KUR’AN; ALLAH-TANRI öğütleri!

KUR’AN; ALLAH-TANRI öğütleri! - ormanda sonbaharda yol gosteren agaclar

KUR’AN; ALLAH-TANRI öğütleri!

(Müddessir,54,55)”Kesinlikle bu Kur’an, bir öğüttür.
Dileyen herkes ondan öğüt alır.”

(Tekvir,27,28)”Bu Kur’an, sizin içinizden doğru yolda yürümek-dürüst, erdemli davranmak isteyenlere olduğu gibi, tüm insanlar için de bir öğüttür-çağrıdır.”

(Sad,87,88)”Bilin ki bu Kur’an, sadece siz Araplara değil, tüm dünya insanlarına-bütün insanlık için bir öğüt-bir çağrıdır.”

(Kalem,52)”Bu Kur’an sadece Araplara değil, tüm insanlığa öğüt içeren bir çağrıdır.”

(Abese,11,12)”Ey Muhammed! Dikkat et! Bu Kur’an-vahiy, herkes için bir öğüttür. Dileyen herkes, bu Kur’an’dan öğüt alır.”

(Yunus,57)”Ey İnsanlar! Rabbinizden size bir öğüt, bilinçleri şirk pisliğinden temizleyen bir ilaç-gönülleri rahatlatan-kalplerdeki hastalıklara şifa, inananlara doğru yol kılavuzu ve rahmet olan Kur’an gelmiş bulunuyor.”

(Âli İmran,138)”Bu Kur’an, insanlar için hakikati ifade eden bir bildiridir-tüm insanlığa bir çağrı, erdemliler-sakınanlar-sorumlu davrananlar için de bir yol gösterici-doğru yol rehberi ve nasihattir-öğüttür.”

(Müzzemmil,19)”İşte bütün bu ayetler, bir hatırlatma-öğüt, uyarıdır.”

(Müddessir,31)”Bütün bunlar, tüm insanlık için uyarıcı bir öğüttür.”

(Kamer,17,22,32,44)”Yemin olsun! Biz, Kur’an’ı öğüt, ibret alınması için kolaylaştırdık; o halde yok mu öğüt, ibret alıp düşünen?”

(Zuhruf,44)”Kuşkusuz bu Kur’an sana ve halkına-insanlara bir öğüttür; bilin ki Kur’an’dan sorumlu tutulacaksınız-sorgulanacaksınız.”

(Sad,1,2)”Allah’ın uyarısını, öğüdünü ve çağrısını içeren bu Kur’an’a yemin olsun ki ortak koşucu inkârcılar tam bir büyüklük ve karşıtlık psikolojisi içindedirler!”

(Sad,29)”Ey Muhammed! Akıl sahipleri, ayetleri üzerinde derinlemesine düşünsünler ve öğüt alsınlar diye, bu şerefli-bereket kaynağı Kur’an’ı sana indirdik.”

(A’raf,2)”Ey Muhammed! Bu Kur’an, onunla uyarıda bulunasın ve inananlar için de bir öğüt olsun diye, Rabbin tarafından sana indirilen bir kitaptır.”

(Yâsin,69)”Muhammed’e vahyedilen ancak-sadece Allah’tan gelmiş bir öğüt ve gerçekleri açıklayan-apaçık Kur’an’dır.”

(Ta Ha,3,4)”Bu Kur’an, Allah’a saygı duyanlara bir öğüt olsun diye, yeri ve yüce-görkemli gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.”

Okumaya devam et  ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (3)

(İsra,41)”Biz ortak koşuculara öğüt almaları için, hakikati-gerçekleri Kur’an’da her fırsatta-farklı şekillerde tekrar tekrar-detaylı açıkladık.”

(Kasas,51)”Yemin olsun! Öğüt alırlar diye, onlara ilahi sözü-çağrıyı aralıksız iletip durduk-ulaştırdık.”

(Hud,120)”Sana hak-Kur’an, inananlar için de gerçeğin bilgisi öğüt-aydınlatma-uyarı gelmiştir.”

(Yusuf,104)”Halbuki bu Kur’an, bütün toplumlar için-tüm dünya halkları için bir öğüt-uyarıdır.”

(En’am,90)”Bu Kur’an, bütün toplumlara-tüm insanlara sadece bir uyarı ve öğüttür-bir çağrıdır.”

(Zümer,27)”Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu Kur’an’da insanlar için, her türlü örnek-misali verdik.”

(Enbiya,10)”Ey insanlar! Yemin olsun! Size içinde öğüt veren ve sizi uyaran bir kitap-Kur’an indirdik, hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

(Mü’minun,71)”Biz onlara, öğüt alacakları Kur’an’ı gönderdik, ancak çokları, kendi iyiliklerine olan öğüde-Kur’an’dan yüz çeviriyorlar.”

(Hakka,48)”Kuşkusuz bu Kur’an, erdemliler-sakınanlar için bir öğüttür ve uyarıdır.”

(Ankebut,51)”Kendilerine okunan bu kitabı-Kur’an’ı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için tarifsiz bir rahmet ve ilahî bir öğüt vardır.”

(Bakara,231)”Allah’ın ayetlerini hafife almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini, kendisiyle öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün.”

(İnsan,29)”Hiç şüphe yok ki bu ayetler size bir zikir-uyarı-öğüttür. Artık dileyen öğüt alır da Rabbine varan yolu tutar.”

(Nur,34)”Yemin olsun! Biz size her şeyi apaçık anlatan ayetler, sizden önce gelip geçenler ile ilgili nice örnekler ve sakınıp korunmak isteyenler için de bir öğüt-öğütler indirmiş bulunuyoruz.”

KUR’AN Türkçe çeviri kaynaklar:
Mustafa Çavdar
Mustafa Sağ


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir