Kategoriler
Kültür/Sanat

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’DAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, (1878-1942) büyük bir tefsir âlimidir. Atatürk, 1926’da kendisine Kur’an’ı Türkçe tefsir etmesi görevini verdi. Bu görevi verirken Kur’an’ı bozacaksın, tahrif edeceksin, eğip bükeceksin, bazı ayetleri çıkarıp ekleyeceksin falan demedi, bunu aklının ucundan bile geçirmedi. Velev ki böyle bir dayatmada bulunsaydı bile Elmalılı Hamdi Yazır, […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Cumhuriyetin kurucu fikri Türk Milliyetçiliği

Milliyetçilik: “Bütün muasır milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususi seciyesini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar, millî olmayan cereyanların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.´´ (1930 Halk Partisi Programı) Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği, bir dünya görüşü ve fikir sistemidir. Her fikir sisteminin esas aldığı bir “cemiyet […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI Atatürk’ün benimsediği millet anlayışı subjektiftir. Bu anlayışagöre millet bir takım subjektif bağlar ile birbirine bağlanmış insanlarınoluşturduğu bir topluluktur. Bu bağlar manevi niteliktedir. Bu bağlararasında mazi, hatıra, amaç, ideal, istikbal ülkü birliği gibi unsurlar yeralmaktadır. Geçmişte yaşanılan ortak acılar veya birlikte kazanılanbaşarılar, ortak amaca varmak için girişilen mücadeleler, ortak tehlikelerekarşı birlikte […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Milliyetçilik konusundaki sınıflandırmalardan en etkinolanlarından biri Milliyetçiliğin Fransız ve Alman tarzı olarak ikiyeayrılmasıdır. Alman tarzı milliyetçiliğin en önemli özelliği etnik vekültürel temele dayanmasıdır. Fransız tarzı olarak kabul edilen dahaerken milliyetçilik ise devlet temelli bir milliyetçiliktir. Bu anlayışa göredevletin yurttaşı olmak ve kader birliğini benimsemek o milletten olmakiçin yeterlidir. Etnik köken ve din gibi unsurlar ikinci […]

Kategoriler
Prof. Dr. Anıl Çeçen

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANAYASA KURALIDIR

                          Prof. Dr.  A N I L    Ç E Ç E N  Türkiye  Cumhuriyeti yirmi birinci yüzyılın ortalarına doğru yolunda giderken  , bir yönü ile uluslararası ilişkiler alanında  diğer yönü ile de bunların Türkiye’ye yansımaları doğrultusunda  ,yepyeni durumlar ile karşılaşmakta ve emperyal  […]

Kategoriler
Haberler Politika Türkiye

Cahil adam

Henüz ilkokul sıralarında otururken beynimize böyle kodlamıştık. O küçücük yaşımızda nereden bilebilirdik o CaHİL aDaM’ın cehaletimizi yenmek için olduğunu… Türk’ün Atası, Başbuğumuzun armağanı “Milli İlkelerimiz” olduğunu? Ah o CaHİL aDaM yok mu?.. “C”siyle cehaletimizi attık, Cumhuriyetçilik bilinciyle. “H”siyle hak ettiğimiz milli bilincimizi tanıdık, gerçek halk kavramı nedir, işte o zaman anladık. “İ”siyle İstiklalimizi kanıtladık, inkılaplarımızla […]

Kategoriler
Haberler Politika Türkiye

Eğitimde Türk Milliyetçiliği

Bir dönemler kutlu atalarımızın da nutukta bulunduğu gibi; “Ağaç yaşken eğilir”. Bu yüzden (araştırmacıların çoğu 7 yaşında okul eğitimine başlamanın geç olduğunu tespit etse de) Türkiye’de okul eğitimi 7 yaşında başlar. Yalnız bu eğitim öyle mühimdir ki; Doğru aktarıldığında çocuğun geçmişini aydınlatan bir ışık, yanlış yansıtıldığında ise geleceğini karartan bir zehir olabilir. Bunun dozunu ayarlamak, […]

Kategoriler
Türkiye

Musul, Kerkük ve 18 Ada

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Siyasilerin sorumluluklarının, iktidar veya muhalefet pozisyonlarına göre, hatta belediye başkanı, milletvekili veya bakanlık görevlerine göre değişmesi kaçınılmazdır. Muhalefette iken bir görüşü savunanın iktidar mensubu olduğunda tersi kararlar alması genellikle makul karşılanır. Bununla beraber ideal olan, hangi görevde olursa olsun temel konularda doğru bildiklerini savunma ve uygulamadır. Muhalefette iken doğru sandığının iktidara geldiğinde […]

Kategoriler
Türkiye

Cumhuriyet’in Kurucu Fikri – TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ

Cumhuriyet’in Kurucu Fikri TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ Milliyetçilik: “Bütün muasır milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususi seciyesini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar, millî olmayan cereyanların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.” (1930 Halk Partisi Programı) Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği, bir dünya görüşü ve fikir sistemidir. Her fikir […]

Kategoriler
Türkiye

Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği

PROF. DR. MUSTAFA KESKİN Millet, Arapça bir kelime olup, çoğulu mileldir. Tarihî kaynaklarımızda geçen “budun” ile batı dillerindeki “nation”un karşılığıdır. Ancak millet kelimesi başlangıçta bugünkü anlamıyla kullanılmıyordu. Bunun yerine “ümmet” kelimesi kullanılıyordu. Şemseddin Sami’ye göre millet kelimesi yanlış olarak ümmet yerine, ümmet kelimesi de millet yerine kullanılıyordu1. Millet ve ümmet kelimelerine bugünkü anlamlarını yükleyen büyük […]

Kategoriler
Kültür/Sanat

Türkiye mozaik değildir. Türkiyenin kurucu fikri Türk milliyetçiliğidir

Efendim Sizlere İlişikte, Türkiye mozaik değildir. Türkiyenin kurucu fikri ” Türk milliyetçiğidir ” konulu yazıyı bilgilerinize sunuyorum. Lütfen sonuna kadar okuyun ve çevrenize iletin. İlişik yazıdada okuyacağınız gibi TÜRKİYE MOZAİK DEĞİLDİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCU FİKRİ, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR. Milletlerarası ölçülere göre ,bir ülkenin etnik mozaik olarak tanımlanabilmesi için, genel nüfusun %35 nin farklı etnik gruplardan meydana gelmesi gerekir Halbuki […]

Kategoriler
Türkiye

AKP’nin TÜRK DÜŞMANLIĞI

Türk milliyetçiliği düşmalığı. Başbakan ‘milliyetçiliği ayaklar altına aldık’ diyor. Hakan Şükür’de destek olmak için bende Türk değilim dedi. Ama kişilere ve sözlere takılmayalım. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz sözü durumu özetliyor. Olanları yada olacakları satır aralarında armaya gerek yok. Yapılanlar belli. Güç AKP de. Muhalefet yok desek yalan olmaz. Ordu sindirildi. Cumhuriyetin okları kırıldı. Bu […]

Kategoriler
İsviçre

İsviçre’de milliyetçilik tırmanıyor

Bundan bir yıl önce yeni minare yapımının yasaklandığı İsviçre’de, bu kez ‘suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi’ konusu referanduma götürüldü. Aşırı sağcı İsviçre Toplum Partisi’nin önerisi sandıkta onay aldı. Pazar günü yapılan referandumda İsviçre halkının yaklaşık yüzde 53’ü, aşırı sağcı İsviçre Toplum Partisi’nin önerisine ”evet” oyu verdi. Bu öneriye göre tecavüz, şiddet, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti […]