BİLGİ, en büyük güç!

Yazan

Haberi paylaşın

BİLGİ, en büyük güç!
Ve, KUR’AN…

(Yusuf,76)”Her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen-her bilenin, bir üs bileni vardır.”

(Zümer,9)”Hiç bilen kimseler ve bilmeyen kimseler bir-eşit olur mu?”

(Yunus,89)”Dosdoğru olun-doğruluktan ayrılmayın ve bilgiden yoksun kimselerin yolunu sakın izlemeyin-câhillerin peşine asla takılmayın.”

(İsra,36)”Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme!”

(Hud,46)”Sana câhillerden olmamanı tavsiye ederim-cahillerden olmaman hususunda seni uyarırım.”

(En’am,35)”Sakın câhillerden-bilmezlerden olma!”

(A’raf,199)”Bilgisiz kalmayı seçenlerden-câhillerden yüz çevir-uzak dur!”

(Lokman,15)”Eğer anne-baban câhillik edip; hakkında bilgin olmayan şeyi Allah’a ortak koşman için zorlarlarsa-baskı yaparlarsa, o zaman sakın onların bu sözlerine uyma. Ama dünya hayatında onlara saygıda kusur etme.”

(Rum,29)”Bilgiden yoksun ortak koşucular, hiçbir bilgiye dayanmaksızın boş-iğreti arzularına-tutkularına uymaktadırlar.”

(Âli İmran,66)”Hakkında hiç bilginiz olmayan bir konuda nasıl tartışabiliyorsunuz?”

‘Bilgi’; doğru ya da yanlış olma olasılığı olan ‘Zan’dan farklı!

(Hucurat,12)”Zanda bulunmaktan çok çok sakının.”

(Zuhruf,20)”Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.”

(Câsiye,24)”Oysaki bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanda bulunuyorlar.”

(Necm,28)”Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Muhakkak ki zan, hiçbir zaman gerçeği ifade etmez.”

(Yunus,36)”Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Zan ise, gerçeğin yerini tutamaz.”

İnsan, sadece maddeden oluşan bir varlık değil; ahlâkî değerlerin BİLGİ’si ve eylemi ile donanmazsa ve de sınır tanımaz, sınırları BİLGİ’sizce aşarsa;
‘câhil cesaretli’ zalime dönüşüyor!

(Münafikun,4)”Onları gördüğünde fizikî-cüsseli yapıları hoşuna gider, konuşsalar sözlerine kulak verirsin sanki onlar elbise giydirilmiş kereste kalasları-kütükler gibidir. Kuşku ve korkularından dolayı her feryadı kendi aleyhlerine zannederler. Onlar azılı düşmandır; kaçınıp sakının onlardan-uzak durun!”

Cahil cesaretli zalimler;
toplumsal çürümüşlüğün,
çöküşün de elebaşları!

Toplum hayatında ‘BİLGİ’nin en önemli değer, en büyük güç olmaktan çıkması-çıkarılması ve sistemsel yok edilme çalışmaları,
tersine artan oranda yobaz üreten ‘din’ci alanlar açılması;
cehaletin artmasına, ‘câhil’in,
‘câhil cesaretli’ zalimlerin çoğalmasına yol açıyor.

Okumaya devam et  Hangi İslam 5: Hem haram, hem helal!

Sonuçta ‘nicelik’ ve ‘çokluk’;
sistemin sorunları oluyor ve çözül(e)mez hale geliyor!

KUR’AN’ın;
‘niteliğin’, nicelikten ve
‘çoğulculuğun’, çokluktan
daha önemli, gerekli olduğunu
vurgulayan ayetlerine rağmen!

(Enfâl,65)”Eğer içinizde azimli, kararlı, mücadeleci-dirençli ve cesur yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye bedeldir. Eğer içinizde azimli, kararlı, mücadeleci-dirençli ve cesur yüz kişi bulunursa hakkı inkâra kalkışanlardan bin kişiye bedeldir. Çünkü onlar bilgisiz, eğitimsiz, anlamayan bir topluluktur.”

(Tevbe,25)”Sayısal çokluğunuz sizi böbürlendirmişti-kalabalık olmanız sizi gururlandırmıştı. Fakat sayısal çokluğunuzun size bir faydası-yararı olmadı.”

(Enfâl,19)”Topluluğunuz sayıca çok da olsa kesinlikle size bir yarar sağlamaz.”

(Sebe,6)”Bilgi ile donatılmış-kendilerine bilgi verilmiş olanlar, Rabbinden sana indirilen Kur’an’ın gerçek olduğunu ve mutlak galip, en üstün ve bütün övgülere layık Allah’ın yoluna ilettiğini görürler.”

(Tekasür,5)”Gerçekten de eğer tartışılmaz bir kesinlikle-şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!”


Comments

“BİLGİ, en büyük güç!” için bir yanıt

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  Başkasının bağışlanmasını dilemek? KUR’AN’da?!

  Resul, peygamber, elçi kelimelerinin hangisi kullanılırsa kullanılsın,
  gerçek kavramsal anlamı bilinmeli ki!

  Peygamber, TANRI’ya ortak edilmesin! TANRI-peygamber ortaklığı kurulmasın, olmasın! Peygamber, TANRI’nın yanına oturtulmasın! Peygamber,
  TANRI’nın yerine geçirilmesin!

  TANRI’dan,
  başka bir kişinin bağışlanması istenebilir mi?
  Başka bir insanın bağışlanmasını isteyen Peygamber dahi olsa;
  KUR’AN’ın bu konuda söyledikleri?!

  (Tevbe,114)”İbrahim’in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca, babasından uzaklaştı-ilişkisini kesti.”

  (Mümtehine,4)”Sizin için İbrahim’de güzel bir örnek vardır.
  Yalnız tek istisnası,
  İbrahim’in babasına, ‘Senin için bağışlanma dileyeceğim’
  biçimindeki sözü (bir hata olarak) bunun dışındadır.”

  (Hud,74-76)”İbrahim,
  Lût kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı.
  İbrahim ince düşünceli, saf bir yürek temizliğiyle sürekli yönelen biriydi-herkes için yalvarıp yakarırdı.
  ‘Ey İbrahim! Bu halinden-bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin takdiri-hükmü kesindir.’ ”

  Evladının selde boğulması sonucu, Hud peygamberin
  TANRI’ya sitemine,
  aldığı cevap ayeti:

  (Hud,46)”Hakkında bilgin olmayan şeyi-içyüzünü bilmediğin bir şeyi Benden isteme-bilmediğin bir konuda Benden istekte bulunman erdemli bir tavır değildir. Cahillerden olmaman hususunda seni uyarıyorum.”

  (Tevbe,80)”(Ey Resul!) İkiyüzlüler için ister af dile ister af dileme-bağışlanmaları için ister dua et, ister etme, (hiçbir şey fark etmeyecektir)-Allah’a ne kadar yalvarırsan yalvar farketmez. Onlar için yetmiş defa da af dilesen Allah onları asla bağışlamayacaktır.”

  *(Arapça’da ‘yetmiş’ sayısı ‘çok, pek çok’, ‘yedi’ sayısı da ‘muhtelif’ anlamında kullanılır.)

  (Münafikun,6)”(Ey Resul!) İkiyüzlüler için bağışlanma dilesen de dilemesen de fark etmez-bağışlanma dilemen ile dilememen aynıdır-ha af dilemişsin ha dilememişsin. Aleyhlerindeki sonuç aynı kalacaktır. Allah onları asla bağışlamayacaktır-
  asla affetmeyecektir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir