Dünyanın En İyi Üniversiteleri  Arasında  Sadece 3 Üniversitemiz Var

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nın da  aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmelerini Ocak ayı sonunda açıklamıştır. Buna göre  3 kuruluşun ilk 500 listesine   ODTÜ, iki ayrı listeye  ise Boğaziçi, Hacettepe ile  İstanbul üniversiteleri girmiştir.  2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500'den girebilen 10 Türk üniversitesi  vardır. - Screenshot 7

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nın da  aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS Türkiye’deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmelerini Ocak ayı sonunda açıklamıştır. Buna göre  3 kuruluşun ilk 500 listesine   ODTÜ, iki ayrı listeye  ise Boğaziçi, Hacettepe ile  İstanbul üniversiteleri girmiştir.  2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500’den girebilen 10 Türk üniversitesi  vardır.

2021 dünya sıralamalarında 23 araştırma üniversitesinin durumuna bakıldığında  ODTÜ, İTÜ, İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi 11 sıralamanın 11’nde de yer almıştır. Dünya sıralamalarında 23 araştırma üniversitesinden sadece 8’i ilk 500’e girmiş, 15 araştırma üniversitesi 11 sıralamanın hiçbirinde ilk 500’de yer alamamıştır. İlk 500’deki araştırma üniversitelerinin 5’i devlet, 3’ü vakıf üniversitesidir.  Boğaziçi  ve Ankara Üniversitesi 11  sıralamanın 10’nda yer alırken, Ege, Gazi, Koç, Yıldız Teknik ve  Bilkent Üniversitesi 9 sıralamaya girmiştir.

URAP, akademik üretkenliğe odaklanan bir sistem olduğu için, sıralama sisteminin temelini üniversitelerin yaptığı bilimsel yayınlar oluşturmaktadır. Yapılan yayınların niteliğini ve niceliğini göz önünde bulunduran göstergelere ek olarak, bir de “uluslararası iş birliği” göstergesi kullanılmaktadır.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nın da  aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmelerini Ocak ayı sonunda açıklamıştır. Buna göre  3 kuruluşun ilk 500 listesine   ODTÜ, iki ayrı listeye  ise Boğaziçi, Hacettepe ile  İstanbul üniversiteleri girmiştir.  2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500'den girebilen 10 Türk üniversitesi  vardır. - Screenshot 8

•       Makale sayısı: 2019 yılında Web of Science tarafından taranan ve etki faktörü (Journal Impact Factor JIF) bakımından ilk  yüzde 75’lik dilime giren dergilerde yayımlanmış makalelerin toplam sayısıdır. Bu gösterge, bir yükseköğretim kurumunun mevcut bilimsel üretkenliğini ölçmektedir.
•       Atıf Sayısı: 2015-2019 yılları arasında Web of Science tarafından taranan ve etki faktörü bakımından ilk yüzde 75’lik dilime giren dergilerde yayımlanmış tüm makalelerin aldığı toplam atıf sayısıdır. Bu gösterge, bir kurumun bilimsel üretkenliğinde kalitenin ne derece sürdürülebildiğini ifade etmektedir.
•       Toplam Bilimsel Doküman Sayısı: 2015-2019 yılları arasında yayınlanan bilimsel dokümanların tümünün toplam sayısıdır. Bilimsel dokümanlar; bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler, konferans bildirileri, akademik kitaplar, özetler, teknik raporlar gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu gösterge, bir kurumun uzun süreli akademik üretkenliğini ölçmektedir.
•       Toplam Yayın Etkisi: 2015-2019 yılları arası 23 bilim alanında yayınlanan makale sayılarının, ilgili alandaki makale başına düşen atıf değerine göre ağırlıklandırılmış toplamını ifade etmektedir. Bu gösterge yardımıyla, yapılan yayınların kalitesinin ilgili alandaki dünya ortalamalarına bağlı olarak ölçülmesi amaçlanmıştır.
•       Toplam Atıf Etkisi: 2015-2019 yılları arası 41 bilim alanından alınan atıf sayısının ilgili alandaki makale başına düşen atıf değerine göre ağırlıklandırılmış toplamını ifade etmektedir. Böylece alınan atıfların kalitesinin ilgili alandaki dünya ortalamalarına bağlı olarak ölçülmesi amaçlanmıştır.

Okumaya devam et  Eğitime dokunma
ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nın da  aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmelerini Ocak ayı sonunda açıklamıştır. Buna göre  3 kuruluşun ilk 500 listesine   ODTÜ, iki ayrı listeye  ise Boğaziçi, Hacettepe ile  İstanbul üniversiteleri girmiştir.  2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500'den girebilen 10 Türk üniversitesi  vardır. - Screenshot 9

URAP sıralamalarında “makale” ve “atıf” sayısı  önemlidir. URAP dünya sıralamasındaki ilk 1.000 üniversite, 100’lük dilimlere ayrıldığında ortaya çıkan ortalama atıf sayıları  aşağıdadır. Atıf sayısı; makale sayısından farklı olarak yapılan çalışmanın kalitesine bağlıdır. Atıf sayısının artması, araştırmacıların kendileri tarafından değil çalışmalarının yer aldığı bilimsel çevre tarafından takdir edilmesi ile mümkündür.

Kullanılan  göstergeler bir grup uzmanın görüşleri doğrultusunda “Delfi Sistemi” kullanılarak ağırlık landırılmıştır: Makale Sayısı: Yüzde 21, Atıf Sayısı: Yüzde 21, Toplam Doküman Sayısı: Yüzde 10, Toplam Yayın Etkisi: Yüzde 18, Toplam Atıf Etkisi: Yüzde 15, Uluslararası İşbirliği: Yüzde 15.

ODTÜ URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alamamasını şöyle açıklamaktadır: “Bunun temel nedeni, etki değeri yüksek dergilerdeki bilimsel makale sayılarımızın gereken hızlarda artırılamayışı ve etki değeri en düşük Q4 grubu dergilerdeki makalelerin azaltılamayışıdır. Üniversitelerimizin genellikle yayın ve atıfları her yıl az da olsa artmaktadır ama artış hızımız, dünya ortalamasının altında kalmaktadır.”

URAP’ın  2020-2021 Türkiye Üniversiteleri genel sıralamasında. makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı olarak belirlenmiştir. Kriterler için puanlama şöyledir:
•       Makale sayısı (SCI, SSCI VE AHCI taramalarına giren ve etkinlik çarpanı bakımından ilk  yüzde 75’lik dilimde yer alan dergilerde basılan makale sayısı. (Q4 niteliğindeki yayımlar değerlendirmeye alınmamaktadır.)
•       Atıf sayısı (son beş yıldaki toplam atıf sayısı)
•       Toplam bilimsel doküman sayısı (son beş yıldaki yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı)
•       Doktora sayısı (doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısı)
•       Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (2019-2020 öğretim yılı toplam öğrenci sayısı / 2019-2019 yılı öğretim üyesi sayısı)

Okumaya devam et  Türk Üniversiteleri Uluslararası Değerlendirmelerde Neden  Alt  Sıralarda?

URAP’ın tespitine katılıyorum: “Sayıları 200’ü aşan üniversitelerimizin, sıralamalarda yükselebilmek için bilimsel yayınlarını hızla artırma çabaları umut vericidir. Maalesef bu yıl da üniversitelerimiz, URAP 2021-2022 dünya sıralamasında umulan yükselmeyi gösterememiştir. Bunun temel nedeni, aşağıda verilen tablo ve grafiklerde görüleceği gibi yayın ve atıflarımızın sayısının azlığı ve yayınlarımızın etki değeri düşük dergilerde yayınlanmaya devam etmesidir.”  URAP’ın  tespitinin  ne kadar doğru olduğu, aşağıdaki  yaşanmış örnekten anlaşılır.
Eğer  bir  büyük kentimizdeki bir “vakıf”  üniversitesinde profesör atamasında aşağıdaki “bilim dışı” 9 kriter  esas alınıyor ve YÖK  bunu kabul ediyorsa, Türk üniversiteleri değil ilk 500’e  ilk 1,500’e bile giremez. Çünkü, aşağıdaki 9 bilim dışı kriterin hiçbiri  uluslararasında esas alınmamaktadır.
•       Dosyanın Daha Düzenli Olması,
•       Taşınır Bellek,
•       Adayın Genç Olması,
•       Adayın Dinamik Olması,
•       Adayın Yaşı,
•       Adayın Lisans ve Yüksek Lisans Programında Ders Vermesi,
•       Alanında Yetkin Olması,
•       Profesörlük Kadrosuna Atama Kriterlerini Fazlasıyla Taşıması,
•       Şartları Fazlası ile Sağlaması (?)
Söz konusu kriterlerin   uluslararasında bilimsel  değeri koca bir sıfırdır.

Bu kriterleri esas alan  bir   üniversite  uluslararası derecelendirmelerde en alt sıralarda bile yer alamaz.  Eğer üniversitede profesör olacak aday “GENÇ”, “DİNAMİK”  ve “YETKİN”   ise ataması yapılacak, değilse atanmayacaktır.  Bu “komik”, “saçma” ve “bilim dışı” kriterler dünyanın hangi üniversitesinde geçerlidir diye bir soru sorulursa, cevap basittir: Hiçbirinde.
Bu kriterler Türkiye’de sadece bir büyük kentimizdeki  “vakıf” üniversitesinde profesör atamasında  geçerlidir. Daha da ilginci, YÖK bu kriterleri profesör atamalarında kabul  edip etmediğini şimdiye kadar  açıklamamıştır. YÖK’e bildirilen bu durum  hakkında  şimdiye kadar  işlem yapılmamıştır.

Okumaya devam et  Deprem Sonrası Yükseköğretim Eğitimin Yeniden Sorgulanması

Uluslararasında kullanılan  göstergeler bir grup uzmanın görüşleri doğrultusunda “Delfi Sistemi” kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Buna göre “makale sayısı” yüzde 21, “atıf sayısı” ise  yüzde 21’dir. Bu durumu bilen eski YÖK Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Saraç “Üniversitelerimizde liyakati önceleyeceğiz” demiştir. Fakat bu gerçekleşmemiştir.

Aralarında  yayınlarına yapılan atıf açısından korkunç  fark olan bir kişi bilim dışı  kriterler esas alınarak atanabilmiştir.
Atanmayan (A) kişisinin yayınlarına yapılan atıf bugün itibariyle (02.02.2022)  2,810’dur.

Atanan (B) kişisinin yayınlarına yapılan atıf    02.02.2022 tarihinde  619’dur.

Atanan  B adayı ile atanmayan A adayının yayınlarına yapılan atıflar arasındaki fark, korkunçtur: 2,810-619=2,191.
Aralarında bu kadar fark olan aday eğer atanmazsa  söz konusu olan vakıf üniversitesinin değil dünya sıralamalarına girmesi,  Türkiye sıralamalarında bile   üst sıralarda yer alması mümkün değildir. Nitekim söz konusu üniversite  toplam 84 üniversite arasında (URAP) son sıralardadır.

Türkiye’nin 11’nci Kalkınma Plan  hedefleri arasında ekonomik hedeflerin yanında çok önemli bir hedefi daha  vardır: “Dünya akademik başarı sıralamaları 2023 itibariyle Türkiye’den en az 2 üniversitenin ilk 100’e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500’e girmesi sağlanacak.”   

Plan hedefine  ulaşmak için üniversitelerin  öğretim üyelerinin bilimsel niteliklerine önem vermeleri gerekir. Atamalarda 2,810 atıf almış biri yerine sadece 619 atıf alan birinin tercih edilmesi,  bu durumu YÖK’ün de onayladığı bir üniversite yapısı ile 11’nci Kalkınma Plan  hedeflerine ulaşmanın  güzel bir hayal olduğunu, eski bir DPT  mensubu olarak açıklamakta mahsur görmüyorum.  Üstelik,  9  bilim dışı  kriterler esas alınarak  atama yapılmış ise. Bu durumda eski  YÖK Başkanının “liyakat”  çıkışı,   suya yazılan yazı olmaya mahkumdur.

Haberi paylaşın
ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nın da  aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmelerini Ocak ayı sonunda açıklamıştır. Buna göre  3 kuruluşun ilk 500 listesine   ODTÜ, iki ayrı listeye  ise Boğaziçi, Hacettepe ile  İstanbul üniversiteleri girmiştir.  2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500'den girebilen 10 Türk üniversitesi  vardır. - istanbul universitesi giris kapisi

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Evet sınıfçı ve son derece yoz, geri kalmış zavallı bir bakış açısının yazıya dökümü. Kıskançlık ve çekememezlik yüklü. Önemli olan…

 2. CHP ile ilgili sayın müellifin “ … Cumhuriyet Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) sömürgeci emperyalistlere karşı bütün dünyada bağımsızlık için…

 3. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 4. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 5. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 6. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 • Seçimler bitti

  Seçimler bitti

  Orhan Veli Kanık’ın, Yaprak dergisi’nin 15 mayıs 1950 tarihli nüshasında yayımlanan “seçimler bitti” başlıklı yazısı. SEÇİMLER BİTTİSeçimler bitti. Demokrat Parti, Halk Partisini korkunç bir bozguna […]


