Yunan’a kadar gidebileceğini söylemiştik.           Ancak bu sadece ‘köken’lerine bir göz atış olabilirdi.           Nitekim Modern Zamanlarla birlikte; kural […]