‘ilahi aşk?’ da ne demek?!

KUR’AN, ALLAH-TANRI‘Çok Seven’dir derken;‘ilahi aşk?’ da ne demek?! - gece ay

KUR’AN, ALLAH-TANRI
‘Çok Seven’dir derken;
‘ilahi aşk?’ da ne demek?!

İnsanoğlu TANRI’ya;
SAYGI’sızlığını,
hadsizliğini, had bilmez,
sınır bilmezliğini;
‘oğul’ izafesinde olduğu gibi
‘ilahi aşk’ sapkınlığında da gösteriyor. Sadece insana ait duyguları, vasıfları TANRI’ya izafe ederek, TANRI’yı insanlaştırıyor!

(Nisa,171)”Ey Kitap sahipleri (Hıristiyanlar)! Dininiz konusunda sınırı aşmayın! Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin! Meryemoğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın resulü ve Meryem’e gönderdiği kelimesi ve Allah’ın yarattığı bir ruhtur-candır. ‘Üçtür’ demeyin ve kendi yararınıza buna son verin. Allah, tek ve biricik ilahtır. Allah, çocuk edinmek-çocuk sahibi olmaktan arınmıştır-yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi zaten-yalnız Allah’ındır.”

*’Üçtür’=Hıristiyan inancı teslis;
baba-tanrı, oğul-İsa, kutsal ruh.

(Meryem,90,91)”Esirgeyen ve bağışlayan Allah’a-Rahman’a çocuk yakıştırdılar diye, neredeyse gökler parçalanacak, yer çatlayıp-yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecek.”

(Bakara,163)”İlahınız bir tek İlah’tır.”

(Tevbe,31)”İlah yok o tek Allah’tan başka.”

Aşk, KUR’AN kavramı değil;
iki insan arası ilişki-insani bir şey,
nasıl İLAHİ olabilir ki?
İkilik, üçlük… varsa ilahilik olur mu?

İlahi aşk, bir tasavvuf-sufilik terimi!
İnsan ilahlaştıran tasavvuf;
aklın sürekli işletilmesini isteyen KUR’AN’ın aksine;
akla, bilime, fizik kanunlarına aykırı söylemlerle dolu!
Ruhu, ontolojik varlık olan insandan ayırıyor ve ruh için;
metafiziğe! (varlığın ardındaki görünmeyen?),
spiritüele! (tinsel varlığa bedenden ayrı-bağımsız?)
çok tehlikeli, ticari alanlar açıyor!

Ruhsal-tinsel? alanlarda gezintiler, tehlikeli sularda yüzmek gibi;
sonu, iki İNSAN arasındaki ilişkiye
İLAHİlik yakıştıracak ve kula tapınmak olan ŞİRK bataklığına düşürecek kadar çok tehlikeli!

(Nisa,48)”Allah, kendisine ortak koşulmasını (başkalarının ilahlaştırılmasını) asla bağışlamaz.”

(İsra,85)”Sana ruhtan sorarlar. De ki, ‘Ruh, Rabbimin tasarrufundadır. Size ruh hakkında çok az bilgi-ilimden sadece az birşey verilmiştir-verilen bilgi ancak algılayabileceğiniz kadardır.’ ”

Edip Yüksel-Mustafa Sağ
kısaltılmış alıntılar:
Kur’an’da ruh kelimesi Tanrısal bilgi, vahiy, can, bilinç anlamlarındadır. Allah bilgilerini, bir bilgisayar sistem programı gibi insan soyunun genetik yapısına yükledi. Ruh-Tanrısal bilgi-Vahiy;
şirk, rivayet, hurafelerle kirlenmiş bilinçleri temizler, canlandırır.”

Okumaya devam et  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

KUR’AN, Arapça okutanlar yüzünden ulaşılmaz, dokunulmaz,
erişilmez, anlaşılmaz halde!
Ölülere üfürük, çocuklara tecavüz aracı kitap halinde yerlerde,
dinci sapkın, satıcıların, kara kapkara yobazların tekelinde!
KUR’AN’ı, yerden kaldırıp
TEK sahibi ALLAH-TANRI’ya
teslim eden de yok!?
Bu yüzden KUR’AN’ın
en büyük zulüm dediği
şirk ile ifrat ve tefrit de;
ülkeyi yakan-yıkan başının
en büyük belası halinde!

İfrat fazlalık yönünde sapma, haddini, sınırı aşan sapkınlık, aşırılık!
Tefrit eksiklik yönünde sapma, acizlik, daha iyisini yapabilme güç ve olanağı varken ihmal etme!
İnsan onur ve özgürlüğünü yok eden Şirk de maddeye, kula kul-kölelik!

Hak ise, ortada; ifrat ve tefritten yani ‘radikallik’-aşırılıklardan uzak,
KUR’AN’da ki ‘sıratı müstakim’!

(Fatiha,6)”Dosdoğru giden yol-sıratı müstakim-itidal yolu.”

Artık, tasavvufu, ilahi aşkı, ifrat, tefrit, şirk tüm sapmaları bırakıp;
KUR’AN kavramı sevgi ve kaynağı
‘Çok Seven’ ALLAH-TANRI olan ayetlere bakalım.

(Mülk,29)”O (Allah), Rahman’dır-Çok Seven’dir!”

*Rahman’ı, Türkçeye çevirisini
kök anlamını vererek,
‘Çok Seven’ olarak yapan
Prof.Salih Akdemir kısaltma alıntı:
“Kur’an’ın anlaşılmasında, Arap dilinde yer alan köklerdeki asıl kök anlamların, zaman içinde değişen, yeni anlamların belirlenmesi için,
art süremli ve eş süremli semantik araştırma yapılmalıdır.
Kur’an da dahil bütün vahiy süreci, Sami dilleri vasıtasıyla olduğundan, karşılaştırmalı Sami Dilleri (Akkadça, İbranice, Aramice ve Habeşçe gibi) araştırmaları, Arap dilindeki köklerdeki meydana gelen anlam değişimlerini verir. Geleneksel yaklaşımın egemen olması ve Çeviribilimin Dilbilimden özgün bir bilim dalı engeline rağmen Eleştirel-Felsefi Hermönetik’e dayalı İşlevselci çeviri kuramı, Kur’an çevirisi konusunda güvenilir yoldur.”

(Bakara,163)”Çok Seven, Çok Müşfik olan O Tanrı’dan başka Tanrı-İlah yoktur.”

(Bakara,165)”İnsanlardan bazıları, Allah’tan başkasını, Allah ile denk tutarlar da, Allah’ı sever gibi onları severler.”

(Bakara,170)”Kul sevgisini Allah sevgisine denk tutanlara-ortak koşanlara, Allah’ın indirdiğine-Kur’an’a uyun’ denildiğinde, ‘Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz’ derler.”

Okumaya devam et  KUR’ANI KENDİ DİLİNİZDE OKUSAYDINIZ

(A’raf,31)”Allah savurganlık-israf edenleri sevmez.”

(A’raf,55)”Allah, aşırı derecede gösterişli dua edenleri-haddi aşanları-azmışları sevmez.”

(Kasas,76)”Allah böbürlenip şımaranları sevmez.”

(Kasas,77)”Allah, fesat peşinde koşanları-bozguncuları sevmez!”

(En’am,141)”Allah israf edenleri-savurganları sevmez.”

(Lokman,18)”Allah, büyüklük taslayıp böbürlenenleri-kurula kurula kendini övenleri sevmez.”

(Şura,40)”Allah zalimleri sevmez.”

(Nahl,23)”Allah, büyüklük taslayanları sevmez.”

(Rum,45)”Allah, nankörlükleri sevmez.”

(Bakara,190)”Allah sınır tanımaz azgınları-aşırı gidenleri sevmez.”

(Bakara,195)”Allah, güzellik sergileyenleri-iyilik yapanları-dürüst davrananları sever.”

(Bakara,205)”Allah, fesadı-bozgunculuğu sevmez.”

(Bakara,222)”Allah, pişmanlıkla kendisine yönelenleri-tövbe edenleri ve arınanları-özlerini temiz tutanları-iyice temizlenenleri sever.”

(Bakara,276)”Allah, nankörlüğe batmış hiçbir günahkârı sevmez.”

(Enfal,58)”Allah hainleri-hainlik edenleri sevmez.”

(Ali İmran,32)”Allah, hakikati inkâr edenleri-küfre sapanları sevmez.”

(Ali İmran,57)”Allah zalimleri-haddi aşanları-gerçekleri saklayanları sevmez.”

(Ali İmran,76)”Allah, erdemlileri-sakınanları sever.”

(Ali İmran,134)”Allah güzel düşünüp güzel davrananları-iyilik yapanları sever.”

(Ali İmran,140)”Allah, ikiyüzlü nankörleri-zulme sapanları sevmez.”

(Ali İmran,146)”Allah sıkıntılara-güçlüklere göğüs gerenleri, zorluklar karşısında direnenleri-sabredenleri sever.”

(Ali İmran,148)”Allah güzel düşünüp güzel davrananları-işlerini güzel-iyilik yapanları sever.”

(Ali İmran,159)”Allah, tevekkül edenleri-güvenenleri sever.”

(Mümtehine,8)”Allah, âdil-adaletli davrananları-adaleti ayakta tutanları sever.”

(Nisa,36)”Allah, büyüklük taslayıp-kasılıp böbürlenen şımarıkları-kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez.”

(Nisa,107)”Allah, hainlikte direnen-hainliği huy edilmiş-sürekli hainlik eden günahkârları sevmez.”

(Nisa,148)”Allah, çirkin sözün açıklanmasını-çok haksızlığa-zulme uğrayanlar dışında kötü söz söylenmesini sevmez.”

(Hadid,23)”Allah, kendini beğenip şımaran-övünenleri sevmez.”

(Hac,38)”Allah (emanete) ihanet eden hainleri ve (nimetlerine karşı) nankörce davrananları sevmez.”

(Hucurat,9)”Allah, adalette titiz-âdil-adaletli davrananları sever.”

(Saff,4)”Allah, (taşları birbirine kenetlenmiş) kurşundan bir bina gibi, Kendi yolunda düzenli-disiplinli saflar halinde savaşanları sever.”

(Maide,13)”Allah güzellik sergileyenleri-iyi-güzel davrananları sever.”

(Maide,42)”Allah, adaleti ayakta tutanları-âdil-adaletli davrananları sever.”

(Maide,64)”Allah, bozguncuları sevmez.”

(Maide,87)”Ey inananlar! Allah’ın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın ve Hakkın sınırlarını da aşmayın! Allah, aşırı gidenleri-azıp sınırı aşanları sevmez.”

(Maide,93)” Allah, güzel-iyi davrananları sever.”

(Tevbe,4)”Allah, sorumluluk bilinciyle yaşayanları-erdemli davrananları-sakınanları sever.”

Okumaya devam et  KUR’AN’da; ZEKÂT-Arınma Ayetleri! Ve, İnfak!

(Tevbe,7)”Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanları-sakınanları-erdemli davrananları sever.”

(Tevbe,108)”Allah, temizlenenleri-inançlarını pislikten-şirkten arındıranları sever.”

Çok Seven, Çok Müşfik TANRI’nın
diriliş günü olacaklar hakkında önceden bilgilendirmesi
KUR’AN ayetleri ile yazıyı bitirelim!

(Yunus,54,55,56)”Ayetlerimizi yalanlayarak-(hakka karşı direnerek) kendi kendine zulmeden-kötülük eden herkes, azabı gördüklerinde derin bir pişmanlık duyacaklardır. İşte o zaman onlar yeryüzünün tüm servetine sahip olsalar azaptan kurtulmak için tümünü fidye olarak vermeye hazırdırlar. Onlara hiçbir haksızlık yapılmadan adaletle yargılanacaklardır.
Biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Ve unutmayın ki, Allah’ın sözü-vaadi haktır-tamamıyla gerçektir; fakat inkârcıların çoğu fark etmez-bunu bilmezler!
Yaratan ve öldüren Allah’tır. Ve tekrar Allah’a döndürüleceksiniz!”

KUR’AN Türkçe çevirileri
Cemal Külünkoğlu
Mustafa Sağ
Yaşar Nuri Öztürk


Comments

“‘ilahi aşk?’ da ne demek?!” için bir yanıt

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  Seçim zamanları vaadçilerine KUR’AN’ın kısaltılmış uyarıları!

  (Saff,2,3)”Neden yapmadığınız veya yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
  Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah’ın yanında sevilmeyen-nefret edilen davranışlardandır.”

  (İsra,34)”Verilen söz sorumluk gerektirir-verdiğiniz sözleri yerine getirin-sözleşmelere uyun!”

  (Sad,26)”İnsanlar arasında adaletle karar ver, duygularınla taraf tutma.”

  (Şuara,182,183)”Halkın malını çalmayın! Ülkede kötülük yaparak karışıklık çıkarmayın!”

  (Hud,85)”Bozgunculuk-hortumculuk yaparak ülkenizi ekonomik sıkıntıya sokmayın!”

  (İsra,37)”Böbürlenerek, büyüklük taslayarak dolaşma!”

  (Bakara,188)”Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla, bile bile yöneticilere rüşvet vermeyin!”

  (Bakara,189)”Yararlı olmak en iyiyi, doğruyu yapmaktır. Dürüst olun.”

  (Bakara,217)”Zulüm ve baskı, adam öldürmekten daha büyük suçtur.”

  (Âli İmran,159)”Toplumu ilgilendiren her konuda onlara da danış.”

  (Nisa,10)”Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar.”

  (Nisa,58)”Allah, sorumluluğun
  her işin uzmanına verilmesini diler. Sorumluluklarınızı yürütürken de adil davranmanızı öğütler.”

  (Nisa,135)”Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhinde bile olsa, adaleti gözetin. Zengin ya da yoksul, adaletten ayrılmayın. Kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak taraflı davranmayın.”

  (Hac,30)”Yalan sözden kaçının.”

  (Mâide,8)”Adaleti ayakta tutun. Bir topluluğa kininiz, sakın sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir