Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

GÜZELİM HAM MEYVAYI KOPARDILAR DALINDAN

GÜZELİM HAM  MEYVAYI  KOPARDILAR  DALINDAN…KÖY ENSTİTÜLERİ…  Dr. Noyan UMRUK  Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını yaklaşırken keşke çocuklarımıza bu özgün aydınlanma modelinin, çağın, günün koşullarına geliştirilmiş öğrenim-egitim biçimlerini sunabilseydik…  Bu gün Başta Finlandiya olmak üzere, eğitim sistemlerinin tüm dünyaya örnek gösterildiği özellikle K.Avrupa ülkelerinde bu modelin geliştirilmiş biçimleri yürürlükte…  Ne yazık ki aydınlanma devrimi sürecinde karşı devrimin ilk söndürdüğü meş’ale oldu, […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

CUMHURİYET’İN KİLİT TAŞLARI…

Dr. Noyan UMRUK  Son günlerdeki gelişmeleri izleyince yarım asır, tam 50 yıl öncesini anımsadım birdenbire…  İstihkâm okulu günlerini… Sene 67-68…Gencecik teğmenleriz…  Bir “İnşaat Teknolojileri” hocamız var… Yaşlıca ama ciddi, saygın ve  de çok deneyimli bir inşaat mühendisi…  “Kemerler” konusunu işlerken, her kemerin üst-orta noktasında bir “Kilit taşı” olduğunu, bu kilit taşı çekildiğinde kemerin yıkılacağını, çökeceğini, anlatırdı…  […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

GELDİLER… KİMLİKLERİNİ ÖĞRENDİLER… GİTTİLER…

Dr. Noyan UMRUK  Çanakkale savaşı, sadece Türkler açısından Kurtuluş Savaşının provası olmakla kalmamış, aynı zamanda mazlum milletlerin dirilişinde; O zamana değin İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulamayan ve de savaşa “gurka misali” askerlerini gönderen Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Müslüman ülkelerin modern ulus kimliklerini kazanmasında, İrlandalıların milli bilincinin oluşmasında, mazlum milletler için çağ açan. Rusya’da da […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

KADIN, KUTUP YILDIZI

KADIN, KUTUP YILDIZI…Dr. Noyan UMRUK  Karanlık çöktüğünde ilk görünen kutup yıldızı, yaşamı aydınlatan, yaşama çeki düzen veren, onu çekilir hale getiren kadının diğer adıdır.    Bu evrensel gerçekliğin çağdaş öncüsü yüce önder bakın ne diyor: ”Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez… Ordumuzun […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

HORMONLU BÜYÜME..

HORMONLU BÜYÜMEDEN NASİBİNİ KİMLER?  Dr. Noyan UMRUK   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin dönemsel gayrisafi milli hasıla rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 4 çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yıllık yüzde 5,8büyümüş. Eveeet… 2020 dördüncü ceyreğinde %5.9 ’luk büyüme oranı sonrası, ikinci çeyrekte %9.9 luk küçülmeye rağmen 2020 yılı büyüme hızı %1.8 oranı ile hemen […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

İNSANLIĞIN TEMEL KARŞITLIĞI: DOGMA VE AKIL

İNSANLIĞIN TEMEL KARŞITLIĞI: DOGMA VE AKIL…                                                 19.02.2021  Dr. Noyan UMRUK   Evrensel insanı ve doğayı konu edinen akıl ile belirli “akideler” dışında bir gerçek kabul etmeyen dogma bağdaştırılamaz antinomiler, çatışkılardır…   İkisi, insanlık […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

OYALANIP DURUYOZ İŞTE BE DAAYI…

“ OYALANIP DURUYOZ İŞTE BE DAAYI…” Dr. Noyan UMRUK   “Mevsimi Ayasofyaynan açıveemiştik be daayı… Salgın he bi yanı sarveemişkene binleeece âdem goştura goştura geliveedi oralara gaari… Bi sevindik… Bi sevindik… Heç sorma gitsin…Emme 5-10 gün geçiveence, unutuveedi  ademciklee gosgoca Ayasofyayı be yaa…  Soğracığma tank yapçez deye dutturuveedik ya… Şincik bekleyoz, motorunu bi yeeleden buluveesek deye… Hee bi […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

DEVEYE SORMUŞLAR

DEVEYE SORMUŞLAR… Dr. Noyan UMRUK  II. Meşrutiyet döneminde iki kez Maarif  Nazırı olan Emrullah Efendi, eğitim tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biriydi…   O’nun “İlmin, devlet himayesinde elit bir kadro yetiştirilerek yukarıdan aşağıya geliştirilebileceğini” ileri süren “Tûbâ Ağacı Nazariyesi” yıllarca siyaset ve eğitim hayatımızın önemli tartışma konularından biri olmuştu… Ne var ki; Emrullah Efendi asıl şöhretini, şaka olarak söylediği “Ah şu mektepler olmasa, […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI…

Evet… Fert Başına Milli Gelir, Adil Gelir Dağılımının ölçülmesini sağlayan Gini katsayısı vb. rakamlarla hafta sonunda kafaları şişirmeye gerek yok…   Dünyanın 7 Harikasını, hükümete güven, ilerici sosyal politikalar ve etkili adalet sistemi bakımından sıralamışlar.  Pekiyi bir ülkenin bu niteliklere sahip olarak,  iyi yönetilip yönetilmediği nasıl ölçülüyor?   İyi işleyen bir toplum düzeni yaratmak amacıyla hükümetler çeşitli […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

ONLAR BİZİ İBRETLE İZLİYOR…

Dr. Noyan UMRUK Tesadüf mü dersiniz, yoksa tarihin garip cilvesi mi? Her biri kendi alanında çok değerli, pırıl pırıl yurtseverler, vatan evlatlarıydılar… Farklı yıllarda da olsa, ülkenin 12Eylül askeri cuntası ve Özal ortaklığında küreselleşme rüzgârlarına yelken açtığı günün yıldönümlerinde öldürüldüler ya da öldüler… Uğur Mumcu, İsmail Cem, Gaffar Okkan… Aslında üçünün de adları tarihin ibret […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

SEN SENİ BİL, SEN SENİ…

Dr. Noyan UMRUK  Biden seçildiğinden bu yana, özellikle Kongre binası Amerikalı lümpenlerce basıldıktan ve de akabinde onca patırtı, gürültüye rağmen Biden’ın ABD başkanlığı onaylandıktan sonra medyada aldı yürüdü sabah akşam bitmeyen bir tartışma: N’apçez şimdi? Sanki bu Trump koruyucu babamızdı…  Yahu dostlar ha Ali Veli, ha Veli Ali…   Amerikan sisteminin özü: Bir iyi görüntü veren […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

ÖYLESİNE BİR YIL OLSUN Kİ; HAYALİ CİHAN DEĞSİN DOSTLAR…

Dr. Noyan UMRUK  Öyle bir yıldı ki dostlar; dayanabilenlere aşkolsun…   Korona ve ölümler…Ekonomik buhran ve yoksullaşma… Doğal felaket ve depremler… Bir sürü aymazlıklar… Ne yılmış be yaa… İnsanlığın, ülkemizin, yaşamlarımızın kayıp yılı… Yeterince dersler çıkarılabildi mi? Çok öğretici oldu diyenler var…Bilemiyorum…  Ama Umut fakirin ekmeği… Öyle bir yıl olsun ki diyor fakirler: Bu feci korona […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

O HEP ANKARA’DA OLACAK… OLMALI…

O HEP ANKARA’DA OLACAK… OLMALI…  Dr. Noyan UMRUK  27-Aralık tarihi, Ulusumuz ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemli bir tarih… Bundan 101 yıl önce 27-Aralık-1919’da Ulu Önder Atatürk Samsun’dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara’ya gelerek tamamladı. ,  Kutsal ulusal kurtuluş savaşımızın Ankara’yı karargâh kılıp, merkez aldığı bugün, yıllardır, bir yandan O’nun Harbiyelilerinin tam teçhizatlı olarak Ankara […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

NARDUGAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

21 Aralık… Yerkürenin bizim yaşadığımız tarafında en kısa gün…  Gece yarısından sonra günler uzamaya başlayacak…  Dileyelim aydınlıklar da uzasın… 20 20’ nin kapkaranlık günleri son bulsun…  Evet, 21 Aralık Asya ülkelerinin yılbaşı…  Asyalı kökenimizi hoyrat ellere bırakmayalım derim… Nitekim, 21 Aralıkta, Bodrum, “ismi ile müsemma” Gündoğan’da, bir rahmetli Gündoğanlının vasiyetiyle muhterem eşleri tarafından güzel ve […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

KEMALİST DEVRİMİN YILMAZ SAVUNUCUSU ANISINA

KEMALİST DEVRİMİN YILMAZ SAVUNUCUSU: ALPASLAN IŞIKLI HOCA’NIN ANISINA…  Dr. Noyan UMRUK   7 yıl önce bu gün buluşmuştuk, Hocanın başucunda… O’nun ışığı ile aydınlanmış yüzlerce aydın, emekçi dostları, öğrencileri, gönüldaşları O’nunla buluşup, konuştuk. Onu gönlümüze, yüreğimize, beynimize daha bir iyice kazımıştık….    İnsanlar vardır kem küm eder, iki kelimeyi yan yana getiremez. O, son yıllarda yurdun dört bir […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

BÜTÇE HAKKI…

Dr. Noyan UMRUK  Ve nihayet beklenilen iki haftalık bütçe maratonu başladı TBMM’de…  Bütçe, devletin gelecek belirli bir dönem içindeki tüm gelir-giderlerini tahmin eden ve tüm kamu harcamalarının,  bütçe yasasında ​belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülüp, uygulanmasına ve denetimine izin veren temel yasa…   Temsilcileri diğer bir deyişle yasama organı-TBMM’nin hükmi şahsiyetinde kurumlaşan millet egemenliği altında demokratik düzende bütçe hakkının tam […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

BİR DEVRİMCİNİN GÜNCESİ VE KADINLARIMIZ…

Dr. Noyan UMRUK Yıl 1913 Binbaşı Mustafa Kemal Sofya Askerî Ataşesi… Yakın arkadaşı Sofya Sefiri Fethi Okyar ile birlikteler.Mustafa Kemal, Balkanlar’ın en Prusyalı başkenti Sofya’da Balkan tipi hayatı, Osmanlı’nın henüz buram buram koktuğu bu ülkedeki modernleşmeyi yakından büyük bir ilgi ve dikkatle izliyor, gözlüyor.Diplomatik misyonların davetleri, ziyafetler, açılışlar, akşam yemekleri ve hayranlığını gizleyemediği opera…Bir hanım […]

Kategoriler
Dr. Noyan Umruk

ALLAH SONUMUZU HAYREYLEYVEESİN DEYYON GAARİ…

Bizim Davazlı bir Pazar “mettubu döttürüveemiş” yine… Ne dersiniz hep birlikte okuyalım mı? “Daayı be hani hukuk dövleti olceğdik, sosyal dövlet oluveecektik ya, on yıl evvelisi olveedik ganun dövleti, o da bi gaç nümro böyyük gelvence bulveedik layıımızı, şincik oluveedik temamen ‘sene ne lan dövleti’… Sete heç vagıt gaybetmeyyolaa be daayı… Takke bii, gol bii […]