Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  20.531 üniversite arasında yükseköğretim kurumunun araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi ve mezunların başarısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. ODTÜ, Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında 1’nci,  dünya üniversiteleri arasında ise 627’nci sıradadır.  ODTÜ, CWUR 2023 sıralamasında dünya genelinde üst  yüzde 3.1’lik başarı diliminde,  istihdam edilebilirlik boyutunda ise 319’ncudur.

Sıralamada ilk 10’a giren Türk üniversiteleri şunlardır: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 73,4 skor,  Boğaziçi Üniversitesi 72,7 skor, Hacettepe Üniversitesi 72,7 skor, Ankara Üniversitesi 72,6 skor,  İstanbul Üniversitesi 72,4 skor,  İTÜ 72,3 skor, Ege Üniversitesi 70,9 skor, Gazi Üniversitesi 70,8 skor, Çukurova Üniversitesi 70,7 skor,   Sıralamada  55  Türk üniversitesi yer almıştır. Copyright © 2012-2021 Center for World University Rankings metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  20.531 üniversite arasında yükseköğretim kurumunun araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi ve mezunların başarısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. ODTÜ, Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında 1'nci,  dünya üniversiteleri arasında ise 627'nci sıradadır.  ODTÜ, CWUR 2023 sıralamasında dünya genelinde üst  yüzde 3.1'lik başarı diliminde,  istihdam edilebilirlik boyutunda ise 319'ncudur. - Screenshot 9 1

CWUR; eğitim, istihdam, akademik kadro ve araştırma  başlıklarına göre, gösterge ve toplam puan üzerindeki ağırlık oranlarının dağılımı aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Eğitim: Yüzde 25 ağırlığındadır. Üniversitenin büyüklüğüne göre önemli akademik dereceler kazanmış olan mezunların sayısı ile ölçülüyor.
 • İstihdam Edilebilirlik: Yüzde 25 ağırlığındaki bu başlık, üniversitenin büyüklüğüne göre dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuş üniversite mezunlarının sayısıyla ölçülüyor.
 • Akademik Kadro: Yüzde 10 ağırlığındaki bu başlık, büyük akademik başarılar kazanan öğretim üyelerinin sayısıyla ölçülüyor.
 • Araştırma: Her biri yüzde 10 ağırlığa sahip aşağıdaki dört alt başlık ile ölçülüyor:
 • Araştırma Çıktısı: Araştırma makalelerinin toplam sayısıyla ölçülüyor.
 • Yüksek Kaliteli Yayınlar: En iyi dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülüyor.
 • Etki: Yüksek etkili dergilerde yer alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülüyor.
 •  Atıflar: Yüksek atıf alan araştırma makalelerinin sayısıyla ölçülüyor.
Okumaya devam et  Eğitime dokunma

Dünya sıralamalarına daha çok Türk üniversitesinin girememesi, gerçek anlamda bilimsel kriterler ile öğretim üyesi alımında ortaya çıkan bilim dışı davranışlardır.

Bu konumda güncel bir örnek  vardır. Aşağıda yer alan  9 kriter YÖK mevzuatında  bulunmamasına rağmen söz konusu  kriterler ile Ankara’daki bir “vakıf üniversitesi” profesör atayabiliyorsa, yolun sonuna gelmişiz demektir.  Daha da önemlisi YÖK’ün bu kriterler ile yapılan atama konuşunda “sessiz” kalmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde yüksek yargı organı Danıştay bu kriterlerin YÖK mevzuatına uygun olmadığını açıklamıştır. Üniversitelerarası Kurul’un da bu yönde kararı vardır.

 • Dosyanın düzenli olması, (The regularity of the file)
 • Taşınır bellek, (Portable memory)
 • Adayın genç olması, (The candidate is young)
 • Adayın dinamik olması, (The candidate is dynamic)
 • Adayın projeci olması,  (Being a project designer)
 • Adayın yaşı, (Candidate’s age)
 • Adayın dinamikliği, (Candidate’s dynamism)
 • Adayın lisans programlarında ders vermesi, (The candidate’s teaching in undergraduate programs)
 • Adayın yüksek lisans programlarında ders vermesi. (The candidate’s teaching in graduate programs)

Süreçte bir diğer önemli husus şudur. Bu kriterleri icat ederek uygulayan, Ankara’daki bir devlet üniversitesindeki öğretim  üyeleridir.  İlgili  devlet üniversitesinin  rektörünün   bu konuda üzerine düşen görevi  görevini yapmaması ise  ilginçtir. Süreç  yargıya intikal etmiştir. Bir  eski YÖK Yürütme Kurulu üyesi söz konusu 9  kriterin “ÖLÇÜLEMEZ” olduğunu açıklayarak yerinde bir tespit yapmış olmasına rağmen bu kriterleri icat ederek uygulayan devlet üniversitesi gereğini yapmamıştır.

Aşağıda yer iki önemli kuruluş (Times Higher Education  ve CWUR)   sınıflamalarında yukarıda yer alan  kriterler yer almamıştır. Her iki kuruluşun sınıflamasının  aynı olmaması, kapsanan sayının farklı olmasındandır.  THE’ye göre ilk 500’ün içerisinde Türkiye’den sadece 3 üniversite yer almıştır. THE dünya üniversite sıralaması; 15.5 milyon araştırma yayını ve bu yayınlara yapılan 121 milyon alıntının analizine,  yıllık akademik itibar anketine verilen 40 binden fazla  cevaba ve yüz binlerce ek veriye dayanır. Üniversiteler, 13 ayrı performans kriteriyle ölçülür.  Uluslararası değerlendirmelerdeki göstergeler, “Delfi Sistemi” kullanılarak ağırlıklandırılır. Buna göre “makale sayısı” yüzde 21, “atıf sayısı”  yüzde 21’dir.

Okumaya devam et  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

İlk 1000’de  13 üniversite vardır.  Oxford, son 7 yıldır Avrupa’nın ve dünyanın en iyi üniversitesidir. THE, 1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleridir. Böylece Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edilmiştir.

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  20.531 üniversite arasında yükseköğretim kurumunun araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi ve mezunların başarısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. ODTÜ, Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında 1'nci,  dünya üniversiteleri arasında ise 627'nci sıradadır.  ODTÜ, CWUR 2023 sıralamasında dünya genelinde üst  yüzde 3.1'lik başarı diliminde,  istihdam edilebilirlik boyutunda ise 319'ncudur. - Screenshot 10

Son yıllarda Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında gerilemesinin nedenleri arasında çok sayıda faktör vardır.

Eski YÖK Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Saraç “Üniversitelerimizde liyakati önceleyeceğiz” demiştir ama  liyakat yerine  yukarıda yer kriterleriesas alan üniversiteler  bulunduğu sürece liyakat ancak suya yazılan yazı olmaya mahkumdur. Bu tip atamalarla Türkiye’nin Kalkınma Planı hedeflerine ulaşması da mümkün değildir: “Dünya akademik başarı sıralamaları 2023 itibariyle Türkiye’den en az 2 üniversitenin ilk 100’e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500’e girmesi sağlanacak.”   Aşağıda yer alan gazete kupürü bir gerçeği açıklamaktadır.

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  20.531 üniversite arasında yükseköğretim kurumunun araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi ve mezunların başarısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. ODTÜ, Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında 1'nci,  dünya üniversiteleri arasında ise 627'nci sıradadır.  ODTÜ, CWUR 2023 sıralamasında dünya genelinde üst  yüzde 3.1'lik başarı diliminde,  istihdam edilebilirlik boyutunda ise 319'ncudur. - Screenshot 11

Eski YÖK Başkanının   “liyakat” çıkışının  “suya yazılan yazı” olmaması için, profesör atamalarında  bilim dışı 9 kriter  ile atama yapılmamalı, bu konuda YÖK  gereğini yapmalıdır. Çünkü,  Türkiye’de ve dünyada hiçbir saygın üniversitede söz konusu bilim dışı ve gülünç kriterler ile profesör ataması yapılmaz:

Son söz: “Torpilsiz liyakata dayalı bilim olmadıkça Türkiye asla ilerleyemez.”

Haberi paylaşın
Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR: The Center for World University Rankings)  2022-2023 sıralamasını  14 Mayıs 2023 tarihinde  açıklamıştır.  Sıralama 2012 yılından bu yana dünya çapında  20.531 üniversite arasında yükseköğretim kurumunun araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi ve mezunların başarısı gibi kriterlere göre belirlenmektedir. ODTÜ, Vakıf ve Devlet Üniversiteleri arasında 1'nci,  dünya üniversiteleri arasında ise 627'nci sıradadır.  ODTÜ, CWUR 2023 sıralamasında dünya genelinde üst  yüzde 3.1'lik başarı diliminde,  istihdam edilebilirlik boyutunda ise 319'ncudur. - Screenshot 9 1

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. SAYIN ÇELİK HOCAMIZ GECENİN 3’ÜNDE YAZMIŞ. BEN DE GECE’NİN DÖRTBUÇUĞU’NDA CEVAP YAZİİM . .. SODOM ve GOMORE’ye MUSA’NIN ŞİKÂYETİYLE ,…

 2. Olmadı, olmadı! Seçkin üyeleri olan [E-Türkiyeyiz.Biz]öbeğinde tartışma ekinin(kültür) yerleşmemiş olduğunu “Başarmak zorundayız” yorumunda görmekten mutlu değilim. İki örnekte olduğu gibi…

 3. Mustafa Şahin sen alçagın önde gidenisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk e dil uzatanın dilini keserler…

 4. Düzelterek bir kez daha yazıyorum… Bu parti sizin gibi sözde CHP’liler, Çakma Atatürkçü solcular yüzünden 1999 da Ve Tarihinde ilk…

 5. Bu partiyi sizin gibi sözde CHP’liler, Çakma Atatürkçü solcular 1999 da Tarihinde ilk defa baraj altında kaldı… *** Sizler baraj…

 6. ARKADAŞLAR , DÜNYA’NIN TÜRK OLDUĞU’ GERÇEĞİNİ NATIONAL GEOGRAFY BELGESEL KANALI’NIN LİNKİYLE GÖNDERDİM SİZE.. . BELGESEL AFRİKA’DAN 200.000 YIL CİVARINDAKİ YAYILMA’DAN…

 7. Sizin zihninizde hep bir darbe hayali var. Söze gelince demokrasi istiyoruz dersiniz. Sizin gibi batasıca batılılar ve batılılar gibi düşünenler…

 8. Bir düzeltme yapalım. Koray aydın dediğiniz gibi (sanırım 216 yıl) ceza almadı, savcı tarafından ceza istendi. Mahkemede beraat etti! Ben…

 • Harika bir seçim özet yorumu

  Harika bir seçim özet yorumu

  14 milyon emekli; “Bayram ikramiyesi olarak 15.000 lirayı istemem bana 2.000 lira çok bile” dedi..  7.500 lira emekli maaşı alan 9 milyon emekli; “En düşük […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • Tarım S.O.S veriyor…

  Tarım S.O.S veriyor…

  Tarımda sıkıntılar devam ediyor. Yapılan açıklamalarda “Türkiye 10 yıl sonra çiftçisiz kalabilir” deniliyor. Özellikle şu konunun çözülmesi gerekiyor: Tarlada ucuz olan ürün tezgahta çok pahalıya […]


 • Rusya’dan kaçan kaçana…

  Rusya’dan kaçan kaçana…

  Ukrayna ile savaş Rusya’ya yaramadı. Savaş nedeni ile ülkeyi çeşitli nedenlerle terk edenler var. En çok da tatil amaçlı yurt dışına çıkışlar hızlandı. Savaştan kaçışın […]


 • Sonuçlar Değişim İsteyen Herkesi Üzdü 

  Sonuçlar Değişim İsteyen Herkesi Üzdü 

  Seçim Sonuçları Türkiye`de Siyasi Değişimi İsteyen Herkesi Derinden Üzdü ve de Öfkelendirdi.  Çünkü halkın büyük bir kesiminin ekonomik ve sosyal durumu bunu gerektiriyordu, Çünkü enflasyon […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • OKUL,ÖĞRETMEN VE GREV

  OKUL,ÖĞRETMEN VE GREV

                  OKUL, ÖĞRETMEN VE GREV                 HÜSEYİN MÜMTAZ Sene sonu…                 Sınavlar var.                 Mezuniyet, sınıf geçme, kolej giriş; hepsi arka arkaya. Ama isim kısaltmaları […]


 • ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  UMUTSUZLUĞU, HAYIFLANMAYI VE YILGINLIĞI BIRAKIN!ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK VE TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİNİ TOPLAMAKTIR. SEFA YÜRÜKEL Değerli yurtseverler, Umutsuz olmaya gerek yok. Bugünler geçici günler. Bu […]


 • Vize sorunu…

  Vize sorunu…

  Türkiye’de Schengen vize sorunu yaşanıyor. Öyle ki sanatçılar ve sporcular da bundan etkileniyor. Detaylara geçeceğiz. Vize sorununun temelinde “Türkiye’ye dönmezsin” şüphesi var. Özetle güven sorunu […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  Avrupa Birliği’nin dertleri başından aşkın. Kendi içlerindeki sorunlara ilaveten şimdi bir de “Türkiye ile nasıl baş ederim” düşüncesi var kafalarında. “Türkiye ile düşman mı olayım, […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • “Aysun Kayacı kazandı”

  “Aysun Kayacı kazandı”

  “Aysun Kayacı kazandı” Yüzde almışbeş muhafazakar kesim, yoksulluklarının farkında olmasalar da Müslüman oldukları için iktidardaki partiye oy verdiler. Bilgisiz ve eğitimsiz seçmen, Köy Muhtarına üst […]


 • Batı’nın size adil olmadığını düşünüyorum

  Batı’nın size adil olmadığını düşünüyorum

  Vay anasını! ABD Başkanı Bidon(biden) “ Batı’nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum” demiş *  ABD eski Başkan Donald Trump 28 Mayıs Pazar gecesi arayıp  Erdoğan’ı kutlayan […]


 • Halk ve aydınlar

  Halk ve aydınlar

  SODOM ve GOMORE  “Sodom ve Gomore” Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanının adıdır. Sodom ve Gomore gerçekte, Yahudilerin kutsal kitaplarından Tekvin’de, “insanları, her türlü fuhuşun yaygın olduğu sefih […]


 • TAKDİR ve TEKRİR

  TAKDİR ve TEKRİR

              Geçen yazımızda sözü edilen ‘Plebisit’in, IIIncü Napolyon tarafından, Nice ve Savoie kentlerinin Fransa’ya katılması için başvurulan bir yöntem olarak kullanılmasından sözetmemiştik. Oysa, örneğin sözlüklere sözcük anlamıyla […]Posted

in

by