“Yeni Sınıf“ Türkiye’de Milletvekili Olmak!

Atatürk Devrimleri, modern Türkiye Cumhuriyeti‘nin temelini oluşturmuştur. Bu kapsamda, toplumda öteden beri bazı kesimlere tanınmış olan ayrıcalıklar kaldırılarak “İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle!“ hedefinde önemli adımlar atılmıştır.

T.C. Anayasası’nın “Kanun önünde eşitlik“ başlığı altındaki 10. Maddesi:
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-lerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (…) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sı-nıfa imtiyaz tanınamaz (…)“

Madde, yorum gerektirmeyecek kadar açık ve nettir. Buna göre, hiçbir kişiye, aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen Türkiye’de, hem de yasa koyucu TBMM tarafından imtiyazlı bir sınıf yaratılmıştır.
Bu sınıf, milletvekilleridir.

Türkiye’de milletvekilleri, kendilerinden başka hiç kimseye tanınmamış olan ayrıcalıklara sahip olmuşlardır.

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları vardır. Demokrasilerin olmazsa olmazı kürsü dokunul-mazlığı, Türkiye’de kişi dokunulmazlığına dönüşmüştür. Dokunulmazlık zırhına bürünen milletvekillerinin sanki suç işleme özgürlükleri vardır. Suç işleyen milletvekilinin dosyası uygu-lamada milletvekilliği düşene kadar işleme konulmaz. Ama, gerektiğinde muhalif milletvekilleri dokunulmazlıkları kaldırılarak hapse gönderilebilir. TBMM’de bekleyen dokunulmazlık dosyaları arasında, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık, kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilik, zimmet, karşılıksız çek ve görevi kötüye kullanma var.

Yani, herhangi bir cezai suç işleyen milletvekiline milletvekilliği süresince dokunulmaz. Ama gerektiğinde sadece muhalif milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıp hapse gönderile-bilir. Diğerlerinin dosyası tutulur, milletvekilliğinin düşmesi beklenir; düşmezse takibat ya-pılmaz, düşerse de Allah kerim. O zamana kadar ya af çıkar, ya yasa değişir, ya suç zaman-aşımına uğrar, ya da suçlu ölür dosya kapanır.

Milletvekillerinin tek birliktelikleri, aylık ve yolluklarının tespitinde olmaktadır. Gecenin geç saatlerinde verilen bir teklif, alel acele kabul edilerek milletvekili aylık, yolluk ve ödeneklerine ayar verilir.
Aylıkları artırmada şeytanın aklına gelmeyen yollar bulunmakta ve milletin gözünün içine baka baka uygulanmaktadır.
İki yıl milletvekilliği yapanların emekli sayılmaları gibi.
(Sürecek)

“Yeni Sınıf“ Türkiye’de Milletvekili Olmak! (2)

TBMM’de en az iki yıl milletvekilliği yapanlar emekli olmaktadırlar. Yeni seçilen bir millet-vekili mecliste 2 yıl görev yaptıktan sonra yaşı da uygunsa milletvekilliği aylığına ek olarak kesintisiz tam emekli aylığını da almaktadır. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçildikten sonra, cumhurbaşkanınca dışarıdan atanan bakanlar milletvekili olmadıkları hal-de, özlük hakları bakımından milletvekilleriyle aynı statüye sahip olduklarından, 2 yıl görev yapmaları halinde milletvekilleri gibi ömür boyu aylık gelir yetkisine sahip olmaktadırlar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, Emekli sandığından emekli aylığı alanlar bu kapsamda herhangi bir işte çalışamazlar, çalışırlarsa emekli aylığı alamazlar. SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alanlar tekrar bir işte çalışmak isterlerse, SSK için yüzde 30, Bağ-Kur için yüzde 15 Sosyal Güvenlik Destek primi ödemek zorundadırlar. Bu herkes için geçerlidir. Milletin kendisine uygulanan yasa sadece onun vekilleri için uygulanmamaktadır.

Milletvekillerine tanınan ayrıcalık bu kadarla da sınırlı değildir. Sosyal Güvenlik sistemine giren herkes ne kadar çok prim öderse, ne kadar çok yıl prim öderse ona göre aylık bağlanır. Yeni milletvekillerine tanınan kıyak emeklilikte, en az iki yıl milletvekilliği yapan bir kişi, 40 yıl üst kazançtan prim ödeyen ve daha uzun yıllar milletvekilliği yapan bir kişi ile aynı yüksek emekli maaşı alabilmektedir.

Milletvekilleri, kişisel çıkarları için kotardıkları ve Cumhurbaşkanınca da veto edilmeyen bu gayri adil süper emeklilik yasası ile dünya siyaset tarihine geçmeyi başarmışlardır. Milletve-killerinin “Yasama hakkı“nı kendilerine ayrıcalık sağlama yolunda kullanmaları toplum vicda-nıyla alay etmektir.

2020 yılında milletvekili maaşı 24.471,- TL aylık 14.625,- TL emekli aylığı olmak üzere toplam 39.096,- TL olmuştur. Milletvekilleri aylıkları dışında „yolluk“ da almaktadırlar.

Milletvekillleri normal aylıkları ve süper emekli aylıkları yanında başka bir çok yardımdan da yararlanmaktadırlar:
– Vefat etmiş olan milletvekili yakınlarına 12 ay yardım ödenmektedir.
– Yurtiçi ve yurt dışında görev yapan milletvekilleri almış oldukları maaş yanında yolluk ve yevmiye almaktadırlar.
– Milletvekilllerine verilen diplomatik pasaportlar görevlerinin sona ermesi halinde de geçerli-liğini sürdürmektedir. Yani, milletvekili seçilen kişi ömür boyu kırmızı pasaport hakkına sahip olmaktadır.
– Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sosyal tesislerden ve konuk evlerinden hiçbir ücret öde-meden faydalanabilmektedirler.
– Milletvekilleri, seçilmeden önceki ticari işlerini sürdürebilmektedirler. Milletvekilliğinin avantajları, ticari işlerinin daha da geliştirilmesine olanak sağlamaktatadır.
– İktidar partisi milletvekilleri ile, iktidardaki parti lehine duruş sergileyen sözde muhalefet partisi milletvekilleri kamu ihaleleri havucuyla ödüllendirilmektedirler.
– Bazı milletvekillerinin 4-5 yerden maaş aldıkları da ortaya çıkmıştır. Örneğin, AKP Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, vekil maaşı haricinde 4 ayrı yerden 75 bin lira maaş aldığı iddialarını: “Ben kaliteli adamım, 150 alıyorum, ne 75’i be!” şeklinde yanıtlamıştır. Böyece, siyaseti meslek edinenlerden de yeni zenginler yaratılmaktadır.
– Her konuda ayrıcalık ve öncelik milletvekilleri için olağan sayılmaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle sıradan vatandaş koronavirüs testi yaptıramazken, milletvekilleri istedikleri zaman test yaptırabilmektedirler.
– Yeniden seçilemeyen iktidar partisi milletvekilleri de kamu kurumlarının yönetim kurullarına atanarak ortada bırakılmamaktadır. Örneğin, eski Küthya milletvekili Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne, Ankara eski milletvekili Cevdet Erdöl, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne, eski Ankara milletvekili Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi rektörlüğüne, eski Edirne milletvekili Necdet Budak, Ege Üniversitesi rektölüğüne, eski Ankara milletvekili Nükhet Hotar, 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne, eski Şanlıurfa milletvekili Mazhar Bağlı Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğüne atanmışlardır.
(sürecek)

Atatürk Devrimleri, modern Türkiye Cumhuriyeti‘nin temelini oluşturmuştur. Bu kapsamda, toplumda öteden beri bazı kesimlere tanınmış olan ayrıcalıklar kaldırılarak “İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitle!“ hedefinde önemli adımlar atılmıştır. - Turkiye Buyuk Millet Meclisi scaled

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. KUR’AN-İçki?! Robotlaşmış Kullar?! Kafayı içki içenlere takmış, onları cehennemlik-kâfir ilan eden din satıcıları-yobazlara inat, Yüceler Yücesi Yaratıcı aşağıdaki ‘içki’ ile…

 2. İlginç, bir sürü insan hakkında haklı haksız yurtdışına çıkış yasağı var ama sadece spesifik olarak TMSFye borcu olanların yasağını kaldırmak…

 3. KUR’AN! ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?! Vefa-Minnet! Kibir? (Enbiya,18)”Allah’a yakıştırdığınız sıfatlardan-yalanlardan dolayı size yazıklar olsun!” KUR’AN’da olmayanları, Kitap’tan-KUR’AN’dan ALLAH’ın sözleriymiş gibi insanlara…

 • Çocuklar en çok tahılla besleniyor

  Çocuklar en çok tahılla besleniyor

  CHP’li Sarı, çocukların en çok tahılla beslendiğine dikkat çekti HEPİMİZ YOKSULLAŞTIK! Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili A.Adayı Serkan Sarı, TÜİK verilerinin çocukların sağlıklı ve dengeli […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • KURUCU MECLİS

  KURUCU MECLİS

  Öğrenme ve öğretmenin bir yolu da ‘yinelemek’tir (tekrarlamak). O nedenle, örneğin daha iki ay önce yayımlanan ‘düklük ve düdüklük’ başlıklı yazımı yeniden ve aynen yayınlamak […]


 • Korkutan tahmin…

  Korkutan tahmin…

  Türkiye deprem kuşağında. Art arda yaşadığımız depremler son olmayacak. Yeni depremler oluyor ve daha sonra beklenen depremler var. Uzmanlar uyarıyor. Tedbirleri almak ve yapılan bu […]


 • TARİH NASIL YAZILIR?

  TARİH NASIL YAZILIR?

  TARİH NASIL YAZILIR? HÜSEYİN MÜMTAZ Meraklısı, iç politikaya hiç bulaşmadığımı iyi bilir. Ama yukarıdaki seçim afişini görünce kıyısından köşesinden iki laf etmek istedim. Yine meraklısı […]


 • ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!

  ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!

  KUR’AN!ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!Vefa-Minnet!Kibir? (Enbiya,18)”Allah’a yakıştırdığınız sıfatlardan-yalanlardan dolayı size yazıklar olsun!” KUR’AN’da olmayanları, Kitap’tan-KUR’AN’dan ALLAH’ın sözleriymiş gibi insanlara sunarak yalan beyanda bulunup iftira edenler ALLAH’ın hakkına […]


 • Kızılay maden suyunda zehir

  Kızılay maden suyunda zehir

  Kızılay maden suyunda zehir çıktı. Sağlığımızla oynayanlar yargılansın! Kızılay ile ilgili skandallar bitmiyor! Sorumluların yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyorum. Birgün Gazetesi, Migros’un 2019’da Kızılay maden […]


 • Emekli Aylıkları

  Emekli Aylıkları

  Emekli Aylıkları Üzerine Bilgi Notları…1️⃣Emekli aylıkları yasayla artırılır. Yetki TBMM’dir. Bu 1.2️⃣En düşük emekli aylığı 7.500 olmuyor. Eğer yasa çıkarsa 7.500 TL’den düşük aylıklar Hazine […]


 • “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  Trabzon’da öğretmenlik yapan  R.G.S, 2005 yılında Başbakanlık tarafından “Yılın Öğretmeni” seçildi. 19 yıl “sahte diploma” ile öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf etti. Yargı beraat […]


 • İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  Demokrasinin özde, dolaysız değil sözde yaşanır bir hale geldiğini görmek? Heyecan, sevinç, umutlar, yaşanası tüm güzellikler, huzur ve mutluluklar özgürlük hepsi unutulan bir zamanın içinde […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Üreticiyi teşvik edeceklerini tehdit ediyorlar

  Üreticiyi teşvik edeceklerini tehdit ediyorlar

  VEKİL YOKUŞ: İTİRAF ETTİLER ÇİFTÇİYİ TEŞVİK EDECEKLERİNE TEHDİT EDİYORLAR! İYİ Parti Konya Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonu üyesi Fahrettin Yokuş, 20 Mart günü […]


 • Rusya iç turizme yöneliyor…

  Rusya iç turizme yöneliyor…

  Ukrayna savaşı nedeni ile sıkıntılı günler yaşayan Rusya iç turizmi canlandırmak için çeşitli önlemler almaya başladı. Hedef belli: Milli gelir dışa gitmesin. Ancak alınan bu […]


 • Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

  Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

  Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır. Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştirPosted

in

by

Tags: