23 NİSAN BAYRAMLARI KUTLANACAK

Ne güzeldi o eski 23 Nisan Bayramları… Nisan girer girmez başlardık çalışmalara… Müsamereler hazırlar,grapon kağıdından elbiseler diker,sınıflarımızı Atatürk resimleri ve Türk Bayraklarıyla süsler,şiirler ezberler,yarışmalar tertip ederdik. Çok büyük bir heyecandı bizim için.   Egemenlik;yönetme yetkisidir.   Ulusal egemenlik ise;yönetme yetkisinin halkta olmasıdır.  Padişahlar ülkeyi istedikleri gibi yönettikleri için,ülke sorunları sahipsiz kaldı.Bu sırada Birinci Dünya Savaşı […]

Komşularla Restorasyona Dönemi mi?

Komşularla Restorasyona Dönemi mi? Ortadoğu’nun tozu dumana katan gelişmeleri içerisinde bazı şeyler gözden kaçmaktadır. Filistin’e BM nezdinde gözlemci devlet statüsü verilmesinin genellikle yazılanların dışında iki önemli sonucu daha vardır: Coğrafi olarak iki parçalı olduğu gibi siyaseten de bölünmüş olan bu ülkenin iki yakası böyle temel bir konuda bir araya gelebilmiştir. Temennimiz bu süreç devam eder. […]

İnsan Hakları – Egemenlik Çelişkisi mi?

İnsan Hakları – Egemenlik Çelişkisi mi? Halk ayaklanmaları sürecinde uluslararası kamuoyunu insan hakları ve egemenlik tartışmaları da işgal etti. Sorun, Batı açısından önemli ölçüde tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. İnsan hakları ihlaliyle ilgili diplomatik kanallarla yapılan şikâyet veya öneriler, o ülkenin iç işlerine müdahale sayılmamaktadır. Bu alanda Milletlerarası Hukuk ile siyaset genellikle çatışmaktadır. Batılı ülkeler arasında […]