Etiket: Milliyetçilik

 • Atatürk milliyetçiliği

  Atatürk milliyetçiliği

  Atatürk milliyetçiliği, Atatürk’ün millet tanımından yola çıkarak Kemalizm’in milliyetçilik ilkesini oluşturur. Atatürk’e göre millet, geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insanlar topluluğudur. Atatürk’ün tanımladığı milliyetçilik; din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, […]

 • “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu

  “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu

  “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu Sadece milliyetçiliği tanımlamak değil Türk milliyetçiliğinin sınırlarını çizmek ve tanımını yapmak da çok zordur. Soldan sağa, liberalden sosyalist milliyetçiliğe, Turancılıktan Türkçülüğe, Resmi milliyetçilikten Türk-İslam Sentezine kadar her rengini bulabilirsiniz ülkede. Milliyetçilik Cumhuriyetin kuruluşuna damga vuran bir ideoloji ve motivasyon kaynağıdır ancak 1924 Anayasasına girmesi […]

 • Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği

  Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği

  “Atatürk İlkeleri Çerçevesinde Türk Milliyetçiliği”nin Doğuşu Sadece milliyetçiliği tanımlamak değil Türk milliyetçiliğinin sınırlarını çizmek ve tanımını yapmak da çok zordur. Soldan sağa, liberalden sosyalist milliyetçiliğe, Turancılıktan Türkçülüğe, Resmi milliyetçilikten Türk-İslam Sentezine kadar her rengini bulabilirsiniz ülkede. Milliyetçilik Cumhuriyetin kuruluşuna damga vuran bir ideoloji ve motivasyon kaynağıdır ancak 1924 Anayasasına girmesi […]

 • MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

  MİLLİYETÇİLİK, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK

  Türklük duygusu Ne mutlu Türk’üm diyene!1933 (Atatürk’ün S.D.H, s. 276) Benim hayatta yegâne övüncüm, servetim Türklük’ten başka bir şey değildir.(Mahmut Esat Bozkurt, Yakınlarından Hatıralar, 1955, s. 95) Bana, insanlar üstünde bir doğuş yöneltmeğe kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir. (Atatürk’ten B.H., s. 15) Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de […]

 • Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Milli Kültür Tanımı

  Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Milli Kültür Tanımı

  Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Milli Kültür Tanımı – tıbbiyeli hikmet / turkishforum – Abdullah Türer Yener Atatürk, Cumhuriyet’i ilan ederken en önemli hedeflerinden biri çağdaş batı uygarlığı seviyesine ulaşmaktı. Batı emperyalizmine sonuna kadar karşıydı fakat Batının medeniyetine, bilimine hayrandı. Bunun için de öncelikle ümmetçilikten kurtulmuş milli benliğine sahip bir Türk […]

 • TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA

  TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA

  TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA – FRANCOIS GEORGEON ) turkishforum – Abdullah Türer Yener Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının Osmanlının çöküş sorunlarına getirdikleri çözümü reddeden Akçura, yeni bir yol, Türk milliyetçiliği yolunu öneriyordu. Bu daha sonra bir Türk devletinin ortaya çıkışıyla tarih tarafından da doğrulanacak olan bir gelişmenin habercisiydi. O, Rusya’nın […]

 • Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor

  Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor

  Prof. Dr. İskender Öksüz: Türkiye’de Milli Şuur Yükseliyor /TURKİSHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER Milleti millet yapanın ortak kültür olduğunu, bunun en başında dilin varlığını; dili, şiirin musikinin, mimarinin takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. İskender Öksüz, Türk milletinin tarihi tecrübelerini ve bilime dayanma geleneğini de Türk milliyetçiliğinin güçlü yönleri arasında gösterdi.Prof. […]

 • Atatürk ve Milliyetçilik

  Atatürk ve Milliyetçilik

  Atatürk Yazıları Atatürk ve Milliyetçilik DR.TANER TATAR Milliyetçilik yirminci yüzyılın en büyük siyasî gerçeğidir. Türkiye de bu gerçeğin odak noktalarındandır. Öyle ki Türkiye’nin Osmanlı’nın son, cumhuriyetin ise ilk yıllarındaki durumu, milliyetçiliğin, devletin bir siyasî görüşü olmasını âdeta zorunlu kılmıştır. Osmanlı’nın evvelâ “Osmanlıcılık”, sonra da “İslâmcılık” politikasıyla tebaasını bir arada tutma […]

 • TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ

  TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ

  ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’DAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ DERSİ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, (1878-1942) büyük bir tefsir âlimidir. Atatürk, 1926’da kendisine Kur’an’ı Türkçe tefsir etmesi görevini verdi. Bu görevi verirken Kur’an’ı bozacaksın, tahrif edeceksin, eğip bükeceksin, bazı ayetleri çıkarıp ekleyeceksin falan demedi, bunu aklının ucundan bile geçirmedi. Velev ki böyle bir dayatmada […]

 • Cumhuriyetin kurucu fikri Türk Milliyetçiliği

  Cumhuriyetin kurucu fikri Türk Milliyetçiliği

  Milliyetçilik: “Bütün muasır milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususi seciyesini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar, millî olmayan cereyanların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.´´ (1930 Halk Partisi Programı) Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği, bir dünya görüşü ve fikir sistemidir. Her fikir […]

 • ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

  ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

  ATATÜRK’ün MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI Atatürk’ün benimsediği millet anlayışı subjektiftir. Bu anlayışagöre millet bir takım subjektif bağlar ile birbirine bağlanmış insanlarınoluşturduğu bir topluluktur. Bu bağlar manevi niteliktedir. Bu bağlararasında mazi, hatıra, amaç, ideal, istikbal ülkü birliği gibi unsurlar yeralmaktadır. Geçmişte yaşanılan ortak acılar veya birlikte kazanılanbaşarılar, ortak amaca varmak için […]

 • ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

  ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

  Milliyetçilik konusundaki sınıflandırmalardan en etkinolanlarından biri Milliyetçiliğin Fransız ve Alman tarzı olarak ikiyeayrılmasıdır. Alman tarzı milliyetçiliğin en önemli özelliği etnik vekültürel temele dayanmasıdır. Fransız tarzı olarak kabul edilen dahaerken milliyetçilik ise devlet temelli bir milliyetçiliktir. Bu anlayışa göredevletin yurttaşı olmak ve kader birliğini benimsemek o milletten olmakiçin yeterlidir. Etnik köken […]

 • ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANAYASA KURALIDIR

  ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ANAYASA KURALIDIR

                            Prof. Dr.  A N I L    Ç E Ç E N  Türkiye  Cumhuriyeti yirmi birinci yüzyılın ortalarına doğru yolunda giderken  , bir yönü ile uluslararası ilişkiler alanında  diğer yönü ile de bunların Türkiye’ye yansımaları doğrultusunda  ,yepyeni […]

 • Cahil adam

  Cahil adam

  Henüz ilkokul sıralarında otururken beynimize böyle kodlamıştık. O küçücük yaşımızda nereden bilebilirdik o CaHİL aDaM’ın cehaletimizi yenmek için olduğunu… Türk’ün Atası, Başbuğumuzun armağanı “Milli İlkelerimiz” olduğunu? Ah o CaHİL aDaM yok mu?.. “C”siyle cehaletimizi attık, Cumhuriyetçilik bilinciyle. “H”siyle hak ettiğimiz milli bilincimizi tanıdık, gerçek halk kavramı nedir, işte o zaman […]

 • Eğitimde Türk Milliyetçiliği

  Eğitimde Türk Milliyetçiliği

  Bir dönemler kutlu atalarımızın da nutukta bulunduğu gibi; “Ağaç yaşken eğilir”. Bu yüzden (araştırmacıların çoğu 7 yaşında okul eğitimine başlamanın geç olduğunu tespit etse de) Türkiye’de okul eğitimi 7 yaşında başlar. Yalnız bu eğitim öyle mühimdir ki; Doğru aktarıldığında çocuğun geçmişini aydınlatan bir ışık, yanlış yansıtıldığında ise geleceğini karartan bir […]

 • Musul, Kerkük ve 18 Ada

  Musul, Kerkük ve 18 Ada

  Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya Siyasilerin sorumluluklarının, iktidar veya muhalefet pozisyonlarına göre, hatta belediye başkanı, milletvekili veya bakanlık görevlerine göre değişmesi kaçınılmazdır. Muhalefette iken bir görüşü savunanın iktidar mensubu olduğunda tersi kararlar alması genellikle makul karşılanır. Bununla beraber ideal olan, hangi görevde olursa olsun temel konularda doğru bildiklerini savunma ve uygulamadır. Muhalefette […]

 • Cumhuriyet’in Kurucu Fikri – TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ

  Cumhuriyet’in Kurucu Fikri – TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ

  Cumhuriyet’in Kurucu Fikri TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİ Milliyetçilik: “Bütün muasır milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususi seciyesini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar, millî olmayan cereyanların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.” (1930 Halk Partisi Programı) Genel olarak milliyetçilik ve özel olarak Türk milliyetçiliği, bir dünya görüşü […]

 • Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği

  Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği

  PROF. DR. MUSTAFA KESKİN Millet, Arapça bir kelime olup, çoğulu mileldir. Tarihî kaynaklarımızda geçen “budun” ile batı dillerindeki “nation”un karşılığıdır. Ancak millet kelimesi başlangıçta bugünkü anlamıyla kullanılmıyordu. Bunun yerine “ümmet” kelimesi kullanılıyordu. Şemseddin Sami’ye göre millet kelimesi yanlış olarak ümmet yerine, ümmet kelimesi de millet yerine kullanılıyordu1. Millet ve ümmet […]