Oryantalist Körlük ve Darbeler

Oryantalist Körlük Işığında Darbeler Alaeddin Yalçınkaya Geride kalan 2016 yılının, tarihte yerini alacak en önemli olaylarından birisi şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimidir. Bu girişimin gerçek amacı, arkasındaki güçler, devlet içine sızmış olan kolları vb. hususlar yıllarca tartışılacak, soruşturulacaktır. Belki de birçok temel soruya hiçbir zaman tatminkâr cevap verilemeyecektir. Darbe başarısız olduğu halde 2017 başı itibariyle […]

YÖK’ten Bilim Emperyalizmine Karşı Gerekli Bir Adım

YÖK’ten Bilim Emperyalizmine Karşı Gerekli Bir Adım Çağdaş emperyalizmin temellerinden biri, hedef ülkenin veya halkın zayıf yönlerini doğru tespite dayanmaktadır. Bu bağlamda tarih, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyasal kültür gibi sosyal bilim alanlarında asırları aşan araştırmalar, bu araştırmalara dayanan projeler sözkonusudur. Sömürgeciliğin öncü karakolları olarak kabul edilen Oryantalizm, doğu toplumlarının sosyal bilimler alanlarındaki özelliklerini araştırır. Özellikle […]