KUR’AN’a göre İSLAM?!!!

‘Din’-‘İslam’ konusunda; eski ilâhî Kitaplardaki sapmaları KUR’AN tarafından düzeltilmiş haliyle ve KUR’AN’ın içeriğini bilmeden konuşmak-yazmak; geleneğin, örf-âdetlerin, tarihî yanlış bilgilerin dayatmalarına teslim olmak anlamına gelir ki bu bizleri doğruya, doğru bilgiye ulaşmaktan uzaklaştırır, alıkoyar. - dna evrim evren

‘Din’-‘İslam’ konusunda; eski ilâhî Kitaplardaki sapmaları KUR’AN tarafından düzeltilmiş haliyle ve KUR’AN’ın içeriğini bilmeden konuşmak-yazmak; geleneğin, örf-âdetlerin, tarihî yanlış bilgilerin dayatmalarına teslim olmak anlamına gelir ki bu bizleri doğruya, doğru bilgiye ulaşmaktan uzaklaştırır, alıkoyar.

KUR’AN’ı tekellerine alan ve KUR’AN’dan nemalanan din adamlarının-imamların, hocaların, tarikat liderlerinin, mezhep savunucularının, diyanetin topluma dayattığı, yaşattığı maalesef ki din-islam zannedilmektedir.

İnternette, ‘İslam ne demek?’ diye sorduğunuzda, genel olarak ‘Muhammed peygamberin yaydığı’, ‘müslümanların inandığı din’ deniliyor ama sahibi ALLAH-TANRI’dan bir kaç yer dışında söz dahi edilmiyor!

İslam’ı, esas sahibi TANRI-ALLAH’a teslim etmeden; sadece elçilikle görevli, sadece KUR’AN’ı iletme görevi olan o azîz peygamberi, din’de tek söz sahibiymiş(?!), sözün sahibiymiş(!?) gibi İslam tanımının içine yerleştirmek ve TANRI-ALLAH’ı yok saymak da ne demek?!

(Nahl,52-Zümer,3)”Din dâima ALLAH’ın-hâlis-katıksız-kesinlikle-arı-duru-doğru-şirksiz-gerçek-tek-tertemiz din yalnız ALLAH’ındır!”

(Mâide,3)”Bugün, sizin için dininizi kemale erdirdim-ikmal ettim-size sunduğum Kuran’a son noktayı koydum. Sizin için din olarak İslam’ı seçtim-yolunuzu aydınlatacak bilgileri-Vahyin gönderilişini tamamladım-yaşamınızın düzeni olarak; barışı, huzuru, esenliği temsil etmek üzere, İslam düzeninin yasalarını seçtim.”

(Âli İmran,19)”Şüphesiz-gerçek şu ki, Allah’ın tüm peygamberler aracılığıyla gönderdiği ve onayladığı-Allah katında hak din-yaşam için geçerli tek oluşum İslam’dır-barış ve esenlik için Allah’a ortak koşmadan teslim olmadır-doğruluğa kendini vermedir.”

(En’am,153)”(Ey insanlar!)
(İslam) bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O’nun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye O bunu önermiştir-size bunları öğütledi.”

Dosdoğru yol olan İslam’ı farklı dinlere, mezheplere, tarikat-cemaatlere-dergâhlara ayıran, kendilerine kullar oluşturanlar için TANRI uyarısını, KUR’AN’da şöyle yapar:

(Âli İmran,78,79)”Onlardan belli bir grup [ferîk] vardır ki, Kitaptan olmayan şeyi-Allah’ın Kitabında-Kuran’da olmayanı siz Kitaptan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Kitaba-Allah’ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar-dillerini Kitapla eğip bükerler ve söyledikleri Allah’ın sözü olmadığı halde ‘Allah böyle buyuruyor’ derler. Bile bile Allah adına-Allah’a karşı yalan söylerler. Allah’ın kendisine Kitap, bilgelik ve nebilik verdiği hiçbir insan kalkıp, ‘Allah’ın yanı sıra-Allah’tan sonra bana da kulluk edin’ diye insanları kendisine bağlamaya çağırmaz. Tam tersine okuyup öğrendiğiniz Kitap’ın gereği olarak-ilahî kelâmın bilgisini yayarak ve kendiniz [onu] derinlemesine inceleyerek Kitap hakkında sağlam bilgiler edinip, bilinçli inananlar olarak hayatınızı Allah’ın yasalarına göre yaşayın-Allah’tan başka Rabler edinmeyin. Yalnızca Allah’ın kulları olun’ der-demesi gerekir.”

Okumaya devam et  Ve inanmayanlar?!

(Âli İmran,85)”Kim; tüm peygamberlerin bildirdiği Allah’a teslimiyetten-doğruluğa kendini vermekten-insanlığa barışı, huzuru, esenliği getirecek olan İslam’dan başka bir yaşam düzeni ararsa, bilsin ki yaşadığı düzen, yaşadığı hayat, ondan kabul edilmeyecek, onlar hesap günü geri dönülmez kayba uğrayacaktır.”

(Bakara,208)”Ey inananlar! Hepiniz barış, huzur, esenlik düzeni olan İslam düzenine girin-İslam-barış içinde olun!”

Kâinatın ezelî, ebedî tek Yaratıcı, Yönetici, Sahibi ALLAH-TANRI’nın, bizler için kurduğu muhteşem-mükemmel-muazzam-olağanüstü sisteminin adı: ‘İslam’ ve
‘İslam’ inanç özgürlük sisteminin anayasası olarak sunduğu; bilgilendirdiği, uyardığı, önerilerde-öğütlerde bulunduğu Kitabı da KUR’AN!

(Bakara,256)”Din’de baskı, zorlama yoktur.”

(Yunus,99)”İnsanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?”

(Ahzab,40)”Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur-O bir Tanrı elçisi, elçilerin de sonuncusudur.”

İslam dini sisteminin peygamberleri;
TANRI tarafından yaratılmış ve görevlendirilmiş, TANRI’dan aldıkları bilgileri-Vahyi insanlara duyuran kullardır ve peygamberlik, Muhammed peygamber ile sonlandırılmıştır.
Elçilerin dönemi bitmiş, anayasanın yani KUR’AN ilkelerinin dönemi başlamıştır. Artık tüm bilgiler İslam dini anayasa Kitabı KUR’AN’dan alınacaktır.

(En’am,125,126)”Allah, her kimi (iyi niyetinden dolayı) doğruya erdirmek isterse-isteyen kimseyi dosdoğru yola ulaştırmak için onun kalbini-gönlünü İslam’a-barışa-Allah’a teslim olmaya açar. İşte bu yol-İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Gerçekten biz, ayetlerimizi-ilkelerimizi, düşünen, titreyip özünü hatırlamaya niyeti olan-öğüt alan bir toplum için uzun uzun anlatmaktayız-en ince ayrıntısına kadar ayrıntılı olarak açıkladık.”

Kadınları burkalı, kara çarşaflı-sımsıkı örtülü, erkekleri sarıklı, cüppeli, genel görüntüleri gri-siyah ülkelerin, dinci, yobaz, insanî, hukukî kurallardan uzak yönetimlerine İslam demeleri, İslam ülkeleri diye adlandırılmaları;
TANRI’nın, KUR’AN’da ilkelerini verdiği İslam ile hiç ama hiç örtüşmemektedir.

‘İslam’; bu özel tanım-kavram-kelime nasıl da fütursuzca her yerde, her tanımda gelişigüzel kullanılıyor, nasıl da olur-olmaz her şeyin başına-sonuna kolayca ekleniyor, YALAN, YANLIŞ tanımlamalar yapılıyor!!!

‘İslam’ adını bizzat ALLAH-TANRI’nın koyduğu(Maide,3), İslam’ın TEK sahibinin ALLAH-TANRI olduğu(Âli İmran,19) ayetlerle sabit, kanıtlı, kayıtlıyken!

Okumaya devam et  ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!

İslam; tek kurucusu ve tek sahibi ALLAH-TANRI’nın olduğu, insanı gerçek insan boyutuna taşıyan tüm ahlâkî değerleri, ilkeleri içeren Tek din-yaşam sistemidir.
Bu din, sadece Yaratıcısına bağlılıkla ve güvenle, kula ya da maddeye kul olma onursuzluğunu reddedip özgürleşen, özgür kalan kulların, zorluklarla dolu hayat yolunu, KUR’AN’ın rehberliğinde sürekli aklını kullanarak yürümesini öğütler.
Bu sistem, TANRI’sını KUR’AN’dan tanıyan, hep bir emek-çaba içerisinde iyilikler, güzellikler üreten, paylaşan, adalet, hak, bilim, sanat, doğruluk için çalışanların;
insanlığa faydalı işler yapmasını, yaşama değer-anlam katmasını ister!

Ama maalesef ki, muhteşem bir insanlık medeniyeti inşâ edecek tüm ahlâkî ilkelerin, insanî değerlerin, yaşama güzellikler sunmanın(sanat gibi) kaynağı ‘İslam dini’;
ya başörtüsü+namaza hapsedilerek görüntüye indirgeniyor
ya da gerçek anlam boyutundan uzak, içeriği boşaltılmış halde, radikal söylem-eylemlerle,
kapkara yobazların yaptıkları zulümleri, din satışları, tüm kötülükleri ile eşitlenip kirletiliyor.

Günümüzde geldiği nokta!

İslamî terör, islamî yaşam, islamî banka, islamî tatil, islamcılık, islamcı, islamo-faşizm, islamofobi, ılımlı islam, siyasal islam gibi tanımlarla ve Muhammedî islam gibi yaratılmış kula izafe ederek,
ilahîlikten uzaklaştırıp insânileştirme!

VE, sonuçta da;
kara-kapkara yobazların temsil ettiği tüm dinci, baskıcı, sapkın yönetim ve eylemlerle, bütün yalan-yanlış söylemlerle ‘İslam’ı eşitlemek;
Yüceler Yücesi Yaratıcı TANRI’nın kurduğu muhteşem-mükemmel-muazzam sistemin adı olan İslam’a, sistemin tüm doğru-gerçek bilgilerini içeren anayasası KUR’AN’a büyük,
hem de çok büyük,
hayatın en büyük haksızlığı ve de saygısızlığı değil mi???


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir