KUR’AN’da her şeyi açıkladık

‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri!

Muhteşem ilâhî Kitap KUR’AN;
Yüceler Yücesi Yaradan’ın,
en çok şikayetçi olduğu şirk’e, TANRI’ya ortak oluculara-ortak koşucu-satıcı-sömürücülere karşı uyardığı, uyandırdığı Sözleriyle-Ayetleriyle dolu!

Hep, sürekli, acımasızca;
‘KUR’AN’da her şeyi bulamazsınız,
siz anlayamazsınız,
bir öğreticiniz olacak’ dediler.

Ama artık;
Yüceler Yücesi TANRI’nın, KUR’AN’da söylediği gibi:
‘tüm önyargı ve korkulardan sıyrılarak, sadece TANRI’ya sığınarak(Nahl,98)’,
ne söylediyse sadece onu anlamaya çalışarak,
kimsenin tahakkümü altına girmeden,
özgürlükler içinde, özgürce;
aklı kullanarak, sadece TANRI’yı anlamaya çalışarak ‘oku’malı!
Ve sonuçta anladıklarının hesabı da
Sözün Sahibi TANRI’ya verilmeli!

(A’raf,32)”Biz aklını kullanan bir topluluk [kavm]-bilinçli-bilinçlenmek isteyen bir toplum-halk için ayetlerimizi-buyruklarımızı-ilkeleri en ince-ayrıntısına kadar-ayrıntılı bir biçimde açıklıyoruz-uzun uzun anlatıyoruz.”

(A’raf,52)”Andolsun ki Biz inanmaya gönüllü bir toplum için, gerçekleri bilimsel olarak ve en ince ayrıntısına kadar açıkladığımız-bilgiyle detaylandırdığımız-ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız rahmet-sevgi ve merhamet kaynağı bir Kitap gönderdik.”

(A’raf,58)”Nimetlerin değerini bilen-şükredecek bir toplum için ilkelerimizi-ayetlerimizi örneklerle-ayrıntılı-detaylı bir şekilde açıklıyoruz.”

(A’raf,174)”Belki öğüt alıp doğruya-hakka dönersiniz diye ayetleri-ilkeleri etraflıca açıklıyoruz-uzun uzun anlatıyoruz-ayetlerimizi ayrıntılı kılıyoruz ki, aklınızı başınıza toplayıp, Allah’a ortak koşmadan dönebilesiniz.”

(Taha,113)”İşte biz bu vahyi (insanlar anlasın diye) Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve belki korunurlar ve kendilerine bir ibret, uyanış-öğüt olur-Kur’an onlara bir hatırlatma yapar diye uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulunuyoruz.”

(İsra,12)” Biz her şeyi ayrıntılarıyla açık açık anlattık-en detaylı bir şekilde-uzun uzadıya açıklıyoruz.”

(İsra,41)”Biz, ortak koşuculara gerçeği, Kur’an’da türlü biçimlerde ifade ettik ki, düşünüp anlayabilsinler-öğüt alsınlar-akıllarını başlarına toplamaları için ayetlerimizle gerekli uyarıları ayrıntılı yaptık.”

(İsra,89)”Muhakkak ki Biz Kur’an’da insanlara her çeşit örneği türlü biçimlerde-tekrar tekrar anlattık-Kur’an’da her konuyu insanların anlamaları için, değişik açılardan açıklamış bulunuyoruz!”

Okumaya devam et  Paradan para kazanmak?!

(Yunus,5)”Allah, bilmek-bilinçlenmek isteyen bir topluluk için ayetleri-ilkeleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.”

(Yunus,24)”Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri-ilkeleri örneklerle açıklıyoruz.”

(Yunus,37)”Bu Kur’an, Allah’tan indirilmiş olup kendisinin-yasaların-hükümlerin-kesin gerçek-Vahyin ayrıntılı-detaylı bir açıklamasıdır.”

(Hud,1)”Bu Kur’an öyle bir kitaptır ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye (aklını işleterek anlamaya çalışanlar için), her şeyden haberdar olan ve bilgelik kaynağı Allah tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı bir biçimde dile getirilmiştir.”

(Yusuf,111)”Kur’an, kendisinden önceki vahiylerden doğru ve gerçek adına ne kalmışsa onaylayan-sağlamasını yapan ve inanmak isteyen insanlara her şeyi açık seçik bir biçimde dile getiren ve yol gösteren sevgi ve merhamet-güç kaynağı ilahî bir metindir.”

(En’am,38)”Biz Kuran’da-Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık-hiçbir eksik bırakmadık.”

(En’am,55)”Nelerin suç, kimin suçlu olduğu-suçlular iyice belli olsun-açığa çıksın diye ayetlerimizi-ilkelerimizi genişçe açıklıyoruz-anlaşılır kılıyoruz.”

(En’am,65)”İyice anlasınlar-kavrasınlar diye ayetleri-hükümleri her yönüyle-inceden inceye-ayrıntılı açıklıyoruz!”

(En’am,97-98)”Gerçekten bilmek ve anlamak-bilinçlenmek-maksadı araştırıp kavramak isteyen-hakikati anlayabilen bir toplum için ayetlerimizle, gerçekleri tam bir biçimde ayrıntılı açıkladık-en ince ayrıntısına kadar-uzun uzun anlatıyoruz.”

(En’am,105)”Hakikati bilmek-bilinçlenmek isteyen bir halk için Kur’an’ın ayetlerini değişik biçimlerde-ayrıntılı açıklıyoruz.”

(En’am,114)”Allah size Kuran’ı, içinde her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olarak indirmişken, Allah’tan başkasının hakemliğine-sözlerine mi uyayım?”

(En’am,126)”İslâm dini, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen bir topluluk-titreyip özünü hatırlamaya niyeti olan bir halk için ayetleri-ilkeleri uzun uzun anlatmaktayız-en ince ayrıntısına kadar açıkladık.”

(Zümer,27)”Andolsun ki, düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye Biz, bu Kur’an’da insanlar için temsil ve kıssalar yoluyla her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak deliller sunduk-yemin olsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.”

(Fussilet,3)”Kuran-(Bu öyle bir) Kitaptır ki, (taşıdığı) mesajlar, (aklını işleterek) anlama ve kavrama yeteneğini kullanan (her) bir topluluk için ayetleri belli bir sistem dahilinde dizilmiş Arapça bir hitap olarak apaçık beyan edilmiştir.”

Okumaya devam et  AYNI DİNE İNANIYORLAR AMA

(Ahkaf,27)”Yemin olsun, (halkı kötülük üreten) kentleri yok ettik. Ama (onları yok etmeden önce) belki dönerler diye (gerçeği apaçık gösteren) ayetlerimizi farklı üsluplarla, farklı şekillerde çok boyutlu olarak (onlara) açıkladık.”

(Kehf,54)”Ant olsun ki Biz Kur’an’da insanlar için, ibret olacak her türlü örneği tekrar tekrar-farklı farklı açıklamalarla ayrıntılı verdik-değişik ifadelerle gözler önüne koyduk.”

(Nahl,89)”Biz sana bu Kuran’ı, her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı bir doğru yol rehberi, bir sevgi, merhamet kaynağı ve Allah’a yürekten teslim olanlara bir müjde olarak indirdik.”

(Enbiya,10)”Andolsun ki, Biz, size içinde (gereksinme duyacağınız her türlü) uyarının bulunduğu zikriniz bir kitap/Kuran indirdik. Hâlâ aklınızı kullan(arak ondan yararlan)mayacak mısınız?”

(Mü’minun,71)”Biz onlara akılda tutmaları gereken-ders olacak unutulmaz hatırlatmalar olan bir kitap-zikirlerini/ Kur’an’ı getirdik. Fakat onlar kendilerine bahşedilen bu hatırlatıcı mesajdan-zikirlerinden/Kur’an’dan yüz çeviriyorlar!”

(Rum,58)”Velhâsıl bu Kur’an’da vermediğimiz örnek neredeyse kalmadı-ant olsun ki, insanlar için bu Kur’an’da her türlü örneği vererek gerçekleri anlattık-uyardık.”

(Bakara,99)”Biz öylesine açık ayetler, ilkeler indirdik ki-anlamı gayet açıktır, onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkâr etmez.”

(Bakara,118)”Gerçekte biz, bütün delilleri-ayetleri, yürekten inanıp tasdik etmeye niyetli olanlar-gerçeği apaçık bilmek isteyenler için açık ve anlaşılır kıldık-iyice-iyiden iyiye açıkladık.”

(Âli İmran,103)”Topluca Allah’ın ipi Kuran’a sımsıkı bağlanın ve fırkalara bölünüp parçalanmayın! Allah Kitabı Kur’an ile doğruyu göstermiştir. Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğruyu bulasınız.”

(Nur,34)”Andolsun ki, Biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar-gerçeği açık-seçik anlatan ayetler-ilkeler-söze dayalı apaçık deliller, sizden önce gelip geçenlerden örnekler (kıssalar) ve Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamak isteyenler için öğüt(ler) indirdik.”

(Nur,46)”Yemin olsun, biz açık-seçik bilgiler veren-gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar-anlamı açık, etkili ayetler-ilkeler-apaçık sözlü deliller indirdik.”

Okumaya devam et  Kader

(Hac,16)”Biz Kur’an’ı açık ifadelerle, söze dayalı apaçık ayetler-ilkeler olarak indirdik.”

(Mücadele,5)”Biz, gerçekleri apaçık gösteren-kanıt içeren açıklayıcı ayetler indirmişizdir.”

(Tevbe,11)”Bakın, işte böyle açık açık ve ayrıntılı olarak dile getiriyoruz, bilmek öğrenmek-bilinçlenmek isteyen bir topluluk için, ayetlerimizi!”

(Ra’d,37)”Biz Kur’an’ı, geldiği ve ilk muhatap olduğu toplum Arapça konuştuğu için Arapça açık ve anlaşılır bir hüküm-bilgelik kaynağı olarak indirdik. Eğer sen, sana Vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların uyduruk inançlarına uyacak olursan, Allah’a karşı ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirsin!”

Karşılaştırmalı Ayet alıntıları yaptığım;
KUR’AN Türkçe Çeviri-Mealler:
Mustafa Sağ
istekuran.net/Hakkı Yılmaz
İhsan Eliaçık
Yaşar Nuri Öztürk
Salih Akdemir
Hüseyin Atay
Edip Yüksel
temizfikir.com
kuranmeali.com sitesinden:
Cemal Külünkoğlu
Erhan Aktaş
İsmail Yakıt
Mehmet Çakır
Mehmet Çoban
Muhammed Esed
Mustafa Çavdar

Haberi paylaşın
‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! - gun batiminda gunes ve agac

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“KUR’AN’da her şeyi açıkladık” için bir cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  TANRI-ALLAH’a yakıştırılan olumsuz tanımlamalarla başlayan yazı……?!

  Allah utandırmasın,
  Allah bozmasın,
  Allah şaşırtmasın,
  Allah ayırmasın,
  Allah dert vermesin,
  Allah belânı versin,
  Allah kahretsin,
  Allah’ın belâsı,………,
  kötüyü çağrıştıran tüm olumsuzlukları,
  ALLAH-TANRI’ya izafe etmek?

  Çok emek vererek, güzelliklerle donatarak, sevgi ile yarattığı kulunu; TANRI neden utandırsın,
  neden şaşırtsın,
  neden mutluluk ve huzurları bozsun,
  neden birleşenleri ayırsın,…..?!

  Toplumda ‘din'(?!) diye yaşananları,
  olumsuz duaları farkedip KUR’AN bilgisi ile karşılaştırınca;
  Kur’an’a ve KUR’AN’da yer alan Tanrı’nın Tanrı’lık özelliklerine,
  aykırı söylem ve eylemleri ‘nasıl anlatabilirim’? diye düşünürken
  bu yazıya başladım.
  Yazarken de konuyla alakası olmayan birçok ayet aklıma geldi.
  KUR’AN ile ilgili o kadar çok şey yazmak, anlatmak, söylemek istiyordum ki!
  Aklıma gelen ayetleri de yazınca;
  birbiriyle alakasız konular ve ayetler ortaya çıktı!

  Ama esas amacım sadece; KUR’AN’da yer alan
  TANRI’nın uyarı, öğüt ayetleri ‘oku’nsun, açıkça bilinsin, anlaşılsın olunca,
  devam ettim!

  Bu yüzden bu yazı, genelde birbiri ile ilişkisi bulunmayan konuları ve ayetleri içermekte!

  Düşüncelerim sadece bir kapı açmak amaçlı;
  hep ama hep ayetler neler söylüyor, esas odaklanma noktası burası olmalı!

  TANRI’nın desteği, yardımı ve izniyle;
  ‘OKU’yan herkesin kendi anlama özgürlüğünü oluşturabilmesi dileğiyle!

  (En’am,12)”O Allah ki, Kendisine sevgiyi-merhametli davranmayı-rahmeti ve şefkati görev yazdı-zorunlu kıldı-ilke edindi.”

  (En’am,54)”Selam olsun size! Rabbiniz, sevgiyi-merhametli davranmayı ilke edinmiş-rahmeti Kendi üzerine yazmıştır-prensip edinmiştir.”

  (Haşr,22-23-24)”Allah esirgeyen, bağışlayandır-çok seven, çok müşfik olandır-sevgi ve merhameti sonsuzdur. Yegâne egemendir, her türlü kirlilikten uzak tertemiz-kutsaldır, barış ve esenlik kaynağı-iyiyi ve kötüyü belirlemedeki tek otoritedir, güven veren-güvenilendir, görüp gözeten-koruyandır, üstündür, karşı konulmaz güce sahip, görkemine ulaşılmaz olan Allah, yüceliğin ve bilgeliğin sonsuz kaynağıdır.”

  (Nisa,32)”Allah’tan size hep güzellikler vermesini isteyin.”

  (Bakara,201)”Rabbimiz bize dünyada da iyilik-güzellik ver, ahirette de iyilik-güzellik ver.”

  (Kasas,68)”Ve Rabbin, dilediği şeyi yaratır ve onlar için en hayırlı-en iyi olanı seçer.”

  (Ankebut,23)”Allah’ın ayetlerine inanmak istemeyen, dolayısıyla Allah’ın huzuruna çıkıp hesap verme gerçeğini hesaba katmayanlar var ya;
  işte onlar artık Benim rahmetimden-sevgimden ümitlerini kesmişlerdir.”

  Çevremde çok duyuyorum.
  Bu kadar kötülük yayılırken, TANRI neden müdahale etmiyor; tecavüzcüleri niye engellemiyor, kötülerin cezasını neden vermiyor?

  TANRI’dan destek, yardım dileyerek, KUR’AN’ın ilkelerini, yasalarını uygulayarak;
  biz gücümüz ölçüsünde zalimleri durdurmaya çalışacağız, biz!

  (Muhammed,7)”Ey inananlar-güvenenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz-Allah’ın öğütlerini tutarsanız-buyruklarını uygularsanız Allah da size yardım eder ve sizi zor durumda bırakmaz-direnme, dayanma, mücadele etme gücü verir.”

  (Kehf,23-24)”Hiçbir şey için, ‘Ben bunu yarın kesinlikle yapacağım’ deme-Allah’ı hesaba katmaksızın-Rabbini anmadan konuşma-ancak Allah isterse [inşallah] de ve unuttuğun zaman da Rabbini an ve ‘Umarım Rabbim beni bundan daha yakın bir zamanda iyiye-aydınlığa-doğruya ulaştırır’ de.”

  (Kehf,39)” ‘Maşaallah Allah ne güzel dileyip yaratmış-ne dilerse o olur. O’nun gücü ve kuvveti olmadan hiçbir şey olmaz-bütün güç-kuvvet sadece Allah’ındır’ demen gerekmez miydi?”

  (Bakara,286)”Rabbimiz! Unutarak ya da yanılarak hata edersek bizi hesaba-sorguya çekme. Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük-sorumluluk yükleme. Rabbimiz! Bize, üstesinden gelemeyeceğimiz sorumlulukları yükleme!”

  (Bakara,286)”Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez-teklifte bulunmaz. Her kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir-kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.”

  Sabır?Yanlış bilinen bir kavram daha!

  Hakkı Yılmaz’dan alıntı;
  Kur’an ‘sabr’ sözcüğü ile katlanmayı değil, göğüs germeyi kastetmektedir.
  Göğüs germek ise, içinde bulunulan zorlukların verdiği acılara katlanmak ama aynı zamanda o zorluğu yenmek için onunla mücadele etmek demektir, tam bir aktivite, tam bir canlılık ihtiva etmektedir. İnsanın hayata bağlılığını kaybetmesini önleyen, Allah’a isyan etmeden mücadelesine devam edebilmesini ve ayakta kalabilmesini sağlayan güç, sabırdır.

  Erhan Aktaş alıntı;
  Sabır; yılgınlık ve usanç göstermeme,
  dayanma, direnme, kararlı ve azimli olma anlamındadır.

  (Bakara,153)”Ey inananlar! Sabır ve salâtla-azimle ve çalışarak-(dua ile) Allah’tan yardım dileyin-güçlükleri aşın! Unutmayın ki-şüphesiz Allah, zorluklara karşı direnenlerle-azimle güçlüklere göğüs gerenlerle-sabredenlerle birliktedir-beraberdir.”

  (Taha,42)”Beni anmakta sakın gevşeklik göstermeyin-Beni anma konusunda asla ihmalkâr davranmayın!”

  (Bakara,45)”Hem sabır (ve sebat)la-güçlüklere karşı direnerek-göğüs gererek-mücadeleye devam ederek hem de salâtla-okuduğunuz Kitaba içtenlikle bağlı kalarak-destekleşip-dayanışarak-duayla (Allah’tan) yardım isteyin. Hiç kuşkusuz bu, Allah’a içtenlikle bağlı olanlar-yürekten Allah’a yönelenler dışında insanlara zor gelir.”

  (Zümer,10)”Ey inanan kullar! Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Elbette ki güzellikler uğrunda çaba sarfedenlerin ödülü hesapsız olarak verilecektir-sıkıntılara göğüs gerenler-sabredenler-dayanıp, direnenler karşılıklarını umulmadık bir şekilde alacaklardır.”

  (Bakara,155)”Sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürün-kazancınızı kaybetme ile sınayacağız. İşte bütün bunların üstesinden gelebilmek için, içtenlikle göğüs gerenlere, çaba harcayanlara-zorluklara karşı sabredenlere iyi haberler müjdele.”

  (Enbiya,37)”İnsan aceleci-tez canlı olarak yaratılmıştır. Benden acele etmemi istemeyin.”

  (İsra,18-19)”Kim aceleciyi-geçici dünyanın mutluluğunu isterse dilediğimiz kimselere orada dilediğimiz kadar nimet veririz. Fakat (dünyalık nimetlerle şımararak yaptığı kötülüklere karşılık) sonra onu cehenneme yollarız.
  Kim de öte dünyayı seçer ve inanmış olarak, dünyada gereken çabayı gösterirse, işte onların çabası dünyada da, ahirette de teşekkürle karşılanır.”

  (Şûra,20)”Kim yasalarımıza uyarak ahiret yurdunun nimetlerine yatırım yapmak isterse onun bu yatırımına katkıda bulunuruz. Kim de yasalarımıza aykırı davranarak sırf dünya nimetlerine yatırım yapmak isterse ona da yatırımından bir pay veririz. Fakat onun ahiret nimetlerinden hiç bir nasibi olmaz.”

  Nuh peygamber, oğlunun selde boğulması üzerine;
  (Hud,45)”Nuh Rabbine yakarıp ‘Rabbim! O benim kendi oğlumdu, ailemden biriydi.”

  TANRI cevabı:
  (Hud,46)”Hakkında bilgin olmayan-içyüzünü bilmediğin bir şeyi Ben’den isteme-aslını bilmediğin bir konuda Benden istekte bulunma! Cahillerden olmaman hususunda seni uyarıyorum.”

  Nuh peygamberin duası!
  (artık benim de)
  (Hud,47)”Rabbim, hakkında bilgi sahibi olmadığım-aslını esasını-içyüzünü bilmediğim bir şeyi Senden istemekten Sana sığınırım.”

  ‘hayırlısıyla’ mı,
  ‘hayırlısıysa’ mı; ikilemi?

  İsteğim illâki olsun diretmesinde; ‘hayırlısıyla’ yani ‘isteğim olsun ve Sen bunu hayırlı kıl’ kullanılıyor!

  Eğer gerçekten amaç son kararı TANRI’ya bırakmaksa da
  ‘hayırlısıysa’; yani ‘Sen bilirsin, uygun görüyorsan dileğim olsun’ durumu oluşuyor.

  ‘Allah’ın ‘cezası’ mı?
  ‘cezalandırması’;
  işlenen suçun karşılığını vermesi yani adaleti gerçekleştirmesi mi?

  TANRI’nın azabı? gazabı?
  KUR’AN’da kök araştırmasıyla ne anlama geliyor?

  ‘Zinaya yaklaşmayın!'(İsra,32) Tanrı’nın beyanı açık ve net!
  Pekiii;
  KUR’AN’da yeri olmayan,
  ‘imam nikâhı'(!?) adı altında;
  gizli saklı, her birini ayrı ayrı aldatarak sayısız ihanetlerle, sınırsız birliktelikler yaşamak,
  zinanın katmerlisi olmuyor mu? Birlikteliğe dini(?!) kılıf uydurunca zina olmaktan çıkıyor mu?

  Bu dinî kılıf ‘imam nikâhlı’;
  gizli, saklı zinalar sonucu maalesef ki,
  soy bağı bozulan nesiller, buna bağlı genetik bozukluklar ve çok büyük insanî acılar yaşanıyor.

  Gizli saklı olmadığından ihanet durumu oluşmayan, aleni, açık, toplumun gözü önünde yaşanan bir birliktelik;
  aslında bir yasal güvence olan imza atmadan yaşanıyorsa (nikâh,kişilerin tercihi),
  zina olarak değerlendirilebilir mi?

  Herkes seçimlerinde özgürdür. İnanan, inanmayan fark etmez, isteyen istediği gibi yaşar;
  hesabı da sadece Sahip Yaradan’a verir, ayetle sabit, işte ayeti!

  (Ra’d,40)”Hesap görme işi yalnızca Allah’a aittir-hesap Bize düşer.”

  ‘Evlilik’ bu durumlarda nerede? Şimdilerde suyunu çıkardıkları, ölçüyü kaçırdıkları gibi sadece eğlence amaçlı bir tören mi?

  Her genci durumu, şartları, küçücük de olsa yaşı uygun olsun, olmasın; yine dinî kılıf, ‘sevap(?)’ diye, çok ağır bir sorumluluk olan evliliğe ya imrendiriyor ya da zorluyorlar.
  Sonra da boşanmalar ve
  ne acı ki, bırakın ‘ikinci sınıf’ olmayı insan olarak bile görülmeyen, ‘kadına şiddet’ neden arttı? diyorlar!

  Gelelim son açıklama ve ayetlere!

  İsmail Yakıt:”Ayetlerin iniş sebepleri tarihsel sebeplere bağlıdır ama mesajı evrenseldir.”

  İhsan Eliaçık:”KUR’AN; ‘tarihsel’ kişi ve olaylar üzerinden ‘evrensel’ mesajlar veriyor.”

  KUR’AN;
  kıyamete kadar tüm insanlığa söyleyecek sözü olan evrensel bir Kitap olduğu düşünülmeden,
  tarihe, tarihte geçen olaylara, kişilere, tarihsel anlamlara hapsedilmiş kavramlarla dolu!

  Evrensel mesajlar, ahlâkî ilkeler, uyaran, öğüt veren ayetler;
  KUR’AN’da tarihsel olayların içinde yer alıyor.

  Yaşadığımız çağlarda, dönemlerde de biz insanlara;
  tarihin örnekliği, ibreti içinden bu ilkeleri bulup çıkarıp, uygulamaya çalışmak, çaba göstermek düşüyor.

  (Zümer,8-9)”İnsana bir zarar-zorluk-sıkıntı dokununca, Rabbine yönelerek bütün benliğiyle O’na yalvarır-dua eder-O’ndan yardım ister-O’nu çağırır. Sonra da Rabbi Kendi lütfundan onun başındaki sıkıntıyı giderince Allah’a yalvarıp yakardığını unutur-kendisini nimete boğdu mu, eski yakarışları aklına bile gelmez-daha önce kime yalvarmış olduğunu unutur, Allah’ın yolundan saparak kendisine başka tanrılar-Allah’a denk ortaklar edinir-hemen Allah’ın yanına, birilerini oturtuverir-Allah’a eşler-ortaklar koşar. Hiç gerçekleri bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu sadece derin düşünebilen akıl sahipleri bunu anlayabilir.”

  (Yunus,100)”Akıllarını iyi kullanmayanları Allah rezillik içinde-rics-ahlâkî kirlilik ile karşı karşıya bırakır-sürekli sıkıntı ve felâketlerden kurtulamazlar.”

  (İnsan,3)”Biz ona doğru yolu-yöntemi gösterdik: şükredici, ya da nankör [olması artık kendisine kalmıştır].”

  (Tegabün,2)”Sizi yaratan O’dur. İçinizden kimi hakikati-gerçeği inkar eder kimi de [ona] inanır.”

  (Kehf,29)”Dileyen-isteyen inansın, dileyen-isteyen inkâr etsin-reddetsin.”

  (Beled,10-11)”Biz ona (hak ve batıl, eğri ve doğru) iki yol göstermedik mi? Fakat insan, zoru göze alamadı.”

  İnsanın kendi özgür iradesi ile seçimlerini özgürce yapması ayetlerle sabitken!

  Artık,
  tüm din sömürüsü-ticareti yapanlar, özgürlüklere pranga vuranlar;
  *** ‘Benim inancıma göre, benim istediğim gibi inanacak ve benim istediğim gibi yaşayacaksın’ diyorlar; savundukları mezhepsel görüşlerine göre inanma, yaşama dayatması, zorlaması yapıyorlar!

  Bütün bunlar KUR’AN bilin(e)mediğinden, anlaşıl(a)madığından,
  ‘aracısız’ olması gerektiği anlatıl(a)madığından!!!!?

  KUR’AN bilinseydi;
  bu kadar kolay ‘din’ satıp saltanat kuramazlardı.

  İnanç ve yaşam özgürlüğünün teminatı KUR’AN!

  (Fussilet,40)”Ayetlerimizi tahrife kalkışanlar-öğretilerimizde yanlış yorumlarda bulunanlar-çarpıtmalar-saptırma yapanlar-bütün bu delillerimizin gösterdiği gerçeklerden yüz çevirenler-ayetlerimizi yok sayanlar asla Bizden gizlenip kaçamazlar.”

  Geldiğimiz yer!!!

  Başın ‘örtüsüne’ özgürlük(?!) diyerek başladıkları yolda;
  atalar kanı bedeli kurulmuş Cumhuriyet sayesinde kazanılmış tüm özgürlük haklarının üstünü;
  ‘örtüleri’ ile örterek,
  ve yok ederek
  ‘amaçladıkları yere’,
  çalışarak(!) geldiler.

  İnanmayanın, inanmama hakkını koruduğu gibi, inananın da istediği gibi inanma hakkını koruyan bir sistem olan, en temel ilke LAİKLİK, cansiperane savunulmalı idi;
  yapılmadı, çaba gösterilmedi, emek harcanmadı, çalışılmadı(!),
  sadece söz üretildi!

  Sonuçta çalışan(!) kazandı.

  Artık sadece dileyebiliyorum!

  Dilerim; ayette söylendiği gibi,
  kötü son onları bekliyordur.

  (Fâtır,43)”Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar-çıkarlarını korumak için planlar kurdular-kinleri onlara kibir ve küstahlık yaptırmaya başladı. Böylece hâince planlar kurup kuyu kazdılar. Oysa kuyu kazan, sonunda kazdığı kuyuya kendisi düşer-kötülük planları, ancak onu kuranların ayağına dolanır-kötü plan sahibine geri döner-ancak kendi düzenbazını çepeçevre kuşatır-sinsi tuzaklara ancak o tuzağı planlayanlar düşer.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]


 • İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet

  İzmir’in işgalinden cesaret alan 800 kadar yerli Rum çetesi, İzmir’in işgalinden bir gün sonra, ı6 Mayıs sabahı Urla yarımadasındaki Türk köylerine saldırdılar. Köylüleri katletiler. Mallarını […]Posted

in

by