ALLAH SONUMUZU HAYREYLEYVEESİN DEYYON HANİ BE DAAYI…

Yazan

Haberi paylaşın

Bizim Davazlıdan bir Pazar “mettubu” aldık yine, hem doğum günümü, 75’inci yaşıma attığım ilk adımı “gutlaveyyo, hemi de bakçeğniz nelee nelee yazveemiş”… Ne dersiniz hep birlikte okuyalım mı? 

“Daayı be hani hukuk dövleti olceğdik, sosyal dövlet oluveeceğdik ya, sekkiz yıl evvelisi olveedik ganun dövleti, o da bi gaç nümro böyyük gelvence bulveedik layıımızı, şincik oluveedik temamen ‘sene ne lan dövleti’… 

Sete heç vagıt gaybetmeyyolaa be daayı… Takke bii, gol bii deyyon hani… Gol kimden mi… Vergileee, zamlaaa da dolu gibisine gafamıza vurupduru be daayı. Godulaa mı odutturuveyyolaa be ya… Yükleniveedile hemencecik en önce garibanın rakısına gaari… Arkası çorap söküğü gibisine… Ehalinin bi tekinden öbütekine geçerek vazyeti idare etmeye çalışıveediği gredi kartları fayızlaana bilem geçiriveedilee gaari… 

Bizim Davazlıdan bir Pazar “mettubu” aldık yine, hem doğum günümü, 75’inci yaşıma attığım ilk adımı “gutlaveyyo, hemi de bakçeğniz nelee nelee yazveemiş”… Ne dersiniz hep birlikte okuyalım mı?  - hayat sikici degil hunili deliler

Millet zil tagıp oynemeye başleycek mi acep? Ne deesin be daayı… 

Hanı bi yagşıklı kızancık damat bir ökonomi bakanı vaadı ya, “Ökonomi aatıgın sıçreycek” falan deyyodu emme bu gaden de çabucacık sıçrayceeni beklemeyyoduk gaari… Herifçioğlu doğru deyyomuş be daayı… 

O gidivence gapçın ağızlı Nebati bi de bi daha bi sıçratıveedi eteredokus usulnen… 

Şincik de yine dönüveedik yalvar yakar Londıralaadan transifer bagana… 

 Sıçrayıveemek de neymiş be daayı… Bu da gendisiynen barabar zıpladdırıveedi hebiciğimizi be daayı.. Sankilim bi yeelemize bi şeycikle badıveemiş gibisine… Cavırın gaymesi alıp başını gidekene sene ne lan deyyolaa be daayı… 

Dövlet enfilasyonu bakçende 38, mıtfağınki alıp başını gidiveedi be ya…Dudabilene aşkossun gaari… 

Geçenleede hocanın biri Cuma’da “Başınıza gelcek her türlü musibet, kendi gafanızın dikine giderekten işleyiveediğniz 

günahlar yüzündendir” ayeti şincik tecelli ediveyyo” deyyodu be ya… 

Yani şincik ehali, hem dünya, hemi de ahiretde “cehenneme bilat mı alıveemiş ” oluveyyo mu, ne deesin be daayı… 

Bene öyle geliyo ki be daayı hee bi şeyi o gade garışdırıveediler ki; şincik, gendilee de ne yapveedikleeni, ne halt ediveecekleeni pek bilemeyyolaa gaari… 

Kimsesizlerin kimsesi Cumuriyet olmeynce, hee bi şey tek bi ademin geyfine galvence, kimse ne yapçeeni, neetçeeni bilemeyince ehalinin vazyeti de duu bakali n’olcek durumunda be daayı. Heekes de işin goleyinden ampule yazılıveese bilem iş yok, güç yok nassı besleycen seksen milyonluk gosgoca milleti be yaa… 

Kendisinin keyfi kıyak emme, yagşıklı damadın gideekene deyiveediği gibisine Allah sonumuzu hayreyleyveesin be yaa… 

Bizim Davazlıdan bir Pazar “mettubu” aldık yine, hem doğum günümü, 75’inci yaşıma attığım ilk adımı “gutlaveyyo, hemi de bakçeğniz nelee nelee yazveemiş”… Ne dersiniz hep birlikte okuyalım mı?  - cocuk guzel gunler bekliyor

Sıkma gendini be daayı… Millet zil takıp oynemeye başlayıveecek nassossa… Torunun gızancıkla sene nice sağlıklı yıllar dileyos gaari…  Gal sağlıcakla.. “ 

Davazlı Yörük Yiyenin 

Mızdavali 


Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir