Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor

Prof. Dr. İskender Öksüz: Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor /TURKİSHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER Milleti millet yapanın ortak kültür olduğunu, bunun en başında dilin varlığını; dili, şiirin musikinin, mimarinin takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. İskender Öksüz, Türk milletinin tarihi tecrübelerini ve bilime dayanma geleneğini de Türk milliyetçiliğinin güçlü yönleri arasında gösterdi.Prof. Dr. İskender Öksüz, İstanbul’da bulunan… Okumaya devam et Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor

Atatürk ve Milliyetçilik

Atatürk Yazıları Atatürk ve Milliyetçilik DR.TANER TATAR Milliyetçilik yirminci yüzyılın en büyük siyasî gerçeğidir. Türkiye de bu gerçeğin odak noktalarındandır. Öyle ki Türkiye’nin Osmanlı’nın son, cumhuriyetin ise ilk yıllarındaki durumu, milliyetçiliğin, devletin bir siyasî görüşü olmasını âdeta zorunlu kılmıştır. Osmanlı’nın evvelâ “Osmanlıcılık”, sonra da “İslâmcılık” politikasıyla tebaasını bir arada tutma çabası iç ve dış milliyetçilik… Okumaya devam et Atatürk ve Milliyetçilik

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’DAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, (1878-1942) büyük bir tefsir âlimidir. Atatürk, 1926’da kendisine Kur’an’ı Türkçe tefsir etmesi görevini verdi. Bu görevi verirken Kur’an’ı bozacaksın, tahrif edeceksin, eğip bükeceksin, bazı ayetleri çıkarıp ekleyeceksin falan demedi, bunu aklının ucundan bile geçirmedi. Velev ki böyle bir dayatmada bulunsaydı bile Elmalılı Hamdi Yazır,… Okumaya devam et TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ

Cumhuriyetin kurucu fikri Türk Milliyetçiliği

Ziya Gökalp

Milliyetçilik: “Bütün muasır milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususi seciyesini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar, millî olmayan cereyanların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.´´ (1930 Halk Partisi Programı) Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği, bir dünya görüşü ve fikir sistemidir. Her fikir sisteminin esas aldığı bir “cemiyet… Okumaya devam et Cumhuriyetin kurucu fikri Türk Milliyetçiliği

ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI Atatürk’ün benimsediği millet anlayışı subjektiftir. Bu anlayışagöre millet bir takım subjektif bağlar ile birbirine bağlanmış insanlarınoluşturduğu bir topluluktur. Bu bağlar manevi niteliktedir. Bu bağlararasında mazi, hatıra, amaç, ideal, istikbal ülkü birliği gibi unsurlar yeralmaktadır. Geçmişte yaşanılan ortak acılar veya birlikte kazanılanbaşarılar, ortak amaca varmak için girişilen mücadeleler, ortak tehlikelerekarşı birlikte… Okumaya devam et ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Milliyetçilik konusundaki sınıflandırmalardan en etkinolanlarından biri Milliyetçiliğin Fransız ve Alman tarzı olarak ikiyeayrılmasıdır. Alman tarzı milliyetçiliğin en önemli özelliği etnik vekültürel temele dayanmasıdır. Fransız tarzı olarak kabul edilen dahaerken milliyetçilik ise devlet temelli bir milliyetçiliktir. Bu anlayışa göredevletin yurttaşı olmak ve kader birliğini benimsemek o milletten olmakiçin yeterlidir. Etnik köken ve din gibi unsurlar ikinci… Okumaya devam et ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANAYASA KURALIDIR

                          Prof. Dr.  A N I L    Ç E Ç E N  Türkiye  Cumhuriyeti yirmi birinci yüzyılın ortalarına doğru yolunda giderken  , bir yönü ile uluslararası ilişkiler alanında  diğer yönü ile de bunların Türkiye’ye yansımaları doğrultusunda  ,yepyeni durumlar ile karşılaşmakta ve emperyal … Okumaya devam et ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANAYASA KURALIDIR

Cahil adam

Henüz ilkokul sıralarında otururken beynimize böyle kodlamıştık. O küçücük yaşımızda nereden bilebilirdik o CaHİL aDaM’ın cehaletimizi yenmek için olduğunu… Türk’ün Atası, Başbuğumuzun armağanı “Milli İlkelerimiz” olduğunu? Ah o CaHİL aDaM yok mu?.. “C”siyle cehaletimizi attık, Cumhuriyetçilik bilinciyle. “H”siyle hak ettiğimiz milli bilincimizi tanıdık, gerçek halk kavramı nedir, işte o zaman anladık. “İ”siyle İstiklalimizi kanıtladık, inkılaplarımızla… Okumaya devam et Cahil adam

Eğitimde Türk Milliyetçiliği

Bir dönemler kutlu atalarımızın da nutukta bulunduğu gibi; “Ağaç yaşken eğilir”. Bu yüzden (araştırmacıların çoğu 7 yaşında okul eğitimine başlamanın geç olduğunu tespit etse de) Türkiye’de okul eğitimi 7 yaşında başlar. Yalnız bu eğitim öyle mühimdir ki; Doğru aktarıldığında çocuğun geçmişini aydınlatan bir ışık, yanlış yansıtıldığında ise geleceğini karartan bir zehir olabilir. Bunun dozunu ayarlamak,… Okumaya devam et Eğitimde Türk Milliyetçiliği

Musul, Kerkük ve 18 Ada

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Siyasilerin sorumluluklarının, iktidar veya muhalefet pozisyonlarına göre, hatta belediye başkanı, milletvekili veya bakanlık görevlerine göre değişmesi kaçınılmazdır. Muhalefette iken bir görüşü savunanın iktidar mensubu olduğunda tersi kararlar alması genellikle makul karşılanır. Bununla beraber ideal olan, hangi görevde olursa olsun temel konularda doğru bildiklerini savunma ve uygulamadır. Muhalefette iken doğru sandığının iktidara geldiğinde… Okumaya devam et Musul, Kerkük ve 18 Ada

Cumhuriyet’in Kurucu Fikri – TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ

Cumhuriyet’in Kurucu Fikri TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ Milliyetçilik: “Bütün muasır milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususi seciyesini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar, millî olmayan cereyanların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.” (1930 Halk Partisi Programı) Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği, bir dünya görüşü ve fikir sistemidir. Her fikir… Okumaya devam et Cumhuriyet’in Kurucu Fikri – TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ

Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği

PROF. DR. MUSTAFA KESKİN Millet, Arapça bir kelime olup, çoğulu mileldir. Tarihî kaynaklarımızda geçen “budun” ile batı dillerindeki “nation”un karşılığıdır. Ancak millet kelimesi başlangıçta bugünkü anlamıyla kullanılmıyordu. Bunun yerine “ümmet” kelimesi kullanılıyordu. Şemseddin Sami’ye göre millet kelimesi yanlış olarak ümmet yerine, ümmet kelimesi de millet yerine kullanılıyordu1. Millet ve ümmet kelimelerine bugünkü anlamlarını yükleyen büyük… Okumaya devam et Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği

Türkiye mozaik değildir. Türkiyenin kurucu fikri Türk milliyetçiliğidir

Efendim Sizlere İlişikte, Türkiye mozaik değildir. Türkiyenin kurucu fikri ” Türk milliyetçiğidir ” konulu yazıyı bilgilerinize sunuyorum. Lütfen sonuna kadar okuyun ve çevrenize iletin. İlişik yazıdada okuyacağınız gibi TÜRKİYE MOZAİK DEĞİLDİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCU FİKRİ, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR. Milletlerarası ölçülere göre ,bir ülkenin etnik mozaik olarak tanımlanabilmesi için, genel nüfusun %35 nin farklı etnik gruplardan meydana gelmesi gerekir Halbuki… Okumaya devam et Türkiye mozaik değildir. Türkiyenin kurucu fikri Türk milliyetçiliğidir

AKP’nin TÜRK DÜŞMANLIĞI

Türk milliyetçiliği düşmalığı. Başbakan ‘milliyetçiliği ayaklar altına aldık’ diyor. Hakan Şükür’de destek olmak için bende Türk değilim dedi. Ama kişilere ve sözlere takılmayalım. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözü durumu özetliyor. Olanları yada olacakları satır aralarında armaya gerek yok. Yapılanlar belli. Güç AKP de. Muhalefet yok desek yalan olmaz. Ordu sindirildi. Cumhuriyetin okları kırıldı. Bu… Okumaya devam et AKP’nin TÜRK DÜŞMANLIĞI

İsviçre’de milliyetçilik tırmanıyor

Bundan bir yıl önce yeni minare yapımının yasaklandığı İsviçre’de, bu kez ‘suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi’ konusu referanduma götürüldü. Aşırı sağcı İsviçre Toplum Partisi’nin önerisi sandıkta onay aldı. Pazar günü yapılan referandumda İsviçre halkının yaklaşık yüzde 53’ü, aşırı sağcı İsviçre Toplum Partisi’nin önerisine ”evet” oyu verdi. Bu öneriye göre tecavüz, şiddet, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti… Okumaya devam et İsviçre’de milliyetçilik tırmanıyor