Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU

KANAL İSTANBUL İÇİN DEVLET GARANTİSİ

1- Bugüne kadar YİD modeli ile yaptırılan yollar, hastaneler, geçitler, hava alanları v.s. için verilen devlet garantileri, yatırım maliyetlerini katlamıştır. Örneğin, Zafer Havaalanı için verilen yıllık yolcu garantisi yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi iken gerçekleşen yolcu sayısı sadece 7 bin civarında kalmıştır. Kalanı Hazine’den çıkmakta yani halkın cebinden ödenmektedir, ödenecektir, hem de yıllarca. 2- […]

Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU

YUNANİSTAN NEDEN HOROZLANIYOR?

Türkiye’nin, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi sayacağını yıllar önce ilan etmesine rağmen Yunan Genel Kurmay Başkanı’nın durup dururken “12 mil hakkımız saklıdır!” diye horozlanmasının sebebi ne olabilir? Aslında bu, pek öyle “durup dururken” yapılmış bir açıklama değildir. Yunan Genel Kurmay Başkanı’nın bu çıkışı, şüphesiz AKP iktidarının dış politikadaki inanılmaz hata ve yanlışlarının […]

Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU

TÜRKÇENİN KATLİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin’de dondurmada koronavirüs çıkmasıyla ilgili olarak konuştu: “Çin’de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olmasıyla ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz. Dünyada bugüne kadar gıdayla geçiş gösterilmedi. Daha önce Çin’de donmuş balık ürünlerinde de […]

Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU

YORGO KAŞINMA, SABRIMIZI TAŞIRMA!

YORGO KAŞINMA, SABRIMIZI TAŞIRMA! Yunanistan; Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olarak gayrı askerî statüdeki adalara askeri yığınak yaptı, Lâ havle çektik. Ege’deki 19 adamızı işgal etti, Lâ havle çektik. İşgal ettiği adalarda mangal partisi verip Türkiye’ye nanik yaptı, Lâ havle çektik.      Kendi adamıza girmek isteyen bakanımızı pasaport kontrolüyle adaya aldılar, Lâ havle çektik. Batı Tarkya’daki […]

Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU

“Yeni Sınıf” Milletvekilliği (4)

Cumhurbaşkanı seçilerek parti ile ilişiğinin kesilmesi dışında parti genel başkanlarını değiştir-mek fiilen mümkün olamamaktadır. Genel kurullarda liderin karşısına aday çıkartılmamakta, aday olmak isteyenler de ya kibarca uyarmakta ya da partiden atılmaktadırlar. Seçim sonuçları, hatta partinin baraj altında kalıp Meclise girememesi dahi parti liderini etkilememek-tedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkeş’in ölümünden beri partinin değişmez genel […]

Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU Politika

“Yeni Sınıf“ Türkiye’de Milletvekili Olmak (3)

– Siyaseti meslek edinenler, kapitalsiz sermayedar olabilmektedir. Hiç mal varlığı bulunmayan siyasetçilerin, zamanla karun olmalarının başka türlü açıklaması olamaz. Seçilmeden önce malvarlığı olarak elindeki alyanstan başka birşeyi olmadığını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyanın en zengin liderleri arasında gösterilmesi bunun somut kanıtlarından biridir.– TBMM yemekhanesi, dünyanın en ucuz yemekhanesidir. Millevekilleri, kendilerini ziyarete gelen gruplara burada yemek […]

Kategoriler
Ali İhsan HASIRCIOĞLU Politika

“Yeni Sınıf“ Türkiye’de Milletvekili Olmak!

Atatürk Devrimleri, modern Türkiye Cumhuriyeti‘nin temelini oluşturmuştur. Bu kapsamda, toplumda öteden beri bazı kesimlere tanınmış olan ayrıcalıklar kaldırılarak “İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle!“ hedefinde önemli adımlar atılmıştır. T.C. Anayasası’nın “Kanun önünde eşitlik“ başlığı altındaki 10. Maddesi:“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-lerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (…) […]