Milliyetçilik


 • BEN BUYUM ARKADAŞ
  BEN BUYUM ARKADAŞ

                  Türkçülük, Türklük, milliyetçilik, Turancılık, Kızılelma adına bütün değerlerimiz dağılmış, ayaklar altına alınmışken, siyasi adres olarak parçalara bölünmüş, millî hassasiyetler törpülenmiş, yozlaşmışken, dün göklere çıkardıklarına bugün, […]

 • MİLLİYETÇİLİK SUÇ DEĞİLDİR
  MİLLİYETÇİLİK SUÇ DEĞİLDİR

  Anayasa’nın dibaçesi, “Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman […]

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK
  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]

 • HEY MİLLİYETÇİ!
  HEY MİLLİYETÇİ!

              Dünya genelinde bir ‘milliyetçilik’ akımının yükselmekte olduğu dillendiriliyor.             Bütün dillerde milliyetçilik ‘nationalisme’ terimi ile dillendiriliyor ki, sözcük olarak ‘doğmak’, ‘ırk’, ‘soy’ anlamına geliyor […]

 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (5)
  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (5)

              Milliyetçilik ve Ulusalcılık arasındaki ayırımı temellendirebilmek için, Aydınlamnma döneminden öncesine gitmek de gerekebilir.             Bu da, Rönesans dönemine ve Devlet’in niteliğindeki dönüşüme bakmak demektir.             Gerçekten de onbeşinci yüzyılın sonlarına doğru […]

 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (4)
  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (4)

  Bir önceki yazıda, “emperyalizm aşamasında salt ‘duygusal’ temele dayandırılacak olan bir ‘Milliyetçilik’ anlayışının, kitleleri yönlendirmeye yarayan bir ‘araç’ olmaktan ileri gitmediği ve gidemeyeceğinin altını çizmek […]

 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)
  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]

 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)
  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

              Fransız Devrimi sırasında ve hatta Rönesans döneminde, Avrupa’da bir Eski Yunan kültünden sözedilmekte idi.             Örneğin Rönesans’ın sözcük anlamı ‘yeniden doğuş’ olup, bu yeniden doğuş Eski Yunan’ın yeniden […]

 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSÇULUK
  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSÇULUK

              Türkiye’nin şu seçim sürecinde Milliyetçilik ve Ulusçuluk gibi ‘kuramsal’ konuyu tartışmak yerinde midir diye sorulabilir.             Evet yerindedir ve belki de tam da bu süreçte bu tür tartışmaların […]

 • Atatürk milliyetçiliği
  Atatürk milliyetçiliği

  Atatürk milliyetçiliği, Atatürk’ün millet tanımından yola çıkarak Kemalizm’in milliyetçilik ilkesini oluşturur. Atatürk’e göre millet, geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada […]

 • “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu
  “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu

  “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu Sadece milliyetçiliği tanımlamak değil Türk milliyetçiliğinin sınırlarını çizmek ve tanımını yapmak da çok zordur. Soldan sağa, liberalden sosyalist milliyetçiliğe, […]

 • Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği
  Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği

  “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu Sadece milliyetçiliği tanımlamak değil Türk milliyetçiliğinin sınırlarını çizmek ve tanımını yapmak da çok zordur. Soldan sağa, liberalden sosyalist milliyetçiliğe, […]

 • MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK
  MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

  Türklük duygusu Ne mutlu Türk’üm diyene!1933 (Atatürk’ün S.D.H, s. 276) Benim hayatta yegâne övüncüm, servetim Türklük’ten başka bir şey değildir.(Mahmut Esat Bozkurt, Yakınlarından Hatıralar, 1955, […]

 • Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Milli Kültür Tanımı
  Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Milli Kültür Tanımı

  Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Milli Kültür Tanımı – tıbbiyeli hikmet / turkishforum – Abdullah Türer Yener Atatürk, Cumhuriyet’i ilan ederken en önemli hedeflerinden biri çağdaş […]

 • TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA
  TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA

  TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA – FRANCOIS GEORGEON ) turkishforum – Abdullah Türer Yener Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının Osmanlının çöküş sorunlarına getirdikleri çözümü reddeden Akçura, […]

 • Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor
  Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor

  Prof. Dr. İskender Öksüz: Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor /TURKISHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER Milleti millet yapanın ortak kültür olduğunu, bunun en başında dilin varlığını; dili, şiirin […]

 • Atatürk ve Milliyetçilik
  Atatürk ve Milliyetçilik

  Atatürk Yazıları Atatürk ve Milliyetçilik DR.TANER TATAR Milliyetçilik yirminci yüzyılın en büyük siyasî gerçeğidir. Türkiye de bu gerçeğin odak noktalarındandır. Öyle ki Türkiye’nin Osmanlı’nın son, […]

 • İDEOLOJİK MİLLİYETÇİLİK VE ATATÜRK
  İDEOLOJİK MİLLİYETÇİLİK VE ATATÜRK

  İDEOLOJİK MİLLİYETÇİLİK VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK -7- Atatürk’ün bir devlet ve siyaset adamı olarak, geleneksel Türk devlet geleneği çizgisinde üzerinde durduğu en önemli konulardan biri […]