ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1)

Yazan

Haberi paylaşın

ALLAH-TANRI;
Kitabı KUR’AN!
Ve, Akıl!? (1)

(Yunus,34)”Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır-her şeyi yoktan var eden ve sonra (yeniden hayata) döndürecek olan yalnız Allah’tır.”

(Bakara,163)”İlahınız tek bir ilahtır-Tanrı’nız bir tek Tanrı’dır. Allah’tan başka ilah yoktur.”

(En’am,12,54)”O Allah ki, Kendisine merhametli olmayı; sevgiyi-şefkati zorunlu kıldı, ilke-prensip edindi!”

(Haşr,23-24)”Allah her türlü kirlilikten uzak tertemiz-kutsaldır, barış ve esenlik kaynağı-iyiyi ve kötüyü belirlemedeki tek otoritedir, güven veren-güvenilendir, görüp gözeten-koruyandır, üstündür, karşı konulmaz güce sahip, görkemine ulaşılmaz olan Allah, yüceliğin ve bilgeliğin sonsuz kaynağıdır.”

(Yunus,44)”Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde kötülük etmez-hiçbir zaman-asla zulmetmez-zerrece-hiçbir yolla haksızlık yapmaz.”

(İsra,111)”Bütün övgüler, hiçbir çocuk edinmeyen-çocuk sahibi olmayan, mülkünde-otoritede-egemenliğinde-kâinat yönetiminde Kendisinin hiçbir ortağı bulunmayan, âcizlikten-güçsüzlükten dolayı herhangi bir yardıma, yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah’a özgüdür.”

(Yunus,35)”Sadece, hiçbir ortağı olmayan Allah gerçeğe ulaştırır.”

(En’am,14)”De ki: ‘Hayat veren-göklerin ve yerin Fâtır’ı olan-yoktan yaratan-var eden O Yaratıcıdan, O her canlıyı yedirip doyuran ama Kendisinin beslenmeye-yeme ve içmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı velî-yardım eden-koruyan-yol gösteren-sahip edineyim?’ ”

(Zümer,36)”Allah, kuluna yetmez mi-yetmiyor mu-kâfi değil midir?”

(Bakara,120)”Allah’ın rehberliği tek doğru rehberliktir.”

(En’am,71)”Allah’ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk.”

(Nahl,9)”Doğru yolu göstermek sadece Allah’a aittir.”

(Alâk,4,5)”O’dur kalemle öğreten! İnsana bilmediğini belleten!”

(Bakara,282)”Allah size gerekli olanı öğretmektedir.”

(Devam edecek…)

Okumaya devam et  Peygamber-resul Kıssaları?!

Comments

“ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1)” için bir yanıt

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  ALLAH-TANRI;
  Kitabı KUR’AN!
  Ve, Akıl!? (2)

  (Nur,35)”Allah göklerin ve yerin; evrenin nûrudur-ışığıdır. O’nun aydınlığı-nûru-Kur’an; ışığıyla her şeyin gerçeğini bilgisiyle aydınlatır.”

  (Hud,1)”Kur’an, Yasa Sahibi, bilgelik kaynağı-her şeye muhteşem bilgi ağı ile hâkim olan, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da bilen Allah tarafından (aklını işleterek anlamaya çalışanlar için) ayetleri eksiksiz ve sağlam kılınmış [muhkem] ve birbirleriyle ayrıntılı açıklanmış Kitap’tır.”

  (Fussilet,42)”Kur’an, bilgelik kaynağı ve her türlü övgüye lâyık Allah tarafından indirilmiş Vahiydir.”

  (Şûra,17)”Vahiy ile hakka-adalete-gerçeğe dair Kitabı-Kuran’ı indiren böylece insana, adaletin değer ölçülerini-doğru ile eğriyi tartacağı bir mizan veren Allah’tır.”

  (Hac,78)”Vahiy ile bağlantıyı kesmeyin ve onunla temizlenin.”

  (Neml,77)”Hiç şüphesiz-muhakkak ki Kur’an, kesinlikle inananlar-güvenenler (ve inanmak isteyenler) için gerçek bir yol gösterici-mutlak doğruyu gösteren bir rehber-kılavuz ve sevgi (pınarı)-güç-merhamet kaynağıdır.”

  (Yunus,37)”Kur’an, Allah’tandır ve Kitabı-Kur’an’ı ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabbinden olduğundan hiç kuşku yoktur.”

  (İsra,88)”Andolsun ki insanlar ve cinler-görünür ve görünmez bütün varlıklar birleşip, bu Kur’an’ın bir benzerini meydana getirebilmek için toplansalar; birbirlerine destek de olsalar onun benzerini getiremezler!”

  (Hud,13)”Yoksa ‘Kur’an’ı Muhammed kendisi uydurdu’ mu diyorlar? De ki: ‘Eğer iddianızda samimi iseniz-kendinize güveniyorsanız Allah’tan başka tüm çağırabildiğinizi yardıma çağırın da Kur’an’a benzer on bölüm-sûre de siz uydurun bakalım.’ ”

  (Bakara,23)”Eğer kulumuz Muhammed Peygamber’e indirdiğimiz Kur’an’ın Allah’tan geldiğinden kuşkunuz varsa ve söylediklerinizde samimi iseniz siz de Kur’an ayetlerine benzer bir sûre getirin bakalım. Üstelik, Allah’tan başka (bilgilerine ve görüşlerine) güvendiklerinizi-şâhitlerinizi de yardıma çağırabilirsiniz.”

  (Hadid,9)”Sizi cehaletin karanlıklarından bilimin aydınlığına çıkarmak için kulu Muhammed’e Söze dayalı apaçık ilkeler-mesajlar-son derece anlaşılır ayetler indiren Allah’tır.”

  (Taha,113)”Ey Muhammed! Biz sana, halkının dili Arapça olduğu için Arapça-Arap diliyle ifade edilmiş bir hitabe olarak, Kur’an’ı indirdik.”

  (En’am,19)”Ey Peygamber! De ki: ‘Sizi ve tüm insanlığı-ulaşabildiği herkesi kendisiyle uyarmak-uyandırmak için bana bu Kur’an Vahyolundu.’ ”

  (Ahkaf,9)”Ey Peygamber! De ki: ‘Ben Allah’ın resullerinin ilki değilim, önce de birçok elçiler geldi, [onların tümü gibi] gelecekte beni ve sizi nelerin beklediğini de bilmiyorum. Ben ancak Allah’ın bana bildirdiklerini uyguluyorum-sadece bana vahyedilen Kur’an’a-ayetlere uyarım.’ ”

  (Kaf,45)”Ey Muhammed! Söz verdiğim kıyamet gününün sorumluluğunu taşıyanlara-öğüt almak için sana gelenlere, sen Kur’an ile öğüt ver-Kur’an’ı hatırlat.”

  (Mâide,15)”Size, Allah’tan bir ışık-aydınlatıcı bir mesaj ve gerçekleri açıklayıcı-apaçık bir Kitap-Kuran kesin gelmiştir.”

  (Sad,29)”Kur’an; Ayetleri okunsun, anlaşılsın, üzerinde düşünülsün, gerekli öğütler alınsın, yasalarımıza uyarak yaşanılsın diye gönderilen kutlu bir Kitap’tır.”

  (A’raf,174)”İşte Ayetlerimizi ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz ki aklınızı başınıza toplayıp, Rabbinize ortak koşmadan dönebilesiniz.”

  (Kamer,17,22,32,40)”Kur’an’ı, aklını işleterek anlamaya çalışanlara düşünme-öğüt-ibret-hatırlatma olsun diye akılda kolay tutulur kıldık.”

  (Enfal,22)”Kuşkusuz Allah’a göre canlıların en kötüsü (tehlikelisi), akıllarını kullanmayan, gerçekleri duymak istemediği için ön yargılarıyla sağırlaşan, gerçekleri konuşmak istemedikleri için dilsizleşen-düşünmeyen kimselerdir.”

  (Yunus,100)”Allah, akıllarını iyi kullanmayanları rezillik içinde bırakır-sürekli sıkıntı ve felâketlerden kurtulamazlar.”

  KUR’AN;
  aklını işletmeyip, aklını kullanmayıp başkalarının anlattıklarını, söylenenleri sorgusuz-sualsiz kabul edip köleleşenleri tarihsel örneklikleri ile bildiriyor.

  Bedenen, ruhen, zihnen aklı ipotek altında köleleşmişler; en çok da din satanların(KUR’AN uyarısına rağmen) yanında-yöresinde, çevresinde görünüyorlar.

  (Bakara,79)”Kendi ürettikleri rivayetleri, görüşleri kitaplara yazarak, ‘Bunlar Allah’tandır-Allah’ın ayetlerini açıklıyor’ diye insanlara sunan ve bundan maddesel kazanç elde edenlere yazıklar olsun! Vay kendi elleriyle yazdıklarına! Vay bu yolla kazandıklarına!”

  (Bakara,174)”Allah’ın indirdiği Vahiyden-Kitaptan bazı kısımları gizleyenler-kazanç-para-dünyalık menfaat karşılığında az bir değere satanlar-ondan çıkar sağlayanlar; işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar.”

  (Âli İmran,78)”Onlardan bir grup vardır ki, Allah’ın Kitabında olmadığı halde Kitaptan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Allah’ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar-okudukları metinleri, ayetler arasına karıştırarak Kitaptanmış gibi çarpıtırlar: ‘Bunlar Allah Kelâmı’ derler-oysa o Kitaptan değildir. Kendi yalanlarını Allah’ın üstüne atarlar-bile bile Allah adına yalan söylerler.”

  (Bakara,75)”Kalpleri katılaşmış olanların bir kısmı, Allah’ın Kelâmına-Sözüne kulak verirler, onu anladıktan sonra, anladığı çıkarına gelmediği için bilerek-bile bile tahrif eder-değiştirip bozarlar-çarpıtırlar.”

  (Devam edecek)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir