OSMANLICAYI SAVUNMA BAHANESİ İLE CUMHURİYETE, DİL DEVRİMİNE SALDIRIYORLAR…

Sevgili dostlarım, bu makalemde “DİL” konusunu işledim ve bilimsel olması için de bazı alıntılar yapma gereğini duydum. Bu nedenle yazı biraz uzun oldu. Gerçeklerin ortaya çıkması açısından, bu makaleyi sonuna dek okumanızı, sabrınıza sığınarak, sizlerden rica ediyorum… Saygılar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tıp, hukuk, tarih, felsefe, sosyoloji vb. bilim dalları konusunda görüş bildirmeyi çok sever. […]

Bir Osmanlıca harikası

Sarıklı hoca, medresede ders anlatırken, genç mollalardan biri parmak kaldırmış: “Susadım hocam!” Hoca sinirlenmiş: “Öyle denmez… Derûnum âteş-i nâr ile püryân idigünden, bir kadeh lebrîz âb-ı hoşgüvâr, nûş eyleyerek, teskîn-i âteş ve bu sûret ile iktisâb- ı ferâh-ı bî-şumâr eylemeliyim… demeliydin… Cahiller gibi susadım, demek olur mu?”Aradan zaman geçmiş, bir gün sınıftaki mangaldan sıçrayan bir […]

“HERKES OSMANLICA ÖĞRENECEK!” (-Kolaysa Gel de Sen Öğren!)

“HERKES OSMANLICA ÖĞRENECEK!” (-Kolaysa Gel de Sen Öğren!) Prof. Dr. Kemal ARI İş, kimilerine çok kolay görünüyor. -“Ağzı olan konuşuyor!” diyeceğim; Yok, çok bilindik laf, içime sinmiyor… Herkes Osmanlıca uzmanı kesildi başımıza… Hele kimileri var ki; çıkıp ekranlara; Osmanlıca için “Osmanlıca Dili” diyorlar iyi mi? Cehalet! Cahillik, almış başını gidiyor… Bakıyorsunuz; kimileri göğüsleri kabara kabara, […]

İnkilâp mı, inkılâp mı? Ya da köpekleştirmek mi, köpekleşmek mi?

İnternet ortamında yazmış olduğu yazıları beğeni ile okuduğumuz Mahmut Emin “Köpekleştirerek Entegrizm” başlıklı yazısında şöyle diyor: “İktidar sahipleri, ‘muktedir’ olabilmek, iktidar sürelerini uzatabilmek amacıyla, ahaliyi kendileri gibi yapmak yolunda dönüştürme çalışmaları yapıyorlar. Bir nevi entegrizm yani… ‘Peki, nedir entegrizm? Dini veya siyasi inancı, tarihin bir önceki döneminde sahip olduğu kültür yapısı veya müesseseleriyle özdeşleştirmektir. Böylece […]

Osmanlıca ne Türkçedir ne de gereklidir!

Birçok kez söylediğim gibi yine açıkça söylüyorum ki; 3×4 eğitim sistemine de, ortaokul ve liselerde “Peygamberimizin Hayatı” ve “Kur’an-ı Kerim”in seçmeli ders olarak okutulmasına da karşıyım. Zira bana göre her iki düzenleme de hem yanlıştır hem de fuzulidir. Bakınız bu ülkede; 1980 Askeri Darbesi’nden sonra okullarda zaten zorunlu din dersleri vardı. Bu derslerde temel İslami […]