Ukrayna Üzerinden Çatışma Kültürü ve Kültürler Çatışması

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Ukrayna Üzerinden Çatışma Kültürü ve Kültürler Çatışması

Ukrayna’daki çatışmaların analizinde ırk, din, dil, insanlık değerleri gibi kavramlar da gündeme gelmektedir. Çatışmalar ve savaşlarda siviller, yaralılar, muharip olmayan kadınlar, yaşlılar, çocukların güvenliği ile okullar, mabetler, sağlık vb. kapsamdaki binaların hedef alınmaması, İnsancıl Hukuk gereğidir. Uluslararası Hukukun bir dalı olan bu alanda, Cenevre Sözleşmeleri temel belgelerdir. Barış sürecinde tankların ezdiği sivil araçlar, füzeyle hedef alınan çocuk hastanesi, tahrip edilen okulların hesabı ayrıca masaya gelecek demektir. Çatışmanın kültür ve medeniyet boyutu ise bir anlamda dokunulmaz kalmaktadır.

Ukrayna’da yaşananlar, çoktan çöpe atılmış olan “Medeniyetler Çatışması”nın üzerine birkaç kürek daha toprak atmıştır. Buna göre farklı medeniyetler arasındaki çatışmalar kaçınılmaz olup bir anlamda İslam dünyasına yönelik saldırı ve yok etme operasyonları, doğa yasası gereği idi. Teorik çerçeveye oturtulan, oldukça fazla ses getiren bu yaklaşım, aslında gözlemlerin bilimsel analizi değil de temenninin teorik kılıf altında sunumu olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Bu durumda aynı Hıristiyan, Slav, Ortodoks kültüründen gelen iki devletten Rusya’nın Ukrayna’ya asker, sivil demeden saldırısı mümkün değildi. Suriye’nin, Irak’ın, Afganistan’ın ve diğer İslam coğrafyasındaki Müslümanların Hıristiyan güçler tarafından bombalanması, öldürülmesi ise bilimsel gerçeklerin kaçınılmaz sonucu idi.

Müslüman toplumlar içinde batılı aktörlerin oluşturduğu terörist gruplar veya komşu halkların birbirini öldürmesinde ise bu silahların nereden geldiği, saldırgan örgütlerin nerede ne zaman kurulduğu, hangi ülkenin desteği ile kan dökmeye devam ettiklerini sorgulamak abesle iştigal demekti. Onun yerine İslamiyetin ilk asırlarında, kitap ve sünnette açık olmayan hususlarda farklı metotlarla çözüm üreten mezhepler, müçtehitler, imamları sorgulamak gerekmekteydi. Hatta iman konusu olan ayetleri sorgulayan, geçerliliğinin kalmadığın iddia eden teologlar yanında sosyal bilimcileri de çokça gördük. Bu bağlamda çatışmalar ve geri kalmışlığın temelinde Gazali, Maturidi, Eş’ari gibi isimler ve yaklaşımlar bulunmaktaydı. Bunlar üzerinden temel kaynaklar dahil İslam esaslarını bir kenara iterek çağdaş uydurma yorumlarla çıkış yolu araştırma modası ortaya çıktı.

Okumaya devam et  Buğday ithalatının yüzde 98'i Rusya ve Ukrayna'dan…

Dinde reform, sömürgeciliğin öncü karakolları olarak Oryantalist çalışmaların önemli alanlarındandır. Bu kapsamda nice ajan provokatör, reformist, molla görüntülü teröristler yetiştirilerek Müslümanların başına bela edilmiş, birçok saf mümin bunlara aldanmış, insanlar birbirine düşman haline getirilmiştir. Sadece toplumun temelini oluşturan gelenekler, itikat, inanç ve ibadet değil mezarlara kadar uzanan medeniyet ve kültür varlıkları tahrip edilmiştir. Batılı ülkelerin “bir kamyon silah, bir çuval para, bir manga terörist” formülüyle, onlardan gelen ekonomik, hatta siyasi destekle bu yıkım devam ederken asırlar öncesinin, sadece İslamın değil insanlığın dahi nümune şahsiyetlerinde kusur arama, onları sorumlu tutma hobisi, sosyal bilimciler arasında moda haline geldi.

Ortodoks kiliseler, sadece Rusya’nın değil Balkanlar’dan Doğu Avrupa’ya birçok ülkenin aynı zamanda devlet ve kimlik politikalarının temelini oluşturmaktadır. Batı Avrupa’daki çatışma, uluslaşma, devletleşme süreçlerinde de kiliselerin rolü büyük olmakla birlikte günümüzde önemli ölçüde etkisi azalmıştır. Rusya, halen gerçek Ortodoksluğun kalesi olduğunu iddia ettiği halde Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Moskova’dan ayrılarak otosefal (bağımsız) statüsü kazanmıştır. Ukrayna’da düşük oranda Katolik ve diğer kiliseler de bulunmaktadır. Yaşanan saldırı, işgal girişimi ve çatışmaların sonucunda Rus temelini dışlayan bir Ukrayna kimliğinin güçlendiği ayrı bir konudur.

Bununla beraber “sarı saçlı, mavi gözlü” insanlar, yine aynı kökten, aynı mezhapten gelenler tarafından öldürülürken batılı Uluslararası İlişkiler uzmanlarının bu alanda oldukça tembel kaldıkları görülmektedir. Belirtmek gerekir ki “burası Suriye değil, Afganistan değil, sarı saçlılar, mavi gözlüler ölüyor” diyenler, yarım ağız kınanmış olsalar da bilinçaltındaki gerçekleri ortaya koyan bu sözler, batı toplumun derin kişiliğinin samimi ifadesidir. Buna göre Müslümanların ölmesi, öldürülmesi, aç kalması, yollarda helak olması, evlerinin bombalanması eşyanın tabiatı gereğidir. Nitekim Suriye’de, Afganistan’da, Irak’ta, Yemen’de, Doğu Türkistan’da… Müslümanlar öldürülürken rakamların sadece istatistik değeri vardı. Yaralıların, sakatların, harabeye çevrilmiş şehirlerin, hastanelerin, mabetlerin adı bile yoktu. Ukrayna’daki yıkım ve katliam, zikrettiğim ülkelerdekinin yüzde biri değildir. Ancak Ukrayna’dakilerin bültenlerdeki yeri, kat kat fazladır. Sorun Ukraynalılara yaşatılan acıların haberleştirilme derecesi değil fakat çok daha fazlası Müslümanlara yapılırken duygusuz kalma, umursamama kültürüdür. Bu kültürün parçası olarak Müslümanlara yönelik katliam, sömürü, zulüm politikaları karşısında yöneticiler, oldukça rahat hareket etmekte, kamuoyu baskısı altında kalmamamaktadırlar.

Okumaya devam et  Tarikatlar!

İslam dünyasındaki ekonomik geri kalmışlıktan bitmeyen çatışmalara her sorunun temelinde müçtehitleri, imamları, mezhepleri, tarikatları gören analistlerin biraz da Hıristiyan coğrafyasında akan kanların kökenine inmeleri beklenmektedir. Sorunu sadece Ukrayna kilisesinin Moskova Başpiskoposluğuna başkaldırısıyla izah etmek yüzeysel kalır. İlahiyatçılardan da yardım alınarak Putin’in emri ile dev siteler harabeye dönüp milyonlar yollarda perişan olurken, akan kanın ve yaşanan acıların durdurulması için bunun temelindeki hangi sorunlu Hıristiyanlık öğretisi, doktrin, yorumların bulunması beklenmektedir. Havarilerden itibaren hangi Azizin, Sant veya Santanın hangi yaklaşımı yüzünden bu felaketlerin yaşandığının izah edilmesi son derece önemlidir. Çan seslerinin melodisinden ayin düzenine, kiliselerdeki ilahilere eşlik eden enstrümanlardan kaynaklanan kişilik bozukluğuna, dolayısıyla saldırganlaşmaya varan sebep-sonuç ilişkilerinin acilen tahlili gerekmektedir.

Ukrayna’daki insanlar ülkelerini kurtarmak için acılar içinde kıvranmaktadır. Atlantikçi cephenin derin tezgahıyla Putin ekibinin cinnet politikaları sonucu Rusya’ya hergün binlerce asker cesedi veya yaralısı gitmektedir. Hal böyleyken bu alaycı yazıyı kaleme aldığım için hem Ukraynalılardan hem de Ruslardan özür diliyorum. Öte yandan Rus ordusunun yarıdan fazlasını oluşturan Kafkas kökenli Müslümanların veya diğer Türklerin özellikle Ukrayna cephesine sürülmesi, çatışma kültürünün ayrı bir boyutunu oluşturmaktadır.

Covid-19 enformasyon stratejileriyle küresel sermaye önemli kazanımlar elde etti. Hedef şirketler, sektörler, ülkeler üzerinden büyük projelerde önemli aşamalar geçildi. Ukrayna savaşının haberleştirme tarzı ile enerji, finans, gıda, otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde yeni proje hazırlıkları görülmektedir. Ekonomik temelli tezgahların elbette siyasi sonuçları da olacaktır. Bu gerçek ışığında başta tarım olmak üzere iç üretim ve toplumsal barışın önemi çok daha fazla artmıştır.

[email protected]

twitter.com/alaeddinyalcink

Haberi paylaşın
Ukrayna'daki çatışmaların analizinde ırk, din, dil, insanlık değerleri gibi kavramlar da gündeme gelmektedir. Çatışmalar ve savaşlarda siviller, yaralılar, muharip olmayan kadınlar, yaşlılar, çocukların güvenliği ile okullar, mabetler, sağlık vb. kapsamdaki binaların hedef alınmaması, İnsancıl Hukuk gereğidir. Uluslararası Hukukun bir dalı olan bu alanda, Cenevre Sözleşmeleri temel belgelerdir. Barış sürecinde tankların ezdiği sivil araçlar, füzeyle hedef alınan çocuk hastanesi, tahrip edilen okulların hesabı ayrıca masaya gelecek demektir. Çatışmanın kültür ve medeniyet boyutu ise bir anlamda dokunulmaz kalmaktadır. Ukrayna'da yaşananlar, çoktan çöpe atılmış olan "Medeniyetler Çatışması"nın üzerine birkaç kürek daha toprak atmıştır. Buna göre farklı medeniyetler arasındaki çatışmalar kaçınılmaz olup bir anlamda İslam dünyasına yönelik saldırı ve yok etme operasyonları, doğa yasası gereği idi. Teorik çerçeveye oturtulan, oldukça fazla ses getiren bu yaklaşım, aslında gözlemlerin bilimsel analizi değil de temenninin teorik kılıf altında sunumu olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Bu durumda aynı Hıristiyan, Slav, Ortodoks kültüründen gelen iki devletten Rusya'nın Ukrayna'ya asker, sivil demeden saldırısı mümkün değildi. Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın ve diğer İslam coğrafyasındaki Müslümanların Hıristiyan güçler tarafından bombalanması, öldürülmesi ise bilimsel gerçeklerin kaçınılmaz sonucu idi. - ukrayna ortodoks kilisesi

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1) (Yunus,34)”Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır-her şeyi yoktan var eden ve sonra…

 2. Eleştirdiğiniz kısımları belirtmeniz tek tek güzel bir şey ama kanıta dair herhangi bir şey göremiyorum ayetlerini ve surelerini yazarsanız çok…

 3. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 4. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Üretimde artışlar yüz güldürüyor. Türkiye’den dünya ülkelerinin neler istediği belli oldu. Burada önemli olan şu: Yapılan üretimin ithalat olmadan oluşmasıdır. Yoksa ithalata dayalı üretim sadece […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]