KUR’AN; hidayet-doğru yol kılavuzu!

(Bakara,2)”Doğruluğundan asla kuşku olmayan bu Kur’an, arınmak isteyenler için bir kılavuzdur-yol göstericidir.” - samanyolu galaksisi yildizlar

(Bakara,2)”Doğruluğundan asla kuşku olmayan bu Kur’an, arınmak isteyenler için bir kılavuzdur-yol göstericidir.”

(İsra,9)”Hiç şüphe yok ki bu Kur’an, en sağlam en doğru yola ulaştırır.”

(Câsiye,20)”Bu Kur’an, insanlık için bir basiret, gönülden inananlar için de kılavuz-bir rehber ve rahmettir.”

(Bakara,185)”Ramazan ayı, insanlara yol gösterici-doğru yol rehberi-iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın apaçık kanıtlarını içeren Kur’an’ın indirildiği aydır.”

(En’am,157)”İşte size Rabbinizden bir delil-hakikatin apaçık belgesi-hidayet-kılavuz ve bir rahmet olarak Kur’an geldi.”

(Tevbe,33)”Ortak koşucu din adamları çabalasalarda-müşriklerin hoşuna gitmese de gerçek tevhit dinini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak için elçisini hak din ve doğru yol rehberi olan Kur’an ile gönderen Allah’tır.”

(Fussilet,44)”Bu Kur’an, inanmak isteyenler-inanıp güvenenler için bir kılavuz-bir rehber ve bir şifadır.”

(Fetih,28)”Gerçek tevhit dinini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak-ortak koşucuların ve atalarının uydurdukları tüm uyduruk dinlere üstün kılması için, Allah, elçisini hidayetle-doğru yol rehberi ve gerçek-hak din ile gönderdi.”

(Saff,9)”Rivayetleri din yapan ortak koşucular hoşlanmasa da, Allah elçisini-Muhammed’i hidayet-doğru yol rehberliği ve gerçek-hak din ile gönderdi ki ortak koşucuların ağızlarıyla uydurdukları tüm uyduruk dinlerden, Allah’ın dininin-gerçek tevhit dinini bütün yönleriyle üstün olduğunu bildirsin diye.”

(Bakara,159)”İndirdiğimiz açık delilleri-apaçık kanıtlarla anlaşılır biçimde gösterdiğimiz dosdoğru yolu bu kitapta-Kur’an’da insanlara bütün açıklığıyla ortaya koyduktan sonra bunu gizleyenler var ya!”

(Cin,13)”Biz, dosdoğru yolu gösteren-hidayet kaynağı Kur’an’ı dinledik ve iman ettik-işitir işitmez ona inandık.”

(Neml,77)”Ve elbette Kur’an bir kılavuzdur-mutlak doğruyu gösteren bir rehber ve inananlar-inanıp güvenen müminler için de bir rahmettir.”

(Lokman,3)”Hikmet dolu bu Kitap, erdemliler-kulluk görevini en iyi şekilde yerine getirmek isteyenler için doğru yol kılavuzu-bir yol gösterici ve bir rahmettir.”

(Zümer,23)”Kitap-Kur’an, Allah’ın hidayeti-rehberi-yol göstermesidir.”

(Câsiye,11)”İşte bu kitap-Kur’an bir doğru yol kılavuzudur-rehberdir.”

Okumaya devam et  İslam ve Kuran, İnsanları İNSANLIĞA KARŞI Suça Teşviki Özendirmektedir!

(Nahl,89)”Biz sana bu kitabı-Kur’an’ı, her şeyi açıklayan bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.”

(Araf,52)”Bu Kitap, inanıp güvenen mümin bir toplum için, bilgi ile açıkladığımız dosdoğru bir yol gösterici-doğru yol rehberi ve bir iyiliktir-rahmettir.”

(Yusuf,111)”Bu Kur’an; kendinden önceki vahiyleri-Tevrat, İncil, Zebur ve diğerlerini onaylayıp doğrulayan, din adına gerekli her şeyi etraflıca-ayrıntılı açıklayan, inanıp güvenen mümin bir toplum için bir doğru yol kılavuzu-bir yol gösterici ve bir rahmettir.”

(Nahl,64)”Biz sana bu kitabı-Kur’an’ı, indirdik ki ortak koşucuların anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine bildiresin ve inanıp güvenen toplumlara da yol gösterici-rehber ve rahmet olsun.”

(Araf,203)”Bu Kur’an-ayetler, Rabbinizden aydınlatmalardır-bir bilinç kaynağı, inanmak isteyen bir toplum için bir yol gösterici-doğru yol kılavuzu ve iyiliktir-rahmettir.”

(En’am,104)”Rabbinizden size basiret-bilinç kaynağı olan vahiy-Kur’an gelmiştir.”

(İsra,97)”Kim Allah’ın rehberi Kur’an’a uymuşsa, o doğru yolu bulmuştur.”

(En’am,71)”Gerçek yol gösterici Allah’tır-Allah’ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk-tek doğru yol Allah’ın gösterdiği yoldur.”

KUR’AN Türkçe çeviri kaynaklar:
Mustafa Çavdar
Mustafa Sağ


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir