Peygambere de itaat nedir?

KUR’AN’da;
TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken;
peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?!

turkishnews.com sitesi yazarlarından sayın Nazım Peker’in:
‘Anlamı çarpıtılan(Nisa,59)’
başlıklı yazısından esinlenerek;
ben de, aynı ayet içinde farklı bir konuyu,
yalan-yanlış bilgilerle şirke kapı açtıran peygambere-resule ‘itaat’ konusunu
KUR’AN ayetleri ile ortaya koymak istedim.

Öncelikle ‘peygamber’ kelimesinin Farsça olduğunu ‘elçi’ kelimesinin de, internette KUR’AN’sal anlam içeriğine sahip olmadığını; KUR’AN’da ki Arapça orjinal ‘resul ve nebî’ kelimelerinin anlamına denk olmadığını bilelim.

Resul ise internette gerçek anlam boyutu ile verilmiş:
Rasul (Arapça: رسول), İslam dininde insanları müjdelemek ve uyarmak için Allah tarafından gönderilen kişilere verilen isimdir. Kelime anlamı olarak: “tasarrufa hakkı olmaksızın, birinin sözünü olduğu gibi bir başkasına bildiren kimse” anlamına gelir.

kuranmeali.com sitesinden Mustafa Çavdar çevirisiyle:
(Nisa,59)”Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Allah’ın mesajını tebliğ eden elçisine itaat edin ve sizden olan yetki ve otorite sahiplerine de. Eğer, herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz ve gerçekten de Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, çözüm için Allah’a ve elçisine (Allah’ın elçisi ile tebliğ ettiği Kuran’a başvurun.) Böylesi hem çok hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.”
( (Âli İmran,31,32,132)
(Nur,52,54)(Enfal,20,24)
(Nisa,13-14,69,80)(Fetih,17)(Muhammed,33)(Ahzab,36)
(Mâide,92)(Hucurat,14) bulabildiğim ‘resule itaat’ içerikli ayetler)

TANRI’ya ortaklık yakıştıranlardan; zalim, gerici, dinci, din satıcı, sömürücü, kara kapkara yobazların en çok suistimal ederek, saptırarak, şirkin-ortaklığın kapısını aralamak için kullandıkları ayetler bunlar!

Biz yine de ayetlerle yol alarak, cevapları yine KUR’AN içinde arayarak, ‘Rasul’ün tanımından yola çıkarak, gerçek anlam boyutuyla ‘resule itaat’ aslında neye işaret ediyor ona bakalım!

(Bakara,285)”Resul, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona/Kuran’a inandı.”

(Tegabün,12)”Allah’a itaat edin, Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine de itaat edin. Ama eğer yüz çevirseniz, bilin ki elçimizin görevi ayetlerimizi sadece açık ve net olarak beyan etmek-duyurmaktan ibarettir-apaçık bir tebliğdir.”

İhsan Eliaçık’tan alıntı ile devam edelim:
“KUR’AN; ‘tarihsel’ kişi ve olaylar üzerinden ‘evrensel’ mesajlar veriyor.”

Okumaya devam et  Ve inanmayanlar?!

Her âna, güne, döneme, çağa, zamana, kıyamete kadar söyleyecek sözü olan KUR’AN;
TANRI tarafından KUR’AN’ı tebliğ ile görevli peygamberimize de, içinde yaşadığı topluma da, düne de, bugüne de ve sonraki dönemlere de seslenmektedir.

(Nisa,59). ayete dönersek,
Peygamberimiz sağ, yaşıyor ve görevi sadece KUR’AN’ı tebliğ etmek!
Tarihsel, ders ve ibret dolu, insanlığın en zorlu tebliğ mücadelesinde; resulün desteklenmesi, resule yardımcı olunması, arka çıkılması gerekiyor.
İşte ayeti:

(Ahzab,56)”Allah ve melekleri Peygambere yardımcı olmaktadır-destek veriyor-salât ederler. Ey inananlar! Siz de Peygambere yardımcı olun-destekleyin-arka çıkın-salât edin, gereksiz davranışlarınızla onu incitmeyin, ona gereken saygı ve itaati gösterin.”

(Necm,3-4)”O Peygamber Muhammed keyfine-kendi kişisel arzusuna göre konuşmaz.O parça parça gelen Kur’an ayetlerini Muhammed uydurmadı. Onlar Allah tarafından vahyedilen-bildirilen bir Vahiydir-onun size okudukları Rabbinizin tebliğ etmesi için gönderdiği indirilmiş vahiyden başkası değildir-Kuran kendisine indirilen vahiyden ibarettir.”

Peygamberimizin ölümünden sonraya ve günümüze gelirsek, Peygamberimiz(YOK?!) artık yaşamıyor ki, gidelim ona soralım, ona itaat edelim. Sağken, yaşarken, TANRI ile iletişim halindeyken bu zorunlu idi. Ama artık maalesef ki yaşamıyor ve biz de peygamberimizin yaşadığı dönemde değiliz!!!

O zaman neye itaat edeceğiz?

Elimizde olan;
(Hicr,9)TANRI korumasındaki orjinal metin,
TANRI tarafından yazıya geçirtilmiş,
TANRI tarafından kayıt altına aldırılmış somut, yazılı delil, kanıt, yaşayan, yaşamın içinde olan TEK kaynak;
resulün tebliğ ettiği
TANRI’nın Kitabı KUR’AN’a!

‘Resule itaat’,
resule vahyedilene, resulün tebliğ ettiğine;
‘KUR’AN’a itaatten’ başka bir şey değil!

(Zuhruf,63) ayette de İsa peygambere itaat söz konusu!?
(Zuhruf,63)”İsa, apaçık beyyinelerle-kanıt içeren açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi ile geldiği zaman: ‘Ben size hikmeti; yasa-kural-ilkeler getirdim. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin-bana tâbi olun.’ dedi”

Ayette görüldüğü üzere, TANRI tarafından İsa peygambere de itaat isteniyor; demek ki peygamberler yaşarken yani TANRI’dan aldıkları Vahiylerle birlikte Vahyi ileten olmaları sebebiyle ve ilk uygulayan, örneklikleri söz konusu olduğundan peygamberlere itaat edilecek-örnek alınacak.

Okumaya devam et  Hadisler hüküm kaynağı olabilir mi?

(Mümtehine,4)”Ey inananlar! İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için iyi-güzel bir örnek vardır.”

Peygamberler öldüğüne, artık peygamber gelmeyeceğine (Ahzab,40) ve geride sadece peygamberlerin TANRI’dan alıp ilettikleri Vahiyler kaldığına göre;
doğru namına kalan tüm Vahiyleri barındıran son Vahiy,
son ilâhî Kitap KUR’AN olduğuna göre KUR’AN’a itaat şart oluyor!!!!!

(Hicr,9)TANRI korumasında olan Arapça orjinal metin KUR’AN’a;
kendi istediklerini sokuşturamadıklarından,
‘peygambere itaat’ ayetlerini işaret ederek-kullanarak,
şirk kapısını açıyorlar.
‘Peygambere itaati’, peygamberimizin yaşadığı dönemden uzaklaştırıp tüm zamanlara yayarak;
‘peygamber buyuruyor ki’ söylemi ile (buyurma izni varmış gibi) insan doğasına aykırı tüm sapkın isteklerini ‘din bu, ayet böyle, peygamber sünneti-hadisi’ diyerek, peygambere iftira ede ede, kimlerin söylediği bilinmeyen yalan sözleri, yanlış uygulamaları tek doğruymuş gibi dayatıyorlar.

(Câsiye,6)”Kur’an’dan başka hangi hadise inanıyorlar?”

Aşağıda yer alan KUR’AN’da kayıtlı, şirke-peygamber ortaklığına karşı uyaran müthiş ayetlere dönüp bakmıyorlar, duymuyorlar bile çünkü işlerine gelmiyor, çünkü
Tanrı’ya ortak olunmadan(?!),
din satıp saltanat kuramazlar, kendilerine kullar ordusu oluşturamazlar!!!

(Yusuf,40)”Hüküm, ancak Allah’ındır.”

(Kehf,26)”Allah, hükmüne kimseyi ortak etmez.”

(Hadid,9)”Sizi cehaletin karanlığından bilimin aydınlığına çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık ayetler-ilkeler indiren Allah’tır.”

(Hakka,44-45-46)”Eğer Peygamber kendi sözlerini, Allah’ın Kuran’ı ile eş tutmuş-Allah’a atfen bazı sözler uydurmuş-[kendi] sözlerinden bir kısmını bize isnat edecek olsaydı, Biz, Peygamberi kıskıvrak yakalar, sonra onun hayat-can damarını-Vahyi keserdik.”

(En’am,114)”Ey Peygamber! Onlara de ki: “Allah size Kitabı-Kur’an’ı en ayrıntılı bir şekilde-detaylarıyla açıklanmış olarak indirmişken, Allah’tan başkasının hakemliğine-sözlerine mi uyayım?”

(Nahl,64)”Biz sana Kuran’ı, anlaşmazlığa düştükleri konuları ortak koşucular için açığa koyasın ve inanıp güvenen toplumlara yol gösterici ve sevgi, merhamet kaynağı olarak indirdik.”

(En’am,38)”Kur’an’da hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”

(En’am,106)”Sen, Rabbinden sana Vahyedilen Kuran’a uy!”

(Kaf,45)”Söz verdiğim kıyamet gününün sorumluluğunu taşıyanlara, sen Kur’an ile öğüt ver.”

(Yunus,15)”Ben sadece bana Vahyedilen Kuran’a uymak zorundayım.”

(Yusuf,108)”Ey Peygamber! Ortak koşuculara de ki: ‘Ben bilinçli bir şekilde delillere dayanarak-aklın, bilginin, sağduyunun gereği olarak Allah’a davet ediyorum! Ben asla Allah’a ortak koşan müşriklerden değilim.’”

Okumaya devam et  ‘İnanca’ göre ‘oy verme’nin sorumluluğu ve acı sonuçları?

(Ankebut,18)”Biliniz ki resulün görevi sadece Allah’ın ayetlerini açıkça bildirmektir.”

(Nisa,164-165)”O elçilerden bir kısmını, sana daha önce anlattık; bir kısmını da anlatmadık. O elçilere, biz uyarıcılar ve müjdeciler olarak Vahyettik ki, onların ardından insanların Allah’a karşı bir bahaneleri kalmasın.”

(Nahl,35)”Resullerin Vahyi-bizim bildirdiğimiz her şeyi, apaçık bir şekilde tebliğ etmekten başka bir görevleri mi var?”

(Bakara,213)”Allah, doğru yolu tercih edeni yoluna ulaştırır-isteyeni dosdoğru yola iletir.”

Araştırmadan, sorgulamadan her söylenene inanmak, hayatın her alanında olduğu gibi, hele bir de KUR’AN söz konusu olunca; biz insanlar için büyük kayba sebep oluyor.
İşte uyarı ayeti:

(Hucurat,6)”Ey iman edenler, hak yoldan çıkmış fasık-ara bozucu birisi size önemli bir haber getirdiğinde o haberin doğru olup olmadığını-iç yüzünü iyice araştırın.”

(Bakara,165)”Allah’ın astlarından insanları ilahlaştırarak-Allah’a denk tutan-Allah’a ortak koşanlar ve onları Allah’ı sevdiği gibi sevenler vardır. İnananların Allah sevgisi her şeyin üstündedir-her türlü sevgiden daha üstündür. Ve şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanlar, azabı gördükleri zaman bütün güç ve kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok çetin olduğunu keşke bu dünyada anlayabilselerdi!”

İki tanrı olmaz ya da ikisi bir arada olmaz ya da TANRI’nın yanında yedek-ortak tanrı olmaz.
ALLAH-TANRI, TEK!!!(TEVHİD)

Ayete tekrar bakalım:
(Bakara,165)”İnananların Allah sevgisi her şeyin üstündedir-her türlü sevgiden daha üstündür.”

İster TEK ALLAH-TANRI’ya inanırsınız, ister o azîz peygamberi ALLAH’a ortak ederek, hüküm ortağı yaparak iki tanrıya inanırsınız; karar sizin, seçim sizin!
Seçimin sonucu;
hesabını vermek de sadece ALLAH’a-TANRI’ya!

Son sözü TANRI’ya,
TANRI Sözü KUR’AN’a söyletelim.

(İsra,111)”Ve de ki: ‘Bütün-tüm övgüler, hiçbir çocuk edinmeyen ve sahiplikte ve kainat yönetiminde ortak tanımayan-herhangi bir ortağı bulunmayan; acze düşmediği için herhangi bir veliye, dosta ve yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah içindir.’ Böyle de ve Allah’ı alabildiğine yücelt.”

Haberi paylaşın
KUR’AN’da;TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken;peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?! - uzay yildizlar

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Peygambere de itaat nedir?” için bir cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  KUR’AN’da; ALLAH-TANRI’ya Kulluk ne demek?!

  KUR’AN’ın yepyeni bir bakış açısıyla,
  TANRI’nın (Nahl,98). ayette işaret ettiği gibi;
  ‘Tüm önyargı, ön kabullerden, üzerine yığılmış asırlık toz, kir ve iftiralardan arındırılarak, saptırıcıdan-şeytandan ALLAH-TANRI’ya sığınarak yani KUR’AN’ı, KUR’AN’ın içinde kalarak, cevabı hep ayetlerde arayarak, ayetle açıklayarak(Yunus,37),
  çevirilerinin yapılması şart, elzem bir zorunluluk!
  Hem de geleneksel yöntemler yerine, tüm bilimsel metotlar kullanılarak!!!!

  Yine bir anlam daraltma, kavram kargaşası daha!
  KUR’AN meallerinde,
  az sayıda çeviri dışında, genellikle
  ‘ibadet’ de, ‘kulluk’ da gerçek anlamında kullanılmıyor.

  KUR’AN’da önemle yer alan ‘abd’ kökü için kullanılan ‘kul’, ‘kulluk’; eski Türkçe’de köle, hizmetçi sözcüğünden evrilmiş.
  ‘İbadet’ de
  KUR’AN’sal anlamından çok uzak; namaz, oruç, kurban, hac gibi ritüellere(?!?) indirgenerek eşitlenmiş, kulluk kavramına hapsedilmiş!

  Öncelikle,
  Prof.Dr.Salih Akdemir,
  KUR’AN çevirilerindeki esas sorun hakkında ve ‘kulluk’ için ne demiş? alıntılarla başlayalım:

  “KUR’AN hiç kuşkusuz ki Muhammed Peygamber zamanındaki Arap dilinde inmiş son ilâhî Kitaptır.
  Elimizdeki sözlükler, KUR’AN’ın indiği dönemdeki Arap dilini verememektedir. Bu yüzden Arapça’dan çıkmış, Akkadça, İbranice, Aramice, Süryanice, Habeşçe gibi,
  Karşılaştırmalı Sami Dilleri Araştırmaları, Arap dilindeki köklerde meydana gelen anlam değişmelerinin belirlenmesinde katkı sağlayabilir.
  Elbette ki, KUR’AN, Arap dilinin en büyük eseridir.
  Dilin amacı da, KUR’AN’ın asıl amacını gerçekleştirmektir;
  insanları doğru yola ulaştırmak…
  Arap dili gerektiği gibi bilinmeden, KUR’AN’ın mesajını anlamak asla mümkün değildir.
  Sami dillerinde ‘abd’ kökünün asıl anlamı, ‘yapmak, meydana getirmek, ortaya çıkarmak, çalışmak, üretmektir. ‘Kulluk etmek’ anlamı türev bir anlamdır. Bu sözcük Türkçe’de anlam daralmasına yol açmıştır.”

  Hakkı Yılmaz’ın açıklamalarından alıntılarla devam edelim:

  “İbâdet sözcüğü, dilimize Arapça orijinaliyle girmesine rağmen, sadece birtakım ritüel, ayin ve davranışlar için kullanılan bir kavram hâline dönüşmüştür, halk arasında yaygınlaştığı gibi sadece üç-beş ameli yapmaktan ibaret değildir.
  Her şeyin yaratıcısı olan Allah, kulları için belirlediği davranış ve yaşam tarzını kullarına çeşitli şekillerde bildirmiş ve en son olarak bütün bu bildirileri Kur’an’da toplamıştır.”

  Bir de İhsan Eliaçık ne demiş, ona bakalım:

  “İbadet, Allah ile insanın aktüel ve dinamik ilişkisinde birlikte yaptığı, ortaya çıkardığı, meydana getirdiği, ürettiği her tür iş ve değer oluyor.
  Yalnız sana ibadet ederiz ifadesindeki ‘ancak, yalnızca, sadece, sırf, salt’ anlamı bir tepki ifadesidir ki, ‘başkasına değil’ anlamı verir.
  Tanrı-kral anlayışı ve kulluk-kölelik ilişkileriyle dolu bir dünyaya çölün içlerinden yükselen bir isyan sesi, özgürlük çağrısıdır.
  KUR’AN’ın 7.yüzyılda putların, kralların, imparatorların, din adamlarının vs. önünde yerlerde sürünen insanoğlunu alıp nasıl yüceltiğine, özgürleştirdiğine dikkat edilmelidir.
  İbadet, tarihin, hayatın ve tabiatın içinde canlı bir faaliyet olmak icap eder.”

  Gelelim seçtiğim ‘ibadet’ ayetlerine:

  (Zâriyat,56)”Tanıdığınız tanımadığınız, bildiğiniz ve bilmediğiniz-ins ve cin-görünen ve görünmeyen her şeyi, Allah’tan başka tanrı olmadığını bilmeleri için ve yalnızca, Bana ibadet etsinler; çalışsınlar, üretsinler, meydana getirsinler diye-yasalarıma uyarak bana kulluk etsinler diye yarattım-Benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım-ancak (üflediğim ruhum vasıtasıyla içlerine yerleştirdiğim) Tanrısal modelimi oluşturmaları için yaratmış bulunuyorum.”

  (Bakara,21)”Ey insanlar-insanlık âlemi, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz-Rabbinize saygılı olun-O’nun için çalışınız ki, Allah bilincine-O’na karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız.”

  (Ra’d,36)”De ki: “Bana, yalnızca-ancak Allah için çalışmam-Allah’a ibadet-kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam buyrulmuştur. Bu yüzden ben, bütün insanlığı O’na ortak koşmamaya çağırmaktayım; dönüşüm de tekrar Allah’a olacaktır.”

  (Fatiha,5)”Yalnız Senin için ibadet eder-çalışır ve bundan dolayı da yalnız Senden yardım dileriz.”

  (Âli İmran,51)”Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na ibadet edin-O’nun için çalışın. Dosdoğru olan yol işte budur.”

  (Nisa,36)”Allah için ibadet edin-çalışın ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın!”

  (Hicr,99)”Sana kesin gerçek/ölüm [yakîn] gelene kadar Rabbine ibadet et!”

  (Kehf,110)”Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi ve güzel iş üretsin-iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin.”

  (Meryem,65)”O, göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O’na ibadet et-O’nun için çalış ve O’na ibadette kararlı ol-güçlüklere göğüs ger.”

  (Enbiya,25)”Senden önce hiçbir resul göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım: ‘Benden başka ilah yoktur, öyleyse Bana ibadet edin-Benim için çalışın.’”

  (Zümer,2)”Ey Muhammed! ‘Şüphesiz, sana bu Kitabı-Kuran’ı, hak ile-gerçek olarak-gerçek bir amaç için indirdik. Öyleyse, dini yalnızca Allah’a has-halis kılarak, içinden gelerek-dürüstçe-saf bir yürek temizliği içinde Allah’a ibadet et-Allah için çalış.’”

  (Zümer,11)”De ki:’Bana, dini yalnızca O’na halis kılarak-içimden gelerek, samimi bir biçimde-saf bir yürek temizliği içinde yaşayarak Allah için çalışıp ibadet etmem buyrulmuştur.’”

  (Zümer,14)”De ki: ‘Ben, dinimi yalnızca Allah’a halis kılarak-yalnız Allah’a özgüleyerek-inancımda samimi olarak, içimden gelerek, Allah’a ortak koşmadan ibadet ediyorum-O’nun için çalışırım.’”

  Ayetlerden anlaşıldığı gibi, ‘ibadet’, özü itibariyle sadece Allah için çalışmak; yani insanlık için iş, değer üretmek!

  (Bakara,256-Kehf,29-Yunus,99) ayetleriyle inanç özgürlüğünü-Laiklik ilkesini KUR’AN’da kayıt altına almış TANRI’nın dini;
  zorba, saptırıcı din sömürücülerinin ‘cihad’ kavramına iftira ile dayattığı, topla tüfekle, savaşla ‘din’ yaymak değil.
  Yine bir İhsan Eliaçık açıklaması; cihad: ‘olanca gücünü ortaya koymak, bütün gücüyle çalışmak. Zulüm, baskı ve zorbalığın ortadan kaldırılıp adalet ve özgürlük ortamının sağlanmasına yönelik tüm çabaların adı.’

  ‘Cihad’ olanca gücünü ortaya koymaksa, ‘ibadet’ de Allah-insanlık için çalışmaksa;
  muhteşem bir ayetle sonlandıralım!!!

  (Ankebut,6)”Kim cihad ederse-Allah yolunda içtenlikle çalışıp çabalarsa-mücadele ederse, bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış-ancak kendisi için cihad etmiş olur. Allah, kesinlikle hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir-(kimsenin ameline, kulluğuna, ibadetine ihtiyacı yoktur. Kim ne yapıyorsa kendisi için yapıyordur)!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Üretimde artışlar yüz güldürüyor. Türkiye’den dünya ülkelerinin neler istediği belli oldu. Burada önemli olan şu: Yapılan üretimin ithalat olmadan oluşmasıdır. Yoksa ithalata dayalı üretim sadece […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]Posted

in

by