 • KALIN

  KALIN

  Kalın’ın atanacağı haberleri üzerine Gazeteci Fehmi Çalmuk, Kalın’ın üniversite döneminde katıldığı eylemlerden kareler yayınladı.Böylece MİT’in başına islamcı hareket içinden gelen eski bir militan oturmuş oldu. […]


 • ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  “Büyük ve de Milli Ekonomistimizin” hüsranla sonuçlanan tüm dünyada hayret ve şaşkınlıkla izlenen ekonomi teorisinin vahim ve dramatik sonuçlarını elinden geldiğince gidermek için “İthal Sihirbazımız” […]


 • Y-CHP’nin “Yeni Anayasa” çalışmasındaki Türkiye Vatandaşlığı

  Y-CHP’nin “Yeni Anayasa” çalışmasındaki Türkiye Vatandaşlığı

  Değerli Dostlarımız, Eski genel başkan Deniz Baykal tarafından 6 Ok ilkeleri aşındırılmaya başlanan CHP’nin dönüştürülmesi, seçildiği günden beri 12 seçim kaybeden, CHP’nin oy oranını arttıramamış, […]


 • ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

  ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

              Seçimlerin ardından öylesine bir ‘eleştiri yağmuru’ başlatıldı ki, kimin neyi ve niye eleştiridiğini anlamakta zorlanıyorum desem yalan olmaz.             Kuşkusuz eleştirlerin çoğu ‘muhalefet kanadı’nın […]


 • Münevverlerimiz cihanı tanır, lâkin kendimizi bilmez

  Münevverlerimiz cihanı tanır, lâkin kendimizi bilmez

  Ataol Behramoğlu’nun vara vardığı yer :” Köylü, kasabalı, varoşlu, yurt dışındaki Türkler, mülteciler, Arap oyları RTE’ye; aydınlanmış, bilinçli kent oyu Bize, …..!” sözlerinde saklıdır.  Ataol Behramoğ[email protected]_Behramoglu·27 May […]


 • AZİZE URSULA VE 11000 BAKİRE

  AZİZE URSULA VE 11000 BAKİRE

  AZİZE URSULA’YA KÖLN’DE ADAMLARI İLE DOLAŞAN HUN BEYİ AŞIK OLMUŞ(MUŞ) , BENİMLE EVLEN DEMİŞ (MİŞ ). URSULA, HADİ  LAN PAGAN SENDE ALLÂH YOK , BEN SENLE […]


 • Havayolu ile seyahat edenlerin sayısı artıyor…

  Havayolu ile seyahat edenlerin sayısı artıyor…

  Pandemi ile birlikte tüm dünyada havayolu ile seyahatlerde kısıtlamalara gidilmişti. Bu durum dünya turizmini de etkiledi. Şimdi ise havayolları toparlandı. Yapılan açıklamada tüm havayolu şirketlerinin […]


 • AT KOŞUMU

  AT KOŞUMU

  Benim için hayvanlar arasında en saygı duyulan canlı atlardır. Atlar, insanlar için hayatı kolaylaştırmak adına yaratıldığına inanırım. Çok eskilerin dile getirdiği bir deyim vardır ve […]


 • 5 Haziran Çevre Gününde Çevre Bilincinin Artırılması İçin Ne Yapılabilir?

  5 Haziran Çevre Gününde Çevre Bilincinin Artırılması İçin Ne Yapılabilir?

  Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle ülkemizin de kendisine yakışır bir çevre bilincinin oluşması için ülkemiz çöplerinin bilimsel esaslara göre çevre koruma […]


 • MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Ülkeye ve asil milletimize hayırlı olsun. İnşallah başarılı hizmetler yaparlar da ülke kaostan, ekonomik enkazdan kurtulur. Mehmet Şimşek neden geldi/getirildi […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • “DIŞ” İŞLERİ-(2)

  “DIŞ” İŞLERİ-(2)

  “DIŞ” İŞLERİ (2) HÜSEYİN MÜMTAZ                 74’den beri Kuzey Kıbrıs’ta direksiyonların (halâ) neden sağ, trafiğin de sol olduğuna bir türlü akıl erdiremediğim halde, arabaya oturur […]


 • O CAN O BEDENDE…

  O CAN O BEDENDE…

              Şurası kesin olarak ortaya çıkmıştır ki, o can o bedende oldukça sana rahat, sana huzur, sana ayık kafa ve sana insanca yaşam hakkı da […]Posted

in

by